Головбух

Посадова інструкція бухгалтера

 • 18 вересня 2018
 • 8362
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві передбачає не тільки вирішення питань облікової політики, але, в першу чергу, кадрової політики. Хто буде вести облік? Однак, відібрати найманих працівників замало – необхідно ще й правильно їх документально оформити. Одним з обов’язкових кадрових документів є посадова інструкція бухгалтера, посадова інструкція головного бухгалтера. Яким має їх зміст, їх обов’язковість та відповідальність – про це в даній консультації.

Навіщо треба посадова інструкція бухгалтера?

Посадова інструкція – це документ на підприємстві, який врегульовує функціональні обов’язки та права працівників, вимоги  щодо їх освіти та кваліфікації на посадах, які існують у штатному розписі.

Інструкція спрямована саме на посаду, а не певного конкретного працівника, тобто існує безособово. Мета цього документа розмежувати функції, трудові обов’язки між існуючими посадами, дати відповідь на питання хто й за що відповідає і що треба робити на даній посаді. Таким чином, розробка та ознайомлення, наприклад, працівників бухгалтерії з посадовими інструкціями дозволяє власнику та керівництву:

 • детально встановити трудові обов’язки кожного з бухгалтерів (хто яку ділянку обліку веде, хто складає звітність, хто відповідає взаємодію з ДФС тощо);
 • мати документ, який дозволяє чинити юридичний вплив на тих працівників, які не поспішають виконувати свої трудові обов’язки;
 • застосовувати до працівників заходи дисциплінарного покарання (догана, звільнення) за невиконання посадових обов’язків;
 • можливість виявити невідповідність працівника зайнятій посаді (тут можна навіть звільнити);
 • можливість виявити перевищення повноважень.

Однак, окрім такого собі “кнута” посадова інструкція виконує ще й функції “пряника” для працюючих бухгалтерів, так як:

 • дозволяє чітко розуміти правила гри та коло своїх посадових обов’язків;
 • легально не виконувати роботу, яка не обумовлена трудовим договором (ну звичайно тут є ризик щодо невдоволення керівництва, але ж бухгалтер має вести облік, а не, скажімо, виконувати розвантаження товару чи носити столи на 5-й поверх – ніхто не подбає про наші права, ніж ми самі).

  Посадова інструкція – це аргумент щодо дисциплінарного впливу на працівника й одночасно його захист від необумовленої його трудовими обов’язками роботи

Але є безліч підприємств (особливо малих), де посадові інструкції відсутні чи просто роздруковані типові інтернету та покладені в стіл, тобто по цим правилам ніхто “не живе”. Тож цілком логічно постає питання, а чи треба вона – посадова інструкція бухгалтера?

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Відповідальність за відсутність посадової інструкції

Юридичну, практичну необхідність продуманої та належним чином розробленої посадової інструкції нібито стала зрозумілою. А що якщо її немає? Взагалі.

В своїх консультаціях Мінсоцполітики та ДФС неодноразово наголошували, що відсутність посадової інструкції може розцінюватися як порушення законодавства про працю. Кожний працівник має бути ознайомлений зі своїми трудовими обов’язками під розписку й саме посадова інструкція дозволяє це зробити швидко та належним чином задокументувати це (“З посадовою інструкцією ознайомлений, дата, підпис” – надпис здійснюється на наказі про прийняття на роботу). Виходить немає посадової – не було й ознайомлення з посадовими обов’язками чи було, але неповне (потім може бути “а мені цього не говорили”).

Відсутність посадової інструкції – це порушення трудового законодавства

Що значить відсутність посадової та порушення трудового законодавства? Це штраф за ст. 265 КЗпП – “порушення інших вимог трудового законодавства” – 1 мінімальна зарплата (з 2019 року – 4173 грн). При цьому його можна накласти за кожну відсутню посадову інструкцію за посадами штатного розпису.

Посадова інструкція у ФОП

Посадові інструкції бухгалтерів мають мати не тільки підприємства, але й фізичні особи-підприємці, якщо вони мають найманих працівників та оформляють саме трудові відносини з бухгалтером, а не надання послуг за договором цивільно-правового характеру. Чому? Держпраці роз’яснювало неодноразово, що ФОП повинні мати правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис та видавати накази з кадрових питань. Незалежно від того, чи це підприємство, чи ФОП роботодавець має роз’яснити працівникові його права і обов’язки (ч. 1 ст. 29 КЗпП). Саме цю норму й можна трактувати як обов’язковість наявності посадових інструкцій щодо найманих підприємцем працівників.

ФОП – не виняток – також повинен мати посадові інструкції на свої працівників, і не тільки бухгалтерів

На основі чого складається посадова інструкція бухгалтера

Отже, посадова інструкція необхідна. Але на основі чого її правильно скласти? Для цього знадобляться два документи:

Для складання посадових інструкцій бухгалтерів також рекомендуємо зазирнути до ч. 7 ст. 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік), де визначаються обов’язки головного бухгалтера.

Крім вищеназваних нормативних документів них можуть знадобитися правила внутрішнього трудового розпорядку, статут чи інші внутрішні документи підприємства, якщо в них десь визначаються певні обов’язки, які має виконувати бухгалтер чи інший працівник.

Розробляти посадові інструкції має керівник підприємства з залученням керівника кадрової служби, а також керівників відповідних підрозділів, наприклад, головного бухгалтера.

Структура посадової інструкції

По структурі посадових інструкцій винаходити велосипед не потрібно – все давно уже є в типових посадових інструкціях та роз’ясненнях Мінсоцполітики. Нижче в таблиці наведена типова структура інструкції та наповнення цих структурних елементів.

Назва елементу посадової інструкції

Наповнення

1

Загальні положення

Тут має міститися основна інформація про посаду та найменування підрозділу, загальними словами окреслена сфера діяльності працівника, мають бути зазначені порядок призначення та звільнення з посади, кому він підлеглий.

Посада має бути сформульована так, як у Класифікаторі професій.

Також можна навести внутрішні документи підприємства щодо функціонування даного підрозділу (наприклад, положення про бухгалтерію, якщо воно існує і т.п.).

2

Завдання та обов’язки

Треба вказати предмет, зміст та перелік певних видів робіт, в яких полягає виконання трудових функцій працівником.

Можна скористатися як допоміжним матеріалом Довідником характеристик.

3

Права

Перераховуються повноваження, які має працівник для виконання покладених обов’язків в п. 2. Щодо бухгалтерів тут можуть вказуватися права підписання документів (яких саме), яку інформацію вони мають право вимагати.

4

Відповідальність

Зазначаються, які види відповідальності поширюються по даній посаді. Також може вказуватися, яким чином оцінюється якість виконаної роботи.

5

Повинен знати

Зазначаємо, що повинен знати працівник на даній посаді. Тут можуть бути перераховані основні нормативні акти (у тому числі внутрішні), якими працівник має керуватися у своїй роботі (зрозуміло, що для бухгалтера всього не перерахуєш, тому можна обмежитися загальними словами щодо законодавства України та згадками про внутрішні документи, які стосуються роботи, наприклад, наказу про облікову політику підприємства).

Як підказкою при розробці цього розділу можна керуватися згаданим Довідником характеристик.

6

Кваліфікаційні вимоги

Вказуємо вимоги щодо рівня освіти працівника, його знань, умінь, досвіду роботи.

7

Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Тут можна вказати кому в роботі підпорядковується по посаді даний працівник та хто підпорядковується йому. Можуть вказуватися терміни отримання та надання інформації по запитах працівника.

Для довідки у Класифікаторі професій головний бухгалтер – це код 1231, головний касир – код 1231, бухгалтер (з дипломом фахівця) – 2411.2. Взаємозв’язка має бути зі штатним розписом та записами у трудовій книжці.

Посадова інструкція головного бухгалтера: в чому особливості?

Якщо на підприємстві є як головний бухгалтер, так і бухгалтер (бухгалтери), то ключовою відмінністю в їх посадових інструкціях має бути врахування щодо  головного бухгалтера вимог ч. 7 ст. 8 Закону про бухоблік, зокрема того, що головний бухгалтер:

 • здійснює керуючу роль у розробці й збереженні єдиних принципів та підходів до бухобліку, складання і подання у встановлені строки фінзвітності (радимо додати сюди й податкову звітність, хоча Закон про бухоблік про це не вказує, але саме підпис головного бухгалтера є на деклараціях);
 • здійснює контрольні функції;
 • бере участь в оформленні нестач.

Також ще одним моментом щодо посадової інструкції головного бухгалтера є його освіта. В Довіднику професій містяться такі вимоги:

 • повна вища освіта відповідного напряму підготовки, диплом магістра, спеціаліста (Довідник не має вимоги, щоб це був тільки диплом з обліку і аудиту тощо);
 • стаж 2 роки (магістр), 3 роки (спеціаліст). Ніякого урівняння магістрів та спеціалістів даний довідник не містить, хоча законодавство щодо освіти уже змінилося.

Вимоги можна знайти й для посад бухгалтерів (там бухгалтери поділені навіть по 2-м категоріям). Однак, даний Довідник професій носить рекомендаційний характер для комерційних підприємств, і звичайно, ніхто не забороняє відкоригувати дані вимоги.

Щодо головного бухгалтера компаній, які становлять  суспільний інтерес (наприклад, публічні акціонерні товариства, страхові компанії, банки) в ч. 7 ст. 8 Закону про бухоблік містяться конкретні вимоги, які уже не обійти:

 • повна вища економічна освіта;
 • стаж  роботи  у сфері фінансів, бухобліку та оподаткування  – 3 роки;
 • відсутність судимості за злочини у сфері господарської діяльності.

Посадова інструкція створена: що далі?

Посадову інструкцію треба роздрукувати після створення у 2-х примірниках – один має зберігатися у відділі кадрів, а другий – у керівника відповідного структурного підрозділу, наприклад, головного бухгалтера. Працівникові під підпис видається копія.

Приклад посадової інструкції головного бухгалтера

На основі даних рекомендацій наводимо зразок посадової інструкції головного бухгалтера, яку можна скачати тут. За аналогією складається й посадова інструкція бухгалтера.

Посадова інструкція бухгалтера

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини