Головбух

Що змінилося в господарсько-фінансовій діяльності перетворених медзакладів — КНП

 • 14 грудня 2018
 • 186

Більшість комунальних закладів первинної медичної допомоги (далі — заклади ПМД) дотримали вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-VIII (далі — Закон про автономізацію). Тобто стали комунальними некомерційними підприємствами (далі — медзаклад-КНП). Перед їхніми бухгалтерами виникло головне запитання: як нині організовувати бухоблік на підприємстві?

До перетворення заклади ПМД мали статус бюджетних установ і вели облік за:

 • Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203 (далі — План рахунків № 1203);
 • Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — Нацстандарти).

До цього їх зобов’язувала частина 3 статті 58 Бюджетного кодексу України (БК).

Тож з’ясуємо, за якими правилами повинен вести бухгалтерський облік та звітувати про свою господарську діяльність медзаклад-КНП. А для цього проаналізуємо основні зміни у господарсько-фінансовій діяльності закладу після перетворення.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Зміни в господарсько-фінансовій діяльності

Медзаклад-КНП утворився у результаті перетворення бюджетної установи охорони здоров’я, яка була суб’єктом державного сектору і розпорядником коштів відповідного місцевого бюджету.

Статус

Наразі медзаклад-КНП набув статусу суб’єкта господарської діяльності з постачання медичних послуг населенню. Він може бути лише одержувачем бюджетних коштів за певними бюджетними програмами з охорони здоров’я, а не їх розпорядником.

Модель взаємовідносин з розпорядником бюджетних коштів

Таке перетворення виконує одне із основних стратегічних завдань медичної реформи, що його визначила Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я України, схвалена розпорядженням КМУ від 30.11.2016 № 1013-p, — перехід до оплати діяльності постачальників медичних послуг, зокрема медзакладів-КНП, на основі конкретних результатів їхньої діяльності. Змінився й характер відносин між цим медзакладом-КНП як суб’єктом господарської діяльності з постачання медичних послуг та їх замовником — розпорядником бюджетних коштів і суб’єктом державного сектору. Тож на зміну командно-адміністративній моделі взаємовідносин між цими суб’єктами прийшла контрактна модель, у якій взаємовідносини будуються на договорах. За зазначеними договорами розпорядник бюджетних коштів діє в інтересах пацієнтів як третя сторона-платник, а медзаклад-КНП виступає як постачальник послуг.

Запроваджена модель взаємовідносин надала медзакладу-КНП управлінську та фінансову автономію (абз. 1-3 вступу до Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства; далі — Методрекомендації з перетворення ЗОЗ).

Ні дня без ТМЦ: як оприбутковувати

Що змінилося в господарсько-фінансовій діяльності перетворених медзакладів — КНП
Віктор Онищенкоексперт з обліку та оподаткування, м. Чернігів
Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей — справа буденна для бухгалтера. Але й під час цієї звичайної господарської операції можуть виникати нестандартні ситуації, що потребують відповідей на різні облікові запитання. Як розподілити транспортно-заготівельні витрати? Чи включати ту чи ту витрату до первісної вартості запасів? Чи відносити нестачу до первісної вартості ТМЦ? У статті "Оприбуткування ТМЦ на підприємстві." Ми розглянули надходження ТМЦ з усіх, навіть не надто зручних облікових ракурсів. І тоді усі ТМЦ-спірності не створюватимуть «дірок» у бухгалтерії, а вам дискомфорту.

Управління майном

Медзаклад-КНП як правонаступник закладу ПМД отримує від нього майно за даними бухгалтерського обліку без обов’язкової оцінки цього майна незалежним експертом та за результатами його інвентаризації (пп. 2 п. 3 розд. ІІ «Прикінцеві положення» Закону про автономізацію). Засновником, власником та органом управління майном медзакладу-КНП є територіальні громади в особі відповідної ради (далі — Засновник).

Майно, отримане від закладу ПМД, Засновник своїм рішенням закріпив за медзакладом-КНП на праві оперативного управління. Тобто Засновник медзакладу-КНП наділив його статутним капіталом для ведення господарської діяльності з постачання медичних послуг населенню.

Статутний капітал

Медзаклад-КНП на підставі рішення та передавального акта отримав статутний капітал. Розмір статутного капіталу медзакладу-КНП дорівнює залишковій балансовій вартості майна, що передане йому за передавальним актом, з урахуванням залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, як внесок до статутного капіталу (пп. 1.4.3, 1.4.12 Методрекомендацій з перетворення ЗОЗ). Звісно, рішення про передачу майна ухвалив орган, що управляв майном медзакладу — бюджетної установи. Тож і передавальний акт затвердив він. На це вказують Методрекомендації з перетворення ЗОЗ.

Ситуація: хто приймає майно та документи за передавальним актом у разі реорганізації медзакладу в КНП

В більшості прийнятих обласною радою рішень не визначено, хто буде керівником новостворених підприємств. Хто ж тоді підписує передавальний акт?

Передавальний акт є формальним етапом здійснення реорганізації та засвідчує яке майно передається до правонаступника.

Акт має скласти комісія з припинення, а затвердити власник. Новостворений суб’єкт акт не підписує (ч. 3 ст. 107 Цивільного кодексу України).

Повноваження керівника медзакладу-КНП

Управляє медзакладом-КНП рада територіальної громади села, селища, міста, району, області, яка є власником майна. Поточне керівництво ним, тобто оперативне управління, здійснює керівник підприємства. Повноваження керівника медзакладу-КНП визначає статут, складений на підставі Примірного статуту для комунального некомерційного підприємства, яке надає первинну медичну допомогу (п. 4.1 Методрекомендацій з перетворення ЗОЗ). Медзаклад-КНП в особі керівника:

 • провадить свою діяльність на засадах господарської самостійності та самофінансування за фінансовим планом і планом розвитку медзакладу-КНП;
 • має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки;
 • має розрахунковий та інші рахунки в установах банків та органах Держказначейства.

Майно медзакладу-КНП становлять його основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображають у самостійному балансі. Власник майна лише контролює, як використовують та зберігають належне медзакладу-КНП майно безпосередньо або через уповноважений ним орган, але не втручається у господарську діяльність підприємства.

Із дозволу власника або уповноваженого ним органу медзаклад-КНП має право здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування майно, устаткування, інвентар, транспортні засоби, а також списувати їх з балансу.

Рішення про передачу в оренду нерухомого майна:

 • до 200 кв. м — може приймати керівник медзакладу-КНП. Керівник бюджетної установи таких рішень приймати не може без дозволу засновника;
 • більшої площі — орган місцевого самоврядування за конкурсною процедурою.

Вартість оренди медзаклад-КНП визначає за методикою розрахунку орендної плати територіальної громади. Адже відповідно до статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-XII органи місцевого самоврядування (громади) самостійно встановлюють та затверджують методику розрахунку орендної плати комунального майна (п. 2.1 Методрекомендацій з перетворення ЗОЗ).

Як бачимо, повноваження керівника медзакладу-КНП набагато ширші, ніж вони були до цього у керівника бюджетної установи.

Іншими, ніж у бюджетної установи, є й джерела фінансування діяльності згідно з примірним статутом.

Бухгалтерська довідка — добра помічниця

Що змінилося в господарсько-фінансовій діяльності перетворених медзакладів — КНП
Тетяна Нижникексперт MCFR Головбух
БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА ДОПОМОЖЕ: 1. Виправити помилки 2. Розрахувати середню зарплату 3.Замінити відсутній документ 4. Отримати податковий кредит

Джерела фінансування

До укладення договору з Національною службою здоров’я України фінансуванням медзакладу-КНП можуть бути:

1) бюджетні кошти, отримані:

 • за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з (п. 3.1, 3.2 Методрекомендацій з перетворення ЗОЗ):
  – відповідним розпорядником бюджетних коштів;
  – органами місцевого самоврядування, на території яких відсутні медзаклади-КНП;
 • за бюджетною програмою з відповідного бюджету, який застосовує передбачений БК програмно-цільовий метод бюджетування як їх одержувач;
 • як фінансова підтримка з місцевого бюджету одержувачу бюджетних коштів;

2) кошти юридичних та фізичних осіб, отримані від (п. 3.3 Методрекомендацій з перетворення ЗОЗ):

 • страхових компаній як плата за медичні послуги, надані застрахованим пацієнтам;
 • роботодавців як плата за медичні послуги, надані працівникам;
 • благодійних організацій як надходження у грошовій та натуральній формі;
 • орендарів як орендна плата за отримане в оренду майно, устаткування, інвентар, транспортні засоби (п. 2.1 Методрекомендацій з перетворення ЗОЗ). До того ж 100% від обсягу цієї плати, а не 50% як бюджетні установи (ст. 29 БК);
 • платних послуг тощо.

Приклад: 

Медзаклад-КНП може отримувати оплату від:

 • пацієнтів — за сервісні послуги, зокрема поселення у палати покращеного сервісу;
 • інших закладів охорони здоров’я і лікарів, що діють як фізичні особи — підприємці — за послуги з ведення бухгалтерського обліку, закупівлі ліків та витратних матеріалів, проведення тренінгів тощо.
Увага: надання сервісних послуг іншим закладам охорони здоров’я та лікарям, що діють як фізичні особи — підприємці, передбачте у статуті. В іншому випадку можете втратити статус неприбуткового підприємства.

Порядок використання коштів

У Методрекомендаціях з перетворення ЗОЗ взагалі не йдеться про те, що медзаклад-КНП є бюджетною установою, яка утримується коштом місцевого бюджету, чи розпорядником бюджетних коштів за кошторисом. Він є одержувачем бюджетних коштів. Їх медзаклад-КНП використовує, щоб:

 • забезпечити основну діяльність з надання послуг, виконання робіт, а не виконувати бюджетні програми;
 • оплачувати працю працівників, розв’язувати питання соціального розвитку, а також поліпшувати умови праці, життя, здоров’я працівників.

Медзаклад-КНП не керується частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу, у якій ідеться про власні надходження бюджетних установ. Та й кошти, зараховані на рахунки медзакладу-КНП, відкриті в установі банку, не потрібно відображати на рахунках з обліку надходжень бюджетної установи за відповідними кодами класифікації доходів бюджету, що є характерним для останньої.

Вплив змін на бухоблік

Враховуючи те, що медзаклади-КНП не мають статусу бюджетної установи, а є лише одержувачами бюджетних коштів і провадять свою діяльність на засадах господарської самостійності та самофінансування за фінансовим планом і планом розвитку медзакладу-КНП, можна зробити висновок: вести бухгалтерський облік та звітувати про свою господарську діяльність їм слід за правилами, визначеними для госпрозрахункового сектору, а не для державного.

Отже, медзакладам-КНП слід вести бухгалтерський облік та звітувати про свою господарську діяльність за правилами, визначеними:

Далі розглянемо, як медзакладу-КНП та органу вищого рівня відображати в обліку передане майно.

Облік переданого майна у медзакладі-КНП

Дані передавального акта відобразіть в обліку за проведеннями для:

 • активів у кореспонденції з К-т відповідних субрахунків класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов’язань власного капіталу», визначених в Інструкції про застосування Плану рахунків № 291;
 • зобов’язань у кореспонденції з Д-т означених субрахунків.

Потім за даними бухобліку складіть вхідний Баланс. Форма вхідного Балансу для медзакладу-КНП інша, ніж у бюджетної установи. Оберіть ту, що є додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73 (далі — Стандарт 1). Адже ви не маєте жодних підстав складати його за формою Балансу ф. № 1-дс, що є додатком 1 до Нацстандарту 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541, оскільки ви не є суб’єктом державного сектору. Подавати цей вхідний Баланс до органу Держказначейства не потрібно. Ви — одержувач бюджетних коштів, тому подаєте лише бюджетну звітність.

П’ять причин провести інвентаризацію

Що змінилося в господарсько-фінансовій діяльності перетворених медзакладів — КНП
Олена Сердюкексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
З 01.01.2019 вже всі великі і середні підприємства оприлюднюватимуть річну фінзвітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці. Висновки стосуватимуться фінзвітності за 2018 рік. Отже, багатьом підприємствам на вимогу аудиторів доведеться провести річну інвентаризацію. Є ще принаймні п’ять причин, щоб провести інвентаризацію до кінця року.

Облік переданого майна в органі вищого рівня

Для головних розпорядників бюджетних коштів, яким були підпорядковані заклади ПМД, дані передавального акта є підставою відобразити в обліку довгострокові фінансові інвестиції, що їх вклав як статутний капітал в медзаклад-КНП Засновник. Так вони повинні вчиняти відповідно до Нацстандарту 133 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Мінфіну від 18.05.2012 № 568. Тож відобразіть ці фінансові інвестиції на субрахунках, визначених Планом рахунків № 1203.

Як відобразити в обліку оприбуткування довгострокових фінансових інвестицій, вкладених в медзаклад-КНП засновником, унаочнимо в Таблиці.

Бухгалтерські проведення з оприбуткування довгострокових фінансових інвестицій, вкладених в медзаклад-КНП Засновником

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Підстава

Д-т

К-т

Отримано до сфери управління головного розпорядника коштів як суб’єкта державного сектору підприємство комунального сектору економіки, тобто медзаклад-КНП

2513 «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств»

5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі»

р. 4.3 Типової кореспонденції

Отже, якщо ви головний розпорядник коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті для оплати медичних послуг, що надає населенню медзаклад-КНП, оприбуткуйте за передавальним актом довгострокові фінансові інвестиції, які вклав у нього його Засновник як статутний капітал. Для цього виконайте проведення, визначене у рядку 4.3 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій із активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл