Головбух

Пастки обов’язкового аудиту: як оминути

 • 28 грудня 2018
 • 2309
Експерт МСFR Головбух

Розглянемо, які пастки чекають на підприємство у разі обов’язкового аудиту і як їх оминути.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства (ПАТ), суб’єкти природних монополій та видобувні підприємства обов’язково мають пройти аудит. А з 01.01.2019 вже і великі підприємства — неемітенти цінних паперів, і середні мають оприлюднювати на власній веб-сторінці річну фінзвітність разом з аудиторським висновком (ч. 3 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV).

Обов’язково оприлюднювати річну фінзвітність з аудиторським висновком маєте за 2019 рік. Та якщо перейшли на МСФЗ із 1 січня 2018 року, Мінфін рекомендує це робити починаючи з фінзвітності за 2018 рік (лист Мінфіну від 07.12.2018 № 35210-06-5/32299)*.

* Див. публікацію А. Юліна «Фінзвіт із аудиторським висновком: за який рік публікувати вперше».

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Пастка 1. Обов’язковий аудит провели несвоєчасно

Граничні строки оприлюднення фінзвітності й аудиторського висновку різні залежно від виду підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

Коли оприлюднити фінзвітність із аудиторським висновком

Вид підприємства

Термін

Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), ПАТ, суб’єкти природних монополій та видобувні підприємства

До 30 квітня року, що настає за звітним періодом

Великі підприємства — неемітенти цінних паперів та середні підприємства, які у 2018 році перейшли на МСФЗ

До 1 червня року, що настає за звітним періодом

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (далі — Закон про аудит) набрав чинності з 01.01.2018 і введений в дію з 01.10.2018. Лише норма стосовно внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення почне діяти з 01.01.2019 (п. 1 розд. Х Закону про аудит).

Якщо законотворці не скасують цієї норми, за порушення порядку оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом сплатите від 17 до 34 тис. грн, а якщо порушите цю вимогу вдруге протягом року — від 34 до 51 тис. грн.

   

Пастка 2. Аудиторів призначив директор

Лише вищий орган управління підприємством може призначити суб’єкта аудиторської діяльності (далі — аудитори) для проведення обов’язкового аудиту фінзвітності (ч. 1 ст. 29 Закону про аудит) (табл. 2).

Таблиця 2

Хто призначає аудиторів

Вид підприємства

Хто ухвалює рішення

Акціонерне товариство

Загальні збори

Недержавні унітарні підприємства

Загальні збори учасників, засновник

Державні (комунальні) підприємства та господарські товариства, у яких державі належить 100% статутного капіталу

Орган управління за погодженням із Мінфіном

Якщо підприємство становить суспільний інтерес, аудиторів для проведення обов’язкового аудиту оберіть за конкурсом. Сума винагороди претендентів за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, де вони проводили обов’язковий аудит, не має перевищувати 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Розробіть та оприлюдніть порядок проведення конкурсу та прозорі і недискримінаційні критерії відбору аудиторів.

Аудиторам, які забажали взяти участь у конкурсі, безплатно надайте тендерну документацію. Вона має містити інформацію про діяльність підприємства і завдання з обов’язкового аудиту фінзвітності (ч. 3 ст. 29 Закону про аудит).

Пастка 3. Обрали не тих аудиторів

Обрати аудиторську фірму ви маєте право на свій розсуд (ч. 3 ст. 7 Закону про аудит). Але є певні умови. Перевірте, чи відповідають цим вимогам аудитори.

чи включені до Реєстру

Для обов’язкового аудиту фінзвітності можна призначати аудиторів, які відповідають вимогам Закону про аудит і включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (ч. 1 ст. 29 Закону про аудит). Реєстр аудиторів публічний. Його оприлюднює Аудиторська палата України і підтримує в актуальному стані на власній веб-сторінці** (ч. 3 ст. 20 Закону про аудит).

** www.apu.com.ua

Як спростити зустрічну звірку

Пастки обов’язкового аудиту: як оминути
Наталія Васильченкоголовний редактор системи «Expertus: Головбух»
Кожні дві з трьох компаній щонайменше раз на квартал відповідають на запити податківців у межах зустрічної звірки. Ми підкажемо, що робити бухгалтерові, аби витрачати менше часу і зусиль на цю процедуру. Зокрема, нагадаємо, що замість паперових можна надавати електронні копії. І це не єдиний спосіб спростити зустрічну звірку.

чи незалежні

Аудитори мають право надавати послуги з аудиту, якщо вони незалежні від підприємства, фінансову звітність якого перевірятимуть, і не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень такої юридичної особи. Ця вимога поширюється на звітний період фінзвітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінзвітності (ч. 1 ст. 10 Закону про аудит).

Також не можна залучати до перевірки аудиторів, якщо вони, їх ключові партнери з аудиту, власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники чи близькі родичі та члени їх сім’ї:

 • є власниками фінансових інструментів підприємства або юридичної особи, пов’язаної з таким підприємством;
 • беруть участь в операціях з фінансовими інструментами підприємства;
 • перебували у трудових, договірних або інших відносинах з підприємством протягом періоду, на який поширюється вимога про незалежність (ч. 4 ст. 10 Закону про аудит).

Аудитори можуть надавати неаудиторські послуги за умови, що це не призводить до виникнення загрози їх незалежності (ч. 2 ст. 6 Закону про аудит).

чи не надавали неаудиторських послуг

Для підприємств, які становлять суспільний інтерес, ще більше обмежень у виборі аудиторів. Вони не можуть доручити обов’язковий аудит тим, хто надає їм такі неаудиторські послуги:

 • складає податкову звітність, обчислює обов’язкові збори і платежі, представляє у спорах із зазначених питань;
 • консультує з питань управління, розроблення і супроводження управлінських рішень;
 • веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність;
 • розробляє і впроваджує процедури внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційні технології у фінансовій сфері;
 • надає правову допомогу, зокрема у формі послуг юрисконсульта;
 • забезпечує кадровий відбір у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування і фінансів;
 • надає послуги з оцінки;
 • надає послуги із залучення фінансування, розподілу прибутку, розроблення інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації.

Винятки!

Аудитори мають право надавати послуги з оцінки, якщо:

 • такі послуги прямо не впливають або справляють несуттєвий вплив окремо або загалом на фінзвітність, що підлягає аудиту;
 • оцінку впливу на фінзвітність, що підлягає аудиту, належно задокументували і розкрили у додатковому звіті, що надсилають аудиторському комітету замовника;
 • не порушені принципи незалежності (ч. 4 ст. 6 Закону про аудит).

 

Бухгалтерська довідка — добра помічниця

Пастки обов’язкового аудиту: як оминути
Тетяна Нижникексперт MCFR Головбух
БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА ДОПОМОЖЕ: 1. Виправити помилки 2. Розрахувати середню зарплату 3.Замінити відсутній документ 4. Отримати податковий кредит

Пастка 4. Неправильно уклали договір

10 млн грн мінімальний розмір страхової суми для аудиторів

Укладіть з аудиторами договір про надання аудиторських послуг. Пропишіть у ньому предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін та інші умови (ч. 1, 2 ст. 7 Закону про аудит).

Якщо підприємство становить суспільний інтерес, вперше призначайте аудиторів для виконання аудиту фінзвітності щонайменше на один рік. Строк виконання цього завдання можете подовжувати, але не більше ніж на 9 років. Загалом одна й та сама аудиторська фірма може перевіряти вашу фінзвітність упродовж не більше ніж 10 років (ч. 1 ст. 30 Закону про аудит). Після цього строк виконання аудиторського завдання можна подовжити, але вже за результатами відкритого конкурсу (ч. 4 ст. 30 Закону про аудит).

   

Пастка 5. Не перевірили, чи є договір страхування

Коли аудитори проводять обов’язковий аудит, їх відповідальність обмежена винятково реальними збитками. Упущену, втрачену вигоду і додаткові витрати, яких може зазнати підприємство, вам не відшкодують (ч. 1 ст. 43 Закону про аудит).

Якщо аудит не обов’язковий, аудитори відповідають у межах договору.

Пам'ятка. Як оминути пастки обов'язкового аудиту:

Пастки обов’язкового аудиту: як оминути

ЗБІЛЬШИТИ/СКАЧАТИ ЗОБРАЖЕННЯ

Аудитори, які провадять обов’язковий аудит фінансової звітності, зобов’язані мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами. Такий договір вони укладають за типовою формою, затвердженою Нацкомфінпослуг, і погоджують з органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Якщо підприємство становить суспільний інтерес, мінімальний розмір страхової суми за договором страхування становить 10% суми винагороди за договором про аудиторські послуги (без ПДВ) протягом року, що минув, але не менше ніж 10 млн гривень (ч. 2 ст. 43 Закону про аудит).

Пастка 6. Не створили належних умов для аудиту

Щоб аудитори могли провести якісний аудит, створіть для цього належні умови. Посадові особи підприємства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що надають аудиторам (ч. 4 ст. 7 Закону про аудит). Для цього у договорах на проведення аудиту передбачте, що замовник не покладатиме відповідальності на аудиторів за недотримання строків, якщо не надав аудиторам сприяння.

РЕЗЮМЕ:

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, ПАТ, суб’єкти природних монополій та видобувні підприємства обов’язково проходять аудит фінзвітності. Якщо не пройдете його вчасно, посадовим особам загрожуватиме щонайменше 17 тис. грн адмінштрафу.

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Пастки обов’язкового аудиту: як оминути
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі

Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини