Головбух

Звіт з ЄСВ 2019

 • 14 січня 2019
 • 38352
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Чи є звіт, який стосується майже кожного суб’єкта господарювання? Так, він є і це Звіт з ЄСВ. Його подають як ті, хто має найманих працівників, так і самозайняті особи “за себе”. Сьогодні про заповнення оновленого Звіту з ЄСВ. Мова піде як про Звіт з ЄСВ по найманим працівникам, так і про Звіт з ЄСВ ФОП “за себе”.

Останні зміни до Звіту з ЄСВ

Заспокоїмо, що ніяких нових змін з серпня 2018 року поки що не відбулося. Останнє, що було – це відомий уже наказ Мінфіну від 15.05.2018 р. № 511, який оновив форму Звіту з ЄСВ. Діяти все це почало ще з 1 вересня 2018 р. (вперше оновлений звіт подавали за серпень 2018 р.). Чому знову повертаємося до цих змін? За півроку уже систематизувалися проблеми з заповненням нових форм та з’явилися певні роз’яснення з боку ДФС. Крім того, якщо оновлений  Звіт з ЄСВ по найманим працівникам уже давно став звичним, то Звіт з ЄСВ “за себе” фізособами-підприємцями по новій формі буде подаватися ще тільки вперше (звіт за 2018 рік).

 ☛ Звіт з ЄСВ “за себе”, який складається підприємцями, за новою формою вперше подається у 2019 році (за 2018 рік)

Отже, глибше зупинимося на порядку заповнення різних варіантів Звіту з ЄСВ.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Коли подається Звіт з ЄСВ 2019?

Нагадаємо строки подачі даного Звіту:

Терміни подачі Звіту з ЄСВ 2019

Особливості

Звіт з ЄСВ за найманих працівників

(форма №Д4)

Звіт з ЄСВ “за себе”

(форма №Д5)

ФОП, члени фермерських господарств

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність

Звітний період

місяць

рік

Останній день подачі

20 кал. днів, що настають за останнім днем звітного періоду

9 лютого року, наступного за звітним (за  2019 р. – 11.02 (понеділок))*

30 квітня року наступного з звітним

(за 2019 р. – 30.04 (вівторок))

* якщо останній день строку подання Звіту з ЄСВ потрапляє на вихідний, святковий чи неробочий день, то останній день подачі переноситься на перший робочий день (п. 14 розділу ІІ Порядку № 435)

З чого складається Звіт з ЄСВ 2019?

Звіт з ЄСВ не має однієї універсальної форми. Це декілька окремих звітів, форми яких можна знайти в додатках до Порядку щодо формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ (наказ Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435, далі – Порядок № 435).  Подається лише той Звіт, який треба. По-суті, є дві головних форми Звіту з ЄСВ. Це форма № Д4 (Додаток 4) по зарплаті та форма № Д5 “за себе” (Додаток 5). Остання стосується лише самозайнятих осіб:

Особливості

Основні форми Звіту з ЄСВ 2019

Форма № Д4 (вона ж – Додаток 4)

Форма № Д5 (вона ж – Додаток 5)

Призначення

Звіт з ЄСВ за найманих працівників

Звіт з ЄСВ “за себе” для самозайнятих осіб

Повна назва

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ

Звіт про суми нахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ

Хто подає

Усі роботодавці, які використовують працю фізосіб по трудовому договору чи договорам цивільно-правового характеру (ЦПХ)

Фізособи-підприємці (як загальної системи оподаткування, так і спрощеної), члени фермерського господарства, особи, що провадять незалежну професійну діяльність. Звіт подається незалежно від того, чи здійснювалася ними протягом року підприємницька діяльність (п. 13 розділу ІІ Порядку № 435).

Види форм

Тільки місячна

Тільки річна

Кому подавати не треба

ФОП та юрособам, якщо вони взагалі не використовували у 2018 році працю найманих осіб за трудовим договором (контрактом) чи договорами ЦПХ (п. 11 розділу ІІ Порядку № 435)

ФОП (як загальної системи, так і спрощеної), якщо вони (п. 13 розділу ІІ, п. 3 розділу ІІІ Порядку № 435):

 • є отримувачами пенсії за віком;
 • є особами з інвалідністю;
 • у 2019 році уже досягли віку 60 років і мають страховий стаж не менше 26 років.

Крім того, є ще додаткові, які можуть подаватися до вищенаведених, якщо є відповідні підстави або самостійно: форма № Д6 щодо добровільного ЄСВ та форма № Д7 щодо нещасного випадку на виробництві. Їх призначення та строки подачі наведено в таблиці:

Особливості

Додаткові форми Звіту з ЄСВ 2019

Форма № Д6 (вона ж – Додаток 6)

Форма № Д7 (вона ж – Додаток 7)

Призначення

Звіт з ЄСВ про суми добровільних внесків

Повідомлення про нараховану суму зарплати, з якої сплачувався ЄСВ, у разі настання нещасного випадку на виробництві

Повна назва

Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Хто подає

Особи, які уклали договір про добровільне загальнообов’язкове державне страхування, наприклад, громадяни, які працюють за межами України

Роботодавець, у якого з працівником стався нещасний випадок

Види форм

Тільки річна

Тільки місячна

Коли подати

Протягом 30 кал. днів після закінчення строку дії договору добровільного страхування

Протягом 5 робочих днів після дати складання акта про настання нещасного випадку

Порядок № 435 містить ще й додатки 1-3, які не є звітами, а являють собою таблиці-довідники, інформація з яких (коди) використовується для заповнення інших.

Форма № Д4 за найманих працівників (“зарплатна”) та Форма № Д5 “за себе” (“підприємницька”) – основні дві форми Звіту з ЄСВ. ФОП, які мають найманих працівників подають обидві

Детальна інструкція щодо заповнення Звіту з ЄСВ з боку ДФС відсутня. Є лише згаданий Порядок  № 435. Однак, на повноцінну інструкцію даний документ не тягне. Гадаємо, дана консультація, яка містить детальні вказівки щодо заповнення кожної графи звіту буде корисною.

12 пасток Звіту з ЄСВ

Звіт з ЄСВ 2019
Тарас Шарийкерівник експертної групи МСFR Головбух
Які пастки підготував Звіт з ЄСВ, як заповнити Звіт з ЄСВ у спірних ситуаціях, як діяти, якщо помилилися, - розповідає експерт

Способи подачі Звіту з ЄСВ 2019?

Звіт може подаватися аж чотирма способами (п. 1 розділу ІІ Порядку № 435):

 • в електронній формі;
 • на папері разом з електронною формою;
 • тільки на папері особисто (можна, якщо кількість працівників не більше 5);
 • тільки на папері поштою (можна, якщо кількість працівників не більше 5 і відправлення має бути не пізніше 10 днів до закінчення граничного строку подачі Звіту).

Подається Звіт за місцем обліку. Якщо форма паперова, то подається 2 однаково заповнених примірника. На одному з них, що залишається у страхувальника, має бути зроблений надпис (штамп) про отримання з боку ДФС. Можна подати й через довірену особу.

ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ЗВІТУ З ЄСВ 2019

Загальні правила заповнення Звіту з ЄСВ 2019

Загальні правила викладені в розділі ІІ Порядку № 435. Тут згадаємо тільки суттєве:

 • мова – українська;
 • якщо форма паперова й певний рядок Звіту не заповнений – ставимо прочерк. Електронної форми це не стосується;
 • на одну клітинку – один символ (літера, крапка, кома), тому крапки й коми треба ставити в окремих клітинках;
 • подаються усі таблиці відповідного Звіту, які зазначені страхувальником позначкою “х” у загальній частині Звіту. Якщо таблиця там не зазначалася, то подавати її порожню не потрібно;
 • заокруглень немає, тому заповнюємо у гривнях з копійками;
 • літери та інші знаки при ручному заповненні не повинні находити на сусідні поля;
 • паперовий Звіт можна заповнити як ручкою, так і роздрукувати й підписати. Від руки Звіт заповнюється друкованими літерами чорнилом темного кольору. Виправлення у Звіті заборонені.

Про печатку Положення № 435 вказує, що вона використовується у разі, наявності у страхувальника (п. 6 розділу ІІ Порядку № 435).

Заповнення форми № Д4 Звіту з ЄСВ 2019

У цілому форма № Д4 складається з додатків, призначення яких наведено нижче.

Структура Звіту з ЄСВ (форма № Д4)

Частина звіту

Назва

Коли й ким заповнюється

Заголовна частина

Заповнюється всіма й завжди

Додаток 1*

Нарахування ЄСВ

Заповнюється завжди при подачі звіту звичайними роботодавцями (підприємствами та ФОП), які нараховували зарплату, виплати по ЦПХ та ін. Не заповнюють ті, хто подають таблиці 2 та 3 додатка № Д4.

Додаток 2

Нарахування ЄСВ за деякі категорії застрахованих осіб

Стосується тільки районних (міських) управлінь праці та соцзахисту. Звичайні підприємства та ФОП її не заповнюють.

Додаток 3

Нарахування ЄСВ за осіб, які проходять строкову військову службу

Стосується тільки Збройних сил України, СБУ, інших військових утворень.

Додаток 4

Нарахування ЄСВ на суми грошового забезпечення

Стосується тільки Збройних сил України, поліції.

Додаток 5

Відомості про трудові відносини застрахованих осіб

Подається тими роботодавцями, у яких у яких протягом місяця сталося (п. 8 розділу IV Порядку № 435):

 • укладення/розірвання трудового договору або договору ЦПХ;
 • переведення на іншу посаду;
 • вступ особи на військову службу чи вихід з неї (заповнюється лише військовими частина чи військовими формуваннями; ФОП та звичайних підприємств це не стосується);
 • вихід у відпустку по вагітності та пологам;
 • вихід у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3(6)-річного віку.

Якщо цього нічого не було додаток 5 не заповнюється.

Додаток 6

Відомості про нарахування зарплати (доходу) застрахованим особам

Заповнюється й подається завжди у розрізі кожної застрахованої особи (працівника).

Додаток 7

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Подається тільки якщо у роботодавця є особі категорії працівників, по яким обчислюється спецстаж, що відрізняється від загальних правил.

Додаток 8

Відомості про осіб, які доглядають за дитиною…

Подається тільки, якщо є  застраховані, які доглядаючи за дітьми, у т.ч. інвалідами, отримували допомогу відповідно до законодавства

Додаток 9

Відомості про осіб, які проходять військову службу

Стосується тільки Збройних сил України, СБУ, інших військових утворень.

*жирним виділено ті додатки, які стосуються всіх підприємств та ФОП, що є роботодавцями; курсивом ті, які не стосуються звичайних підприємств і ФОП.

 

Таким чином, звичайні підприємства та ФОП заповнюють завжди тільки таблицю 1 та таблицю 6, а також при необхідності таблиці 5 та 7. Не забуваємо вказувати таблиці, які подаються, позначкою “×” у заголовній частині форми № Д4. Також вказуємо тип форми “початкова” при першому подачі звіту, коли не було помилок.

Тепер щодо заповнення цих таблиць. Ми розглянемо заповнення лише таблиць, які найчастіше необхідно подавати у Звіті більшістю платників ЄСВ, тобто 1, 5 та 6.

   

Заповнення таблиці 1 форми № Д4

Порядок заповнення таблиці 1 форми № Д4 Звіту з ЄСВ наведено нижче. В цілому зрозумілі реквізити подібні до ЄДРПОУ чи місцезнаходження опустимо.

Заповнення таблиці 1 Звіту з ЄСВ (форма № Д4) по сумам нарахованих доходів та ЄСВ

Пункт або рядок

Як заповнити

Заголовна частина

4

Зазначаємо код основного виду діяльності за КВЕД.

14

Заповнюємо, якщо у звітному періодів створювалися робочі місця (які були внесені  до штатного розкладу) в наступних випадках:

 • при збільшенні штатної чисельності працівників, якщо не скорочувалася середньомісячна чисельність працюючих протягом минулих 12 місяців;
 • в ході модернізації чи зміни технології виробництва, що вимагає нових вмінь працівників;
 • новоствореними підприємствами, крім підприємств, які створені шляхом припинення, тобто в результаті реорганізації.

15

Середньоспискова кількість працівників за звітний період

тут не враховуються особи, які знаходяться у відпустках по вагітності та пологам та по догляду за дитиною до 3(6) років

у тому числі працівників, яким у відповідності з законодавством встановлена інвалідність

заповнюється по особам, які надали копії довідок по інвалідності від МСЕК

працівників, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштування

сюди належать одинокі батьки; молодь, яка вперше працевлаштована протягом 6 місяців після закінчення школи, ПТУ, внз чи після закінчення військової служби; особи, яким до виходу на пенсію залишилося 10 та менше років

Облікова кількість штатних працівників

тільки ті, з якими укладений трудовий договір без врахування тимчасових працівників

Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами ЦПХ

сюди відносяться роботи, які виконуються фізособами-підприємцями

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату

вказуємо кількість осіб з таблиці 6 (саме кількість осіб, а не кількість рядків), також наводимо кількість чоловіків та жінок. Особи, які не отримували доходу протягом місяця, тут не показуються, наприклад, ті співробітники, які повний місяць були у відпустці (перед цим вони отримували у минулому місяці відпускні), а також співробітники які повний місяць були на лікарняному.

Основна частина

1

(1.1-1.5)

Заносимо суми нарахованої зарплати, винагород по договорам ЦПХ, а також лікарняних (як за рахунок роботодавця, так і за рахунок ФСС), допомоги по вагітності та пологам. Виплати слід відображати без обмежень максимальним розміром, на який нараховується ЄСВ. Виплати, які взагалі не обкладаються ЄСВ в даних рядках не відображаються (вихідна допомога, разова матеріальна допомога, добові і т.д.)

2

(2.1–2.5)

Відмінність з групою ряд. 1 у тому, що сюди заносимо нарахування лише в межах мінімальної і максимальної бази нарахування ЄСВ.

Максимальна база для 2019 р. –  це 62595 грн, тобто 4173 грн × 15, при зміні мінімальної зарплати дана сума змінюється.

В ряд. 2.5 заносимо різницю між фактично нарахованим працівнику доходом та мінімальною зарплатою, у випадку, якщо місячний дохід працівника не досягає до мінімальної зарплати. ЄСВ нараховується на дохід не менше мінімальної зарплати за винятком деяких виключень, наприклад, по зарплаті сумісників.

3

(3.1 – 3.5)

Нараховуємо суму ЄСВ за вказаними у відповідних рядка ставками, включаючи додаткову базу з ряд. 2.5.

Минулорічним нововведенням є поява ряд. 3.2.1, 3.3.1 та 3.4.1, які відображають умовно нарахований ЄСВ за основною ставкою 22% у тих випадках, коли використовується пільгові ставки 8,41%, 5,5%, 5,3%. “Умовно” – це значить, що дані рядки не беруть участі при розрахунку загального ЄСВ до сплати у ряд. 3 (зверніть увагу на формулу у цьому рядку – рядки 3.2.1, 3.3.1 та 3.4.1 там відсутні). Цифри по цим рядкам ніде в розрахунках і далі участі не приймають і є суто довідковими, показуючи ДФС та ПФУ суми ЄСВ, які потенційно могли б бути отримані від платника якби діяли не пільгові ставки, а звичайна.

4

(4.1 –4.4)

Заповнюємо, якщо самостійно була виявлена помилка у минулих звітних періодах, яка спричинила заниження суми ЄСВ (помилки тільки такі, які стосуються нарахування ЄСВ). В ряд. без номера “Зміст помилки” зазначаємо період, за який виправляються показники та вид виплат, по яким неправильно був розрахований ЄСВ. В інші рядки заносимо  донараховані суми ЄСВ, а в ряд. 4.4 – суму виплат, на яку донарахований ЄСВ.

5

(5.1–5.4)

Заповнюємо, якщо було виявлено завищення сум ЄСВ в минулих звітних періодах. Заповнюється аналогічно групі ряд. 4.

6

(6.1–6.14)

Розраховуємо суму ЄСВ, яка підлягає сплаті по формулі таблиці.

 

Нижче наведено приклад розрахунку по ряд. 3 таблиці 1 Звіту з ЄСВ за формою № Д4, коли використовуються пільгові ставки. Для прикладу використані наступні дані:

 • загальний фонд заробітної плати підприємства 230000 грн (у одного штатного працівника зарплата на 0,75 ставки вийшла 3129,75  грн);
 • фонд заробітної плати звичайних працівників 200000 грн;
 • фонд заробітної плати працівників-інвалідів 30000 грн.

До умовного ряд. 3.2.1 внесено 6600 грн (=30000×0,22). Однак, до підсумкового ряд. 3 туди потрапляє цифра лише за пільговою ставкою 8,41% – 2523 грн (=30000×0,0841). Також показана різниця з мінімальною базою по одному з працівників (4173 – 3129,75 = 1043,25 грн) та нарахований на неї ЄСВ (1043,25×0,22 = 229,52).

Приклад розрахунку таблиці 1 Звіту з ЄСВ за формою № Д4:

Звіт з ЄСВ 2019

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Заповнення таблиці 5 форми № Д4

Даний додаток подається не завжди (див. вище інформацію по додаткам). Але якщо треба його подати рекомендуємо звернути увагу на заповнення окремих граф (таблиця нижче). Зазначимо, що для відпустки по вагітності та пологами графи 12-15 не заповнюються. Також не заповнюються вони й при прийнятті особи за договором ЦПХ (підряду тощо).

Також зазначимо, що при заповненні даних граф бухгалтеру краще проконсультуватися з кадровиком (якщо він є), так як повинна бути відповідність назв посад між даними таблиці 5 форми № Д4, відповідних кадрових наказів, штатного розпису та записом у трудовій книжці. Якщо є певні неузгодження, то їх варто усунути. Так, у Класифікатор професій ДК 003:2010 вносилися зміни й, наприклад, з кінця 2017 року відсутня професійна назва роботи “бухгалтер (з дипломом спеціаліста)” з кодом “2411.2”. Її замінили на “бухгалтер (з дипломом магістра”) через відміну освітнього рівня “спеціаліст” в Україні (колишні спеціалісти прирівняні у правах до магістрів). Для врегулювання подібних змін необхідні внесення змін до штатного розпису підприємства та внесення змін до трудової книжки працівника у зв’язку з перейменуванням посади.

При заповненні таблиці 5 щодо граф 12-15 консультуємося з кадровиком та звіряємося зі штатним розписом

 

Заповнення окремих граф таблиці 5 Звіту з ЄСВ (форма № Д4) про трудові відносини

Пункт або рядок

Як заповнити

7

Якщо це звичайні трудові відносини, то комірку залишаємо пустою. Якщо договір ЦПХ укладено з працівником підприємства або сумісником, то ставимо “1”; якщо ця особа не оформлена трудовими відносинами, а тільки договором ЦПХ, то ставимо “0”.

8

Коди категорій наступні (їх наведено  внизу таблиці 5 форми № Д4):

 • “1” – наймані працівники (з трудовою книжкою);
 • “2” – наймані працівники (без трудової книжки);
 • “3” – особи, які виконують роботи за договорами ЦПХ;
 • “4” – особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від 3 до 6 років;
 • “5” – особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • “6” – особи, яким надано відпустку по досягненню дитиною 3-річного віку.

Є ще коди “7” та “8”. Однак, вони для військових частин.

12

Заповнюємо професійну назву роботи на основі Класифікатора професій ДК 003:2010 (додаток А або додаток Б). Заповнюється тільки у разі прийняття/звільнення, переведення на іншу посаду.

13

Теж беремо з Класифікатора ДК 003:2010. Наприклад, бухгалтер та бухгалтер (з дипломом магістра) мають обидва код “20281”. Даний код може бути також і відсутній – тоді дана комірка на заповнюється.

14

Теж беремо з Класифікатора ДК 003:2010. Наприклад, той же бухгалтер  має код “3433”, а бухгалтер (з дипломом магістра) –  код “2411.2”.

15

Відображаємо посаду працівника. Її назва може не збігатися з назвою в графі 12, так як можуть використовуватися похідні слова (головний, старший, провідний, молодший і т.п.), а також уточнення назви професії, наприклад, професійна назва “фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)” у графі 15 (та трудовій книжці) може бути записана просто як “маркетолог”. 

19

Цей рядок не стосується ФОП та звичайних підприємств. Заповнюють військові частини.

 

☛ Графи 12-15 не заповнюються для відпустки по вагітності та пологам, а також договорам ЦПХ

Нижче наведено приклади заповнення таблиці 5 у випадках прийняття/звільнення на роботу протягом місяця (приклад 1), а також переведення на іншу посаду (приклад 2).

Приклади заповнення таблиці 5 Звіту з ЄСВ за формою № Д4:

Звіт з ЄСВ 2019

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Заповнення таблиці 6 форми № Д4

Детально порядок заповнення оновленої таблиці 6 форми № Д4 уже розглядався й можна знайти у публікацій на сайті тут .

Заповнення форми № Д5 Звіту з ЄСВ 2019

Даний Звіт насьогодні змінився повністю у порівнянні з минулим роком:

 • замість трьох таблиць зробили одну єдину;
 • ввели у загальній частині Звіту поле “Тип платника та період перебування (місяць)”.

Після цього Звіт з ЄСВ за формою № Д5 містить лише дві таблиці: одну для обліку ЄСВ “за себе”, а іншу – для обліку спецстажу.

Тепер розглянемо порядок заповнення кожного рядка форми № Д5 Звіту з ЄСВ “за себе”:

Заповнення Звіту з ЄСВ (форма № Д5) “за себе” 2019

Пункт або колонка

Як заповнити

Заголовна частина

1

Вказуємо звітний рік – 2018 рік.

2

Реєстраційний номер (ідентифікаційний код) зазначають майже всі платники податку, крім релігійних осіб, які відмовилися через свої переконання від нього. В останньому випадку необхідна обов’язково відмітка в паспорті.

Вказуємо ПІБ повністю, адресу проживання, бажано номер мобільного телефону.

3

Код територіального органу ДФС. Дізнатися (уточнити) його можна у інспектора ДФС, де особа-підприємець перебуває на обліку.

4

Зазначаємо код КВЕД основного виду діяльності. Згадуємо, що зазначалося при реєстрації. Якщо забули, то можна зазирнути в мережі Інтернет до ЄДР та перевірити інформацію по собі. Розділову крапку між розрядами у коді КВЕД ставимо у окремій комірці.

5

Дане поле заповнюємо тільки у разі подачі ліквідаційної форми. У початковій формі, якою є звичайний звіт, залишаємо це порожнім

6

Ставимо зліва знак “×” щодо типу платника, яким є особа, яка подає Звіт. Таких знаків може бути й кілька, якщо ФОП був, наприклад, спочатку на загальній системі, а потім переходив на спрощену. В комірках “з… по” ставимо номер місяця, з якого по який ФОП був на відповідній системі оподаткування. Про те, що тут може бути декілька періодів і відповідно позначок “×” зазначається у консультації ДФС (ІПК від 24.10.2018 р. №4530/ІПК/15-32-13-01-10).

Ситуація з заповненням даної графи, якщо ФОП за рік двічі побував на певній системі оподаткування невизначена – не вистачає граф. Це рідкість, але якщо у вас саме така ситуація, то рекомендуємо звернутися до вашого інспектора ДФС або за офіційною індивідуальною податковою консультацією до ДФС.

7

Обов’язково ставимо позначку “×” щодо типу форми. Для ФОП у звичайній ситуації при звітуванні за 2018 рік це буде “початкова”.

8

Так як таблиця 2 зазвичай не подається, то ставимо щодо неї прочерк “–” у паперовому варіанті та залишаємо комірку порожньою в електронній формі. Щодо таблиці 1 у такому випадку ставимо позначку “×”.

Таблиця 1. Нарахування ЄСВ

Заголовна частина

Ще раз повторюємо ПІБ та реєстраційний номер (ідентифікаційний код).

2

Ставимо код категорії застрахованої особи. Вони містяться у довіднику, роль якого виконує додаток 2 до Порядку № 435, а саме:

 • ФОП на загальній системі – код “5”;
 • ФОП на спрощеній системі – код “6”;
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність – код “9”;
 • члени фермерського господарства – код “4”.

Якщо особа протягом 12 місяців не змінювала систему оподаткування, то в кожному рядку буде одна й та ж цифра. Якщо ж фізособа, наприклад, І квартал була на загальній системі, а потім на спрощеній, то січень-березень буде код “5”, а потім – код “6”.

3

У даній графі кожний наводить свій показник:

 • ФОП загальної системи та особи, які здійснюють незалежну профдіяльність – чистий оподатковуваний дохід (річний задекларований чистий оподатковуваний дохід треба розділити на 12 або кількість місяців перебування на загальній системі);
 • ФОП спрощеної системи  – самостійно визначену суму доходу (вона може не відповідати фактичному доходу ФОП за місяць, так як спрощенці базу нарахування ЄСВ визначають самостійно. Як правило, тут у 2018 р. зазначають мінімальну суму 3723 грн);
 • члени фермерських господарств – частку розподіленого доходу.

Наприклад, якщо ФОП-загальносистемних отримав за 2018 рік 36000 грн чистого доходу, то щомісяця він показує 3000 грн (=36000/12). Якщо ж це був дохід лише за І квартал, а решту він перебував уже на спрощеній системі, то вийде січень-березень по 12000 грн/місяць (=36000/3)

4

Тут показуємо саме той розмір доходу, на який нараховується ЄСВ. База нарахування ЄСВ не може бути менше мінімальної зарплати (у 2018 р. – 3723 грн) та не може бути більше 15 мінімальних зарплат (у 2018 р. – 55845 грн). Наприклад, якщо:

 • дохід за місяць 0 грн, то вказуємо 3723 грн;
 • дохід за місяць 2000 грн, то тут вказуємо 3723 грн;
 • дохід за місяць 10000 грн, то тут вказуємо 10000 грн;
 • дохід за місяць 60000 грн, то тут вказуємо 55845 грн і т.д.

5

Вказуємо ставку ЄСВ “22%”

6

Заповнюємо шляхом множення колонок 4 та 5. Саме цих колонок, а не тих, які записані у формулі до графи 6 у самому Звіті. Там помилка у формулі, яку визнало офіційно й ДФС – див. ІПК від 24.10.2018 р. №4530/ІПК/15-32-13-01-10.

 

Щодо таблиці 2 форми № Д5, то вона у звичайній ситуації не подається, так як призначена для оформлення пенсії самозайнятих осіб (п. 11 розділу IV Порядку № 435).

Приклади заповненої форми № Д5:

Звіт з ЄСВ 2019

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Звіт з ЄСВ 2019

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Відповідальність за Звіт з ЄСВ 2019

Неподання чи несвоєчасне подання Звіту з ЄСВ тягне за собою штраф у сумі 170 грн. Якщо ж ще й був несплачений чи недоплачений ЄСВ, то штраф накладається у розмірі 20% недоплаченої суми та нашаровується пеня у розмірі 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. 

Річний звіт з ЄСВ

Звіт з ЄСВ 2019
Іван Левадський, експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Як підприємцю подати річний Звіт з ЄСВ без помилок? Алгоритм заповнення Звіту для кожного платника ЄСВ у роз’ясненні експерта

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини