Головбух

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротними

  • 28 вересня 2018
  • 369
Автор:
Керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух, сертифікований фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR(rus))

Внести до статутного капіталу можна не лише гроші, а й будь-яке майно. Припустимо, засновник вносить автомобіль. До якого активу віднести його вартість? З допомогою автомобіля можна виконувати деякі види робіт. Наприклад, доставляти продукцію покупцям, перевозити потрібні матеріали, зрештою, підвозити директора. Тобто це засоби праці

До засобів праці належать ті речі, за допомогою яких люди працюють, — верстати, машини, будівлі, комп’ютери тощо. Цю групу речей називають засобами праці, тому що серед них працюють люди на підприємстві. Засоби праці утворюють навколишнє середовище.

Задача 1. Внесок авто до статутного капіталу

Засновник вносить до статутного капіталу свій особистий автомобіль. Незалежний оцінювач оцінив машину в 200 000 грн. Тому замість автомобіля засновник отримає 400 акцій (вартість однієї акції — 500 грн).

Відобразіть це в балансі за умови, що до внеску авто усього в активі балансу були «Гроші та їх еквіваленти» — 400. У пасиві два показники: «Зареєстрований (пайовий) капітал» — 725 і «Неоплачений капітал» — 325 (нагадаємо, що цей показник у пасиві віднімається).

Для засобів праці в активах балансу є окрема «полиця». Це стаття «Основні засоби». По правді до основних засобів належать практично всі наявні в компанії засоби праці. Це і будівлі, і виробниче устаткування, і всілякі прилади й пристрої, а також комп’ютери, автомобілі й багато іншого.

Але є ще кілька важливих умов.

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротними

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Що таке строк корисного використання і як його визначити

Строк корисного використання основного засобу має перевищувати рік. Не плутайте строк корисного використання зі строком зберігання. Це два абсолютно різних поняття, що не мають між собою нічого спільного, крім слова «строк».

Строк корисного використання — це період, протягом якого основний засіб працює на підприємстві: виконує свої функції і допомагає заробляти.

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротнимиОсновний засіб служить компанії понад рік

Саме такі активи, що можуть приносити прибуток понад рік, і належать до основних засобів.

Припустимо, ви придбали для бухгалтерії ручки. Зберігати їх на складі можна і понад рік. Але варто вам почати ними користуватися, як вони дуже швидко вийдуть із ладу та перестануть допомагати вам працювати. Тому до основних засобів їх не відносять.

Зовсім інше — автомобіль. Строк його використання — понад рік. Отже, перед нами не що інше, як основний засіб.

Яку вартість основного засобу показувати в балансі

Із назвою активу ми визначилися. Залишилося з’ясувати, за якою вартістю облікувати автомобіль і записати його на баланс. Вона називається первісною.

Визначити первісну вартість — завдання не з простих. Вважають, що вона повністю сформована, коли об’єкт повністю готовий до експлуатації. Поки цього не сталося, об’єкт називають незавершеною капітальною інвестицією. Її враховуйте у складі необоротних активів у рядку «Незавершені капітальні інвестиції». Адже основний засіб виникає, коли об’єкт доведений до робочого стану.

Схема 1

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротними

За загальним правилом первісна вартість основного засобу складається з усіх витрат на його створення або придбання. Якщо ви, скажімо, купили комп’ютер за 40 000 грн і ще 3000 грн заплатили за його доставку та встановлення, то первісна вартість комп’ютера становитиме 43 000 грн.

Розв’язок задачі 1

Суму в рядку «Неоплачений капітал» зменште до 125 (325 — 200). А навпроти рядка «Основні засоби» запишіть 200 — саме стільки становить первісна вартість автомобіля. Усього в активі балансу «Основні засоби» — 200, «Гроші та їх еквіваленти» — 400. У пасиві два показники: «Зареєстрований (пайовий) капітал» — 725 і «Неоплачений капітал» — 125 (нагадаємо, що цей показник у пасиві віднімається). Рівноваги дотримано.

Як обліковувати та оподатковувати простій автотранспорту

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротними
Галина Морозовськаексперт з питань обліку та оподаткування, Київ
Облік простою автотранспороту безпосередньо залежить від того, чим він є для підприємства — штрафом чи платою за послуги. Облікова картина буде різною для податку на прибуток, ПДВ, податку на репатріацію… Тож з’ясуємо спершу суть простоїв, а тоді вже перейдемо до податкових наслідків.

Чому деякі активи називаються нематеріальними

Наступна тема — нематеріальні активи. Найбільш поширений із них — виключне право.

Задача 2. Внесок нематеріального активу

Ще один засновник викупив 100 акцій компанії, передавши підприємству виключне право на власний літературний твір вартістю 50 000 грн. Вартість однієї акції — 500 грн. А ще керівництво підприємства замовило рекламному агентству розробити логотип. Робота дизайнерів агентства коштувала 55 000 грн. Крім того, компанія сплатила збір за подання заявки, оплатила експертизу і реєстрацію товарного знака та видачу свідоцтва у розмірі 30 400 грн.

Що це за актив — виключне право?!

Ні помацати, ні навіть побачити виключне право на літературний твір або інші об’єкти інтелектуальної власності ми не можемо. Але і сказати, що його немає, не можна. Ви ж, наприклад, не сперечатиметеся із Ньютоном, стверджуючи, що сили тяжіння в природі не існує, тому що її не видно.

Те саме із виключним правом. Попри те що цей актив не можна побачити чи помацати, він існує реально. Він має свою вартість і, що найголовніше, здатен приносити підприємству прибуток.

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротними Нематеріальні активи — це активи, які не мають матеріальної форми

Активи, що не мають матеріальної форми, називають нематеріальними. Їх враховують у статті балансу «Нематеріальні активи».

Насамперед, до нематеріальних активів належать права і можливості підприємства, пов’язані з творами науки, літератури і мистецтва. Передане засновником виключне право на літературний твір або науковий винахід є прикладом такого активу.

Які ще бувають нематеріальні активи

Також до нематеріальних активів належать права і можливості підприємства, пов’язані з новими технологіями і винаходами. Наприклад, якщо ви перекупите в якого-небудь винахідника патент, ваше право як патентовласника на винахід буде нематеріальним активом.

Ще ви можете придбати права на промисловий зразок, корисну модель, комп’ютерну програму або базу даних.

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротними Зауважте: придбати, а не створити! Якщо нова технологія народилася у стінах самої організації, то права на неї хоч і будуть нематеріальним активом, але відображати їх спочатку слід за рядком балансу «Незавершені капітальні інвестиції». Але про це ми докладно поговоримо пізніше.

До нематеріальних активів належать також права інтелектуальної власності підприємства, пов’язані з його діяльністю на ринку. Це насамперед виключні права на товарні знаки, які дають змогу компанії вирізнятися з-поміж конкурентів.

Товарний знак можна розробити, наприклад, у вигляді плоского або об’ємного зображення (логотипу), у вигляді слова чи словосполучення, а також у комбінованій формі.

Чому ділова репутація — це теж актив

Нарешті, є ще один особливий вид нематеріальних активів — ділова репутація організації.

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротними Більше прибутку приносить підприємство, про яке всі схвальної думки

Нині багато компаній прагнуть стати відомими і витрачають на це багато грошей. Одні намагаються завоювати серця споживачів високою якістю продукції, інші — рекламою.

У підсумку виходить, що підприємство, яке добре себе зарекомендувало, що не сходить з язиків багатьох, може отримувати більше прибутку, використовуючи свій бренд. Бренд — це і є репутація фірми.

Як і інші нематеріальні активи, бренд (репутацію) можна купити. Але це вдасться зробити лише за умови, що ви купуєте саму фірму (або її частину), переплативши деяку суму за її бренд.

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротними

Скільки може коштувати нематеріальний актив у балансі

Нематеріальні активи, як і основні засоби, обліковують і записують до бухгалтерського балансу за первісною вартістю.

А як визначити таку вартість нематеріального активу? Так само, як і первісну вартість основного засобу (докладно про це — у попередньому розділі). Тобто треба скласти суми, витрачені на створення або придбання активу.

Схема 2

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротними

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротними Але зауважте: вартість активу, що передає засновник як внесок до статутного капіталу, учасники товариства встановлюють за взаємною домовленістю. І якщо йдеться про нематеріальний актив, то його вартість не може перевищувати ту, яку визначить незалежний оцінювач.

У кожної компанії є товарний знак і де він перебуває на балансі

Аби успішно діяти, будь-якій компанії, що поважає себе, просто необхідний товарний знак.

Просто так реєструвати товарний знак в Украпатенті не будуть. Спочатку проведуть експертизу, щоб підтвердити його унікальність. Ну і нарешті, коли унікальність знака більше не викликатиме сумнівів, за його реєстрацію і видачу свідоцтва на нього доведеться сплатити ще одне мито і плату за публікацію в офіційному бюлетені.

Лише після всіх цих процедур компанія отримує права на товарний знак і може використовувати його для отримання прибутку. Інакше кажучи, у підприємства з’явиться новий нематеріальний актив.

Як ви вже знаєте, первісна вартість нематеріального активу дорівнює тій сумі, яку підприємство витратило на його створення або придбання. А значить, всі витрати перетворяться на один нематеріальний актив. На створення товарного знака підприємство витратило свої гроші. Тому сума в рядку «Гроші та їх еквіваленти» стане меншою. А баланс врівноважиться.

Розв’язок задачі 2

Спочатку суму навпроти статті «Неоплачений капітал» в активах зменште на вклад четвертого засновника — 50. Вийде 75 (125 — 50). При цьому у компанії з’являється виключне право на літературний твір. У рядку «Нематеріальні активи» запишіть 50 (тобто 50 000 грн, на які оцінили такий актив). Потім цю суму збільште на вартість товарного знака — 85 (55 + 30). Вийде 135 (50 + 85). Одночасно зменште значення за рядком «Гроші та їх еквіваленти» до 315 (400 —
— 85).

Усього в активі «Нематеріальні активи» — 135, «Основні засоби» — 200, «Гроші та їх еквіваленти» — 315. У пасиві два показники: «Зареєстрований (пайовий) капітал» — 725, «Неоплачений капітал» — 75 (вираховуємо для підсумку пасивів). Рівноваги дотримано.

РЕЗЮМЕ:

Строк користування необоротними активами — понад 12 місяців. Первісну вартість основних засобів і нематеріальних активів формують витрати на придбання та додаткові витрати.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: проблемні питання та їх розв’язок

Де в балансі відобразити автомобіль і які активи називають необоротними
МОРОЗОВСЬКА Галина експерт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • до якої групи основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку віднести холодильник, мікрохвильову піч, пилосос; • чи включають витрати на страхування об’єкта до його первісної вартості; • витрати на ремонт придбаного основного засобу до введення його в експлуатацію збільшують первісну вартість; • чи виникають у податковому обліку різниці за амортизацією МНМА; • як встановити вартість оприбуткування; • чи можна їх амортизувати; • ліквідаційна вартість: чи обов’язково її встановлювати; • чи призупиняють амортизацію на період ремонту; • чи обов’язково дооцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість — 0 грн; • чи списувати з балансу повністю замортизовані основні засоби

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл