Головбух

Товаро-транспортна накладна: призначення та заповнення

 • 24 вересня 2018
 • 5218
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Правильно оформимо ТТН — уникнемо ризиків при податковій перевірці. Товаро-транспортна накладна 2018: коли обов’язкова виписка ТТН, якими є правила заповнення ТТН, зразок заповнення ТТН 2018, — про все це читайте у статті.

Що таке ТТН?

Товаро-транспортна накладна (ТТН) – це основний первинний документ, який супроводжує перевезення вантажу у внутрішньоукраїнських перевезеннях та має використовуватися як юридичними, так і фізичними особами.

Використання ТТН зафіксовано ст. 48 Закону України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 р. № 2344 (далі – Закон про автотранспорт) та п. 11 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні” (наказ Мінтранспорту від 14.10.1997 р., далі – Правила № 363).

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Бланк товаро-транспортна накладна

Бланк товаро-транспортна накладна (ТТН форма 1 ТН) знаходиться в додатку 7 Правил № 363. Це стандартна форма, яка використовується в усіх перевезеннях, крім особливих. До особливих належать перевезення: спирту етилового, алкогольних напоїв, високооктанових кисневмісних добавок, нафтопродуктів (нафти), хлібобулочних виробів, деревини. По кожному з них є своя форма ТТН (різні накази Мінтрансу та профільних міністерств).

Форма 1 ТН використовується до всіх перевезень, крім особливих

Підприємство може затвердити й власну форму ТТН, розроблену під себе, але вона має бути обов’язково затверджена наказом керівника, мати всі обов’язкові реквізити та не може застосовуватися до вищезгаданих особливих перевезень. 

Для чого потрібна ТТН?

ТТН необхідна для підтвердження факту здійснення наступних господарських операцій, якщо здійснюється перевезення на підставі договору перевезення (п. 11 Правил № 363, роз’яснення ДФС 102.21 ЗІР, лист ДФС від 25.08.2016 р. № 18467/6/99-99-15-02-15, ІПК ДФС від 19.02.2018 р. № 654/6/99-99-14-03-03-15/ІПК, Методрекомендації щодо перевірки оформлених нереальних господарських операцій за листом ДФС від 16.05.2016 р. № 16872/7/99-99-14-02-02-17):

 • списання товарно-матеріальних цінностей;
 • обліку товарно-матеріальних цінностей в дорозі;
 • оприбуткування вантажу;
 • ведення складського та оперативного обліку;
 • ведення бухгалтерського обліку, зокрема включення до собівартості придбаних товарів, виробничих запасів вартості послуг на їх доставку, тобто транспортно-заготівельних витрат згідно п. 9 П(С)БО 9 “Запаси”;
 • здійснення розрахунків з перевізником/експедитором за перевезення вантажу та обліку виконаної перевізником роботи;
 • підтвердження реальності господарської операції, зокрема при підтвердженні права на отримання податкового кредиту з ПДВ;
 • також для підтвердження водієм прав на перевезення вантажу у разі перевірки автотранспортною поліцією, так як ТТН входить до складу товаросупровідних документів (ст. 48 Закону про автотранспорт, а також п. 1 Переліку документів для перевезення вантажу з постанови КМУ від 25.02.2009 р. № 207, далі – Перелік № 207).

Виходить, що основне завдання ТТН – це підтвердити факт надання послуг з перевезення.

ТТН виконує комплексні функції – від підтвердження транспортних витрат та реальності господарської операції з перевезення до підтвердження прав водієм на здійснення перевезення вантажу перед співробітниками поліції

Чи обов’язкова ТТН?

При огляді вищенаведених функцій ТТН виникає цілком логічне запитання: а чи завжди такою необхідною є ТТН та чи не дублюють її інші первинні документи? Адже, якщо порозмірковувати:

 • факт відвантаження товарно-матеріальних цінностей та перехід права власності до покупця підтверджує видаткова накладна;
 • факт надання послуг з перевезення – Акт виконаних робіт/наданих послуг (і без нього, до речі, й не обійтись у разі усного договору з перевезення, так як необхідний документ, що фіксує ціну послуги – у ТТН даного показника немає).

Акт виконаних робіт не може замінити ТТН

Однак, відповідь однозначна: ТТН необхідна завжди, крім 2-х ситуацій, про які згодом. Аргументи щодо цього наведемо наступні:

 • ТТН – це єдиний документ для всіх учасників процесу транспортування товару (водія, замовника перевезення, перевізника, покупця). У кожного є потреба у певних юридичних доказах щодо господарської операції. І ті документи, які, можливо, влаштовують бухгалтера є недостатніми для водія чи перевізника. ТТН в цьому відношенні універсальна;
 • якщо списання ТМЦ та надання послуг з перевезення ще можуть підтвердити інші первинні документи, то для водія є вичерпний перелік документів (п. 1 Переліку № 207), де є ТТН, і він її не може нічим замінити (згаданий перелік аналогів не передбачає). Отже, водій без ТТН беззахисний перед поліцією у разі зупинки на перевірку вантажу;
 • ДФС неодноразово в своїх консультаціях настоює на обов’язковості ТТН у ситуації підтвердження права на податковий кредит по наданню послуг з перевезення. Якщо для неплатників ПДВ це не критично, то платникам ПДВ податкової накладної замало. Без ТТН у ДФС є зачіпка визнати господарську операцію нереальною (це прописано в їхніх же Методрекомендаціях, які уже згадувалися вище). Крім того, у ситуації блокування податкової накладної, необхідно буде надати підтверджувальні документи по операції, і тут саме належно оформлена ТТН є тим “залізним” аргументом (а не акт, який можуть вважати фіктивним) щодо визнання реальності операції та розблокування податкової накладної.

ТТН необхідна водію й вимагається ДФС як доказ реальності операції, що важливо в ситуації можливого блокування податкової накладної

Ні дня без ТМЦ: як оприбутковувати

Товаро-транспортна накладна: призначення та заповнення
Віктор Онищенкоексперт з обліку та оподаткування, м. Чернігів
Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей — справа буденна для бухгалтера. Але й під час цієї звичайної господарської операції можуть виникати нестандартні ситуації, що потребують відповідей на різні облікові запитання. Як розподілити транспортно-заготівельні витрати? Чи включати ту чи ту витрату до первісної вартості запасів? Чи відносити нестачу до первісної вартості ТМЦ? У статті "Оприбуткування ТМЦ на підприємстві." Ми розглянули надходження ТМЦ з усіх, навіть не надто зручних облікових ракурсів. І тоді усі ТМЦ-спірності не створюватимуть «дірок» у бухгалтерії, а вам дискомфорту.

Коли складається ТТН?

Умовами, коли необхідна ТТН є:

 • надається послуга з перевезення й вона здійснюється на основі договору (у т.ч. усного);
 • існує сторонній перевізник з водієм або перевезення здійснюється не для власних потреб.

Саме дані умови, які узагальнюють вимоги існуючих нормативних документів та судову практику, й підводять нас до виключення з правила: коли ТТН все ж таки не потрібна. І ці виключення наступні.

Коли можна без ТТН?

Випадків звільнення від ТТН можна назвати тільки два:

 • перевезення здійснюється самим покупцем (так зване  самовивезення). У даній ситуації є перевезення виключно для власних потреб, відсутній сторонній перевізник та сам договір перевезення (п. 2 Переліку № 207). Право власності на товарно-матеріальні цінності переходить на складі у продавця й товар з цього моменту належить покупцю, а його найнятий працівник просто транспортує його для власних потреб покупця. Водію у такій ситуації достатньо мати видаткову накладну (підтверджує, що товар його), так як він не підпадає під дію п. 1 Переліку № 207 – відсутність перевезення на договірних умовах;
 • перевезення здійснює сам продавець за умови, що сама послуга з перевезення не була включена в договір купівлі-продажу товару, накладну чи окремий акт виконаних робіт-наданих послуг. Тобто ніде немає зачіпки вважати дане перевезення транспортною послугою, яка надається покупцю. У такій ситуації можна вважати, що продавець-перевізник здійснює транспортування товару для власних потреб. Крім того, водій повинен мати саме накладну на внутрішнє переміщення (форма М-11), а не видаткову накладну, адже не повинно бути факту передачі товару від покупця до продавця до моменту закінчення перевезення. Щоправда п. 2 Переліку № 207 вимагає наявність накладної, але форму не уточнює.

Остання умова не спрацьовує у разі, якщо:

 • продавець наймає стороннього перевізника (це значить, що з’являється договір перевезення);
 • або ціна за послугу з доставки окремо вказана в договорі, накладній, акті чи інших документах (це дає можливість вважати, що перевезення здійснюється на договірних умовах).

У таких умовах навіть якщо перевезення здійснює водій продавця, йому треба виписати ТТН, так як це уже не є перевезенням для власних потреб.

Відсутність договору перевезення та здійснення перевезення виключно для власних потреб позбавляють необхідності виписувати ТТН

Інвалютні операції: імпорт, експорт товарів, курсові різниці, валютні обмеження

Товаро-транспортна накладна: призначення та заповнення
МОРОЗОВСЬКА Галинаексперт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • валютні обмеження: обов’язковий продаж валюти, зарахування зустрічних однорідних вимог, розрахунки за старими боргами, виплата дивідендів нерезидентам тощо; • облікова політика: які норми щодо інвалюти прописати; • як обраний варіант обліку валюти вплине на податок на прибуток; курсові різниці; • механізм розрахунку й обліку курсових різниць; • чи складати первинний документ на курсові різниці; • облік доходів і витрат від купівлі валюти; • облік послуг банку; • обов’язковий продаж інвалюти; • облікові наслідки продажу; • курсові різниці; • первісна вартість імпортних товарів; • облік витрат на страхування, транспортних витрат тощо; • як визначити базу з ПДВ у разі продажу імпортних товарів; • облік безоплатно отриманих від нерезидента товарів

Податкові наслідки відсутності ТТН

Як уже зазначалося, без ТТН ДФС навіть за наявності податкової накладної може розглянути дану операцію як фіктивну (нереальну) й не визнати податковий кредит з усіма можливими наслідками.

Без ТТН немає податкового кредиту та витрат – існуюча думка ДФС

Щодо визнання самих витрат, то тут справа дещо більш оптимістична й суди, як правило, виступають на боці платника податку, але знову рекомендуємо не ризикувати щодо ДФС й  завжди виписувати ТТН з дотриманням усіх правил, зокрема й кількості екземплярів. ДФС вважає, що без наявності ТТН платник податку не має права включати вартість послуг з перевезення до складу витрат (консультація 102.02 ЗІР).

Правила виписки ТТН

Ніяких методрекомендацій чи порядку заповнення ТТН, на жаль, не створено. Існують тільки вимоги в п. 11.3-11.9 Правил № 363.  Однак, основними правилами виписки ТТН можна назвати:

 • ТТН повинен оформляти замовник послуги з перевезення. Це може бути як вантажовідправник, так і вантажоотримувач;
 • ТТН заповнюється або вручну, або друкарським, або змішаним способом. Також можливе використання факсиміле, якщо це передбачено договором (лист ДФС від 04.09.2015 р. № 18936/5/99-99-10-03-02-15);
 • завжди оформляємо не менше, ніж 4 екземпляри ТТН. Без виключень. Навіть у ситуація співпадання вантажовідправника, вантажоотримувача та замовника в одній особі (це ситуація, коли підприємство для того, щоб перевезти вантаж для самого себе скористалося послугами стороннього перевізника). Більше екземплярів – 5 – може бути, коли експедитор та перевізник не співпадають;
 • перший екземпляр ТТН – вантажовідправнику; другий, третій і четвертий – водієві; другий екземпляр після доставки – вантажоотримувачу, третій і четвертий з підписом вантажоотримувача – перевізникові; третій екземпляр перевізник надсилає замовнику (щоб оплатив), четвертий – залишає у себе;
 • на кожну поїздку – окрема ТТН;
 • на кожного вантажоотримувача – окрема ТТН;
 • замовник підписує всі ТТН, всі примірники підписує водій (після приймання вантажу); третій і четвертий екземпляр – вантажоотримувач. Печатки не обов’язкові;
 • допущені помилки в ТТН можна виправити коректурним способом: закреслити, написати правильно й зробити надпис “Виправлено” з підписами та датою (виправляти треба всі екземпляри й збирати підписи всіх сторін процесу перевезення).

Відповіді на деякі поширені питання по ТТН

Наведемо нижче відповіді на деякі питання щодо деяких складних ситуацій з використанням ТТН.

Питання

Відповідь

Пояснення

Чи можна використати одну ТТН на декілька перевезень за однаковою адресою?

Ні

Можна попасти на те, що ДФС поставить під сумнів реальність операції через невідповідність обсягу перевезеного вантажу та вантажопідйомності використаного автомобіля. Наприклад, якщо було зроблено 3 ходки по 4 т, то перевезено 12 т вантажу. У разі вантажопідйомності авто 4 т постане питання, як за одну “документальну” ходку за ТТН перевезли 12 т? Краще не ризикувати.

Чи можна скоротити кількість екземплярів ТТН, якщо деякі сторони процесу співпадають в одній особі?

Ні

Правила № 363 ніяких винятків не містять. Крім того, такої думки притримується Мінінфраструктури у листі  від 28.08.2014 р. № 5615/25/10-14. Отже, примірників ТТН завжди 4.

Чи треба оформляти ТТН, якщо перевезення вантажу здійснюється на легковому, а не вантажному автомобілі?

Так

Правила № 363 стосуються всього автотранспорту, а не тільки вантажного і виключень для легкового транспорту вони не роблять.

Чи треба ТТН, якщо використовується особистий автотранспорт (власний автомобіль директора чи іншого працівника)

Так

Правила доставки аналогічні звичайній ситуації. Якщо доставка відбувається у власних цілях підприємства – ТТН не треба. При наявності договірної поставки – треба. Якщо постачальник послугу з доставки вказав окремо в договорі чи рахунках – це договірна поставка.

Також на автомобіль має бути оформлена оренда, якщо треба списати паливно-мастильні матеріали.

Чи треба ТТН, якщо доставка здійснюється кур’єрською службою (поштою), наприклад, “Новою поштою”, “Міст Експрес”?

Ні

Правила № 363 не стосуються пошти. Необхідно перевірити наявність кур’єрської служби в Реєстрі операторів поштового зв’язку (знайти його можна ось тут, на сайті профільної нацкомісії). До речі, до реєстру потрапили не всі розкручені кур’єрські служби, то ж радимо перевіряти (наприклад, “Нова пошта” та “Міст Експрес” там є, “Інтайм” – немає). Крім того поштовими можуть вважатися тільки відправлення до 1000 кг.

Заповнення ТТН

Товаро-транспортна накладна бланк скачать має безліч реквізитів, заповнення яких зараз і розглянемо. У грудні 2013 року форма 1 ТН зазнавала змін. Це і є новий бланк ТТН.

Реквізит

(товарно-транспортна накладна форма)

Зразок заповнення ТТН 2018

Основний розділ (ТТН форма 1 ТН)

1

Автомобіль, причіп

Ставимо марку, модель, тип, держномер автомобіля. Ту ж саму інформацію наводимо про причім (за відсутності прокреслюємо).

2

Вид перевезень

Варіанти: відрядний тариф, погодинний тариф, покілометровий тариф, централізоване перевезення.

Якщо перевезення здійснюється власним транспортом, то вказуємо інакше: внутрішньоміське, приміське, міжміське, міжнародне перевезення.

3

Перевізник, водій

Вказуємо відповідні дані з номером водійського посвідчення. ПІБ водія можна писати як повністю, так і скорочено.

4

Замовник

Вказуємо замовника, яким може бути як покупець, так і продавець, так і третя особа.

5

Вантажовідправник/

вантажоотримувач

Вказуємо відповідні дані. Тут може бути одна й та сама особа.

6

Пункт навантаження-розвантаження

Юридичні адреси пунктів (повністю).

7

Переадресація вантажу

Заповнюється у разі приймання товару за іншою адресою. Заповнює вантажоодержувач.

8

Довіреність вантажоотримувача

Заповнюємо у разі наявності довіреності.

9

Кількість місць

 Зазначаємо кількість умовних одиниць вантажу прописом (кількість упаковок, ящикі тощо). У разі насипного вантажу даний реквізит не заповнюють (п. 10, п. 12 Правил № 363).

10

Маса брутто

Загальна маса вантажу з упаковкою. Методи виміру мають бути однакові у відправника та одержувача.

11

Супровідні документи на вантаж

Даємо перелік супровідних документів (накладні, сертифікати тощо).

12

Транспортні послуги, які надаються автомобільним перевізником

Вантажовідправник залишає поле порожнім. Заповнюється перевізником.  Тут вказуються додаткові послуги: розвантаження, експедирування, кріплення, установка піддонів чи контейнерів.

Розділ “Відомості про вантаж” (форма 1 ТН бланк)

13

Найменування вантажу

У разі якщо найменування не вміщаються всіх товарів, то складається додатковий опис і в ТТН зазначається про існування такого додатка, без якого ТТН є не дійсною.

14

Кількість місць

Вказуємо кількість місць (упаковок, ящиків, бочок тощо) по кожному найменуванню вантажу, одиницю виміру, ціну без ПДВ (за 1 упаковку, ящик, бочку тощо).

15

Документи з вантажем

Ті документи, які водій отримує від відправника та має передати одержувачу (накладні, сертифікати, свідоцтва та ін.), їх назви, дати складання тощо.

Зразок заповнення ТТН наведено у файлі:

Товаро-транспортна накладна: призначення та заповнення

Збільшити

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини