Головбух

Річна інвентаризація 2019

4 жовтня 2019
101803
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Настала пора щорічної інвентаризації. У статті усе, що вам знадобиться для проведення річної інвентаризації 2019: зразок наказу на проведення річної інвентаризації, розповімо про порядок проведення інвентаризації і як обліковувати наслідки інвентаризації.

ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ. Інвентаризація на підприємстві

Коли проводити річну інвентаризацію 2019

Інвентаризацію по частині активів і зобов’язань підприємства можна проводити уже зараз – з 01 жовтня по 31 грудня 2019 року. Дана норма (3 місяці до дати річного балансу) міститься в п. 10 розд. І спеціального положення, що регулює питання проведення інвентаризації, яке затверджено наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (далі – Положення про інвентаризацію). До таких об’єктів належать:

Інвентаризація з 01 жовтня по 31 грудня

(щороку)

Активи

Зобов’язання

Необоротні активи, за винятком незавершених капітальних інвестицій*. Наприклад, нематеріальні активи, машини та обладнання, прилади, транспортні засоби, довгострокові фінансові інвестиції (акції, гроші на довгострокових депозитах у банках).

Зобов’язання, крім невикористаних забезпечень *** розрахунків з бюджетом по податкам і зборам, розрахункам по ЄСВ

Запаси, за винятком незавершеного виробництва** та напівфабрикатів. Наприклад, сировина і матеріали, паливо, будівельні матеріали, готова продукція, товари, сільськогосподарська продукція.

Поточні біологічні активи

Дебіторська заборгованість, у т.ч. за товари, роботи, послуги, отримані векселі, заборгованість по здійсненим авансам постачальникам

Кредиторська заборгованість, у т.ч. за товари, роботи, послуги, видані векселі

Витрати майбутніх періодів, наприклад, оплата послуг здійснена наперед

Доходи майбутніх періодів, наприклад, оплата послуг отримана наперед

*незавершені капітальні інвестиції – це придбані та не введені в експлуатацію основні засоби, недобудовані об’єкти. Їх облік ведеться на рахунку 15;

** незавершене виробництво – таким вважається й та продукція, яка уже технічно готова, але ще не пройшла контроль якості;

*** забезпечення – це, наприклад, резерв оплати відпусток.

Щодо інших активів і зобов’язань підприємства, то терміни з їх інвентаризації на місяць пізніші (2 місяці до дати річного балансу), однак, теж все має закінчитися до Нового року.

Інвентаризація з 01 листопада по 31 грудня

(щороку)

Актив

Зобов’язання

Незавершені капітальні інвестиції

Цільове фінансування*

Незавершене виробництво

Зобов’язання в частині невикористаних забезпечень

Напівфабрикати

Розрахунки з бюджетом (заборгованість з податків зі зборів)

Фінансові інвестиції (акції, депозити в банках*, частки у статутному капіталі інших підприємств)

Розрахунки за ЄСВ (заборгованість по внеску)

Грошові кошти (каса + поточні рахунки в банках та інші)

* депозити підприємства обліковують або як фінансові інвестиції (рахунки 143, 351, 352 в залежності від строку) або як грошові кошти (рахунок 313).

**якщо підприємство отримувало кошти, які мало витратити на визначену мету, це не обов’язково бюджетні кошти

Якщо активи містять певні дорогоцінні метали, наприклад, в обладнанні, приладах, то ці метали інвентаризуються одночасно з активами, в яких вони містяться.

Є ще одна група рухомих активів, інвентаризувати які потрібно не прив’язуючись до вищенаведених дат, а здійснювати до чи на дату їх тимчасового вибуття (від’їзду, відпливу, вильоту). Наприклад, це автомобілі, морські та річкові судна, інші основні засоби, які можуть перебувати у дорозі, тривалих рейсах за межами підприємства.

Також є група об’єктів інвентаризацію яких проводять не щорічно, а раз на 3 роки:

Активи, інвентаризація яких проводиться

один раз на 3 роки

Об’єкти

Терміни проведення інвентаризації

Земельні ділянки, будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомості.

Виняток – об’єкти держвласності, інвентаризація яких має проводитися за окремими нормативними документами

Можна щорічно з 01 жовтня по 31 грудня або один раз на 3 роки.

Інструменти, пристосування, інвентар

Можна інвентаризувати поступово частинами протягом 3-х років, але в обсязі не менше 30% таких об’єктів щорічно. Для цього має бути відповідне рішення керівника підприємства.

Ще є такий об’єкт як бібліотечні фонди, які на підприємствах створюються досить рідко. Вони мають інвентаризуватися протягом року за встановленим і затвердженим керівником графіком.                

Увага: З жовтня треба починати проводити щорічну інвентаризацію

Коли можна не проводити інвентаризацію у 2019 році

Це питання цілком логічно постає, враховуючи усю клопітливість процесу інвентаризації та документального оформлення. Річна інвентаризація обов’язкова – цього вимагає ч. 1 ст. 10 добре відомого Закону України від 16.07.1999 р. № 996  (далі – Закон про бухоблік). Інвентаризація проводиться для забезпечення достовірності фінансової звітності та документально підтвердити їх нинішню наявність, фізичний стан, існуючу оцінку. Це ж саме стверджує й уже згадане Положення про інвентаризацію – щорічна інвентаризація обов’язкова.

Забезпечити проведення інвентаризації має власник, уповноважений орган управління (або керівник). Керівник має створити усі потрібні умови для проведення інвентаризації (п. 4 розд. І Положення про інвентаризацію).

А що якщо інвентаризацію не провести? Або взагалі не проводити? Гарне запитання постає стосовно існуючої відповідальності за непроведення інвентаризації. Одразу, скажемо, що ніякого значного штрафу саме за дане порушення немає. Більше того, якщо підприємство не отримувало з бюджету державних коштів, то навіть ці штрафи, які можна прив’язати до даного порушення накладати практично нікому. Але давайте про все по черзі.

Фінансових штрафів чи кримінальної відповідальності немає. Можлива лише адміністративна відповідальність посадових осіб, які не провели чи не забезпечили проведення інвентаризації. Тут теж треба пофантазувати який же саме штраф накласти:

 • можна штраф за несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей, відсутність бухгалтерського обліку (є такий згідно ст. 1642 КпАП) – від 136 до 255 грн (170-340 грн, якщо повторно протягом року);
 • ще можна штраф за подання органам Держстатистики недостовірних даних для проведення статистичних спостережень – від 170-255 грн (якщо повторно протягом року – 255-340 грн) за ст. 1863 КпАП. Практично те ж саме, що й у попередньому разі;
 • штраф за непроведення інвентаризації при складанні ліквідаційного балансу (ч. 3 ст. 1666 КпАП). Тут уже серйозніше від 1700 до 2550 грн.

Увага:  Щорічна інвентаризація обов’язкова, але штрафи незначні та малоймовірні і стосуються тільки посадових осіб, а не підприємства як такого

Проте перший штраф можуть накласти тільки Державна аудиторська служба (колишня Держфінінспекція, вона ж – ДКРС), другий – органи Держстатистики при перевірці, третій – державний реєстратор при ліквідації підприємства. Однак, тут теж врядчи хто накладе, так як:

 • Державна аудиторська служба перевіряє виключно бюджетні установи та підприємств-отримувачів бюджетних коштів. Прийти перевірити на звичайне підприємство й накласти штраф вони не мають права;
 • Держстатистика перевіряє, як правило, у випадках неподання статзвітності;
 • державний реєстратор – з ним маємо справу не кожного дня, та й ліквідація є справою серйознішою й тут інвентаризація уже має нагальну необхідність, адже треба погашати борги та роздавати майно власникам.

Висновок один – штраф за непроведення щорічної інвентаризації у звичайні ситуації, по-суті, накладати нікому, а відповідальність досить незначна. Деякі підприємства цим користуються, хоча проведення інвентаризації за законодавством обов’язкове. 

Коли річна інвентаризація 2019 обов’язкова

Однак, уникнути інвентаризації не вдасться у таких випадках:

 • щорічна інвентаризація у підприємств, які обов’язково мають проводити аудит фінансової звітності. Тут на проведенні інвентаризації будуть настоювати аудитори (і можуть взяти у ній участь);
 • інвентаризація (не обов’язково щорічна) на вимогу органів ДПС під час їх перевірки (пп. 20.1.9 ПКУ, п. 7 розд. І Положення про інвентаризацію). Платнику податку має бути вручена вимога на проведення такої інвентаризації. І перевіряючі з боку ДПС мають право бути присутні на такій інвентаризації. Непроведення (відмова) – адмінарешт майна (підстава – ст. 94 ПКУ). Знімається тільки після проведення інвентаризації.

Увага:  При вимогах ДПС чи незалежних аудиторів від інвентаризації не відмовитися ніяк.

Чи стосується інвентаризація юросіб-спрощенців і підприємців

Юросіб-єдиноподатників – так. ФОП – ні. Пояснимо.

Вимога п. 1 ст. 10 Закону про бухоблік щодо обов’язкового проведення інвентаризації стосується абсолютно всіх підприємств незалежно від їх системи оподаткуванням чи типу (мікро, мале, середнє, велике). Тому єдиноподатники та малі підприємства мають проводити щорічну інвентаризацію 2018 на рівні з іншими підприємствами.

Увага:  Спрощенці та малі підприємства проводять щорічну інвентаризацію 2018 на рівні з усіма

До речі, якщо після інвентаризації такі єдиноподатники оприбутковують активи, то це включаються до складу їх доходу (ІПК від ДФС від 03.08.2018 р. № 25569/6/99-99-12-02-03-15).

Щодо фізосіб-підприємців – вимоги Закону про бухоблік їх не стосуються, так як вони фактично не ведуть бухгалтерського обліку у повному його розумінні. Отже, й вимога щодо щорічної інвентаризації їх взагалі не стосується. Вони її проводять виходячи з власного бажання чи якщо вручена вимога ДПС.

Увага:  Для ФОП обов’язкова щорічна інвентаризація не стосується

Що слід інвентаризувати у 2019 році

Щорічній інвентаризації підлягають тільки активи та зобов’язання підприємства. Власний капітал інвентаризувати не потрібно. Згідно п. 6 розд. І Положення про інвентаризацію необхідно суцільною інвентаризацією охопити всі види зобов’язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження. Це значить, що інвентаризуватися повинні також об’єкти:

 • здані в оренду чи напрокат;
 • незалежно від технічного стану чи використання на даний момент.

До інвентаризації також треба включити й об’єкти, які знаходяться у підприємства тимчасово:

 • орендовані підприємством основні засоби;
 • матеріальні цінності, що отримані на відповідальне зберігання;
 • умовні активи і зобов’язання (майно отримане в заставу, отримані гарантії тощо);
 • бланки суворого обліку.

Такі об’єкти обліковуються на позабалансових рахунках. 

Як розпочати інвентаризацію 2019

Процес річної інвентаризації 2019 варто розпочати наступним чином:

етапу

Що зробити

Пояснення

0

(до початку)

Підготувати внутрішню нормативну базу для проведення інвентаризації, якщо вона відсутня

Враховуючи той факт, що мінфінівське Положення про інвентаризацію пропонує керівництву визначити періодичність проведення інвентаризації певних об’єктів (наприклад, будівель) варто:

 • або створити окреме Положення про інвентаризацію по підприємству;
 • або викласти в наказі про облікову політику;
 • або викласти необхідні норми в Положенні про організацію бухобліку (радимо саме цей варіант, адже суто формально інвентаризація не є елементом облікової політики). 

У такому внутрішньому документі необхідно врегулювати питання:

 • про частоту і строки здійснення інших інвентаризацій;
 • про частоту і строки проведення річної інвентаризації будівель, споруд, земельних ділянок, іншої нерухомості;
 • вказати склад інвентаризаційної комісії;
 • вказати склад робочих інвентаризаційних комісій, якщо вони створюються (це самостійні комісії, які здійснюють інвентаризацію, наприклад, по певних відділах чи філіалах підприємства).

До інвентаризаційної комісії включають (п. 1 розд. ІІ Положення про інвентаризацію) представників: управління, бухгалтерії; товарознавців, технологів, економістів, що обізнані з об’єктом інвентаризації; членів ревізійної комісії (якщо така є). Не можуть до комісії входити матеріально відповідальні особи. Очолити комісію має керівник підприємства або його заступник.

В робочі інвентаризаційні комісії можна ввести членів головної інвентаризаційної комісії.

1

Видати наказ про проведення чергової щорічної інвентаризації 2019, якщо підготовчий етап відсутній

Якщо внутрішньої нормативної бази щодо інвентаризації немає (див. етап 0), то видаємо наказ,  але його доведеться повторювати щорічно.

В наказі треба вказати строки проведення інвентаризації та дату на яку здійснюється інвентаризація. Наприклад, інвентаризація здійснюється на 1 жовтня 2019 року, але строки проведення 01.10.2019 – 15.10.2019. Для інвентаризації незавершеного виробництва, наприклад, – строки 14.11.2019 – 19.2019, але станом на 14.11.2019 р. і т.п. Взагалі, починати інвентаризацію саме у жовтні не обов’язково і можна все провести у листопаді.

Також призначаємо склад інвентаризаційних комісій (хто там може бути – див.  етап 0).

2

Врегулювати питання відсутності певних членів інвентаризаційних комісій

Так як документи мають підписувати абсолютно всі члени інвентаризаційних комісій, то у разі їх відсутності, наприклад, через хворобу чи відрядження треба наказом замінити їх на інших представників.

3

Заготовити бланки інвентаризаційних документів

Необхідні бланки інвентаризаційних описів, актів, протоколу про проведення інвентаризації. Дані бланки можна використати як готові, так і розробити самостійно – про це нижче.

4

Перед початком інвентаризації отримати від матеріально відповідальних осіб

розписки

Розписка має містити те, що матеріально відповідальна особа здала в бухгалтерію всі прибуткові та видаткові документи, прийняті цінності оприбутковані, а ті, які вибували, списані. Це стосується й каси, й товарно-матеріальних цінностей та інших активів.

Розписка необхідна, щоб упередити зловживання з боку матеріально відповідальних осіб, адже потім після проведення інвентаризації завжди можна сказати, що не всі документи були здані чи оформлені.

Увага:  Щорічна інвентаризація має здійснюватися на основі наказу або інших внутрішніх документі підприємства, наприклад, положення про організацію бухобліку 

Які документи слід оформити під час інвентаризації

До документів, які оформляються під час інвентаризації належать:

 • Інвентаризаційні описи – складаються щодо основних засобів, запасів, матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання, нематеріальних активів; можна в цілому по необоротним активам. Записи здійснюються в кожному рядку без їх пропусків. Порожні рядки можуть залишитися тільки на останньому листку опису (їх треба прокреслити). Вони передаються до бухгалтерії для звіряння з обліковими даними;
 • Звіряльні відомості активів і зобов’язань – складаються бухгалтерією якщо використовувалися інвентаризаційні описи та були виявлені розбіжності. Складають звіряльні відомості, таким чином, по необоротним активам і запасам;
 • Інвентаризаційні акти – складаються щодо грошових і фінансових активів, тобто грошових коштів, фінансових інвестицій, дебіторської та кредиторської заборгованості. Вони уже містять звіряння, тому  не потребують складання звіряльних відомостей;
 • Протоколи проведення інвентаризації – завершують інвентаризацію та містять результати інвентаризації, висновки про виявлені розбіжності та їх причини, пропозиції по взаємозаліку пересортиці, пропозиції з усунення нестач та надлишків (віднести на матеріально відповідальних осіб, оприбуткувати тощо). Протоколи мають бути затверджені протягом 5 робочих днів після завершення інвентаризації.

Усі документи оформляються у 2-х екземплярах. Взяти бланки можна, наприклад, з уже готових офіційних нормативних документів:

 • Постанова Держкомстату СРСР від 28.12.1989 р. № 241 “Про затвердження форм первинної облікової документації для підприємств і організацій” (далі – Постанова № 241) – цей давній документ до сих пір може використовуватися підприємствами (наприклад, форма інв-1);
 • наказ Мінфіну від 17.06.2015  № 572 “Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації” (далі – Наказ № 572) – незважаючи на те, що він адресований бюджетним установам, його можуть застосовувати й звичайні підприємства.

Інший варіант – це розробити документи самостійно або допрацювати під себе бланки з Постанови № 241 та Наказу 572.

Помарки та підчистки в інвентаризаційних документах суворо заборонені, тому помилки виправляємо коректурним способом – закреслюємо й пишемо правильний надпис та ставимо підписи відповідальних за складання документа осіб.

Інвентаризаційні акти та описи мають бути підписані всіма членами інвентаризаційної комісії, а також матеріально відповідальними особами. Останні мають дати ще одну розписку (першу давали перед початком інвентаризації), що перевірка активів відбулася за їх присутності. Таким чином, матеріально відповідальні особи всього дають 2 розписки.

Увага:  Матеріально відповідальні особи дають 2 розписки: першу перед проведенням інвентаризації (“все мною до інвентаризації документально оформлено”) та другу після проведення інвентаризації (“інвентаризація відбулася за моєї присутності”) 

Складні питання інвентаризації

До складних питань належить інвентаризація, коли:

 • матеріально відповідальна особа відсутня, наприклад, на лікарняному – доведеться змінювати графік проведення інвентаризації та проводити інвентаризацію інших об’єктів;
 • необхідно здійснювати відпуск чи оприбуткування ТМЦ, коли інвентаризація ще не закінчена, – на прибуткових документах по активах, що надходять на склад після інвентаризації ставиться надпис “після інвентаризації” в присутності членів інвентаризаційної комісії (з дозволу керівника). Також такі цінності, які надійшли, вносяться в окремий інвентаризаційний опис.

Зазначимо, що видачу цінностей без матеріально відповідальної особи можна провести у разі, якщо у внутрішніх документах підприємства прописати можливість видачі цінностей у разі хвороби основної матеріально відповідальної особи іншою особою. 

Особливості інвентаризації деяких активів і зобов’язань

Інвентаризація кожного виду активів і зобов’язань має свої особливості та свої інвентаризаційні документи (описи, акти).

Об’єкт інвентаризації

Особливості

Основні засоби

Під час інвентаризації перевіряються зокрема й їх технічний стан, наявність технічних документів, відповідність критеріям визнання активів

Запаси

Інвентаризації підлягають також ті ТМЦ, які перебувають у дорозі (окремий інвентаризаційний опис) чи передані на переробку на інші підприємства. Також під інвентаризацію потрапляють запаси на відповідальному зберіганні.

Дебіторська та кредиторська заборгованість

Якщо робити все правильно, то треба звернутися до своїх дебіторів та передати їм виписки по рахункам по їх боргах й вони їх мають підтвердити (така виписка називається акт звіряння). Якщо дебітор не підписав та не надіслав акт звіряння, то  тоді інвентаризація здійснюється по сумам, які підприємство вважає правильними.

По податках і зборах звіряння можна провести через електронний кабінет або звернутися до ДПС з письмовою заявою про отримання інформації про стан розрахунків з бюджетом по податкам і зборам (документ має бути наданий від ДПС протягом 15 робочих днів,  – роз’яснення ДФС 135.04 ЗІР).

 

Які обліковувати наслідки інвентаризації

Результати мають бути відображені у протоколі інвентаризаційної комісії. Саме цей документ, що підписаний керівником та членами інвентаризаційної комісії має бути основою для бухгалтера по відображенню в обліку наслідків проведеної інвентаризації. Надлишки ТМЦ оприбутковуються за їх чистою реалізаційною вартістю, тобто ринковою вартістю (за мінусом можливих витрат на збут).

В обліку здійснюються наступні проводки:

Операція

Дт

Кт

Оприбуткування надлишків

Оприбутковано раніше неоприбутковані  основні засоби чи нематеріальні активи 

10, 12

746

Оприбутковано надлишкову сировину і матеріали

201

719

Списання нестач

Списання основних засобів і нематеріальних активів у межах залишкової вартості та нарахованого зносу. Донарахування компенсуючого зобов’язання з ПДВ, якщо нестача не пов’язана з обставинами непереборного характеру (пожежа, стихійне лихо, офіційно визнана крадіжка)

976

10, 12

13

10, 12

976

641

Списання нестачі сировини і матеріалів понад межі природних втрат і віднесено на позабалансовий рахунок суму до виявлення винних осіб

947

201

072

 

Списано сировину і матеріали у межах норм природних втрат

947

201

 

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини