text
Головбух

Заповнення і подання звіту про використання та запаси палива

  • 14 вересня 2018
  • 425
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Статистична звітність не є об’єктом посиленої уваги бухгалтера, але все одно її складання забирає безцінний час наприкінці місяця, особливо зважаючи на кількість таких звітів. Сьогодні допоможемо заповнити звіт про використання та запаси палива за формою № 4-мтп (місячна).

Хто подає звіт за формою № 4-мтп (місячна)

Форму № 4-мтп (місячна) подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо.

Форма № 4-мтп (місячна) не стосується юридичних осіб, які продають бензин моторний, газойл (паливо дизельне), пропан і бутан скраплені, газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан) через мережу автозаправних станцій (АЗС) і мають таке паливо у своїх запасах. Для них є окремий звіт — «Про продаж світлих нафтопродуктів» за формою № 1-торг (нафтопродукти) (місячна), який містить інформацію про продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС. Якщо такі особи використовують або мають у своїх запасах інші види палива (наприклад, вугілля чи мазут) або реалізують паливо не лише через АЗС, тоді вони також мусять складати звіт за формою № 4-мтп (місячна), але тільки щодо такого (іншого) палива.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Коли подати звіт

Звіт подайте не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним. Якщо останній день подання звіту припадає на вихідний день, він переноситься на найближчий робочий день.

Як заповнити звіт

Звіт за формою № 4-мтп (місячна) невеликий  — одна маленька таблиця. Сучасну його форму затверджено наказом Держстату від 31.08.2016 № 162. Заповнюйте його згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива», затвердженими наказом Держстату від 27.10.2016 № 17.4-12/23; далі — Роз’яснення).

Ключовим для заповнення звіту за формою № 4-мтп є розуміння класифікації палива та його різновидів. Тут у пригоді стане Номенклатура продукції промисловості (НПП), затверджена наказом Держстату від 17.12.2012 № 250. Нею ми скористалися у роз’яснювальній Таблиці 1 щодо заповнення звіту (див. далі).

Загальні правила складання цього звіту:

  • одиниці виміру за кожним паливом беріть із графи А;
  • округлюйте показники з точністю до одного десяткового знака після коми;
  • за відсутності показника ставте прочерк;
  • дані наводьте не з накопиченням, а лише за звітний місяць.

З’ясуємо, як заповнити таблицю звіту за формою № 4-мтп за графами 1 і 2.

Таблиця 1

Обсяг використаного палива за звітний місяць
(гр. 1)
Обсяг запасів палива на кінець звітного місяця (гр. 2)

Наведіть дані за всіма видами споживання за кожним видом палива незалежно від джерел надходження (власні кошти або давальницька сировина) загальною сумою:

  • у процесі перетворення;
  • на неенергетичні потреби;
  • з метою кінцевого споживання з урахування технологічних втрат, втрат під час транспортуванні, розподілу та зберігання;
  • обсяг реалізації (відпускання) населенню

Подайте інформацію як у споживачів палива, так і у постачальників.

Рядок «газ природний» відображає обсяги природного газу, закачаного до підземних сховищ для споживачів України, без урахування транзиту

Види і підвиди палива за НПП наведено далі. Ця таблиця допоможе розібратися, які є різновиди палива і як їх включити до звіту № 4-мтп (місячна).

Таблиця 2

Види палива Код рядка Код
за НПП
Класифікація палива з
а НПП (підвиди)
Вугілля кам’яне, т 110 05.10.10 Вугілля кам’яне
05.10.10.00.00 Вугілля рядове кам’яне
05.10.10.00.01 Вугілля рядове кам’яне для коксування
05.10.10.00.10.А Вугілля кам’яне для коксування з теплотворністю більше 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольній, але вологій основі
05.10.10.00.31.А Антрацит
05.10.10.00.39.А Вугілля кам’яне енергетичне інше з теплотворністю більше 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольній, але вологій основі (крім антрациту)
05.10.10.00.90.А Вугілля кам’яне інше
Вугілля буре, т 120 05.20.10 Вугілля буре
05.20.10.00.00.А Вугілля буре
05.20.10.00.01.А Вугілля буре, видобуте відкритим способом
Нафта сира, включаючи газовий конденсат, т 145 06.10.10 Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних
06.10.10.00.30.А Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних
06.10.10.00.50.А Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного
Газ природний, тис. м3 310 06.20.10 Газ природний скраплений або в газоподібному стані
06.20.10.00.10.А Газ природний
06.20.10.00.30.А Газ природний вугільний (шахтний)
06.20.10.00.50.А Газ природний сланцевий
06.20.10.00.70.А Газ нафтовий попутний, одержаний з нафтових родовищ
Бензин моторний, т 430 19.20.21 Бензин моторний, у т. ч. бензин авіаційний
19.20.21.00.40 Бензин авіаційний
19.20.21.00.50 Бензин моторний з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше
19.20.21.00.60 Паливо моторне сумішеве з вмістом спиртів або їх сумішей від 5% до 30%
19.20.21.00.61 Паливо моторне сумішеве з вмістом біоетанолу
або етил-трет-бутилового ефіру або їх сумішей
від 5% до 30%
19.20.21.00.70 Бензин моторний з вмістом свинцю більше 0,013 г/л
Газойлі
(паливо дизельне), т
440 19.20.26 Газойлі (паливо дизельне)
19.20.26.00.30 Газойлі для специфічних процесів переробки
19.20.26.00.50 Газойлі для хімічних перетворень у процесах
19.20.26.00.70 Газойлі для інших цілей
19.20.26.00.71 Паливо дизельне для транспорту автомобільного
і залізничного (без вмісту складних ефірів жирних кислот олій та жирів)
19.20.26.00.72 Паливо дизельне сумішеве з вмістом складних ефірів жирних кислот олій та жирів
19.20.26.00.73 Газойлі, які використовуються для опалення і виробництва пари
Мазути паливні важкі, т 490 19.20.28 Мазути паливні важкі, не введені в інші угруповання
19.20.28.00.30 Мазути паливні важкі для специфічних процесів переробки
19.20.28.00.50 Мазути паливні важкі для хімічних перетворень у процесах
19.20.28.00.70 Мазути паливні важкі для інших цілей
19.20.28.00.71 Мазути паливні важкі, з вмістом сірки 1% і менше
19.20.28.00.72 Мазути паливні важкі, з вмістом сірки більше 1%
Пропан і бутан скраплені, т 540 19.20.31 Пропан і бутан скраплені
19.20.31.00.00 Пропан і бутан скраплені

На основі яких первинних документів складають звіт

Роз’яснення зазначає такі первинні документи: відомості, накладні, акти, картки, книги обліку, реєстри, подорожні листи, товарно-транспортні накладні, ордери, інвентаризаційні відомості, матеріальні звіти.

Які можливі помилки

Типові помилки трапляються із класифікацією палива (див. таблицю 2) або в округленнях під час наведення показників (до десяткових знаків). Плутанина також може статися у підприємств, які реалізують паливо через АЗС, позаяк вони мають відокремити те паливо, що його відображають у формі № 4-мтп, від палива, за яким звітують за формою № 1-торг (нафтопродукти).

Зверніть увагу!

Титульний аркуш звіту містить дві адреси: юридичну й адресу провадження діяльності (фактичну). Звіт за формою № 4-мтп подають до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності.

Яка відповідальність

Відповідальність за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень визначає стаття 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП). До посадових осіб можуть застосувати адміністративний штраф від 170 до 255 грн (ч. 1 ст. 186-3 КпАП) або від 255 до 425 грн — якщо порушення вчинили вдруге протягом року (ч. 2 ст. 186-3 КпАП). Така сама відповідальність загрожує і за подання у статистичній звітності недостовірних даних, не у повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням.

Скачати бланк Звіту про використання та запаси палива

Заповнення і подання звіту про використання та запаси палива

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл