Головбух

Звіт про управління – невизначений і не зовсім бухгалтерський

28 грудня 2018
53106
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Звіт про управління та чинні вимоги законодавства

Спочатку з’ясуємо законодавчі підстави для подання даного звіту. Згадка про нього з’явилася при внесенні змін ще осінню 2017 року до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року (далі – Закон про бухоблік). Нагадаємо, що це ті зміни, коли з’явилася нова класифікація підприємств продиктована євроінтеграційними процесами та розширено перелік МСФЗ-зобов’язаних. В оновленому законі з’явилося визначення, що таке Звіт про управління.

Звіт про управління – документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності (ст. 1 Закону про бухоблік)

Регулювати порядок складання та подання даного звіту має Мінфін, а для банків – НБУ.  Згадка про Звіт про управління є насьогодні ще у п. 2 Порядку подання фінансової звітності (постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419). Однак, незважаючи на назву цього Порядку, прямо в тексті зазначається, що даний звіт не належить до складу фінансової звітності, а подається “разом з річною фінансовою звітністю”. Якщо звітність консолідована, то подається Консолідований звіт про управління.

В принципі це й усе в законодавстві України про цей звіт. В НП(С)БО 1 та інших стандартах про нього згадки взагалі немає, так й не повинно, так як вони стосуються лише фінансової звітності, а Звіт про управління не є таким, а є звітом зі своєю власною метою та завданнями.

  

Звіт про управління не повторює фінансову звітність та примітки до неї, а є самостійним звітом з власною метою та завданнями, що подається разом з фінансовою звітністю

 Законодавство визначає також, кого стосується Звіт про управління.

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Хто повинен складати Звіт про управління?

Подають Звіт про управління тільки великі та середні підприємства (п. 7 ст. 11 Закону про бухоблік), при цьому останні мають поблажки – можуть включати до нього лише фінансову інформацію. Це суттєве послаблення, так як саме нефінансова інформація на практиці становить більшу частину даного звіту.

Звіт про управління 2018

Тип підприємства

мікропідприємства

малі підприємства

середні підприємства

великі підприємства

Подача Звіту про управління

звільнені

звільнені

Подають. Мають право не включати нефінансову інформацію.

Подають у повному обсязі: фінансова та нефінансова інформація

Дотримується щонайменше 2 з 3-х критеріїв

Балансова вартість активів, млн. євро

≤0,35

≤4

≤40

>40

Середня кількість працівників, чол.

≤10

≤50

≤250

>250*

Чистий дохід, млн. євро

≤0,7

≤8

≤40

>40

*якщо кількість для великого підприємства перевищує 500 чол. – наповнення нефінансової інформації визначено п. 4 Методрекомендації № 982 (про них нижче).

На обов’язок подання Звіту про управління не впливає ніяк складання фінансової звітності за МСФЗ. Його подають усі: як МСФЗ-зобов’язані так і ні. Інша справа, що більшу частину економіки України складають саме мікро- та малі підприємства, які у нас звільнені від подачі цього звіту.

Куди подавати Звіт про управління?

Звіт про управління подається тим же державним органам, що й фінансова звітність. В першу, чергу це органи Держстатистики. Щодо ДФС, то дане питання залишається невизначеним, так як зміни до декларації до податку на прибуток чи єдиного податку не вносилися і серед переліку додатків до цих декларацій Звіт про управління відсутній. Рекомендуємо поки є час звернутися до ДФС за індивідуальною консультацією, але за логікою п. 46.2 ПКУ Звіт про управління подаватися не повинен, так як в кодексі чітко сказано, що разом з декларацією подається саме фінансова звітність. Звіт про управління не є фінансовий звіт та не є примітками до фінансової звітності, тому вважаємо, що до ДФС його подавати не потрібно.

Щодо інших користувачів Звіту про управління можна назвати трудовий колектив, власники, інвестори нинішні та потенційні – все коло зацікавлених в інформації про підприємство, користувачів.

Оприлюднення Звіту про управління. Прямої вимоги оприлюднювати Звіт управління аналогічну вимозі щодо фінансової звітності та аудиторського висновку, наприклад, щодо підприємств, які становлять публічний інтерес, у Законі про бухоблік немає. У цьому можна переконатися зазирнувши до ч. 3 ст. 14 Закону про бухоблік. Однак, європейською практикою, про яку мова піде далі, є оприлюднення такого типу звітів на веб-сайті підприємства (компанії), тому рекомендуємо зробити це також.

Фактична перевірка: як проводять та що перевіряють

Звіт про управління – невизначений і не зовсім бухгалтерський
Олена Сердюкексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Про фактичну перевірку податківці не попереджають. Розповімо, як зустріти неочікуваних візитерів, як діяти, коли вони проводять контрольну розрахункову операцію, фото- чи відеозйомку, та які порушення виявляють найчастіше. Фактичні перевірки податківці проводять на місці, де розташовані господарські або інші об’єкти права власності платників (пп. 75.1.3 Податкового кодексу України; ПК). Про них вас ніхто не попередить (п. 80.1 ПК), тому завжди будьте напоготові.

Коли треба подати Звіт про управління?

Звіт про управління слід подати у ті ж строки, що й фінансову звітність. Подається він за календарний рік. Вперше він має позадаватися за 2018 рік. Крайнім строком подачі звітності буде 28 лютого 2019 року.

Консолідований Звіт про управління має бути поданий не пізніше 15 квітня 2019 року.

Строки подання фінансової звітності 2019

Звідки з’явився Звіт про управління?

Витоки Звіту про управління знаходяться у 2-х Директивах ЄС. Розберемося в них, так як вони якраз проливають світло на наповнення Звіту про управління:

 • Директива 2013/34/ЄС, яку ще називають “бухгалтерською директивою” (її оригінал англ. мовою можна знайти тут). Звіту про управління присвячений розділ 5 даної Директиви (ст. 19 та ст. 20);
 • Директива 2014/95/ЄС, яку ще неофіційно називають “директивою про розкриття нефінансової інформації” (оригінал документа тут). Вона вносить зміни до попередньої бухгалтерської Директиви щодо подання певною групою підприємств нефінансового звіту у складі Звіту про управління. Ним до Директиви 2013/34/ЄС вводиться ст.19а “Нефінансовий звіт”. Вступив цей документ у дію ще з 1 січня 2017 року.

У таблиці нижче наведено, що ж мають подавати європейські компанії у Звіті про управління згідно цих Директив:

Звіт про управління за Директивами 2013/34/ЄС та 2014/95/ЄС

Звіт про управління та його частини

Назва англ. мовою

Хто подає

Основна інформація (коротко)

Звіт про управління

(“звичайний”)

Management Report

Малі, середні та великі підприємства. Малі можуть бути звільнені від подачі звіту. Середні можуть бути звільнені від подачі нефінансової частини звіту

Збалансований та комплексний аналіз розвитку, ефективності діяльності, стану підприємства. Мають бути ключові показники ефективності щодо конкретного напряму діяльності.

Мають бути інформація про майбутній розвиток підприємства, його дослідження то розробки, схильність до цінових, кредитних, ризиків ліквідності, ризику грошових потоків.

Нефінансовий звіт

Non-financial statement

Великі підприємства, які представляють суспільний інтерес та в яких середня кількість працюючих досягає 500 осіб.

Наводяться такі аспекти інформації: екологічний, соціальний, питання занятості, повага  до прав людини, боротьба з корупцією та хабарництвом. Зокрема:

 • опис бізнес-моделі;
 • опис політики щодо названих аспектів, у т.ч. впровадження процесу дью-ділідженс*;
 • ключові індикатори нефінансового характеру.

Звіт про корпоративне управління

Corporate governance statement

Компанії, цінні папери яких продаються на регульованих ринках ЄС

Дотримання кодексу корпоративного управління, дія якого поширюється на підприємство (це окремий закон чи положення кількох законів, кодексів, тощо). Пояснення з приводу не застосування окремих положень такого кодексу.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю та управління ризиками.
Діяльність і склад управлінських, наглядових органів підприємства.

* дью-ділідженс (англ. – due diligence) – процес розкриття інформації про діяльність компанії на принципах обачності для інвесторів, а у даному випадку і суспільства

Аналізуючи вищенаведені вимоги до наповнення Звіту про управління, можна бачити, що він не є суто європейською примхою, а містить інформацію, яка ще може бути переплітатися з популярною нині на Заході інтегрованою звітністю (англ. – Integrated statement) та еколого-соціальною звітністю (англ. – ESG-statement). Остання охоплює питання навколишнього середовища, соціуму та управління (англ. – Environmental, Social and Governance), інколи подібну звітність називають звітністю сталого розвитку чи звітністю з корпоративної відповідальності. Інтегрований звіт, в принципі, може охоплювати всі вищезазначені питання, але з особливим підходом до розкриття і є насьогодні найширшою та найбільш “розкрученим”, маючи підтримку міжнародних аудиторських фірм “Великої четвірки”.

Звіт про управління за наявності нефінансової інформації має багато точок  дотику до сучасних інтегрованих звітів та звітів зі сталого розвитку

Зазначимо, що за Директивою 2014/95/ЄС, якщо підприємство складає окремий звіт, який відповідає тому ж самому фінансовому року, то воно має право не складати нефінансовий звіт, якщо публікує його разом зі Звітом про управління. Таким окремим звітом і може бути якраз інтегрована звітність. Таким чином, Директиви ЄС частково визнають їх схожість та взаємозамінність, але не відміняють окремий Звіт про управління. Однак, інформація інтегрованої звітності може бути використана для наповнення Звіту про управління та навпаки.

Якщо підприємство складає інтегровану звітність, то це не звільняє його від Звіту про управління, однак, інформація між ними частково взаємозамінна

Для чого потрібен Звіт про управління?

На Заході прийшли до висновку, що фінансова звітність не може надати всю необхідну інформація для інвесторів і суспільства про діяльність підприємства. Тому мета Звіту про управління – представити ту інформація, яку неможливо отримати з фінансових звітів чи приміток до них, щоб користувач міг отримати достовірне уявлення про  розвиток, результати діяльності підприємства. Такі результати можуть бути:

 • фінансові – аналіз показників підприємства та існуючих ризиків, досягнення ключових фінансових показників діяльності, прогноз фінансових показників;
 • нефінансові – створення нового продукту, розширення ринків збуту, соціальна діяльність, екологічна діяльність, захист прав людини, дослідження та розробки, досягнення ключових нефінансових показників діяльності, опис перспектив розвитку підприємства тощо.

Мета Звіту про управління – надати погляд керівництва підприємства для потенційних інвесторів і суспільства на результати діяльності, які не можуть бути отримані з фінзвітності, у тому числі й соціально-екологічні, його прогрес і перспективи на майбутнє, існуючі ризики та невизначеності діяльності підприємства

У розумінні цього звіту ризики діяльності підприємства – це ті ситуації, ймовірність настання яких можна оцінити. Існуючі невизначеності – це ситуації ймовірність настання яких оцінити зарані неможливо, але вони можуть вплинути на майбутню діяльність підприємства, його фінансовий стан, результати діяльності. Наприклад, політичні, екологічні ризики тощо.

Таким чином, Звіт про управління представляє ту інформацію, яка відсутня і не може бути представлена у фінансовій звітності, однак, суттєво може впливати на рішення користувачів.

Чи є затверджений бланк Звіту про управління?

Немає. Бланк чи форма Звіту про управління відсутні. Вони в принципі неможливі, так як за своєю загальною ідеєю та метою подача інформації може бути тільки у довільній формі.

Чи є методрекомендації зі складання Звіту про управління?

Офіційно затверджені методрекомендації уже є. Попередньо Мінфін ще весною готував проект змін до НП(С)БО 1, які включали інформацію про Звіт про управління. Однак, при його прийнятті інформація про цей звіт була виключена. Це цілком логічно, так як НП(С)БО 1 присвячений фінансовій звітності, а Звіт про управління – не належить до фінансової звітності.

Методрекомендації зі складання звіту про управління з’явилися з наказом Мінфіну від 07.12.2018 р. № 982 (далі – Методрекомендації № 982). Це для підприємств. Також ще є розділ IV, присвячений Звіту про управління, в Інструкції щодо складання фінансової звітності банків України (постанова НБУ від 24.10.2011 р. № 373, далі – Інструкція НБУ). Тут описані 5 структурних елементів звіту і вони цілком підходять і до підприємств, а не тільки банків, так як дуже загальні. Крім того, виявляється, така структура відповідає і міжнародним рекомендаціям, про що нижче.

Щодо Європи, то там те саме – Звіт про управління нерегламентований, тобто також не містить затвердженої структури, певних обов’язкових показників, підходу до складання чи подачі інформації. Довільна форма. Однак, згадана Директива 2014/95/ЄС містить згадку, що компанії можуть використовувати національні, загальноєвропейські чи міжнародні рамкові підходи (англ. – frameworks)[1] щодо нефінансового звіту. Що це за підходи?

Щодо Звіту про управління уже є офіційні методрекомендації. Однак, детально він нерегламентований як у нас, так і в ЄС. Для його складання також можуть бути використані окремі елементи міжнародних рамкових підходів з інтегрованої звітності та звітності зі сталого розвитку

Якщо звертатися до рекомендацій аудиторських фірм “Великої четвірки”[2], наприклад, Ernst &Young, то вони рекомендують до використання цілу низку міжнародних рамкових підходів з інтегрованої звітності та звітності сталого розвитку (ESG-звітність, звітність сталого розвитку, звітність з корпоративної відповідальності). Ми серед них як найбільш популярні виділимо два:

Рамкові підходи, ідеї яких можуть бути використані при складанні Звіту про управління за рекомендаціями міжнародної аудиторської фірми “Ernst&Young” у частині нефінансової інформації

Назва

Назва англ. мовою

Про документ

Рамковий підхід до інтегрованої звітності

Integrated Reporting Framework

(IIRC)*

Вказує, як подати інформацію про навколишнє середовище, соціальні питання та питання працевлаштування, права людини, боротьбу з корупцією та хабарництвом як частину процесу створення підприємством вартості.

Ініціатива з глобальної звітності

Global Reporting Initiative

(GRI G4**)

Методрекомендації зі складання звітності зі сталого розвитку. Випущені також рекомендації, як пов’язати Звіт про управління зі звітністю зі сталого розвитку.

* Міжнародна рада з інтегрованої звітності;

** Міжнародна організація з розвитку звітності сталого розвитку.

Крім того, уже є готові розробки і в напрямі “чистого” Звіту про управління:

Існуючі готові методрекомендації/рамкові підходи щодо Звіту про управління

(всі документи – англ. мовою)

Назва

Назва англ. мовою

Видавник

Про документ

Методичні рекомендації до складання звітів про управління лістингових компаній

Guide for the preparation of management reports of listed companies

 

Національна комісія з ринку цінних паперів Іспанії

(CNMV)

 

Досить детальний документ, який описує не тільки структуру, але й наповнення Звіту про управління:

 • принципи підготовки звіту;
 • є роз’яснення як описувати результати бізнесу, зовнішнє середовище, ліквідність, ризики (регуляторний ризик, операційний ризик, фінансовий ризик);
 • особливості підготовки звіту для банків;
 • особливості з підготовки звіту для малих і середніх підприємств.

МСФЗ Практичний звіт 1 “Коментар керівництва: рамковий підхід до подання”

IFRS Practice Statement 1

Management Commentary

A framework for presentation

Міжнародна рада зі стандартів фінансової звітності

(IASB)

Випущений ще у 2010 році. Зараз проходить процедуру обговорення та перегляду. Проект оновленого стандарту очікується отримати від Міжнародно ради з МСФЗ у 2020 році. Тобто цей документ ще є “сирим”. Містить принципи та структурні елементи (п. 24):

 • опис (характер) бізнесу;
 • цілі керівництва та стратегії їх досягнення;
 • найбільш значні ресурси компанії, ризики та відносини;
 • результати операцій та перспективи№
 • критична оцінка ключових показників (KPI), які керівництво використовує для оцінки діяльності підприємства.

По останньому документу – МСФЗ Практичний звіт 1 – елементи структури Звіту про управління, яка запропонована цим  документом, в цілому співпадають зі структурою запропонованою згаданою Інструкцією НБУ для комерційних банків і частково з Методрекомендаціями № 982. Думаємо, що на цей документ і слід більше орієнтуватися.

При визначенні структури Звіту про управління, вважаємо, краще орієнтуватися на МСФЗ Практичний звіт 1 та Методрекомендації № 982 від Мінфіну

Отже, відповідь одна – складаємо у довільній формі за самостійно обраними підходами та показниками.

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Звіт про управління – невизначений і не зовсім бухгалтерський
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі

Якою має бути структура Звіту про управління?

Як бачимо, навіть, на міжнародному рівні структура звіту чітко невизначена. На основі згаданих вище вимог європейських  Директив, згаданих вище Інструкції НБУ, Методрекомендації № 982, МСФЗ Практичний звіт 1, та огляду реальних звітів деяких європейських компаній можна запропонувати наступну структуру та наповнення Звіту про управління:

Назва розділу

(на основі МСФЗ Практичний звіт 1)

Відповідність назви розділу та його наповнення Методрекомендаціям № 982 Мінфіну

Наповнення

1

Характер (опис) бізнесу

Організаційна структура та опис діяльності підприємства. Дослідження та інновації.

Розділ містить:

 • опис зовнішнього середовища, в якому функціонує підприємство (галузь, основні ринки підприємства, позиція підприємства на цих ринках, суттєві фактори правового, регуляторного та макроекономічного регулювання, які впливають на підприємство);
 • інформація щодо його керівників та посадових осіб;
 • наявність структурних підрозділів;
 • інформація про придбання акцій;
 • короткий опис діючої бізнес-моделі підприємства;
 • основні продукти та послуги підприємства, бізнес-процеси;
 • отримані винагороди підприємством за звітний період.

2

Цілі керівництва та стратегії їх досягнення

Розділ містить:

 • інформація щодо пріоритетних дій для досягнення результатів;
 • критерії вимірювання успіху та оцінювання досягнень;
 • суттєві зміни в цілях та досягнення за звітний період;
 • діяльність у сфері досліджень і розробок.

3

Ресурси підприємства, ризики та відносини

Ризики. Фінансові інвестиції

Розділ містить:

 • ключові фінансові ресурси та використання їх для досягнення цілей (структура капіталу, фінансові механізми, ліквідність, грошові потоки, фінансові інвестиції, зокрема в цінні папери);
 • ключові нефінансові ресурси та використання їх для досягнення цілей (людські ресурси, інтелектуальний капітал, технологічні ресурси);
 • система управління ризиками;
 • стратегія та політика управління ризиками;
 • суттєві види ризиків (опис як негативних наслідків, так і потенційні можливості, опис основних стратегічних, комерційних, операційних та фінансових ризиків);
 • зміни ризиків та плани щодо їх пом’якшення;
 • невизначеності, з якими має справу підприємство;
 • відносини з акціонерами та пов’язаними особами, іншими зацікавленими у діяльності підприємства особами (стейкхоледерами);
 • вплив відносин з акціонерами, пов’язаними особами, іншими стейкхолдерами на результат діяльності підприємства, чи несуть такі відносини певний ризик для підприємства;
 • управління відносинами з акціонерами, пов’язаними особами та іншими стейкхолдерами.

4

Результати діяльності та перспективи подальшого розвитку

Результати діяльності.

Ліквідність та зобов’язання.

Екологічні аспекти. Соціальні аспекти та кадрова політика. Перспективи розвитку

Розділ містить:

 • фінансові показники, що дають можливість зрозуміти основні тенденції та чинники, які впливають на бізнес;
 • нефінансові показники, які характеризують фактори, які прямим чи непрямим чином можуть впливати на бізнес (наприклад, охорона довкілля, запобігання шкідливим викидам, екологічні аспекти);
 • результати діяльності підприємств та їх зв’язок з цілями керівництва;
 • соціальні аспекти та кадрова політика (заохочення, мотивація, охорона праці та ін.);
 • аналіз значних змін у фінансовому стані, ліквідності та результатах діяльності;
 • причини зміни таких показників протягом звітного періоду;
 • наміри щодо реалізації стратегії підприємства у довгостроковому періоді.

5

Ключові показники діяльності

Розділ містить:

 • опис ключових показників ефективності (як фінансових, так і нефінансових), які керівництво підприємства використовує для оцінки результатів діяльності підприємства до встановлених цілей;
 • пояснення причин  обрання даних ключових показників, причин їх значущості для діяльності підприємства;
 • аналіз значних змін у фінансовому стані, ліквідності та результатах діяльності у порівнянні з цільовими показниками;
 • зміни цільових показників протягом звітного періоду у порівнянні з минулими періодами та пояснення таких змін, причин того, чому колишні показники перестали бути значущими й переваги нових.

Якщо певні показники, які використовуються відрізняються від фінансової звітності, то мають бути пояснення таких відхилень.

6

Корпоративне управління

Розділ містить інформацію про:

 • органи управління, та їх склад;
 • повноваження, порядок скликання загальних зборів;
 • структуру акціонерів;
 • власників цінних паперів;
 • основні характеристики системи внутрішнього контролю;
 • дивідендна політика;
 • перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління, основні характеристики систем внутрішнього контролю.

Таким може бути Звіт про управління. Як бачимо, в цілому наповнення розділів за підходом з МСФЗ та Методрекомендацій № 982 співпадають, але є й відмінності. В останніх аж 10 розділів проти 5 в МСФЗ. Ключові показники діяльності в Методрекомендаціях № 982 відсутні, а в МСФЗ чітко не виділена інформація про корпоративне управління. Яку структуру обрати? Все залежить від того, чи орієнтується підприємство на міжнародні ринки. Якщо так, то краще поєднати взявши за основу МСФЗ Практичний звіт 1 як більш логічно продуманий. Методрекомендації № 982 пропонують, на наш погляд, занадто багато розділів, частина з яких можуть бути об’єднані у більш вагомі.

Однак, ще раз підкреслимо, що структура звіту та його наповнення в деталях невизначені і є довільними, тому за потреби, якщо інша структура чи наповнення краще будуть передавати мету Звіту про управління, все можна відкоригувати під власне підприємство та потреби тих користувачів-інвесторів, на кого в першу чергу розрахований цей звіт. Щодо державних органів, то їх цікавить просто його наявність. Навіть в ЄС на аудиторські фірми покладається перевіряти тільки сам факт наявності такого звіту, а не його наповнення (п. 16 Директиви 2014/95/ЄС). Щодо мінфінівських Методрекомендацій № 982, то це лише рекомендації.

Зразок Звіту про управління: де знайти?

Шукати приклади Звіту про управління треба на веб-сторінках великих підприємств, бажано європейських, так як для нас це новинка. Наприклад, можна проглянути звіти (попереджаємо, що вони підготовлені англійською мовою):

Компанія

Назва звіту та посилання на нього

Особливості

Bayer

Management Report & Annexes

Містить окремий розділ про корпоративне управління (вимоги Директив ЄС описані вище), замість окремого звітування про нефінансові показники наведені посилання на інформацію по ним з інших звітів компанії. Такий підхід допускається Директивами ЄС.

BASF

Management’s Report

Звіт містить інформацію навіть по сегментам та по регіонам. Є інформація про роботу в компанії, тренінги, які проводяться для працівників

Звіти надані цими компаніями у матеріалах аудиторських фірм по інтегрованій і нефінансовій звітності часто розглядаються як взірцеві. Якщо порівнювати Звіти про управління Bayer та BASF по структурі, то вони абсолютно несхожі та відрізняються від рекомендованої нами вище структури МСФЗ Практичний звіт 1, ні тим більше на мінфінівські Методрекомендації № 982. Отже, вибір структури – це виключно власна справа підприємства.

Однак, усі ці звіти не є “сухим” набором цифр і табличок. Звіти цих та інших західних компаній містять:

 • діаграми (графіки);
 • порівняльні таблиці;
 • інфограми;
 • фотографії;
 • рисунки.

Отже, головним при підготовці даного звіту є наочність подачі інформації для її користувачів, а не його форма.

Трохи згодом у 2019 році можна буде почекати і появи таких звітів на сайтах українських підприємств, в першу чергу, банків. 

Як висновок: довільність Звіту про управління

Звіт про управління є супровідним до фінансової звітності підприємства та доповнює, але не повторює її. Доповнює тою інформацією про підприємство, яку неможливо отримати з фінансової звітності, але вона є необхідною для інвестора та суспільства для розуміння результатів діяльності підприємства, у т.ч. й соціальних, його перспектив розвитку та ризиків і невизначеностей, в умовах яких воно функціонує. Його не можна вважати суто “бухгалтерським” і при його складанні можуть і повинні бути задіяні й інші спеціалісти підприємства чи зовнішні консультанти. Він є досить “творчим”, так як його форма, структура, способи подачі інформації, детальне наповнення та обсяг з боку держорганів не регламентуються.


[1] у західній практиці рамковий підхід (framework) – це щось на зразок загальних методичних рекомендацій, які визначають головну концепцію, загальні принципи складання звіту чи розробки певного об’єкта

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини