Головбух

Особливості обліку операцій фінансового лізингу

 • 12 грудня 2018
 • 230
керівник експертної групи «МЦФЕР: Головбух»

В Україні фінансовий лізинг стає ефективним фінансовим інструментом. Його використовують суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності. Тож розповімо про головні правила обліку фінлізингових операцій.

В обліку обох сторін договору операції з фінансового лізингу відображають відповідно до вимог П(С)БО 14 «Оренда». При цьому оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених у пункті 4 П(С)БО 14 ознак:

 • орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;
 • орендар має можливість і намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;
 • строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди;
 • теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює справедливій вартості об’єкта оренди або перевищує її. Мінімальні орендні платежі включають платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди, за вирахуванням суми податків і вартості послуг орендодавця, а також одну з двох вартостей: гарантовану ліквідаційну вартість об’єкта (це частина ліквідаційної вартості, яку оплатить орендар), у разі якщо орендар не планує купувати об’єкт після закінчення строку оренди, або суму, яку орендар має сплатити за об’єкт оренди після закінчення її строку згідно з договором купівлі-продажу;
 • орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, дообладнання;
 • орендар може подовжити оренду активу за плату, значно нижчу за ринкову орендну плату;
 • оренду може припинити орендар, який відшкодовує орендодавцеві його втрати від припинення оренди;
 • доходи або втрати від змін справедливої вартості об’єкта оренди на кінець терміну оренди належать орендареві.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Варто також пам’ятати, що земельні ділянки та інші природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці) не можуть бути предметом лізингу (ч. 2 ст. 3 Закону про фінлізинг).

Переданий у фінансову оренду об’єкт відображається в бухгалтерському обліку орендодавця як дебіторська заборгованість орендаря. При цьому залишкову вартість об’єкта оренди, що його списують з балансу орендодавця в момент передачі у фінансовий лізинг, відображають у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів). До складу доходів відносять дохід від реалізації необоротних активів і фінансовий дохід, що має отримати орендодавець (п. 10, 11 П(С)БО 14).

Фінансовий дохід розподіляють за звітними періодами протягом строку оренди із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря (тобто на залишок непогашеної вартості об’єкта фінлізингу) на початок звітного періоду.

Увага: орендна ставка відсотка — ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об’єкта фінансової оренди на початок строку оренди.

Для розрахунку фінансового доходу можна застосовувати методи визначення кількості днів, якими користуються банки, обчислюючи процентний дохід (п. 1.18 розд. ІІІ Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255):

 • метод «факт/факт» передбачає, що для розрахунку використовують фактичну кількість днів у місяці та році;
 • метод «факт/360» передбачає, що для розрахунку використовують фактичну кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів;
 • метод «30/360» передбачає, що для розрахунку використовують умовну кількість днів у році — 360, у місяці — 30.

Об’єкт, призначений для передачі у фінансовий лізинг, обліковують на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду, лізингодавець відображає на субрахунку 181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду».

Відповідно до пункту 5 П(С)БО 14 орендар відображає об’єкт оренди в обліку як актив і одночасно як зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою сумою мінімальних орендних платежів. Інакше кажучи, орендар ставить об’єкт фінлізингу на баланс та амортизує його. Саме у цьому й полягає основна відмінність обліку фінансової оренди від оперативної.

Увага: договором лізингу відповідно до законодавства може передбачатися прискорена амортизація предмета лізингу (ст. 18 Закону про фінлізинг)

Амортизацію об’єкта фінансової оренди нараховують протягом періоду очікуваного використання активу (п. 7 П(С)БО 14).

Періодом очікуваного використання об’єкта фінансової оренди є строк корисного використання (якщо угода передбачає перехід права власності на актив до орендаря) або коротший з двох періодів — строк оренди або строк корисного використання об’єкта фінансової оренди (якщо після закінчення строку оренди переходу права власності на об’єкт фінансової оренди не передбачено).

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартістю об’єкта оренди, за якою його було відображено у бухгалтерському обліку орендаря на початку строку оренди, є фінансовими витратами орендаря.

Витрати, понесені орендарем на поліпшення об’єкта фінансової оренди, відображають як капітальні інвестиції.

Розрахунки з фінансової оренди орендар відображає на субрахунку 531 «Зобов’язання з фінансової оренди».

Увага: у бухгалтерському обліку орендаря об’єкт фінансової оренди (лізингу) відображають як актив та амортизують протягом періоду очікуваного використання. Амортизацію нараховують починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому актив було уведено в господарський оборот. При цьому податківці (див. лист ДФС від 27.04.2016 № 9488/6/99-99-15-02-02-15) зауважують, що не існує особливостей «податкової» амортизації об’єктів фінансової оренди (лізингу).

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: проблемні питання та їх розв’язок

Особливості обліку операцій фінансового лізингу
МОРОЗОВСЬКА Галина експерт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • до якої групи основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку віднести холодильник, мікрохвильову піч, пилосос; • чи включають витрати на страхування об’єкта до його первісної вартості; • витрати на ремонт придбаного основного засобу до введення його в експлуатацію збільшують первісну вартість; • чи виникають у податковому обліку різниці за амортизацією МНМА; • як встановити вартість оприбуткування; • чи можна їх амортизувати; • ліквідаційна вартість: чи обов’язково її встановлювати; • чи призупиняють амортизацію на період ремонту; • чи обов’язково дооцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість — 0 грн; • чи списувати з балансу повністю замортизовані основні засоби

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл