Головбух

ОНОВЛЕНО розрахунок коригування до податкової накладної (з прикладом)

 • 1 листопада 2018
 • 27097
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Сьогодні в консультації про новий розрахунок коригування та нові причини коригувань, які податкова підготувала наказом № 763. Також в консультації уже є УМОВНІ КОДИ КОРИГУВАНЬ та приклади складання розрахунку коригування.

Коли вступає в дію новий бланк розрахунку коригування?

Нова форма розрахунку коригування, як і нова форма податкової накладної, прийшли до нас з наказу Мінфіну від 17.09.2018 № 763 (далі – Наказ № 763), який вносить зміни до чинного Порядку заповнення податкової накладної з наказу Мінфіну від 31.12.2015 № 1307 (назвемо його Порядок № 1307). Зміни вступають у дію з 01.12.2018 року. Порядок № 1307 в кінці містить пункти щодо порядку заповнення розрахунку коригування (РК) до податкової накладної (ПН). Значна частина нових змін з Наказу № 763 якраз і стосується РК.

1 грудня – початок дії нової форми розрахунку коригування

 

Розрахунок коригування новий БЛАНК:

ОНОВЛЕНО розрахунок коригування до податкової накладної (з прикладом)

СКАЧАТИ БЛАНК

Аналіз змін до форми розрахунку коригування

Так що ж змінилося? Спочатку про сам бланк (форму) РК. Частина змін є дзеркальним повторенням змін до бланку (форми) ПН, але є й цілком самостійні зміни, пов’язані з новими правилами та причинами проведення коригувань.  Про зміни у формі розкаже нам таблиця нижче.

Зміни до податкової накладної та порядку її складання

Розглянемо спочатку осінній подарунок від ДФС. Суть змін стосовно податкових накладних викладено у нижче:

Після наказу № 763 (зміни) (Нове!)

Було до наказу № 763

Зміни до бланку РК

До форми РК у полях “Постачальник (продавець)” та “Отримувач (покупець)” введено уже знайомий з нової ПН реквізит “податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта” (про його заповнення див. нижче щодо заповнення нових реквізитів РК).

Такий реквізит був відсутній.

Графа (колонка 3) розділу Б (основна частина РК) як і в ПН поміняла назву на “Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується”). Ці зміни є узгодженням з назвами реквізитів ПН з ПКУ (пп. “е” п. 201.1 ПКУ). Це не більш ніж косметична зміна.

Назва цієї колонки була “Номенклатура товарів/послуг продавця, вартість чи кількість яких коригується”. 

Введена нова графа (колонка) під номером “14” в розділ Б (основна частина РК): “Сума податку на додану вартість”. Колишня колонка 14 “Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника” стала колонкою “15”. Щодо нових реквізитів –  детальніше нижче.

Ця графа (колонка) була відсутня. Як і в новій ПН тепер у РК тут буде рахуватися сума ПДВ по кожному рядку складеного РК.

Розділили графу (колонку) 2 “Причина коригування” на дві: 2.1 “Код причини” і 2.2. “№ з/п групи коригування”. Ці зміни підв’язані під нові правила проведення коригувань.

Раніше це була єдина графа, в якій словами вказувалася причина коригування. Нагадуємо, ще весною від ДФС з’явився перелік формулювань цих причин.  Тепер вони оновилися та на них ще й з’явилися цифрові коди.

Змінили назву графи “№ з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається”  (графа 1.2) і додали графу “№ з/п” (графа 1.1). Щодо нових реквізитів –  детальніше нижче.

Раніше була тільки одна графа 1 “№ з/п рядка податкової накладної, що коригується”

Внизу РК додали аж 2 нових рядки, які заповнюють у разі коли РК виправляє ситуацію помилкової реєстрації 2-х ПН на одну й ту ж операцію. Туди потрапляють інформаційні дані щодо:

 • тої ПН, яку залишають (перший рядок);
 • того РК, який існує до такої ПН (другий рядок).

Детальніше це коригування розглянуто нижче в розділі “Нові види коригувань до РК”.

Таких рядків не було й таке коригування здійснювалося інакше – просто анулюванням неправильно введеної ПН.

Як бачимо, ключова зміна, яка стосується кожного – це необхідність введення в РК кодів причин та нумерації груп коригування. Цього раніше не було. Розглянемо що ж робити з цими реквізитами. Принаймні те, що можна почерпнути з існуючого оновленого Порядку № 1307. 

Заповнення нових та оновлених реквізитів розрахунку коригування

В таблиці нижче наведено відому насьогодні інформацію щодо заповнення реквізитів РК, але тільки нових чи таких, по яким змінився порядок. Щодо решти реквізитів, то Порядок № 1307 лаконічно говорить у п. 21: порядок складання РК аналогічний порядку, передбаченому для ПН. Також рекомендуємо звернути увагу на нещодавній лист ДФС від 27.11.2018 р. від № 36942/7/99-99-15-03-02-17, який містить опис нововведень з рекомендаціями по заповненню деяких реквізитів РК, а також приклади заповнення РК.

Назва нового

реквізиту, графи (колонки)

Як заповнити розрахунок коригування

Ліва верхня частина

(Нове!)

До зведеної податкової накладної

Оновлений Порядок № 1307 прямо про заповнення цього реквізиту саме у РК мовчить. Раніше якщо РК складався до зведеної ПН, то тут ставився хрестик, тобто знак “Х”. Тепер у зведених ПН ставиться не “Х”, а код причини (їх 4). Виходить, що так треба робити і в РК. Тим більше, що наказ № 763 взагалі прибирає у п. 19 згадку про цей знак “Х”, який більше щодо зведених ПН не використовується. РК має складатися аналогічно ПН (п. 21 Порядку № 1307).

З огляду на вищенаведене, думаємо, що в РК також треба ставити числовий код типу зведеної податкової накладної, а не “Х”.  Можливо, з цього приводу вийде певне роз’яснення ДФС.

Заголовна частина (шапка до розділу А)

 (Нове!)

Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта в полях:

“Постачальник (продавець” та “Отримувач (покупець”)

У новій ПН в це поле пропонується ставити:

 • ЄДРПОУ – для юридичних осіб (8 цифр);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податку (те, що часто називаємо “ідентифікаційний код”) – для фізосіб (10 цифр). Для осіб, які релігійні та відмовилися від нього – серія і номер паспорту;
 • реєстраційний (обліковий) номер платника податків, наприклад, для спільної діяльності без створення юридичної особи (9 цифр).

Оновлений Порядок № 1307 наводить низку випадків, коли цей реквізит не заповнюється. Серед них зокрема ситуації постачання неплатникам ПДВ, експорт, придбання послуг від нерезидента з митної території України, ПН за щоденними операціями, зведені ПН по кодам 1-3 та ін.

Розділ Б

1.1

(Нове!)

№ з/п

Це просто порядковий номер рядка в РК.

1.2

(Нове!)

“№ з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається”

Зазначаємо:

 • номер рядка, який ми коригуємо у ПН;
 • під яким номером ми додаємо рядок у ПН, що коригуємо.

Всі номери в результаті у ПН, що коригуємо, мають бути унікальними. Наприклад, в ПН, що коригуємо, є тільки рядки № 1 і № 2. В ході коригування треба змінити рядок № 1 і  додати в ПН ще один рядок. Отже, номер нового рядка має бути № 3. Ці номери (№ 1 і № 3) і вказуємо у  РК у графі 1.2.

2

Причина коригування

2.1

(Нове!)

код причини

Значення кодів коригувань уже існують. Знайти його можна на веб-порталі ДФС: розділ “Довідники” (шукаємо “Довідник умовних кодів причин коригування” від 19.11.2018 р.). Одразу попереджаємо, що ці коди не є  вичерпними та можуть постійно оновлюватися. Це може відбутися як шляхом оприлюднення нового довідника, так і в самій системі чи якомусь листі ДФС, як же було з типами причин. Але уже з ним можна ознайомитися та з грудня 2018  року використовувати.

 Тип причин коригування, які викладені в Довіднику в цілому відповідають типам причин, які уже були викладені у листі ДФС України від 22.06.2018 р. № 18983/7/99-99-15-03-02-17 та ІПК  від 11.09.2018 № 3967/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. Але є і нові. Отже, Довідник містить наступні одинадцять кодів для РК (з 1 грудня 2018 р.):

 • 101 – зміна ціни;
 • 102 – зміна кількості;
 • 103 – повернення товару або авансових платежів;
 • 104 – зміна номенклатури;
 • 201 – коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ;
 • 202 – коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 199.1  ст. 199 ПКУ;
 • 203 – коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до абзацу 11 п. 201.4 ст. 201 ПКУ;
 • 301 – виправлення помилки (п. 24 Порядку заповнення податкової накладної);
 • 302– усунення неоднозначностей;
 • 303 – зменшення обсягу при нульовій кількості;
 • 304 – зменшення кількості при нульовому обсягу;

Ці цифрові коди вводяться в графу 2.1 РК замість тексту. Як бачимо, в цілому все те саме, крім причин з кодами 201, 202 і  301, які є новими. Коди причини 301 стосується помилки введення 2-х однакових ПН на одну й ту саму господарську операцію.

Вносити замість номеру причини коригування текст або якийсь інший номер, який відсутній у списку від ДФС заборонено (п. 4.4 уже згаданого листа ДФС від 27.11.2018 р. від № 36942/7/99-99-15-03-02-17). В одній РК може бути декілька різних причин коригування (наприклад, одночасна зміна кількості товару, перегляд ціни на другий товар, повернення третього товару) (той же лист ДФС № 36942).

Зазначимо, що крім цих наведених вище 11 причин, оновлений порядок № 1307, по-суті, містить ще одну. Однак, для неї коди причин коригування не потрібен, так як таблиця Б, де знаходиться графа 2.1 з кодом причини, при складанні РК по цій причині взагалі не заповнюється. Ця причина – виправлення помилки у заголовній частині ПН.

2.2

(Нове!)

№ з/п групи коригування

Що таке “група коригування” оновлений Порядок № 1307 прямо не зазначає, хоча й згадує це нове поняття. Що можна з нього зрозуміти:

 • нумерація групи коригування здійснюється самостійно платником податку. Очевидно, що починаємо  з “1”, а потім по зростанню: “2”, “3” і т.д. В оновленому порядку сказано: “кожній групі коригування присвоюється окремий наступний порядковий номер”;
 • створення групи коригування – це об’єднання рядків, що коригуються, та нових рядків (з правильними показниками) за певним номером. Виходить, що такі рядки матимуть різні порядкові номера по графі 1, але однаковий номер групи коригування по графі 2.2 у РК;
 • об’єднані в групу рядки мають також однакову причину коригування;
 • кількість груп коригування у розрахунку коригування може бути необмежена.

З цього всього випливає, що група коригування як мінімум містить 2 рядки, але може містити й більше, наприклад, один рядок, що коригується, та 4 нових правильних.  Якщо в тій же ПН треба відкоригувати ще один рядок, то треба створювати ще одну групу коригування і т.д.

11

(Нове!)

Сума податку на додану вартість

Розраховуємо шляхом множення відповідної ставки податку по графі (колонці) 8 на обсяг постачання (базу оподаткування) по графі (колонці) 10. Точність за оновленим Порядком № 1307 може бути до 6 знаків після коми включно.

ПДВ рахуємо по кожній номенклатурній позиції. Сума по цій графі потрапляє до рядків ІІІ чи IV (по кожній ставці окремо) розділу А накладної.

Нижня частина розрахунку коригування (під таблицею)

(Нове!)

Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної

Всі ці рядки заповнюються при усуненні помилки у вигляді 2-х введених ПН на одну й ту ж господарську операцію. Вони вказують на те, яка ПН правильна. Вводиться її дата складання, порядковий номер та реєстраційний номер. Якщо на таку ПН уже складався раніше РК, то вводяться й дані по цьому РК (другий рядок).

Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН РК до ПН, складеної повторно на операцію, за якою в ЄРПН уже зареєстрована ПН

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

ОНОВЛЕНО розрахунок коригування до податкової накладної (з прикладом)
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Нове в коригуванні по зміні кількості (вартості) товарів (послуг) та поверненні товару чи авансових платежів

Зміни торкнулися ситуації коригування зміни кількості (вартості) товарів (послуг), у т.ч. при поверненні товарів (послуг) чи попередньої оплати.

Коригування тепер виглядатиме так:

 1. “–” ставимо по показнику, що коригується і ставимо в цьому рядку код причини коригування;
 2. “+” додаємо, (якщо треба), новий рядок з правильним показником. По цьому рядку ставимо той же код причини та той же  номер групи коригування (наприклад, “1”);
 3. якщо є рядок “–” та  хоча б один “+”, то ставимо номер групи коригування (наприклад, “1”).

Раніше було, в принципі, те ж саме, але без кодів причини і номерів груп коригування.

Хто реєструє такий РК визначається за загальними правилами, що діяли й  раніше (в  оновленому Порядку № 1307 це п. 25). 

Дві нові причини коригування

Перша причина: виправлення помилки у заголовній частині ПН. Порядок № 1307 не уточнює, що саме вважати під заголовною частино. Очевидно, що заголовна частина – це те, що знаходиться над таблицею А. Та це ж просто, навіщо це визначати? Але заголовна частина містить номер і дату ПН. І у п. 21 існуючого Порядку № 1307 сказано, що не допускається виправлення даних щодо дати ПН та її порядкового номера.  Це підтверджує і п. 4.2 згаданого листа ДФС від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17. Отже, виправлення помилки у заголовній частині реквізитів дати і порядкового номера не стосується . Що ж тоді можна виправити? Назву покупця, його ІПН, податковий номер, номер філії. Якщо тут була допущена помилка, то треба скласти РК наступним чином:

 1. повторити всі правильно заповнені реквізити заголовної частини;
 2. реквізити, в яких були помилки, заповнити правильно;
 3. розділ А та розділ Б (основна таблиця) залишити пустими (виходить, що код причини теж указувати не потрібно).

Все – залишилося тільки зареєструвати. Реєструй РК той, хто і складав ПН, що коригується.

☛ Дата складання ПН та її порядковий номер виправленню не підлягають!

Заповнюємо РК, коли повертають товари або аванс

ОНОВЛЕНО розрахунок коригування до податкової накладної (з прикладом)
Наталія Товченикексперт з бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Чергове удосконалення програмного забезпечення ДФС лише додало платникам проблем із реєстрацією РК в ЄРПН. З’ясуємо, чи правомірно відмовляти у реєстрації РК на зміну кількісно-вартісних показників, коли повертають товари чи попередню оплату. Як тепер платникам заповнювати такі РК і як усунути так звані неоднозначності, з огляду на рекомендації ДФС.

Друга причина: анулювання зайво складеної ПН на одну й ту ж операцію. Отже, є 2 податкові накладні й одну з них треба прибрати. Всі по одній господарській операції. Як це зробити в РК представимо у таблиці нижче:

Реквізити РК

Як заповнити при анулюванні зайвої ПН

Не підлягає наданню отримувачу (у верхній лівій частині)

Тип причини 20 (знак “Х” ставити не треба)

До податкової накладної

Дата і номер ПН, яка зайва.

Розділ А

Не заповнюємо.

Розділ Б

Не заповнюємо, включаючи графи 1-15! (п. 24 оновленого Порядку № 1307).

Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної (внизу РК)

Вказуємо реквізити ПН, яку залишаємо.

Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН РК до ПН, складеної повторно на операцію, за якою в ЄРПН уже зареєстрована ПН (внизу РК)

Якщо ПН, яку залишаємо, мала РК, то вказуємо дані цього РК. Якщо ні, то залишаємо цей рядок незаповненим.  Складання такого РК дозволяє відкоригувати показник ∑Перевищ, який може утворитися якщо зайва ПН і РК до неї були в різних періодах.

Реєструє цей РК постачальник (продавець).

Як бачимо, по цьому коригуванню розділ Б також не заповнюється, але код причини коригування (“301”) чомусь існує! Куди ж тоді вводити код “301”?! Можливо, щодо даної суперечності будуть роз’яснення чи приклади з боку ДФС.

Щодо типу причини невидачі РК покупцю (“20”), то це є новим типом, який відсутній в переліку п. 8 Порядку № 1307, тому він може використовуватися тільки для РК.  На кожну зайву ПН треба складати свій РК.

 Розглянемо ситуацію коригування вартісних показників оновленого РК на прикладах.

Приклад 1. Коригування вартісних показників ПН. Є податкова накладна, в якій були вказані наступні дані по двом рядкам:

 1. монітор рідкокристалічний LG 22MP68VQ-P – 5 шт. по ціні 3200 грн/шт (без ПДВ);
 2. монітор рідкокристалічний LG 24MP68VQ-P –  1 шт. по ціні 4500 грн/шт (без ПДВ).

Всього сума 20500 грн без ПДВ, 4100 ПДВ та 24600 грн загальна.

Відбулася зміна вартості першого монітора 22” з 3200 грн/шт до 3100 грн/шт. 

Сума ПДВ зменшується, тому РК реєструє покупець, але складає постачальник.

Складаємо РК (див нижче). 

Коригування вартісних показників ПН

ОНОВЛЕНО розрахунок коригування до податкової накладної (з прикладом)

ОНОВЛЕНО розрахунок коригування до податкової накладної (з прикладом)

Сюрприз від Мінфіну: нова податкова накладна

ОНОВЛЕНО розрахунок коригування до податкової накладної (з прикладом)
Наталія Товченикексперт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Спокій бухгалтерам лише сниться. А тим, хто має справу з ПДВ, — й поготів. Ось і жовтень «потішив» подаруночком: оновленими формами податкової накладної та розрахунку коригування. Тож чим вони відрізняються від попередніх і з якої дати їх застосовувати?

Приклад 2. Коригування кількісних показників ПН. На тих же даних ПН з прикладу 1 розглянемо ситуацію складнішу.

Відбулася заміна другого монітора 24” на 23”, а саме LG 23MP68VQ-P, ціна 4000 грн/шт.

Сума ПДВ зменшується, тому РК теж реєструє покупець, але складає постачальник.

Складаємо РК (див нижче). Тут уже треба створити групу, так як в колишню ПН додається новий рядок.

Коригування кількісних показників ПН

розрахунок коригування до податкової накладної (з прикладом)

ОНОВЛЕНО розрахунок коригування до податкової накладної (з прикладом)

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл