Головбух

ПДФО 2019

7 серпня 2019
93852
Середній бал: 4.88 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

В консультації про зміни в податку на доходи фізичних осіб 2019, а також приклади розрахунку ПДФО 2019.

ПДФО 2019: що змінюється?

Заспокоїмо одразу: ніяких радикальних змін поки що немає, хоча дрібні зміни є. Об’єднання ЄСВ та ПДФО 2020, про яке розмови були ще минулого року, також не відбувається. Усі зміни пов’язані лише з очікуваними зміною прожиткового мінімуму для працездатної особи. До нього, як відомо, прив’язаний розрахунок податкової соціальної пільги та їх застосування. Розглянемо ці зміни, але поки що згадаємо основні ставки податку, які залишаються діяти й на 2019 рік.

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Увага: ПДФО 2019 – все залишається як було, крім зміни податкових соціальних пільг та інших прив’язаних до прожиткового мінімуму показників.

Щодо дрібних змін, то це наступне:

Напрям і норма ПКУ

Було у 2018 році

Стало у 2019 році

Оподаткування стипендій

(пп. 165.1.26 ПКУ)

 Було звільнення на оподаткування стипендій з державного бюджету у межах 2470 грн (включаючи суми індексації).

Звільнено від оподаткування всі стипендії у межах 2690 грн, тобто не тільки “бюджетні” стипендії, але й стипендії у приватних навчальних закладах, спонсорські, грантові стипендії тощо.

Оподаткування подарунків

(пп. 165.1.39 ПКУ)

Якщо вартість подарунка перевищувала 930,75 грн, то вона підлягала оподаткуванню (повністю) (25% мінзарплати на 1 січня = 0,25×3723 грн).

Оподатковується тільки сума перевищення 1043,25 грн (25% мінзарплати на 1 січня = 0,25×4173 грн).

Страхові виплати

(пп. 165.1.27 ПКУ)

Оподатковувалися за ставкою 18%.

Звільнили від оподаткування.

 

ПДФО 2019: незмінні ставки

В таблиці нижче – найчастіше вживані ставки ПДФО.

Вид доходу, що оподатковується

Ставка ПДФО

Стаття ПКУ

Основна ставка податку. Застосовується до зарплати, лікарняних, виплат за договорами ЦПХ.

18%

п. 167.1

Чистий оподатковуваний дохід фізичних осіб-підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування (різниця між їх доходами та витратами)

18%

ст.177

Доходи від здавання майна в оренду/лізинг

18%

п. 170.1

Проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (крім зарплатних), на вклад (депозит) у кредитних спілках

18%

пп. 167.5.1,

пп. 14.1.268

Суми пенсій, якщо вона перевищує 10 прожиткових мінімумів (при перевищенні порогу оподатковується сума перевищення; у 2019 р. – 19210 грн)

18% від

суми перевищення

пп. 164.2.19

п. 167.4

Дивіденди, що виплачуються неплатниками податку на прибуток

9%

пп. 167.5.4

Дивіденди, що виплачуються платниками податку на прибуток

5%

пп. 167.5.2

Спадщина та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого і другого ступенів споріднення.

5%

пп.174.2.2

п. 174.6

Спадщина та подарунки від членів сім’ї першого і другого ступенів споріднення, а це:

 • чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (перший ступінь);
 • рідні брати та сестри, баба та дід, онуки (другий ступінь).

0%

пп. 174.2.1

п. 174.6

Обшук у компанії: що робити бухгалтеру

ПДФО 2019: податкові соціальні пільги

Проект Державного бюджету на 2019 рік зафіксував на 1 січня прожитковий мінімум для працездатної особи 1921 грн і ця сума потягнула вгору й розміри податкових соціальних пільг. Компактно дані зміни представлені у таблиці нижче.

ПСП 2019

Максимальне значення доходу, яке дає право на ПСП (поріг)

2690 грн

(=1921×1,4=2689,40≈2690 грн)

ПСП

100%

150%

200%

960,50

(=1921×0,5)

1440,75 грн

1921,00 грн

ПСП на дітей:

2 дитини

(поріг доходу – 5380,00 грн)

3 дитини

(поріг доходу – 8070,00 грн)

4 дитини

(поріг доходу – )

1921,00 грн

2881,50 грн

3842,00 грн

ПДФО 2019: інші пільги та звільнення від податку

Як певний вид пільг можна розглядати існування податкової знижки. Податкова знижка з ПДФО – це можливість повернути назад частину сплаченого ПДФО. Податкова знижка надається, якщо у фізичної особи є доходи у вигляд зарплати та були наступні витрати:

 • проценти за користування іпотечним кредитом (пп. 166.3.1 ПКУ);
 • пожертвування, благодійні внески (пп. 166.3.2 ПКУ);
 • плата за навчання у вищих та професійно-технічних навчальних закладах (пп. 166.3.3 ПКУ). Нагадаємо, що ще з липня 2018 р. зараховується плата на навчання не тільки в цих навчальних закладах, але й вітчизняних дошкільних, позашкільних, загальних середніх навчальних закладах. Цим уже можна буде скористатися для отримання податкової знижки за 2018 рік;
 • страхові платежі, внески на недержавне пенсійне забезпечення (пп. 166.3.5 ПКУ);
 • оплата вартості допоміжних репродуктивних технологій (пп. 166.3.6 ПКУ);
 • витрати на переобладнання транспортного засобу (пп. 166.3.7 ПКУ);
 • витрати на будівництво (придбання) доступного житла (пп. 166.3.8 ПКУ).

Для отримання податкової знижки за 2019 рік треба буде подати декларацію до 31 грудня 2020 року включно.

ПДФО 2019: що не оподатковується

Як і в минулому році не оподатковуються:

 • гроші видані під звіт за умови їх вчасного повернення;
 • грошове/майнове утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби;
 • аліменти;
 • вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування платника податку та/або його членів сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік та за умови, якщо вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінзарплати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (пп. 165.1.35 ПКУ) (у 2019 році – це 20865 грн).

ПДФО 2019: звітність

Залишається діяти добре знайомий Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) на основі наказу Мінфіну від 13 січня 2015 року № 4.

Подається щокварталу протягом 40 кал. днів.  

ПДФО 2019: сплата податку

Правила залишаються тими ж: ПДФО сплачується в момент виплати доходу, якщо це відбувається на банківський рахунок.

Нарахований ПДФО по декларації, якщо він не був сплачений, перераховується в бюджет протягом 10 кал. днів з граничного строку подачі форми 1ДФ.

У 2019 році можлива зміна щодо сплати податків, яка торкнеться й ПДФО: запровадження єдиного рахунку для сплати податків (крім ПДВ та акцизу з реалізації пального). Це передбачатиме автоматичне подальше рознесення коштів зокрема на рахунки територіальних громад.

ПДФО 2019: приклади розрахунку

Приклад 1. ПСП 2019. Працівник працює за основним місцем роботи з посадовим окладом 5500 грн в умовах неповного робочого часу (4 год за день). Норма тривалості робочого часу за січень 2019 р. – 168 год. За січень 2019 р. працівник відпрацював 80 год.

Нарахована зарплата 5500×80/168 = 5500×0,4762 = 2619,05 грн. У такій ситуації треба застосувати ПСП застосовується, так як 2619,05 < 2690,00.

 • ПДФО = (2619,05 – 960,50)×18% = 1658,55×18% = 298,54 грн;
 • ВЗ = 2619,05 ×1,5 % = 39,29 грн;
 • ЗП до видачі: 2619,05 – 298,54 – 39,29 = 2281,22 грн.

Приклад 2. Відсутність ПДФО 2019. Працівниця подала заяву на отримання ПСП за сумісництвом та має 3-х дітей. Сума нарахованого доходу за сумісництвом 2600,00 грн.

База оподаткування: 2600,00 – 3×960,50 = -281,50 грн < 0. Отже, ПДФО не сплачується (“мінус” при цьому на інші податкові періоди не переноситься).

Однак, буде ВЗ: 2600 × 0,015 = 39 грн.

Зарплата до видачі: 2600 – 39 = 2561 грн.

Приклад 3. ПСП “на дітей” 2019. Мати 2-х дітей віком до 18 років має суму місячного доходу у вигляді зарплати за січень 2019 р. – 5300,00 грн. За умови відсутності заяви на отримання ПСП “на дітей” працівниця на ПСП не має права, так як 5300 > 2690. У разі ж наявності відповідної заяви, таке право є, так як 5300 грн  < 5380 грн. Тому працівниця подала відповідні документи на ПСП “на дітей”. В результаті маємо:

 • ПДФО = (5300,00 – 1921,00)×18% = 608,22 грн;
 • ВЗ = 5300,00×1,5% = 79,50 грн;
 • зарплата до видачі: 5300,00 – 608,22 – 79,50 = 4612,28 грн.

Приклад 4. Розрахунок ПДФО без ПСП 2019. Працівниці з прикладу 3 підняли оклад на 100 грн і тепер він становить 5400,00 грн. ПСП тепер застосувати не можна, так як 5400 > 5380. В результаті маємо такі розрахунки:

 • ПДФО =5400,00×18% = 972,00 грн;
 • ВЗ = 5400,00×1,5% = 81,00 грн;
 • зарплата до видачі: 5400,00 – 972.00 – 81,00 = 4347 грн.

Вийшло з прикладу, що підвищення зарплати – це не завжди вигідно для працівника. В результатів підвищення окладу на 100 грн працівниця стала отримувати “на руки” менше на 265,28 грн через втрату подвійної ПСП.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини