Головбух

ЄСВ це...

3 січня 2019
2812
Середній бал: 0 із 5

Пенсія, лікарняні, декретні, допомога при нещасному випадку – всі ці виплати, які ще називають соціальними, йдуть з одного джерела. І це джерело ЄСВ. Що таке ЄСВ? Абревіатура, за якою ховається обов'язковий платіж – єдиний соціальний внесок. Чому він єдиний, його ставки, порядок нарахування і трошки історії в цьому огляді.

Єдиний соціальний внесок Україна

Що таке єдиний соціальний внесок в Україні? Це не податок, як його називають деякі. ЄСВ це обов'язковий державний платіж, який сплачують підприємства та підприємці. Він є формуючим для так званої системи загальнодержавного соціального страхування. Соціальне страхування – це система, яка повинна забезпечити виплати працівникам та підприємцям у разі:

 • виходу на пенсію (пенсія)
 • тимчасової втрати працездатності (лікарняні)
 • вагітності та пологах (декретні)
 • усиновлення (теж декретні)
 • поховання
 • нещасного випадку на виробництві і, як наслідок, втрати працездатності
 • професійного захворювання.

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Чому єдиний внесок називають єдиним?

Щоб це зрозуміти потрібно просто зазирнути в історію цього обов'язкового платежу в Україні. Його називають так, тому що раніше (до 2011 р.) існувало цілих 4 розрізнених платежі в 4 різні фонди соціального страхування:

 • Пенсійний фонд України
 • Фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездатності
 • Фонд соціального страхування на випадок безробіття
 • Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

За кожним цим фондом здавалася також окрема звітність. У бухгалтерському плані рахунків на кожен із цих фондів існував окремий субрахунок. Базою нарахування всіх цих обов'язкових внесків був фонд оплати праці (так звані нарахування на фонд оплати праці). Крім цього, існували внески в перші 3 цих фондів, які утримувалися з заробітної плати кожного окремого працівника (так звані «утримання з заробітної плати»). Нижче наведено ставки у фонди обов'язкового соцстрахування у 2010 році:

Фонд соціального страхування

Нарахування на фонд оплати праці, %

Утримання з зарплати працівників, %

1

Пенсійний фонд

33,2

2

2

ФСС з тимчасової втрати працездатності

1,4

0,5 или 1 (в залежності від того вище або нижче зарплата прожиткового мінімуму)

3

ФСС на випадок безробіття

1,6

0,6

4

ФСС від нещасного випадку

за шкалою професійного ризику (від 0,76 до 13,7%%, але для більшості ≈ 1%)

Усього:

≈ 37 (для більшості)

3,1 або 3,6

 

Ситуація між 2011 і 2016 роками

З 2011 року всі згадані 4 внески були об'єднані в один, який сплачувався на один рахунок і потім державою розподілявся за встановленими пропорціями до 4 фондів (90,9% – Пенсійний фонд). Картина була наступною:

Фонд соціального страхування

Нарахування на фонд оплати праці, %

Утримання з зарплати працівників, %

1

ЄСВ (після сплати розподілявся у
всі 4 фонди)

36,76–49,7 (залежно від ступеня професійного ризику підприємства, для бюджетних установ – 36,3%)

3,6

ЄСВ: що сталося в 2016 р.

У 2016 році відбулося зниження ставки ЄСВ і скасували утримання з працівників – 3,6% (але одночасно збільшили податок на доходи фізосіб (ПДФО) з 15% до 18%).

Фонд соціального страхування

Нарахування на фонд оплати праці, %

Утримання з зарплати працівників, %

1

ЄСВ

22%

 

☛ ЄСВ – це єдиний платіж до фондів соціального страхування, що забезпечує виплату пенсій, лікарняних, декретних, виплат на поховання, допомоги по безробіттю та інших соцвиплат

ЄСВ: нинішня ситуація

У 2017 році відбулося об'єднання 2-х фондів соціального страхування: з тимчасової втрати працездатності та від нещасного випадку в один фонд. Таким чином, сьогодні існує 3 фонди соцстрахування:

 1. Пенсійний фонд України (ПФУ)
 2. Фонд соціального страхування (ФСС)
 3. Фонд соціального страхування на випадок безробіття (Державна служба зайнятості).

Єдиний внесок розподіляється між ними наступним чином (постанова КМУ від 26.11.2014 р. № 675):

 1. ПФУ – 85,6215%
 2. ФСС – 9,1472%
 3. ФСС на випадок безробіття – 5,2313%.

Сплачується ЄСВ на рахунок в Об'єднаної державної податкової інспекції (реквізити для платежів для кожної області України та інформацію як заповнити платіжку можна знайти на сайті Державної фіскальної служби України).

Ставки ЄСВ та порядок його нарахування визначені Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.08.2010 № 2464.

Ставки ЄСВ 

На сьогодні розмір єдиного соціального внеску:

Основні платники ЄСВ

Ставка

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

22%

Фізичні особи-підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором.

22%

Особи, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатності, тобто лікарняні (як перші 5 днів, так і наступні, що сплачуються за рахунок ФСС), які перебувають у відпустці по вагітності та пологах та отримують допомогу у зв'язку з вагітністю і пологами.

22%

Підприємства, установи та організації, в яких працюють інваліди при нарахуванні зарплати таким особам (необхідна копія довідки МСЕК).

8,41%

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працівників і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25% суми витрат на оплату праці

5,5%

Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працівників і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25% суми витрат на оплату праці.

5,3%

ЄСВ це... Звертаємо увагу, що лікарняні та декретні мають таку ж ставку ЄСВ, як і звичайна заробітна плата.

Як розрахувати ЄСВ

Базою нарахування ЄСВ для роботодавців є сума заробітної плати працівників, яка складається з:

 • основної заробітної плати (оклад, оплата днів відрядження та ін)
 • додаткової заробітної плати (основна і додаткова відпустка, премії, надбавки, індексація зарплати, доплати за роботу в нічний час та ін)
 • інших заохочувальних і компенсаційних виплат (річні премії, матеріальна допомога систематичного характеру (наприклад, на оздоровлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам) та ін).

Всі ці 3 складових і становлять фонд оплати праці (детальніше по складу кожної частини інформацію можна отримати з Інструкції по статистиці заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5 (далі – Інструкція № 5)).

В загальному випадку (крім зарплати інвалідів, де інша ставка) ЄСВ нараховується наступним так:

ЄСВ

=

Заробітна плата і прирівняні до неї виплати

×

0,22

Не входять до фонду оплати праці, а, отже, не є базою нарахування ЄСВ:

 • матеріальна допомога разового характеру, яка виплачується працівникам на їх прохання (заяви) тимчасово через скрутне матеріальне становище, сімейні обставини, хвороба або інші потреби
 • дивіденди
 • добові та інші компенсації витрат, пов'язаних з відрядженням
 • вихідна допомога при припиненні трудового договору.

Також входять у фонд оплати праці лікарняні (як перші 5 днів, так і наступні) і декретні. Однак, для цілей нарахування ЄСВ лікарняні прирівнюються до зарплати і входять у базу нарахування. За декретним ЄСВ теж нараховується, крім декретних інвалідів.

☛ Лікарняні та декретні – на них теж нараховується ЄСВ, хоча це не виплати зарплатні

ЄСВ у підприємців

Фізичні особи-підприємці самі встановлюють скільки платити «за себе» ЄСВ, але не менше, ніж з мінімальної бази його нарахування. Майже усі підприємці сплачують ЄСВ саме з мінімальної бази.

Мінімальна і максимальні бази оподаткування ЄСВ

Сьогодні існують мінімальне і максимальне обмеження на базу ЄСВ в Україні (червень 2018 р.):

3723,00

(1 мінімальна зарплата за місяць)

База нарахування ЄСВ

55845,00

(15 мінімальних зарплат за місяць)

Помноживши ці бази на 0,22 отримуємо по кожному працівнику (червень 2018 р.):

819,06 грн

ЄСВ

12285,90 грн

Підприємці зазвичай "за себе" платять 819,06 грн в місяць. Також вони сплачують ЄСВ за своїх працівників. Мінімальна база нарахування ЄСВ в Україні, крім підприємців, також застосовується в таких ситуаціях:

 • працівник працює на умовах неповного робочого часу, і його зарплата нижче мінімальної бази
 • якщо працівник перебував на лікарняному повний місяць, в якому сума нарахованого лікарняного виявилася менше мінімальної бази.

Винятки, коли зарплата менше мінімальної, але ЄСВ нараховується на фактичну зарплату:

 • зовнішній сумісник (співробітник, у якого це не основне місце роботи)
 • працівник прийнятий не з першого робочого дня і звільнений не останнім робочим днем звітного місяця
 • працівник повний місяць перебував у відпустці.

Приклад розрахунку ЄСВ та бухгалтерські проводки

Наприклад, менеджеру по збуту нарахована зарплата в червні 5500 грн. Це означає, що ЄСВ дорівнюватиме: 5500×0,22 = 1210 грн. Загальні витрати підприємства на співробітника рівні: 5500 1210 = 6710 грн.

Якщо директору нараховано 60000 грн, то сума ЄСВ буде сплачена тільки з 55845 грн, тобто дорівнюватиме 12285,90 грн. Різниця між максимальною базою і зарплатою 4155,00 грн (=60000 – 55845) ЄСВ не обкладається. Загальні витрати на директора: 60000 12285,90 = 72285,90 грн.

☛ ЄСВ – це платіж, який належить до витрат підприємства або підприємця і тим самим збільшує реальні витрати на персонал

Бухгалтерські записи з цих прикладів матимуть вигляд:

 № 

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

Нарахована зарплата по збутовому персоналу (менеджеру по збуту)

93

661

5500,00

2

Нараховано ЄСВ по збутовому персоналу (менеджеру по збуту)

93

661

1210,00

3

Нарахована зарплата адмінперсоналу (директору)

92

651

60000,00

4

Нараховано ЄСВ адмінперсоналу (директору)

92

651

12285,90

 

Звітність з ЄСВ

Роботодавці щомісяця повинні подавати Звітність з ЄСВ за найманих працівників. Звіт подається протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем звітного періоду, за формою Д4. Якщо наймана праця не використовується, то звіт з ЄСВ не подається. Підприємці з ЄСВ "за себе" здають форму Д5 (раз у рік).

Сплата ЄСВ

Сплата ЄСВ відбувається за місцем обліку роботодавця. ЄСВ сплачується при кожній виплаті зарплати, на суми якої нараховується ЄСВ. Виняток, якщо внески, нараховані на такі виплати, вже оплачені. ЄСВ, нарахований на зарплату, яка з певних причин не виплачена, повинен бути сплачений не пізніше 20 числа наступного місяця. Підприємці сплачують ЄСВ "за себе" раз в квартал протягом 20 днів після кінця кварталу.

Відповідальність за ЄСВ

За порушення порядку нарахування і сплати ЄСВ передбачено такі штрафи:

 • несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ – 20% своєчасно несплачених сум;
 • несплата або несвоєчасна сплата суми ЄСВ у день виплати зарплати – 10% своєчасно несплаченої суми;
 • неподання або несвоєчасне подання звіту з ЄСВ – 170 грн.

12 пасток Звіту з ЄСВ

ЄСВ це...
Тарас Шарийкерівник експертної групи МСFR Головбух
Які пастки підготував Звіт з ЄСВ, як заповнити Звіт з ЄСВ у спірних ситуаціях, як діяти, якщо помилилися, - розповідає експерт

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини