Головбух

Звіт з ЄСВ 2019

20 серпня 2019
62747
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Чи є звіт, який стосується майже кожного суб’єкта господарювання? Так, він є і це Звіт з ЄСВ. Його подають як ті, хто має найманих працівників, так і самозайняті особи “за себе”. Сьогодні про заповнення оновленого Звіту з ЄСВ. Мова піде як про Звіт з ЄСВ по найманим працівникам, так і про Звіт з ЄСВ ФОП “за себе”.

Зупинимося на порядку заповнення різних варіантів Звіту з ЄСВ.

Звіт з ЄСВ (форма № Д4) Скачати бланк

Звіт з ЄСВ (форма № Д5) Скачати бланк

Коли подається Звіт з ЄСВ 2019?

Нагадаємо строки подачі даного Звіту:

Терміни подачі Звіту з ЄСВ 2019

Особливості

Звіт з ЄСВ за найманих працівників

(форма №Д4)

Звіт з ЄСВ “за себе”

(форма №Д5)

ФОП, члени фермерських господарств

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність

Звітний період

місяць

рік

Останній день подачі

20 кал. днів, що настають за останнім днем звітного періоду

9 лютого року, наступного за звітним*

30 квітня року наступного з звітним

* якщо останній день строку подання Звіту з ЄСВ потрапляє на вихідний, святковий чи неробочий день, то останній день подачі переноситься на перший робочий день (п. 14 розділу ІІ Порядку № 435)

З чого складається Звіт з ЄСВ 2019?

Звіт з ЄСВ не має однієї універсальної форми. Це декілька окремих звітів, форми яких можна знайти в додатках до Порядку щодо формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ (наказ Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435, далі – Порядок № 435).  Подається лише той Звіт, який треба. По-суті, є дві головних форми Звіту з ЄСВ. Це форма № Д4 (Додаток 4) по зарплаті та форма № Д5 “за себе” (Додаток 5). Остання стосується лише самозайнятих осіб:

Особливості

Основні форми Звіту з ЄСВ 2019

Форма № Д4 (вона ж – Додаток 4)

Форма № Д5 (вона ж – Додаток 5)

Призначення

Звіт з ЄСВ за найманих працівників

Звіт з ЄСВ “за себе” для самозайнятих осіб

Повна назва

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ

Звіт про суми нахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ

Хто подає

Усі роботодавці, які використовують працю фізосіб по трудовому договору чи договорам цивільно-правового характеру (ЦПХ)

Фізособи-підприємці (як загальної системи оподаткування, так і спрощеної), члени фермерського господарства, особи, що провадять незалежну професійну діяльність. Звіт подається незалежно від того, чи здійснювалася ними протягом року підприємницька діяльність (п. 13 розділу ІІ Порядку № 435).

Види форм

Тільки місячна

Тільки річна

Кому подавати не треба

ФОП та юрособам, якщо вони взагалі не використовували у 2018 році працю найманих осіб за трудовим договором (контрактом) чи договорами ЦПХ (п. 11 розділу ІІ Порядку № 435)

ФОП (як загальної системи, так і спрощеної), якщо вони (п. 13 розділу ІІ, п. 3 розділу ІІІ Порядку № 435):

 • є отримувачами пенсії за віком;
 • є особами з інвалідністю;
 • у 2019 році уже досягли віку 60 років і мають страховий стаж не менше 26 років.

Крім того, є ще додаткові, які можуть подаватися до вищенаведених, якщо є відповідні підстави або самостійно: форма № Д6 щодо добровільного ЄСВ та форма № Д7 щодо нещасного випадку на виробництві. Їх призначення та строки подачі наведено в таблиці:

Особливості

Додаткові форми Звіту з ЄСВ 2019

Форма № Д6 (вона ж – Додаток 6)

Форма № Д7 (вона ж – Додаток 7)

Призначення

Звіт з ЄСВ про суми добровільних внесків

Повідомлення про нараховану суму зарплати, з якої сплачувався ЄСВ, у разі настання нещасного випадку на виробництві

Повна назва

Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Хто подає

Особи, які уклали договір про добровільне загальнообов’язкове державне страхування, наприклад, громадяни, які працюють за межами України

Роботодавець, у якого з працівником стався нещасний випадок

Види форм

Тільки річна

Тільки місячна

Коли подати

Протягом 30 кал. днів після закінчення строку дії договору добровільного страхування

Протягом 5 робочих днів після дати складання акта про настання нещасного випадку

Порядок № 435 містить ще й додатки 1-3, які не є звітами, а являють собою таблиці-довідники, інформація з яких (коди) використовується для заповнення інших.

Увага: Форма № Д4 за найманих працівників (“зарплатна”) та Форма № Д5 “за себе” (“підприємницька”) – основні дві форми Звіту з ЄСВ. ФОП, які мають найманих працівників подають обидві

Детальна інструкція щодо заповнення Звіту з ЄСВ з боку ДФС відсутня. Є лише згаданий Порядок  № 435. Однак, на повноцінну інструкцію даний документ не тягне. Гадаємо, дана консультація, яка містить детальні вказівки щодо заповнення кожної графи звіту буде корисною.

Які пастки підготував Звіт з ЄСВ

Звіт з ЄСВ 2019
Тарас ШарийКерівник експертної групи MCFR Головбух, сертифікований фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR(rus))
Ми зібрали докупи найпоширеніші пастки, які завадили легко та правильно відзвітувати. Прочитайте, щоб не попастися.

Способи подачі Звіту з ЄСВ 2019?

Звіт може подаватися аж чотирма способами (п. 1 розділу ІІ Порядку № 435):

 • в електронній формі;
 • на папері разом з електронною формою;
 • тільки на папері особисто (можна, якщо кількість працівників не більше 5);
 • тільки на папері поштою (можна, якщо кількість працівників не більше 5 і відправлення має бути не пізніше 10 днів до закінчення граничного строку подачі Звіту).

Подається Звіт за місцем обліку. Якщо форма паперова, то подається 2 однаково заповнених примірника. На одному з них, що залишається у страхувальника, має бути зроблений надпис (штамп) про отримання з боку ДФС. Можна подати й через довірену особу.

ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ЗВІТУ З ЄСВ 2019

Загальні правила заповнення Звіту з ЄСВ 2019

Загальні правила викладені в розділі ІІ Порядку № 435. Тут згадаємо тільки суттєве:

 • мова – українська;
 • якщо форма паперова й певний рядок Звіту не заповнений – ставимо прочерк. Електронної форми це не стосується;
 • на одну клітинку – один символ (літера, крапка, кома), тому крапки й коми треба ставити в окремих клітинках;
 • подаються усі таблиці відповідного Звіту, які зазначені страхувальником позначкою “х” у загальній частині Звіту. Якщо таблиця там не зазначалася, то подавати її порожню не потрібно;
 • заокруглень немає, тому заповнюємо у гривнях з копійками;
 • літери та інші знаки при ручному заповненні не повинні находити на сусідні поля;
 • паперовий Звіт можна заповнити як ручкою, так і роздрукувати й підписати. Від руки Звіт заповнюється друкованими літерами чорнилом темного кольору. Виправлення у Звіті заборонені.

Про печатку Положення № 435 вказує, що вона використовується у разі, наявності у страхувальника (п. 6 розділу ІІ Порядку № 435).

Заповнення форми № Д4 Звіту з ЄСВ 2019

У цілому форма № Д4 складається з додатків, призначення яких наведено нижче.

Заповнення форми № Д4

Таким чином, звичайні підприємства та ФОП заповнюють завжди тільки таблицю 1 та таблицю 6, а також при необхідності таблиці 5 та 7. Не забуваємо вказувати таблиці, які подаються, позначкою “×” у заголовній частині форми № Д4. Також вказуємо тип форми “початкова” при першому подачі звіту, коли не було помилок.

Тепер щодо заповнення цих таблиць. Ми розглянемо заповнення лише таблиць, які найчастіше необхідно подавати у Звіті більшістю платників ЄСВ, тобто 1, 5 та 6.

   

Заповнення таблиці 1 форми № Д4

Порядок заповнення таблиці 1 форми № Д4 Звіту з ЄСВ наведено нижче. В цілому зрозумілі реквізити подібні до ЄДРПОУ чи місцезнаходження опустимо.

Заповнення таблиці 1 форми № Д4

Нижче наведено приклад розрахунку по ряд. 3 таблиці 1 Звіту з ЄСВ за формою № Д4, коли використовуються пільгові ставки. Для прикладу використані наступні дані:

 • загальний фонд заробітної плати підприємства 230000 грн (у одного штатного працівника зарплата на 0,75 ставки вийшла 3129,75  грн);
 • фонд заробітної плати звичайних працівників 200000 грн;
 • фонд заробітної плати працівників-інвалідів 30000 грн.

До умовного ряд. 3.2.1 внесено 6600 грн (=30000×0,22). Однак, до підсумкового ряд. 3 туди потрапляє цифра лише за пільговою ставкою 8,41% – 2523 грн (=30000×0,0841). Також показана різниця з мінімальною базою по одному з працівників (4173 – 3129,75 = 1043,25 грн) та нарахований на неї ЄСВ (1043,25×0,22 = 229,52).

Приклад розрахунку таблиці 1 Звіту з ЄСВ за формою № Д4:

Приклад розрахунку таблиці 1 Звіту з ЄСВ

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Заповнення таблиці 5 форми № Д4

Даний додаток подається не завжди (див. вище інформацію по додаткам). Але якщо треба його подати рекомендуємо звернути увагу на заповнення окремих граф (таблиця нижче). Зазначимо, що для відпустки по вагітності та пологами графи 12-15 не заповнюються. Також не заповнюються вони й при прийнятті особи за договором ЦПХ (підряду тощо).

Також зазначимо, що при заповненні даних граф бухгалтеру краще проконсультуватися з кадровиком (якщо він є), так як повинна бути відповідність назв посад між даними таблиці 5 ЄСВ, відповідних кадрових наказів, штатного розпису та записом у трудовій книжці. Якщо є певні неузгодження, то їх варто усунути. Так, у Класифікатор професій ДК 003:2010 вносилися зміни й, наприклад, з кінця 2017 року відсутня професійна назва роботи “бухгалтер (з дипломом спеціаліста)” з кодом “2411.2”. Її замінили на “бухгалтер (з дипломом магістра”) через відміну освітнього рівня “спеціаліст” в Україні (колишні спеціалісти прирівняні у правах до магістрів). Для врегулювання подібних змін необхідні внесення змін до штатного розпису підприємства та внесення змін до трудової книжки працівника у зв’язку з перейменуванням посади.

Увага: При заповненні таблиці 5 щодо граф 12-15 консультуємося з кадровиком та звіряємося зі штатним розписом

Заповнення таблиці 5 форми № Д4

Увага: Графи 12-15 не заповнюються для відпустки по вагітності та пологам, а також договорам ЦПХ

Нижче наведено приклади заповнення таблиці 5 у випадках прийняття/звільнення на роботу протягом місяця (приклад 1), а також переведення на іншу посаду (приклад 2).

Приклади заповнення таблиці 5 Звіту з ЄСВ за формою № Д4:

Приклади заповнення таблиці 5 Звіту з ЄСВ

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Заповнення таблиці 6 форми № Д4

Детально порядок заповнення оновленої таблиці 6 форми № Д4 уже розглядався й можна знайти у публікацій на сайті тут .

Заповнення форми № Д5 Звіту з ЄСВ 2019

Даний Звіт насьогодні змінився повністю у порівнянні з минулим роком:

 • замість трьох таблиць зробили одну єдину;
 • ввели у загальній частині Звіту поле “Тип платника та період перебування (місяць)”.

Після цього Звіт з ЄСВ за формою № Д5 містить лише дві таблиці: одну для обліку ЄСВ “за себе”, а іншу – для обліку спецстажу.

Тепер розглянемо порядок заповнення кожного рядка форми № Д5 Звіту з ЄСВ “за себе”:

Заповнення форми № Д5

Щодо таблиці 2 форми № Д5, то вона у звичайній ситуації не подається, так як призначена для оформлення пенсії самозайнятих осіб (п. 11 розділу IV Порядку № 435).

Приклади заповненої форми № Д5:

Приклади заповненої форми № Д5

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Приклади заповненої форми № Д5 для ФОП

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Відповідальність за Звіт з ЄСВ 2019

Неподання чи несвоєчасне подання Звіту з ЄСВ тягне за собою штраф у сумі 170 грн. Якщо ж ще й був несплачений чи недоплачений ЄСВ, то штраф накладається у розмірі 20% недоплаченої суми та нашаровується пеня у розмірі 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. 

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини