Головбух

Оновлений порядок заповнення податкової накладної 2019

6 серпня 2019
130269
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Сьогодні в консультації зразки заповнення податкової накладної 2019, а також детальна інструкція про те, як заповнити оновлену податкову накладну у 2019 році з урахуванням останніх змін відповідно до наказу ДФС № 763.

Бланк податкової накладної 2019

Обшук у компанії: що робити бухгалтеру

Нова форма податкової накладної (ПН) встановлена на сьогодні наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 (у редакції наказу Мінфіну від 17.09.2018 р. № 763,  далі – Наказ № 763 ). Це на сьогодні остання версія податкової накладної. Зазвичай програмні продукти типу M.E.Doc, 1С з оновленням отримують й готові нові форми податкових накладних (ПН).

Порядок заповнення податкової накладної 2019

Від ДФС є Порядок заповнення ПН, – наказ Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307, в який також внесено зміни наказом № 763 (називатимемо його Порядок № 1307). Однак, даний документ не покриває всі цікаві питання бухгалтерів, тому треба ще й звертати увагу на численні роз’яснення ДФС, наприклад, лист нещодавній лист ДФС від 27.11.2018 р. від № 36942/7/99-99-15-03-02-17, який містить опис нововведень з рекомендаціями по заповненню деяких реквізитів ПН. Крім того, з грудня на практиці можуть виявитися й певні розбіжності між програмою обліку накладних та Порядком № 1307, тому можуть з’явитися й нові питання, на які відповіді треба буде шукати “на ходу”.

Аналіз змін до форми податкової накладної та порядку її складання

Розглянемо спочатку осінній подарунок від ДФС. Суть змін стосовно податкових накладних викладено у нижче:

Після наказу № 763 (зміни) (Нове!)

Було до наказу № 763

Зміни до бланку ПН

У бланк ПН у полях “Постачальник” та “Отримувач” введено реквізит “податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта” (про його заповнення див. нижче щодо заповнення реквізитів ПН).

Такий реквізити відсутній

Графа (колонка 2) розділу Б (основна частина ПН) змінила назву на Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця). Така змінена назва відповідає переліку реквізитів ПН, які даються у ПКУ (пп. “е” п. 201.1 ПКУ). Це суто косметична зміна.

Назва цієї колонки була “Номенклатура товарів/послуг продавця”.

Введена нова графа (колонка) під номером “11” в розділ Б (основна частина ПН): “Сума податку на додану вартість”. Колишня колонка 11 “Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника” стала колонкою “12”. Поява даної колонки допоможе уникнути проблем округлень при складанні ПН, а потім РК до ПН по окремим позиціям номенклатури

Ця графа (колонка) була відсутня. Раніше в ПН рахувалася тільки загальна сума ПДВ, а не по кожній номенклатурній позиції.

Зміни до Порядку № 1307 щодо заповнення ПН

Зроблено виключення, коли не треба заповнювати згаданий  реквізит “податковий номер платника податку …”.  Сюди належать: 1) постачання неплатнику ПДВ; 2) ПН за щоденними підсумками операцій; 3) ПН, які складені до п. 10 Порядку № 1307 (цей пункт про дипмісії, ЧАЕС, СНІД); 4) також накладні на умовне постачання. Детальніше про цей нижче про заповнення реквізитів ПН.

Ці положення були відсутні через відсутність і самого реквізиту з податковим номером платника податку.

Змінено порядок складання зведених ПН. Тепер у полі “Зведена податкова накладна” треба вказувати числовий код ознаки її складання (їх всього 4 види). Детальніше про це у розділі “Коли складають зведену податкову накладну?”

Раніше у полі “Зведена податкова накладна” треба було просто зробити позначку “Х”.

Коли вступають у дію зміни до порядку заповнення ПН. З 1 грудня 2018 року набувають чинності і зміни до Порядку заповнення ПН за наказом № 763. Також існують ще зміни до цього порядку, які вступають в дію з 1 січня 2020 р. (нова редакція абз. першого п. 12 та новий абзац до п. 14 оновленого Порядку № 1307, стосуються ПН за щоденним підсумком операцій). Однак, щодо них краще дочекаємося офіційних роз’яснень з боку ДФС, так як, на перший погляд, вони нічого не змінюють у своїй суті і є лише редакційними правками, що спрямовані на виділення норм про ПН щодо щоденних підсумків операцій в окремий пункт Порядку № 1307 (насьогодні абз. перший п. 12 Порядку № 1307 містить одночасно норми щодо ПН на неплатників ПДВ та на ПН за щоденним підсумком операцій). По ПН за щоденними підсумками операцій існує індивідуальна податкова консультація ДФС від 02.06.2017 р. № 450/ІПК/28-10-01-03-11. 

Скачати Алгоритм заповнення декларації з ПДВ

Загальні правила заповнення податкової накладної

Найбільш загальні вимоги до заповнення ПН представимо компактно у формі відповіді на “цікаві” питання:

Питання щодо заповнення ПН

Як заповнити податкову накладну

1

Якою мовою заповнювати податкову накладну?

Тільки українською мовою. Як шапку, так і використовувати всередині документа. Виключення: номенклатура товарів (графа 2). Дозволяється з метою забезпечення кращої ідентифікації назви товару, торгової марки, найменування товару заповнювати цю графу іноземною мовою, наприклад, англійською (107.17 ЗІР). Зазначимо, що переклад може спотворити та внести плутанину в асортимент, що продається, заважаючи чітко ідентифікувати товар та операцію.

2

Як округлювати показники в податковій накладні?

Грошові показники – відображаємо у гривнях з копійками, тобто округлення до сотих. Більше цифр, ніж дві, після коми можна використовувати тільки у випадках визначених законодавством для певних тарифів (роз’яснення ДФС тут).

Натуральні показники, що відображають кількість поставленого товару/послуги (кол. 6) – можуть бути як ціле число (1; 2; 5; 10), так і десятковий дріб (0,2; 0,25; 0,253 і т.д.). В останньому випадку кількість цифр після розділової коми не обмежується (лист ДФС від 10.08.2016 р. № 17270/6/99-99-15-03-02-15). Однак, кількість знаків можуть обмежувати бухгалтерські програми. Наприклад, у згаданій M.E.Doc забезпечується максимум 6 знаків після коми. Але більше, як показує практика, й не потрібно. Така висока точність може бути необхідна при продажу дорогих, сипучих товарів. 

Натуральні показники, такі як штуки – теж можуть бути дробовими, наприклад, у ситуації попередньої оплати на ¼ чи ½ загальної суми поставки. Тоді товар чи послуга буде у кількості 0,25 та 0,5 штук відповідно.

3

Чи треба ставити прочерки в порожніх комірках?

Не можна. Ніяких прочерків, нулів тощо. Незаповнені комірки залишаються порожніми. Це загальне правило для електронних документів.

4

По якому краю розміщати номер податкової накладної?

Якщо цифра менша, ніж кількість відведених на неї комірок, то розміщують її по правому краю. Наприклад, правильно поставлений номер ПН № 123 буде: ХХХХ123. Не правильно: 123ХХХХ чи 0000123. Знак “Х” у нашому прикладі  – це  порожні комірки.

5

Чи можна скласти одну ПН на ставки 20% та 7% одночасно

Так, можна. Форма податкової накладної забезпечує таку можливість, так як на кожну ставку відводяться окремі графи (колонки) в розділі Б, а суми рахуються також окремо по кожній зі ставок в розділі А.

6

Чи можна скласти одну ПН на постачання 20% (7%) та “Без ПДВ” одночасно

Ні. Цього не можна. Це неможливо через саму форму податкової накладної. Операція “Без ПДВ” вимагає проставлення відповідної позначки у лівому верхньому кутку. Це одразу визначає єдине призначення такої ПН – операція звільнена від оподаткування. Ніяких ставок по графі 7 уже в такій ПН ставити не можна.

7

Чи можна виправляти помилки після реєстрації?

Ні. Єдиний вихід – скласти розрахунок коригування та зареєструвати його з указанням типу причини.

8

Чи  треба ставити крапки між цифрами?

Дивлячись де. У полі дата складання, порядковий номер, індивідуальний податковий номер, номер філії (всюди, де “квадратики”) – ніяких розділових крапок ставити не потрібно.

Крапки можна й потрібно ставити в кодах ДКПП (кол. 3.3 у розділі Б ПН). Також в найменуваннях номенклатури товарів (кол. 2 у розділі Б ПН).

9

Чи може бути дві ПН на одну й ту саму операцію

Такі випадки є. Це безоплатна передача чи продаж нижче ціни придбання. Перша ПН складається на фактичну суму поставки (у безоплатній це нульова вартість). Друга (така, що не видається покупцю) – на суму перевищення ціни придбання (залишкової вартості) над фактичною (тип причини “15”, у полі “Покупець” – власні дані, власний ІПН, власний податковий номер).

Коли складають податкову накладну?

ПН складається у день виникнення податкового зобов’язання:

 • окремо на кожне повне постачання товару;
 • окремо на кожне часткове постачання товару;
 • окремо на суму повну суму авансу від покупця;
 • окремо на часткову суму авансу від покупця.

Коли складають зведену податкову накладну

Зведена податкова накладна 2019 – це ПН, що складається у разі наступних чотирьох ситуацій (за оновленим Порядком № 1307):

Код причини

(Нове!)

Причина

(Нове!)

Особливості складання

(Нове!)

1

 

нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ (так звані компенсуючі ПН, коли придбані товари, наприклад, переходять у невиробничу чи негосподарську діяльність)

Якщо зведена ПН складена по цим кодам, то в графі “Отримувач (покупець)” зазначаються власне найменування (ПІБ), ІПН “600000000000”, рядок “Податковий номер платника податку…” залишається порожнім;

2

нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 199.1 ПКУ (теж компенсуючі ПН, коли товар частково використовується в оподатковувані діяльності, а частково ні).

3

складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п. 15 Порядку № 1307 (ситуація, коли договірна ціна нижча за ціну придбання товарів/послуг або балансової вартості необоротних активів п. 188.1 ПКУ).

Якщо зведена ПН складена за цимкодом, то у рядках такої ПН щодо покупця вказуються власні дані, тобто в графі “Отримувач (покупець” – власне найменування, ІПН – власний, у рядок “Податковий номер платника податку…” ставиться власний номер. Така ПН покупцю не видається (тип причини “15”).

4

складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п. 19 Порядку № 1307 (стосується ритмічного та безперервного характеру поставок).

Якщо зведена ПН складена за цим кодом та покупцями є неплатники ПДВ, то в графі “Отримувач (покупець)” ставиться “Неплатник”, ІПН “100000000000”, рядок “Податковий номер платника податку…” залишається порожнім.

Код причини з таблиці вище ставиться в поле “Зведена податкова накладна”. Знак “Х” уже по-новому порядку не ставлять.

Що таке податкова накладна, яка не видається покупцю?

До таких податкових накладних належать ситуації, коли ПН не може бути видана покупцю, так як він або є неплатником ПДВ, або є нерезидентом, або ПН складається “самому собі”, наприклад, по операціях умовного постачання чи відхиленнях у фактичній ціні та ціні придбання. Типи причин таких накладних виписані у п. 8 Порядку № 1307. Наведемо деякі з них:

Тип причини

Причина (найпоширеніші)

02

постачання неплатнику ПДВ

03

постачання фізособам-працівника підприємства в оплату їх праці

04

передача товарів у невиробниче використання

05

ліквідація основного засобу за самостійним рішенням

06

переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих

07

експорт, тобто вивезення товару за межі митної території України

11

накладна за щоденними підсумками операцій

12

використання виробничих або невиробничих засобів, товарів у негосподарській діяльності

14

отримання послуг від нерезидента на митній території України

15

перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання

Заповнюємо реквізити нової податкової накладної

Розглянемо заповнення уже відомих та нових реквізитів ПН:

Назва

Як заповнити податкову накладну

Ліва верхня частина

1

(Нове!)

Зведена податкова накладна

Заповнюємо тільки для зведених ПН: ставимо числовий код типу зведеної податкової накладної (див. вище “Коли складають зведену податкову накладну?”).

2

Складена на операції, звільнені від оподаткування

Проставляємо позначку “Х” у разі, якщо ПН йде по операціям “Без ПДВ”.

3

Не підлягає наданню покупцю з причини

Якщо ПН не підлягає видачі (див. вище “Що таке податкова накладна, яка не видається покупцю?”) ставимо позначку “Х” у верхньому полі, а у нижніх клітинках вказуємо 2 цифри типу причини (див. приклад 2 внизу).

Заголовна частина (шапка до розділу А)

1

Дата складання

Проставляємо числа у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). Дата відповідає даті виникнення податкового зобов’язання. У зведених податкових накладних це може бути дата кінця місяця.

2

Порядковий номер ПН

Ставимо номер ПН. Використовувати літери чи інші знаки (крапки, дефіси, риски тощо) в номері не можна. До знака дробу це звичайний порядковий номер. Нумерація довільна за формою та порядком, однак, на одну й ту саму дату не може бути дві ПН з однаковими номерами.

Після дробу ставиться код, якщо ПН стосується спецрежимів ПДВ, наприклад, для сільськогосподарських виробників. У звичайних накладних тут нічого ставити не треба.

Порядковий номер не може починатися з “0”.

4

Назви покупця та постачальника

Назву можна вводити повну або скорочену, однак, для ФОП вносимо ПІБ повністю.

5

Індивідуальний податковий номер

Вводимо ІПН покупця та постачальника, якщо вони є платниками ПДВ. При особливих постачаннях, коли ПН не видається покупцю, щодо ІПН покупця вводяться наступні цифри:

 • “100000000000” – постачання неплатнику ПДВ, та у разі складання ПН за щоденним підсумком операцій;
 • “200000000000” – постачання за п. 10 Порядку № 1307 (потреби дипмісій, ЧАЕС, боротьба зі СНІД, туберкульозом, малярією);
 • “300000000000” – експортні операції, постачання нерезиденту;
 • “400000000000” – операції ліквідації основних засобів;
 • “500000000000” – отримання послуг від нерезидента на митній території України;
 • “600000000000” – зведені податкові накладні при нарахуванні податкових зобов’язань за п. 199.1 ПКУ і 198.5 ПКУ (стосовно переведення товарів у невиробниче чи негосподарське використання).

6

(Нове!)

Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта в полях:

“Постачальник (продавець” та “Отримувач (покупець”)

Сюди вносимо:

 • код ЄДРПОУ – для юридичних осіб (всього 8 цифр, наприклад, ХХ12345678, де Х – порожні комірки);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податку (те, що в побуті ми часто називаємо “ідентифікаційний код”) –  для фізичних осіб (всього 10 цифр);
 • дані паспорта (серія, номер) – для фізичних осіб, що відмовилися від ідентифікаційного коду з релігійних переконань;
 • реєстраційний (обліковий) номер платника податків – для операторів спільної діяльності без створення юрособи (це 9-значний номер); для управителів по договорам управління майном; для інвесторів по договорам по розподілу продукції та в інших випадках, які передбачені пп. 2.4 Порядку обліку платників податків і зборів (наказ Мінфіну від 09.12.2011 р.  № 1588).

Дані паспорту можна зазначати тільки по тим фізособам, які отримали відповідну відмітку в паспорті.

Роз’яснення ДФС щодо того, що таке податковий номер платника податку можна знайти тут.  У разі наявності сумніву щодо власного податкового номера рекомендуємо надіслати запит до ДФС. Якщо є сумніви щодо податкового номера покупця, то треба надіслати запит йому, щоб уникнути помилки.

При постачанні товарів (послуг) філіалу (структурному підрозділу), коли останній є покупцем, в полі “Покупець” зазначають ІПН і податковий номер головного підприємства.

В полі “Отримувач (покупець)” податковий номер не ставиться у таких випадках (оновлені п. 4 та п. 12 Порядку № 1307):

 • постачання товарів/послуг неплатникам ПДВ (тип причини “02”);
 • вивезення товарів чи постачання послуг за межі митної території (експорт) (тип “07”);
 • при складанні ПН на придбання послуг від нерезидента на митній території України (тип причини “14”);
 • складання ПН по операціям ліквідації основних засобів (тип причини “05”),  переведення основних засобів до невиробничих (тип “06”), продаж товарів працівникам у рахунок зарплати (тип “03”);
 • складання ПН за щоденними підсумками операцій (тип причини “11”) (можливі різночитання, тому щодо цього типу ПН бажано дочекатися роз’яснень ДФС по наказу № 763);
 • складання зведених податкових накладних по кодам “1”, “2”, “3”. Також зведені ПН по коду “4”, якщо вони йдуть не неплатника ПДВ (тип причини “02”).

7

Номер філії

Проставляємо номер, якщо ПН складається філією. У ПН головного підприємства номер не зазначається.

Розділ А

І

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість

Записуємо підсумок по рядках V-IX та рядку ІІ.

ІІ- IV

Загальна сума податку на додану вартість та суми по кожному виду ставок

У рядку ІІ зазначаємо загальну суму ПДВ по рядках ІІІ та IV.

У рядку ІІІ зазначаємо суму ПДВ, яка підрахована по графі (колонці) 11 розділу Б по коду ставки “20”.

В рядку IV зазначаємо суму ПДВ, які підрахована по графі (колонці) 11 розділу Б по коду ставки “7”.

Якщо ПН складена по операціям з постачання товарів (послуг), які звільняються від оподаткування ПДВ, то рядки II-IV не заповнюємо.

V-IX

Усього обсягів постачання за кожною з видів ставок

В рядку V вказуємо загальну суму постачання товарів (послуг) по графі (колонці) 8 розділу Б ставки “20”.

В рядку VІ вказуємо загальну суму постачання товарів (послуг) по графі (колонці) 8 розділу Б ставки “7”.

В рядку VІІ вказуємо загальну суму постачання товарів (послуг) по графі (колонці) 8 розділу Б ставки “901”.

В рядку VІІІ вказуємо загальну суму постачання товарів (послуг) по графі (колонці) 8 розділу Б ставки “902”.

Якщо ПН складена по операціям з постачання товарів (послуг), які звільняються від оподаткування ПДВ (ставка “903”), то рядки V-VІІІ не заповнюємо.

ІХ

Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)

В рядку V вказуємо загальну суму постачання товарів (послуг) по графі (колонці) 8 розділу Б ставки “903”, тобто звільнених від оподаткування.

 

X

Дані щодо зворотної (заставної) тари

Зазначаємо договірну вартість тари. Цей рядок не бере участі у розрахунках по рядкам І-ІХ.  

Розділ Б

1

№ з/п

Ставимо порядковий номер рядка по кожній товарній позиції ПН (виду наданих послуг).

2

Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця

Наводимо повний перелік товарів (послуг), що постачаються.

ДФС вимагає, щоб дані ПН та інших первинних документів були ідентичні та не містили інших даних (накладних, специфікацій, рахунків, договорів, актів надання послуг, інших документів). Назви товарів (послуг) мають також відповідати відповідним назвам  в УКТ ЗЕД (ДКПП). Дані вимоги можна знайти в листі ДФС від 29.06.2017 р. № 873/6/99-99-15-03-02-15/ІПК та індивідуальній податковій консультації ДФС від 26.10.2017 р. № 2391/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Також тут можуть наводитися:

 • дата/номери “вхідних” ПН (для зведених компенсуючих ПН);

слова “Перевищення бази оподаткування… ” (у ПН, які складаються, коли мінімальна база оподаткування більша за фактичну, наприклад при безоплатній передачі).

3

Код

Зазначаємо коди товарів згідно з державними класифікатором УКТ ЗЕД. Щодо послуг використовуємо класифікатор ДКПП. Помилки тут не допускаються (!).

3.1

товару згідно з УКТ ЗЕД

Заповнюємо у разі постачання товарів. Код товару за УКТ ЗЕД вносимо суцільно без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо). По тим товарам, яких немає в УКТ ЗЕД знаходимо на веб-порталі ДФС умовні коди.

Вказувати треба не менше ніж 4 перші цифри відповідного коду. Однак,  при постачаннях підакцизних товарів та товарів, які ввезені на митну територію України (імпорт),  код УКТ ЗЕД вказувати треба повністю.

Також слідкуємо, щоб при перепродажу товарів не змінювався їх код УКТ ЗЕД. Також небажаними є ситуації, коли “на вході” по товару був повний код, а “на виході” лише 4 знаки чи навпаки. Деталізація коду має бути однакова для запобігання блокування ПН. Коди УКТ ЗЕД мають бути однаковими на всіх етапах процесу придбання-продаж.

Також не може вказувати непарну кількість знаків коду УКТ ЗЕД, тобто 5, 7 або 9 (лист ДФСУ від 16.06.2017 р. № 15731/7/99-99-15-03-02-17).

3.2

ознака імпортованого товару

Заповнюється тільки у разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, – тоді у графі 3.2  ставиться позначка “Х”.

3.3

послуги згідно з ДКПП

Заповнюється у разі постачання послуг. Можна зазначати не повністю, а тільки перші 4 цифри з коду послуги згідно з ДКПП. Виняток – імпорт послуг, тоді код зазначається повністю.

Код ДКПП на відміну від УКТ ЗЕД вказується з крапками та дефісами. Наприклад, для 4-значного коду це буде формат “ХХ.ХХ”, а для повного коду “ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ” (індивідуальна податкова консультація ДФС від 10.05.2017 р. № 117/6/99-95-42-03-15/ІПК).

4

Одиниця виміру товару/послуги (умовне позначення)

Зазначаємо умовне позначення (скорочене) відповідної назви одиниці виміру/обліку (українське), яке зазначено у Класифікаторі системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО).

По послугам можна вказувати “послуга”.

5

Одиниця виміру товару/послуги (код)

Вказуємо код обраної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО. Наприклад: штука (код 2009), тисяч штук (код 2013), кілограми (код 301), літр (код 138), декалітр (код 142) і т.д.

У разі якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня в КСПОВО, то ця графа не заповнюється, наприклад, по одиниці “послуга” графа 5 не заповнюється.

6

Кількість (об’єм, обсяг)

Зазначаємо числове значення, яке відображає кількість (обсяг) товарів (послуг), що поставляються.

7

Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування податку на додану вартість

Вказуємо у гривнях з копійками (2 знаки після коми).

8

Код ставки

Вказуємо код ставки ПДВ, за якою здійснюється постачання товарів (послуг):

 • “20” – при постачаннях, що оподатковуються ставкою 20%;
 • “7” – при постачаннях, що оподатковуються ставкою 7%
 • “901” – при експорті товарів (ставка 0%);
 • “902”–при постачаннях товарів (послуг) на території України, що оподатковуються за ставкою 0%;
 • “903” – при постачаннях звільнених від оподаткування ПДВ.

9

Код пільги

Зазначаємо код пільги при постачаннях товарів, робіт, послуг, якщо вони звільнені від оподаткування ПДВ. Код можна знайти у Довіднику, який щоквартально затверджує ДФС.

За відсутності такого коду у Довіднику ставиться умовний код “99999999”.

10

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість

Міститься загальний обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, тобто результат множення графи 6 та 7. Зазвичай у бухгалтерських програмах заповнюється автоматично.

11

(Нове!)

Сума податку на додану вартість

Розраховуємо шляхом множення відповідної ставки податку по графі (колонці) 8 на обсяг постачання (базу оподаткування) по графі (колонці) 10. Точність за оновленим Порядком № 1307 може бути до 6 знаків після коми включно.

ПДВ рахуємо по кожній номенклатурній позиції. Сума по цій графі потрапляє до рядків ІІІ чи IV (по кожній ставці окремо) розділу А накладної.

12

Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника

Заповнюється виключно платниками ПДВ, що є  сільськогосподарськими товаровиробниками при здійсненні ними операцій з постачання власновироблених товарів.

Приклад 1. ТОВ “Технопарк” (ІПН 313131313131, податковий номер (ЄДРПОУ) 12345678) продала 17.01.2019 р. ТОВ “Орхідея” (ІПН 707070707070, податковий номер (ЄДРПОУ) 87654321) дві  номенклатури товарів:

 • 5 рідкокристалічних моніторів LG 22MP68VQ-P. Вартість одного монітора – 3840 грн (у т.ч. ПДВ – 640 грн);
 • 1 рідкокристалічний монітор LG 24MP68VQ-P. Вартість монітора – 5400 грн (у т.ч. ПДВ – 900 грн).

Повний код УКТ ЗЕД щодо цього товару: 8528 59 40 00 (інші кольорові монітори з екраном, який виготовлений за технологією рідкокристалічних  дисплеїв).

Товар раніше був імпортований, тому в ПН накладній у графі 3.2 ставимо “Х”, а код УКТ ЗЕД зазначаємо повністю, щоб співпадали “вхід” і “вихід” по кодам (інакше можна було вказати код “8528”).

 Зразок заповнення податкової накладної Податкова накладна ЗРАЗОК

Податкова накладна ЗРАЗОК

Приклад 2. Та ж фірма, ТОВ “Технопарк” (ІПН 313131313131, податковий номер (ЄДРПОУ) 12345678),  продала 18.01.2019 р. системний блок (комп’ютер) фізособі-підприємцю Дубчаку С.О. (неплатник ПДВ, ІПН 909090909090). Вартість комп’ютера 24000 грн (у т.ч. ПДВ – 4000 грн). Повний код УКТ ЗЕД щодо цього товару: 8471 90 00 00 (машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки: інші).

Товар був вироблений (зібраний) ТОВ “Технопарк”, тому в ПН накладній у графі 3.2 позначку “Х” уже не ставимо, а код УКТ ЗЕД можна зазначити не повністю, а тільки перші чотири цифри “8471” (роз’яснення ДФС тут). Так як ПН складається на неплатника ПДВ (тип причини “02”), то податковий номер покупця Дубчака С.О. не зазначаємо (п. 4 оновленого Порядку № 1307).

Зразок заповнення податкової накладної ЗРАЗОК заповнення податкової накладної СКАЧАТИ 

Зразок заповнення податкової накладної  Порядок розблокування податкових накладних 2019

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини