Головбух

Фінансова звітність 2019

3 грудня 2019
81044
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Для бухгалтера важливо вчасно закінчити фінансовий рік, зокрема скласти фінансову звітність. Наближається час, коли річний Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів перетворяться на необхідність. Комусь доведеться скласти ще Звіт про управління. Отже, розповідаємо, як у вже такому близькому 2020 році скласти фінансову звітність за 2019 рік.

Шпаргалка фінансова звітність 2019 Скачати

Фінансова звітність: хто подає

Насьогодні повний комплект фінансової звітності за національними стандартами бухгалтерського обліку включає в себе 6 форм. В таблиці наведено їх скорочені мінфінівські позначення та альтернативні варіанти для малих підприємств та мікропідприємств, єдиноподатників 3 групи та інших суб’єктів, які складають так звану спрощену фінансову звітність.

Повний комплект фінансової звітності за національними стандартами

(НП(С)БО 1 та П(С)БО 29)

Спрощені форми фінансової звітності за національними стандартами

(НП(С)БО 25)

Середні підприємства*, спрощенці за власним бажанням

Малі підприємства та представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Мікропідприємства, єдиноподатники 3 групи (3% та 5%), непідприємницькі товариства

Повна назва фінансового звіту

Скорочена назва офіційної форми

Фінансова звітність малого підприємства

Фінансова звітність мікропідприємства

Повна назва фінансового звіту

Скорочена назва офіційної форми

Повна назва фінансового звіту

Скорочена назва офіційної форми

Річний Баланс 2019 (Звіт про фінансовий стан)

Форма № 1

Баланс

Форма № 1-м

Баланс

Форма № 1-мс

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2

Звіт про фінансові результати

Форма № 2-м

Звіт про фінансові результати

Форма № 2-мс

Звіт про рух грошових коштів

Форма № 3

Не складають

Не складають

Звіт про власний капітал (бланк)

Форма № 4

Примітки до фінансової звітності

Форма № 5

Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”

Форма № 6

* великі підприємства зобов’язані складати свою фінзвітність за МСФЗ, яка насьогодні подається в електронній формі на основі таксономії;

** ті підприємства, які повинні використовувати НП(С)БО 25 і складати спрощену фінзвітність, можуть обрати собі повний комплект фінзвітності та користуватися НП(С)БО 1. Також вони можуть обрати собі й МСФЗ, якщо є потреба (МСБО 1, МСФЗ для малих і середніх підприємств).

Нижче наведено нормативні документи, в яких затверджені форми фінансової звітності та деякі пояснення щодо їх обов’язковості.

Форми звітності

Нормативний документ

Пояснення, обов’язковість цих форм

Форми 1-4 повного комплекту фінансової звітності

НП(С)БО 1

 (додатки 1 та 3)

У повному комплекті складаються завжди

Форма 5

Наказ Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302

Деталізують та пояснюють деякі статті форм 1-4 у вигляді набору з 15 таблиць. Складаються обов’язково для повного комплекту за НП(С)БО 1

Форма 6

П(С)БО 29

Це не обов’язкова форма у повному комплекті фінзвітності. Складається тільки якщо підприємство має оприлюднювати свою фінзвітність та в обліковій політиці міститься норма щодо виділення звітних сегментів (господарських або географічних). У разі відсутності такого в обліковій політиці форму № 6 складати не потрібно.

Форми 1-м, 1-мс; 2-м; 2-мс

НП(С)БО 25

(додатки)

Обов’язкові у складі спрощеного комплекту фінансової звітності

Класифікація підприємств для складання фінзвітності 2019

Класифікація підприємств на мікро-, малі, середні та великі, що відповідає європейському законодавству, почала діяти з 1 січня 2019 року після змін до  Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік). Вона замінила ту, яка залишилася в за ч. 2 ст. 55 ГКУ. Критерії їх розділення наведено нижче.

Критерій

Тип підприємств (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік)

Мікропідприємство

Мале підприємство

Середнє підприємство

Велике підприємство

має дотримуватися хоча б 2 з 3-х критеріїв:

Балансова вартість активів

(сума балансу)

≤ 350 тис. євро*

≤ 4 млн євро

≤ 20 млн євро

понад 20 млн євро

Чистий дохід

(= виручка – ПДВ –  акциз – знижки)

≤ 700 тис. євро

≤ 8 млн євро

≤ 40 млн євро

понад 40 млн євро

Середня кількість працюючих

≤ 10 осіб

≤ 50 осіб

≤ 250 осіб

понад 250 осіб

* курс євро береться середньорічний (НБУ) 

Новостворене підприємство для визначення свого типу керується тими показниками, які представлені в його першій річній фінансовій звітності.

Увага: Той тип підприємства, який був обраний у 2018 році, залишається й на 2019 рік

Якщо підприємство один рік належало, наприклад, до малого підприємства, а потім наступного року за критеріями підпадає під середнє, то воно все ще вважається малим. Для того щоб перейти до іншого типу підприємства необхідно 2 роки підряд підпадати під його критерії (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік). Виходить, що тільки при складанні фінзвітності за 2020 рік підприємство може перейти на інший тип, а 2018-2019 рік складаємо в межах одного підходу, що відповідає одному типу підприємства. 

Фінансова звітність за МСФЗ за 2019 рік: хто складає

З вищенаведеного огляду форм фінзвітності зрозуміло, що певні свої особливості вносить застосування МСФЗ. Якщо до сих пір не знаєте перелік МСФЗ-зобов’язаних підприємств, то рекомендуємо зазирнути до п. 2 Порядку подання фінансової звітності (постанова КМУ від 28.02.2000 р. № 419, далі – Порядок № 419). Тут наведено більш деталізований перелік зобов’язаних, ніж у ст. 12-1 Закону про бухоблік. Його ви й можете бачити у таблиці нижче. Додамо, що будь-яке підприємство може застосовувати МСФЗ добровільно.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес

(ст. 1 Закону про бухоблік)

Інші підприємства

підприємства-емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах (або публічна пропозиція цінних паперів)

публічні акціонерні товариства

банки

підприємства, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (наприклад, природний газ, нафта, металічні руди, золото, вапняк, лікувальні грязі, гіпс, глина, крейда, мінеральні води)*

страховики

кредитні спілки

недержавні пенсійні фонди

(група 65.3 КВЕД)

підприємства, що надають інші фінансові послуги (КВЕД 64)

підприємства, що здійснюють іншу  допоміжну діяльність у сферах фінпослуг та страхування (розділ 66 КВЕД, крім допоміжної у сфері пенсійного забезпечення по групі 66.2 КВЕД)

великі підприємства

* повний перелік – постанова КМУ від 12 грудня 1994 р. № 827

Справжня фінзвітність за МСФЗ, як відомо, не має затверджених форм (бланків), так як при визначення статтей, які слід розкрити керуються критерієм суттєвості, є свою нюанси для фінансових установ.  Звітність за МСФЗ подається до центру збору фінансової звітності, який керується з боку НКЦПФР, НБУ, Нацкомфінпослуг. Усі роз’яснення можна знайти на їх спільному проекті – Системі фінансової звітності. Також сама ілюстрована таксономія МСФЗ, роз’яснення щодо спеціального електронного формату XBRL можна знайти на сайті Нацкомфінпослуг.

Увага:  2019 рік – це перший рік, коли звітність за МСФЗ українським підприємствам необхідно подати на основі таксономії.

Що таке таксономія? Таксономія – це затверджений Мінфіном перелік можливих назв рядків фінзвітності за МСФЗ, який підготовлений на основі рекомендацій ради з МСФЗ (IASB). Насьогодні з цим списком у близько 90 сторінок можна ознайомитися в оприлюдненому проекті на сайті Мінфіну.

Подача фінзвітності за МСФЗ до державних органів

(ДПС, Держстат, НКЦПФР, Держфінпослуг)

за 2018 рік

за 2019 рік

за бланками (формами) з НП(С)БО 1 (крім приміток) незалежно від типу підприємства (мікро, мале, середнє, велике). У бланках здійснюється відповідна позначка, що фінзвітність підготовлена за МСФЗ. Примітки складаються у довільній формі

на основі таксономії показників фінзвітності за МСФЗ. Така звітність має подаватися до Цифрового центру 

Комплект фінансової звітності за МСБО 1 включає в себе: звіт про фінансовий стан, звіт про сукупний дохід (або два окремих звіти – звіт про прибутки та збитки; звіт про інший сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал. Обов’язковою є наявність детальних приміток. При першому застосуванні міжнародних стандартів слід керуватися вимогами МСФЗ 1.

Звіт про управління 2019

Звіт про управління введений ст. 1 та ст. 11 Закону про бухоблік та підкріплений Порядком № 419. Хто його має подавати?

Звіт про управління 2019

мікропідприємства

малі підприємства

середні підприємства

великі підприємства

не подають

не подають

Мають право відображати тільки фінансову інформацію, оминаючи

нефінансову

подають та включають до звіту як фінансову, так і нефінансову інформацію

Звіт про управління – це не частина фінансової звітності. Однак, він подається разом з фінансовою звітністю та у фінансовій частині її доповнює та містить аналіз, який частково спирається на дані фінансової звітності. Він має містити додаткову, не включену до фінансової звітності інформацію. 

Звітний період для подачі Звіту про управління – календарний рік.

Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність, матимуть подавати також Консолідований звіт про управління.

Що ж включає в себе цей  Звіт? Визначення містить ст. 1 Закону про бухоблік – цей звіт містить як фінансову, так і нефінансову інформацію, що має охарактеризувати поточний стан підприємства, а також (увага!) перспектив розвитку. Крім того, мають розкриватися:

  • існуючі ризики діяльності підприємства – ті ситуації, ймовірність настання яких можна оцінити;
  • існуючі невизначеності – тобто ситуації ймовірність настання яких оцінити зарані неможливо, але вони можуть вплинути на майбутню діяльність підприємства, його фінансовий стан, результати діяльності. Наприклад, політичні ризики тощо.

Звіт про управління не має затвердженої форми, тобто складається у довільній формі. Аналізуючи мінфінівські Методрекомендації зі складання звіту про управління (наказ Мінфіну від 07.12.2018 р. № 982), можна скласти наступне уявлення про його орієнтовний зміст:

Звіт про управління 2019

Фінансова інформація

Нефінансова інформація

Використані підприємством фінансові інструменти

Інформація про організаційну структуру та опис діяльності підприємства у сфері досліджень та розробок

Інформація про придбання акцій

Інформація екологічного характеру (дії підприємства щодо охорони довкілля та запобіганню шкідливих викидів, раціональне використання води, управління відходами тощо)

Оцінка цінового ризику

Інформація соціального характеру (соцпакет для працівників, підтримані підприємством соціальні заходи, витрати  на благодійність, загальну кількість працівників та частку жінок на керівних посадах, заохочення (мотивацію) працівників, охорону праці та безпеку, навчання та освіту персоналу, рівні можливості працевлаштування, повагу прав людини, заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом) 

Оцінка кредитного ризику

Місія та довгострокові цілі підприємства

Оцінка ризику ліквідності

Існуючі стратегії підприємства

Оцінка ризиків грошових потоків

Корпоративне управління (органи управління, дивідендна політика, збори акціонерів)

Оцінка інших ризиків

Наприклад, певних інвестиційних проектів, які має підприємство.

Все у звіті має бути наведено з відповідним описом та поясненням. Наприклад, можуть бути показані результати SWOT-аналізу, PEST-аналізу тощо. Поле для “творчості” при складанні Звіту про управління досить широке. В умовах невизначеності його структури в нього можна буде включити практично все що керівництво вважає доцільним, навіть плани щодо проведення ремонту в офісних приміщеннях заради підвищення естетичного задоволення працівників.

Увага:  Звіт про управління – супровідний звіт до фінансової звітності, що доповнює, але не повторює її

В цілому поява у нас Звіту про управління є проявом загальноєвропейською та світової тенденції до складання великими підприємствами так званої інтегрованої звітності, де фінзвітність – це лише одна зі складових частин звіту і завданням є всебічне представлення діяльності підприємства. Для взірцевого прикладу можна ознайомитися з пухлими по декілька сотень сторінок звітами міжнародних компаній (наприклад, Adidas, BMW, Bayer) або вітчизняної – Kernel (попереджаємо, – всі ці звіти англомовні).

Відкритим залишається питання: хто має на підприємстві складати Звіт про управління? Очевидно, що він є не зовсім “бухгалтерським”, хоча й вимагається Законом про бухоблік, та потребує деяких специфічних і комплексних знань за межами бухгалтерського обліку.

Коли й кому подати фінансові звіти за 2019 рік

Щорічна фінансова звітність подається до держорганів, як і раніше, дещо по різним датам: до ДФС та до Держстату. Це пов’язано з тим, що фінзвітність була й поки що залишається (до можливого введення податку на доданий капітал) невід’ємною частиною декларації з податку на прибуток підприємства. Строки подачі наведено нижче.

Держорган

Дата подачі фінзвітності платниками податку на прибуток

Звичайний (повний) комплект за НП(С)БО 1

Спрощена фінансова звітність

за П(С)БО 25

для платників податку на прибуток:

Держстатистика

не пізніше 28 лютого 2020 року

ДПС

не пізніше 02 березня 2020 року

для платників єдиного податку

Держстатистика

не пізніше 28 лютого 2020 року

ДПС

не подають

Неприбуткові організації подають фінзвітність у тому ж порядку і ті ж строки, що й платники податку на прибуток:  до ДПС та Держстату.

Обов’язковий аудит та оприлюднення фінансової звітності 2019

З 1 січня 2019 року почали діяти норми Закону про бухоблік щодо обов’язкового аудиту фінансової звітності деяких підприємств.

Обов’язкове оприлюднення фінансової звітності 2019 та аудиторський висновок

мікро-підприємства

малі підприємства

мікро- та малі підприємства, які є фінансовими установами

середні підприємства

великі підприємства, що не є емітентами цінних паперів

великі підприємства  (крім тих, що не є емітентами цінних паперів), ПАТ, суб’єкти природних монополій

не потрібні*

так

не оприлюднюють, аудиторський висновок не потрібен*

не пізніше ніж до 1 червня 2020 року

не пізніше ніж до

 30 квітня 2020 року

* вперше у 2019 році (лист Мінфіну від 07.12.2018 р. № 35210-06-5/32299).

Консолідована фінансова звітність 2019

Подання консолідованої фінансової звітності: консолідовану звітність, подають ті підприємства, які мають дочірні та інші контрольовані ними підприємства. За оновленим Законом про бухоблік вони звільняються від подачі фінзвітності, якщо разом зі своїми контрольованими підприємствами (в сумі) відповідають критеріям мікропідприємства чи малого підприємства (ч. 1 ст. 12 Закону про бухоблік).

Консолідована фінансова звітність за 2019 рік подається власникам (засновникам) не пізніше строків, які передбачені для оприлюднення річної фінансової звітності (п. 11 Порядку № 419), тобто це 1 червня у загальному випадку та 30 квітня для великих підприємств (крім тих, що не є емітентами цінних паперів), ПАТ інших.

Загальні правила заповнення фінансової звітності 2019

Серед найбільш загальних правил складання фінзвітності змін майже не відбулося. Як і раніше:

  • обов'язковою є щорічна інвентаризація перед складання фінзвітності (п. 12 Порядку № 419). Проводиться інвентаризація в період з 1 жовтня по 31 грудня 2019 року;
  • звітність складається в тис. грн з округленням до цілих у звичайному комплекті та в тис. грн з одним десятковим знаком у спрощеній фінзвітності (щодо Звіту про управління вимог немає);
  • можливе використання додатково вписуваних рядків до фінзвітності, які використовуються за принципом суттєвості розкриття інформації (шукайте їх у додатку 3 до НП(С)БО 1).

Щодо суттєвості, то вона залишається предметом професійного судження бухгалтера. Можна назвати тільки певні рекомендації (вони не є обов’язковими) з боку Мінфіну, а саме листи від 29.07.2003 р. № 04230-04108 та від 28.03.2014 р. № 31-08420-07/23-639/1/1084, які зокрема встановлюють такі критерії суттєвості в залежності від частки в чистому прибутку, сумі активів і т.д.

Існують і суттєві змін:

При  складанні можуть бути використані наступні нормативні документи від Мінфіну:

  • Методрекомендації Мінфіну щодо заповнення звітності (наказ від 28 березня 2013 року № 433). Вони визначають, що вносити до кожного рядка звіту. Підприємствам, які використовують МСФЗ, вони не потрібні;
  • Методичні рекомендації Мінфіну з перевірки порівняльної показників фінзвітності (наказ Мінфіну від 11.04.2013 р. № 476). Цей документ здебільшого показує арифметичні взаємозв’язки як між рядками одного фінансового звіту, так і між рядками декількох фінансових звітів, у т.ч. і й для суб’єктів малого підприємництва.

Штрафи за неподання фінансової звітності

Штрафи незначні, але вони є і залежить від того, кому не була подана фінзвітність:

  • якщо органам ДПС (подається тільки платниками податку на прибуток), то це прирівнюється до неподання декларації. Тобто неподання або несвоєчасне подання платником податку на прибуток (неприбутковими підприємствами, установами та організаціями) фінзвітності має наслідком штраф в розмірі 170 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені повторно передбачають штраф в розмірі 1020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;
  • якщо органам держстатистики, то згідно зі ст. 186-3 КУпАП неподання фінзвітності чи подання з неправдивими даними тягне за собою накладення штрафу від 170 до 255 грн (якщо повторно протягом року –  від 255 до 425 грн).

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини