Головбух

Нематеріальні активи

26 грудня 2018
699
Середній бал: 0 із 5
незалежний консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ

Імовірність отримати економічні вигоди від використання нематеріального активу (НМА) є необхідною умовою його визнання — це встановлюють вітчизняні та міжнародні стандарти обліку. А тому актив, що втратив функціональність і, як наслідок, не відповідає критеріям визнання НМА, слід вилучити зі складу активів підприємства (ліквідувати).

Ліквідація НМА може відбутися і за неприємних обставин: протиправне заволодіння активом (що, можливо, не позначиться на його функціональних властивостях, але використовувати такий актив з метою якихось економічних перспектив підприємство вже не зможе) чи інші форс-мажорні обставини. Також підприємство може ліквідувати НМА за власним бажанням.

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Бухгалтерський облік

НМА — це немонетарний актив, який не має матеріальної форми. Його можна ідентифікувати (абз. 8 п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»). Залежно від обставин, за яких відбулася ліквідація, НМА як немонетарний актив може мати залишкову вартість, або його залишкова вартість може дорівнювати нулю.

Окрім залишкової вартості, НМА за деяких умов може мати ліквідаційну вартість, а саме:

  • коли існує невідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання;
  • коли ліквідаційну вартість можна визначити на підставі інформації наявного активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об’єкта.

За інших обставин ліквідаційна вартість в обчисленні амортизованої вартості НМА прирівнюється до нуля (п. 28 П(С)БО 8).

Увага: ліквідаційну вартість НМА, як правило, встановлюють на рівні нуля.

Залишкову вартість НМА за ліквідації обліковуйте на витратному субрахунку 976 «Списання необоротних активів» у складі інших витрат із подальшим віднесенням їх на фінансовий результат діяльності підприємства. До речі, на цьому самому субрахунку акумулюйте і супутні витрати, що можуть виникнути у зв’язку з ліквідацією активу.

Припиняйте нараховувати амортизацію НМА з місяця, що настає за місяцем його вибуття.

Ні дня без ТМЦ: як оприбутковувати

Нематеріальні активи
Віктор Онищенкоексперт з обліку та оподаткування, м. Чернігів
Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей — справа буденна для бухгалтера. Але й під час цієї звичайної господарської операції можуть виникати нестандартні ситуації, що потребують відповідей на різні облікові запитання. Як розподілити транспортно-заготівельні витрати? Чи включати ту чи ту витрату до первісної вартості запасів? Чи відносити нестачу до первісної вартості ТМЦ? У статті "Оприбуткування ТМЦ на підприємстві." Ми розглянули надходження ТМЦ з усіх, навіть не надто зручних облікових ракурсів. І тоді усі ТМЦ-спірності не створюватимуть «дірок» у бухгалтерії, а вам дискомфорту.

Податковий облік

Ліквідація НМА впливає на нарахування податку на прибуток та ПДВ. Розглянемо кожен із цих податків.

Податок на прибуток

Позаяк Податковий кодекс України (ПК) не містить окремого визначення нематеріального активу, у розрахунку податку на прибуток за основу беремо визначення, що містять НП(С)БО чи МСФЗ.

Податкове законодавство розділяє НМА на:

  • виробничі — призначені для використання у господарській діяльності підприємства;
  • невиробничі — не призначені для такої діяльності платника податку (ст. 138 ПК).

Залежно від такої класифікації платник податку на прибуток застосовує різниці (рис. 1).

Нематеріальні активи

ПК не зобов’язує нараховувати амортизацію невиробничих НМА (пп. 138.3.2 ПК). Отже, ПК нівелює будь-який вплив їх амортизації на оподатковуваний прибуток підприємства.

Увага: залишковою вартістю НМА в податковому обліку є сума, що визначається як різниця між «бухгалтерською» первісною вартістю та сумою розрахованої амортизації відповідно до підпункту 138.3.4 ПК.

Нагадаємо, що коригувати фінансовий результат до оподаткування згідно з розділом ІІІ ПК мають платники податку із річним обсягом доходів понад 20 млн грн (пп. 134.1.1 ПК). Інші платники можуть використовувати різниці за власним бажанням.

ПДВ

Якщо ліквідуєте нематеріальний актив, доведеться подбати про ПДВ. Адже ліквідацію платником податку необоротних активів за власним бажанням вважають постачанням товарів, тобто оподатковуваною операцією (пп. 14.1.191 ПК).

Тож за ліквідації нематеріального активу податківці вимагатимуть нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ. Базою для нарахування ПДВ є балансова (залишкова) вартість НМА, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого ліквідують НМА (за відсутності обліку необоротних активів — звичайна ціна).

Проте ПК згадує необоротні активи загалом і не виокремлює з-поміж них нематеріальні активи. Власного визначення для НМА податкове законодавство не містить, а скористатися визначенням з М(С)БО і П(С)БО можна лише для розрахунку податку на прибуток (пп. 14.1.84 ПК).

Відсутність визначення, а відповідно й конкретики, стосовно нарахування ПДВ за ліквідації НМА — ненадійний аргумент, аби не нараховувати податкові зобов’язання. Проте податковий підхід можна застосувати до обліку необоротних активів, зокрема НМА, щоб не нараховувати ПДВ за ліквідації НМА. Для цього слід вчасно подати до органу контролю документ про знищення, розібрання чи перетворення необоротних активів у інший спосіб, унаслідок чого необоротний актив не можна використовувати за первісним призначенням (пп. 14.1.191 ПК).

Не вважатиметься постачанням товарів і викрадення необоротних активів, що також потребує документального підтвердження. Крім того, не нараховуємо податкові зобов’язання за ліквідації тих необоротних активів, щодо яких під час придбання (виготовлення) підприємство не відображало податковий кредит із ПДВ.

Увага: не нараховуйте податкові зобов’язання, якщо ліквідуєте НМА вимушено.

Отже, якщо ліквідуєте вимушено і податкового кредиту за придбання НМА не нараховували, податкових зобов’язань не нараховуйте.

Але здебільшого НМА ліквідують за власним бажанням, тому ПДВ доведеться нарахувати (рис. 2).

Нематеріальні активи

Розглянемо таку ситуацію на прикладі: «Ліквідація НМА за власним бажанням — нараховуємо ПДВ»

РЕЗЮМЕ:

Залишкову вартість ліквідованого НМА та витрати, пов’язані з ліквідацією, обліковуйте на субрахунку 976.

За ліквідації фінансовий результат до оподаткування збільшуйте на «бухгалтерську» залишкову вартість як виробничих, так і невиробничих НМА. А от зменшити фінансовий результат може тільки «податкова» залишкова вартість виробничих НМА.

Якщо ліквідуєте НМА за власним бажанням, нараховуйте ПДВ.

Як облікувати е-Головбух

Нематеріальні активи
Олег Січкерівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Як професійне видавництво, ми уникаємо двозначностей у Договорі, тому деталізуємо умови угоди: доступ до системи не передбачає надання у володіння або розпоряджання чи власність об’єкт інтелектуальної власності і не передбачає права продати або відчужити в інший спосіб електронний продукт. Тобто це 100%-ве роялті!

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини