Головбух

Як заповнити уточнюючий розрахунок з ПДВ

  • 17 жовтня 2018
  • 1064
керівник експертної групи «МЦФЕР: Головбух»

З’ясуємо, в який спосіб можна виправити помилку в декларації з ПДВ та як не наразитися на штрафи. Для цього ми підготували готові зразки уточнюючих розрахунків. Беріть і користуйтеся.

Платники податків можуть виправити помилки у податковій звітності за минулі періоди у два способи:

Однак ці правила лише частково поширюються на такий специфічний податок, як ПДВ. Позаяк Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 28.01.2016 № 21 (далі — Порядок № 21), не надає можливості платникам виправляти помилки у самій декларації з ПДВ через УР як додаток до неї.

Тому єдиний варіант — подати УР як самостійний документ за формою, чинною на дату його подання. При цьому, якщо у минулих податкових періодах ви занизили податкові зобов’язання (ПЗ), перш ніж подати УР, сплатіть не лише суму недоплати, а й штраф у розмірі 3% такої суми і, ймовірно, пеню.

Щоправда, цих неприємностей можна уникнути, якщо діятимете швидко. Слідом за «звітною» подайте «звітну нову» декларацію з виправленими показниками. Якщо встигнете до закінчення граничного строку подання, штрафу не буде. Якщо ні, покваптеся виправити помилку через УР, перш ніж її виявлять податківці під час документальної перевірки. Так буде дешевше.

Який принцип заповнення табличної частини УР

Основні правила заповнення табличної частини УР містить розділ VI Порядку № 21.

До графи 4 перенесіть усі показники з декларації, яку уточнюєте. Тобто продублюйте значення усіх заповнених рядків поданої декларації. Якщо раніше вже вносили зміни до декларації за цей звітний період, у графі 4 відобразіть відповідні показники графи 5 останнього УР.

У графі 5 зазначте усі показники декларації з урахуванням виправлених помилок. Тобто зазначте правильні дані.

У графі 6 зафіксуйте абсолютне значення помилки за всіма заповненими в УР рядками з відповідним знаком (+/–). Тобто графу 6 розрахуйте за формулою:

графа 6 = графа 5 – графа 4

Якщо графа 4 = графа 5, тоді графа 6 = 0. У такому разі графу 6 не заповнюйте («0» не ставте).

Пам’ятайте: в УР покажіть усі заповнені рядки декларації з ПДВ, що уточнюєте. Відповідно, ті рядки, яких не заповнювали у декларації, в УР теж залиште порожніми.

Заповнюємо РК, коли повертають товари або аванс

Як заповнити уточнюючий розрахунок з ПДВ
Наталія Товченикексперт з бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Чергове удосконалення програмного забезпечення ДФС лише додало платникам проблем із реєстрацією РК в ЄРПН. З’ясуємо, чи правомірно відмовляти у реєстрації РК на зміну кількісно-вартісних показників, коли повертають товари чи попередню оплату. Як тепер платникам заповнювати такі РК і як усунути так звані неоднозначності, з огляду на рекомендації ДФС.

В УР є два додаткових рядки, яких немає у декларації з ПДВ:

  • рядок 18.1 призначений для відображення суми нарахованого платником штрафу у випадку, коли він самостійно виявляє факт заниження ПЗ минулих податкових періодів (п. 7 розд. VI Порядку № 21);
  • рядок 18.2 заповнюють лише ті платники, які показали в УР зменшення ПДВ до сплати (тобто якщо значення графи 6 рядка 18 в УР зі знаком «–»). При цьому на момент подання УР є залишок несплачених до бюджету ПЗ за звітний період, який уточнюють. На підставі коригуючого реєстру на цю суму зменште залишок несплаченої суми ПЗ, що обліковує Казначейство до виконання.

Як відкоригувати суму ПДВ до сплати

Недоплата ПДВ

Заниження ПЗ призводить до недоплати ПДВ в бюджет. Якщо виявили факт заниження ПЗ минулих податкових періодів, самостійно донарахуйте штраф у розмірі 3% недоплати. Суму нарахованого штрафу відобразіть у графі 6 рядка 18.1 УР (див. Приклад 1).

Як заповнити уточнюючий розрахунок з ПДВ  Увага: суму самоштрафу зазначте у графі 6 рядка 18.1 УР.

Хоча для пені окремого рядка в УР не відведено, її теж доведеться нарахувати. Щоправда, з урахуванням підпункту 129.1.3 ПК, а саме: якщо самостійно виправляєте помилку, пеню нарахуйте після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати ПЗ. Тобто період розрахунку пені починається з 91-го дня прострочення сплати ПЗ і закінчується днем погашення заборгованості. Причому пеню нараховуйте із розрахунку 100% річних облікової ставки Нацбанку, чинної на кожен календарний день прострочення сплати (п. 129.4 ПК).

Отже, пені можна уникнути, якщо встигнете виправити помилку протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати ПДВ (п. 129.9 ПК).

Суму недоплати і штраф у розмірі 3% сплатіть до подання УР (пп. «а» п. 50.1 ПК). Нарахування потраплять до інтегрованої картки платника (ІКП) з ПДВ на дату, коли орган контролю отримав УР. Якщо плата надійде пізніше, за дні прострочення додатково заплатіть штраф і пеню, які в ІКП нарахують автоматично.

Як заповнити уточнюючий розрахунок з ПДВ  Увага: штраф і пеню перерахуйте в бюджет із поточного рахунку.

А от куди платити? Відповідь — у пунктах 20 і 25 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 № 569.

Сплатіть штраф і пеню (у разі її нарахування) з поточного рахунку до відповідного бюджету. Донараховані ПЗ Казначейство спише в бюджет з електронного ПДВ-рахунку на підставі реєстру, отриманого від ДФС. Тому заздалегідь потурбуйтеся, щоб на електронному ПДВ-рахунку було достатньо коштів на дату їх списання.

Переплата ПДВ

Якщо ПЗ завищили, штраф і пеня не загрожують. Позаяк бюджет нічого не втратив. Навпаки, платник задекларував до сплати в бюджет більшу суму ПДВ та, швидше за все, вже сплатив цю суму.

Тепер на підставі УР зменште суму ПДВ. В ІКП виникне переплата. Однак скористатися нею в рахунок погашення майбутніх ПЗ не вдасться. Щоправда, зарахування пройде в ІКП, але не в Казначействі. Там задекларований до сплати ПДВ обліковуватимуть як недоплату доти, доки на електронному ПДВ-рахунку не з’являться кошти, і тоді Казначейство все одно перерахує їх у бюджет. Відповідно, в ІКП знову буде переплата.

Повернути переплату можна винятково на електронний ПДВ-рахунок. Для цього подайте органу контролю заяву довільної форми (п. 43.4, 43.4-1 ПК). Після того як кошти зарахують на електронний ПДВ-рахунок, ви повернете їх на свій поточний рахунок у банку. Для цього складіть заяву у вигляді додатка 4 і подайте її разом із декларацією з ПДВ за поточний звітний період.

Як заповнити уточнюючий розрахунок з ПДВ  Увага: переплату з ПДВ повернуть винятково на електронний ПДВ-рахунок.

Якщо ж на момент подання УР не сплатили всю або частину суми задекларованого ПДВ, від’ємне значення графи 6 рядка 18 УР продублюйте у рядку 18.2 УР, а в довідковому полі рядка 18.2 зазначте залишок несплаченого до бюджету ПДВ за цей звітний період, що обліковує Казначейство до виконання. На підставі цих даних ДФС сформує коригуючий реєстр, а Казначейство зменшить залишок несплачених до бюджету ПЗ.

Приклад 1. Якщо занизили суму ПДВ до сплати

Платник ПДВ врахував у складі податкового кредиту у декларації за квітень незареєстровану податкову накладну від 18.04.2018 № 28 на суму 30 000 грн, у т. ч. ПДВ — 5000 грн. Про те, що її заблокували і постачальник зареєстрував накладну 07.06.2018, стало відомо у жовтні.

У деклараціях за квітень і червень платник декларував ПДВ до сплати: 25 000 і 17 000 грн відповідно. Суми ПДВ сплатили до бюджету у повному обсязі.

У цьому випадку платник порушив основні правила декларування податкового кредиту, прописані у пунктах 198.6 та 201.10 ПК, а саме:

  • податкова накладна, не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних, не дає права покупцеві включити суми ПДВ до податкового кредиту;
  • якщо податкову накладну зареєстрували з порушенням граничного строку реєстрації, суму ПДВ за цією податковою накладною дозволено включити до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому її зареєстрували, але не пізніше ніж за 1095 календарних днів з дати її складення.

З урахуванням цих вимог право на податковий кредит у платника ПДВ виникло лише у червні. Як діяти платникові? Є два варіанти.

1. Подайте два УР:

  • в УР до декларації за квітень зніміть зайву суму податкового кредиту. Так збільшите суму ПДВ до сплати. Донарахуйте самоштраф у розмірі 3% суми недоплати, пеню;
  • в УР до декларації за червень збільште податковий кредит на цю суму.

2. Подайте один УР за квітень (як і в першому варіанті), а суму ПДВ за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною включіть до податкового кредиту (ряд. 10.1) у декларації за жовтень.

У будь-якому разі подайте УР за квітень (див. Додаток 1).

Додаток 1

Приклад заповнення УР до декларації з ПДВ за квітень (Витяг)

Як заповнити уточнюючий розрахунок з ПДВ

*У рядку 18.1 УР зазначте суму донарахованого самоштрафу — 150 грн (5000 грн × 3%).

Для пені в УР не передбачено рядка. Проте її доведеться нарахувати, оскільки від граничного дня сплати ПДВ за квітень (30 травня) до виправлення помилки (припустимо, що УР подали 12 жовтня) минуло 135 календарних днів. Відніміть 90 днів відстрочення, залишається 45 днів (135 – 90) — це період із 29 серпня по 12 жовтня.

Значення облікової ставки НБУ у цей період:

  • з 13.07.2018 по 06.09.2018 — 17,50%;
  • з 07.09.2018 донині — 18,00%.

Тобто, щоб розрахувати пеню за період із 29.08.2018 по 06.09.2018 (9 днів), візьміть облікову ставку НБУ у розмірі 17,50%, а за період із 07.09.2018 по 12.10.2018 (36 днів) — 18,00%.

Сума пені:

5000 грн × (9 днів × 17,50% + 36 днів × 18,00%) ÷ 365 днів = 110,34 грн.

Штраф і пеню перерахуйте в бюджет із поточного рахунку в банку, а донарахована сума ПДВ потрапить в бюджет з електронного ПДВ-рахунку.

Якщо на дату подання УР на електронному ПДВ-рахунку є така сума коштів, не поповнюйте його. Якщо нема, поповніть його з поточного рахунку, аби уникнути появи заборгованості перед бюджетом.

Сюрприз від Мінфіну: нова податкова накладна

Як заповнити уточнюючий розрахунок з ПДВ
Наталія Товченикексперт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Спокій бухгалтерам лише сниться. А тим, хто має справу з ПДВ, — й поготів. Ось і жовтень «потішив» подаруночком: оновленими формами податкової накладної та розрахунку коригування. Тож чим вони відрізняються від попередніх і з якої дати їх застосовувати?

Приклад 2. Якщо значення рядка 21 декларації з ПДВ не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2 у майбутніх звітних періодах, — читайте у системі "Expertus: Головбух"

Як заповнити уточнюючий розрахунок з ПДВ 

Читати більше

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Як заповнити уточнюючий розрахунок з ПДВ
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл