Головбух

Який період включають до страхового стажу

13 грудня 2018
3328
Середній бал: 0 із 5
експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ

За загальним правилом, страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця нею і роботодавцем сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (ч. 1 ст. 21 Закону № 1105).

Варто зазначити, що наразі до страхового стажу включають також період:

Зазначені періоди включають до страхового стажу як періоди, у які страхові внески сплачено на основі розміру мінімального страхового внеску.

Ідеальні зразки розрахункових документів

Для обчислення страхового стажу визначаємо кілька часових відрізків:

  • до 27.01.2001 (включно) — трудовий стаж обчислювали з огляду на вимоги Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою КМУ від 19.10.1998 № 1658 (далі — Правила № 1658);
  • від 28.02.2001 до 31.12.2010 (включно) — до загального трудового стажу, набутого за попередні періоди (до 27.02.2001), почали додавати періоди страхового стажу, визначені у статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-III (далі — Закон № 2240);
  • із 01.01.2011 — страховий стаж визначали за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Держреєстру (ч. 2 ст. 7 Закону № 2240, із 01.01.2015 — ч. 2 ст. 21 Закону № 1105);
  • від 11.10.2017 — до страхового стажу прирівняли періоди починаючи з 01.01.2016, протягом яких особа не підлягала страхуванню за Законом № 1105, але вона чи роботодавець за неї сплатили ЄСВ.

Унаочнимо у Таблиці особливості обчислення страхового стажу за періоди до 2018 року.

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Зарахування різних періодів до страхового стажу

Періоди

Включають

Не включають

До 27.02.2001

час роботи в установах, організаціях і напідприємствах;

період навчання у вищих навчальних закладах (у т. ч. на підготовчих відділеннях);

службу в армії, Нацгвардії, у військах МВС та інших військових формуваннях

період навчання в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі вз денною (очною) формою навчання

службу в органах внутрішніх справ, у митних органах, час перебування на альтернативній службі

час роботи засуджених у колонії-поселенні і відбування виправних робіт без позбавлення волі за місцем роботи, якщо інше не передбачено законом

час перебування у відпустці по вагітності та пологах, у відпустці для догляду за дитиною до трьох і до шести років

час участі в незаконних страйках

навчання в ПТУ

періоди перепідготовки, навчання нових професій, участі у громадських оплачуваних роботах, одержання допомоги з безробіття

періоди оплачуваної виробничої практики

час навчання на курсах підвищення кваліфікації

час оплачуваного вимушеного прогулу

час догляду за дитиною, потерпілою внаслідок аварії на ЧАЕС, до досягнення нею 12-ти років

інші випадки, визначені п. 4 Правил № 1658

Із

28.02.2001 до 31.12.2010

загальний трудовий стаж працівника, набутий до 27.02.2001, обчислений згідно з Правилами № 1658;

періоди, які до 27.02.2001 згідно з п. 5 Правил № 1658 до загального трудового стажу не зараховували;

період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням та похованням, і сплачувала або за неї сплачували страхові внески

час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти

період тимчасової втрати працездатності

службу у Збройних Силах України, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ

період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

час перебування на альтернативнiй (невiйськовiй) службi

період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

період перебування у відпустці для догляду за дитиною від трьох до шести років (лист ФСС з ТВП від 02.10.2007  № 04-06/х-179з-283)

період одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

час перебування у відпустці без збереження зарплати згідно зі статтями 25, 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (лист ФСС з ТВП від 28.08.2009 № 04-06/К-158з-216)

періоди, за які не було нарахувань: неоплачувана непрацездатність, прогули, неоплачувані простої, інші неявки з нез’ясованих причин, звільнення від роботи згідно іщ законодавством без збереження зарплати

періоди отримання пенсій усіх видів

Із 01.01.2011 по 13.12.2013

загальний трудовий стаж працівника, що він набув до 27.02.2001, обчислений згідно з Правилами № 1658

періоди, які до 27.02.2001 згідно з пунктом 5 Правил № 1658 до загального трудового стажу не зараховували

періоди, що їх зараховували до 31.12.2010 згідно зі статтею 7 Закону № 2240

періоди, що не зараховували до 31.12.2010 згідно із Законом № 2240

період, за який щомісяця сплатили страховий внесок у сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок; якщо сплачена сума менша ― пропорційно (лист ФСС з ТВП від 20.02.2013 № 04-29-397)

період перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років (листи ФСС з ТВП від 04.05.2011 № 04-29-1068, від 11.07.2011 № 04-29-2003)

період одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім періодів відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років із 01.01.2011 по 13.12.2013

періоди відпустки для догляду за дитиною від трьох до шести років

період отримання пенсій по інвалідності

періоди отримання пенсій усіх видів, крім пенсій по інвалідності

 

місяці, за які не було нарахувань: неоплачувана непрацездатність, прогули, неоплачувані простої, інші неявки з нез’ясованих причин, звільнення від роботи згідно із законодавством без збереження зарплати

Із 14.12.2013

загальний трудовий стаж працівника, що він набув до 27.02.2001, обчислений згідно з Правилами № 1658

періоди, які до 27.02.2001 до загального трудового стажу не зараховували

періоди, що зараховували до 31.12.2010 згідно зі статтею 7 Закону № 2240

періоди, що не зараховували до 31.12.2010 (крім відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років починаючи з 01.01.2011)

період, за який щомісяця сплатили страховий внесок у сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок; якщо сума менша ― пропорційно

місяці, за які не було нарахувань: неоплачувана непрацездатність, прогули, неоплачувані простої, інші неявки з нез’ясованих причин, звільнення від роботи згідно із законодавством без збереження зарплати

період одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, у т. ч. час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, ― починаючи з 01.01.2011 — для страхових випадків, що настали після 14.12. 2013 (листи ФСС з ТВП від 04.05.2016 № 5.2-32-685, від 07.05.2015 № 5.2-32-823)

періоди отримання пенсій усіх видів, крім пенсій по інвалідності; періоди відпустки для догляду за дитиною від трьох до шести років

період отримання пенсій по інвалідності

Із 11.10.2017 (починаючи з 01.01.2016)

загальний трудовий стаж працівника, що він набув до 27.02.2001, обчислений згідно з Правилами № 1658

періоди, які до 27.02.2001 згідно з пунктом 5 Правил № 1658 до загального трудового стажу не зараховували

періоди, що зараховували до 31.12.2010 згідно зі статтею 7 Закону № 2240

періоди, зарахування яких до 01.01.2011 не передбачала стаття 7 Закону № 2240

період, за який щомісяця сплатили страховий внесок у сумі, не меншій за мінімальний страховий внескок; якщо сума менша ― пропорційно

місяці, за які не було нарахувань: неоплачувана непрацездатність, прогули, неоплачувані простої, інші неявки з нез’ясованих причин, звільнення від роботи згідно із законодавством без збереження зарплати

період одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, період отримання пенсії по інвалідності

періоди отримання пенсій усіх видів, крім пенсій по інвалідності, та період відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною від трьох до шести років

згідно зі статтею 21 Закону № 1105 (у редакції, чинній із 11.10.2017) до страхового стажу прирівняли періоди починаючи з 01.01.2016, протягом яких особа не підлягала страхуванню за Законом № 1105, але вона чи роботодавець за неї сплатили єдиний внесок згідно із Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI

Отже, до набрання чинності Законом № 2240 до страхового стажу працівника прирівнюється його трудовий стаж.

Тривалість страхового стажу істотно впливає на розмір виплати за листком непрацездатності. Як визначено статтею 24 Закону № 1105, допомогу по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам виплачують у таких пропорціях від середньої зарплати:

  • 50% — за страхового стажу до трьох років;
  • 60% — за страхового стажу від трьох до п’яти років;
  • 70% — за страхового стажу від п’яти до восьми років;
  • 100% — за страхового стажу понад вісім років.

Залежно від страхового стажу в розмірах, встановлених статтею 24 Закону № 1105, оплачують і перші п’ять днів тимчасової непрацездатності коштом підприємства. Такі умови їх оплати встановлені пунктом 5 Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2015 № 440 (далі — Порядок № 440).

Як отримати лікарняні від Фонду соцстраху

Який період включають до страхового стажу
Шарий Тараскерівник експертної групи MCFR Головбух
Розрахунок лікарняних та декретних здійснюйте за новими правилами. Також зважте, що з 01.10.2018 почала діяти нова форма заяви розрахунку для лікарняних. Покроково і з прикладами про те: • що нового в порядку отримання фінансування; • як рахувати страховий стаж: за довідками ОК-5 та ОК-7 чи за новим додатком 9; • хто приймає рішення про призначення лікарняних та декретних підприємцям, членам фермерських господарств, особам, які провадять незалежну профдіяльність; • як заповнити заяву-розрахунок; • в які строки виплатити кошти; • що Фонд соцстраху перевірить у заявці на фінансування; • як звітувати за отримані кошти

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини