Індексація зарплати у жовтні 2015 року

315
ПІДЛУЖНА Ніна
заступник директора Департаменту стратегічного планування та аналізу — начальник відділу Міністерства соціальної політики України
Після підвищення розмірів посадових окладів та прожиткового мінімуму у бухгалтерів значно побільшало запитань щодо нюансів визначення базового місяця, фіксованої суми індексації тощо. Пропонуємо вашій увазі відповіді на найбільш проблемні з них

Індекс споживчих цін та суми індексації обчислюють відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Спочатку нагадаємо два головних правила, які застосовують під час проведення індексації заробітної плати працівників.

Пункт 5 Порядку № 1078 визначає, що місяць, в якому підвищується мінімальна заробітна плата, а також відбувається зростання грошових доходів без перегляду їх мінімальних розмірів, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації. Індексація грошових доходів, отриманих працівником за цей місяць, не провадиться, якщо сума підвищення перевищує суму індексації, яка склалася у місяці підвищення. З наступного місяця наростаючим підсумком обчислюють ІСЦ для проведення подальшої індексації.

У разі якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менший від суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці суму загального доходу визначають так, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Тобто у базовому місяці суму індексації зменшують на суму підвищення заробітної плати.

А тепер відповімо на проблемні запитання, які цікавлять бухгалтерів підприємств.

     Працівнику за серпень 2015 року нараховано заробітну плату (4392,53 грн.) та фіксовану суму індексації (366,37 грн.) Базовий місяць — січень 2013 року. У вересні 2015 року заробітна плата працівника після підвищення становить 5181,66 грн. Як визначити нову фіксовану суму індексації, якщо заробітна плата підвищилася на 789,11 грн.?

За загальним правилом, наведеним у пункті 5 Порядку № 1078, якщо відбувається підвищення заробітної плати, то у місяці такого підвищення (базовому місяці) суму індексації, яка склалася на цей місяць, слід визначати з урахуванням суми підвищення заробітної плати.

У разі підвищення заробітної плати за вересень 2015 року, аби порівняти суму підвищення заробітної плати та суму індексації, беруть заробітну плату до підвищення (посадовий оклад/тарифну ставку до підвищення з урахуванням інших складових заробітної плати, що є об’єктом індексації) та заробітну плату після підвищення (новий посадовий оклад/тарифну ставку з урахуванням інших складових заробітної плати, що є об’єктами індексації).

З огляду на запитання сума підвищення заробітної плати працівника становить 789,11 грн., а сума індексації — 1406,76 грн. [366,37 грн. (попередня фіксована сума) + 1040,39 грн. (поточна індексація)]. Тобто сума підвищення заробітної плати не перевищує суми індексації.

У такій ситуації суму індексації, що склалася у вересні 2015 року, визначають з урахуванням суми підвищення заробітної плати:

366,37 грн. + 1040,39 грн. – 789,11 грн. = 617,65 грн.

Для обчислення подальшої індексації вересень вважають базовим, і ІСЦ розраховують з жовтня 2015 року. Право на проведення індексації виникне, якщо ІСЦ перевищить поріг індексації, визначений у розмірі 101%.

     Як проводити індексацію заробітної плати при відрядній формі оплати праці (заробітну плату нараховують за відрядними розцінками згідно зі зданими нарядами), якщо один працівник працює на 0,5 ставки, другий — на 0,75 ставки? Як індексувати заробітну плату цих працівників у разі невиконання ними норм виробітку?

У цій ситуації потрібно застосовувати правило пункту 4 Порядку № 1078: у разі якщо особа працює неповний робочий час, суму індексації визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

Тож якщо працівник не відпрацьовує повний робочий час, то суму індексації визначають на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на місяць (з вересня 2015 року — 1378 грн), а виплачують (якщо працівник працював на 0,5 або 0,75 ставки) — пропорційно відпрацьованому часу.

     Чи враховують під час визначення фіксованої суми індексації доплати за роботу у нічний час, у святкові дні? Чи вважаються такі доплати постійними складовими заробітної плати?

Пунктом 2 Порядку № 1078 визначено, що індексації підлягають грошові доходи громадян, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії та інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Якщо відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), то доплату за роботу у нічний час враховують у разі її постійної виплати працівнику.

У випадку, якщо тарифна ставка (оклад) не змінюється, а лише збільшуються години роботи у нічний час, то при визначенні базового місяця та сум індексації доплату за роботу за нічний час не враховують.

Щодо доплати за роботу в святкові дні, то, з огляду на непостійний характер такої роботи, на нашу думку, вона не має впливати на зміну базового місяця під час проведення індексації та визначення сум індексації.

     Чи впливає доплата за ведення військового обліку на проведення індексації та базовий місяць?

Якщо доплата за ведення військового обліку не має разового характеру, то вона є об’єктом індексації, і встановлення цієї доплати працівнику має впливати на зміну базового місяця під час проведення індексації.

     У працівника (базовий місяць — січень 2013 року) до червня 2015 року фіксована сума індексації становила 366,37 грн. У червні 2015 року йому встановили надбавку за складність і напруженість у роботі у сумі 558,80 грн. У зв’язку з цим розрахували нову фіксовану суму індексації — 680,88 грн. [366,37 грн. (попередня фіксована сума індексації) + 873,31 грн. (поточна сума індексації червня) – 558,80 грн. (підвищення заробітної плати)]. Базовим місяцем став червень 2015 року. Як провести індексацію заробітної плати у вересні 2015 року?

Якщо під час проведення індексації заробітної плати працівника базовим місяцем визначено червень 2015 року та розраховано фіксовану суму індексації і до наступного підвищення заробітної плати (у вересні 2015 року) у такого працівника не настає право на нарахування нової індексації, то у вересні слід до раніше зафіксованої суми індексації додати суму підвищення заробітної плати:

680,88 грн. + підвищення зарплати у вересні 2015 року.

Якщо сума підвищення заробітної плати у вересні більша, ніж фіксована сума індексації, то індексацію у вересні не виплачують.

     У травні працівниця (3-й тарифний розряд за ЄТС) обіймала посаду молодшої медичної сестри буфету та отримувала заробітну плату у сумі 1380,96 грн. [1233 грн. (оклад) + 147,96 грн. (12%-ва доплата за роботу у шкідливих умовах праці)]. Базовий місяць — жовтень 2014 року. Фіксована сума індексації — 129,36 грн.

     У червні її перевели тимчасово (на час перебування іншої працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) на посаду молодшої медичної сестри стаціонару (4-й тарифний розряд за ЄТС) із заробітною платою 1516,46 грн. [1243 грн. (оклад) + 149,16 грн. (12%-ва доплата за роботу у шкідливих умовах праці) + 124,30 грн. (10%-ва доплата за використання у роботі дезінфікувальних засобів)]. Чи змінився у працівниці базовий місяць у червні 2015 року? Як слід було визначати суму індексації у червні 2015 року?

     У вересні посадовий оклад працівниці підвищився і становить 1403 грн. Як визначити суму індексації у вересні 2015 року?

Пунктом 5 Порядку № 1078 передбачено, що місяць, в якому відбувається підвищення грошового доходу, зокрема у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, не вважають базовим під час обчислення ІСЦ у разі, якщо не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу).

З огляду на запитання у червні посадовий оклад працівниці підвищився (з 1233 грн. до 1243 грн.) і, відповідно, підвищилися всі складові заробітної плати, які розраховують від цього окладу. Отже, червень слід було вважати базовим при обчисленні ІСЦ для проведення подальшої індексації.

Працівниця у червні 2015 року мала право на нарахування поточної індексації у сумі 534,70 грн. Суму індексації у цьому місяці слід було визначати з урахуванням суми підвищення заробітної плати у червні 2015 року, що становило:

(1243,00 грн. + 149,16 грн. + 124,30 грн.) – (1233,00 грн. + 147,96 грн.) = 135,50 грн.

Сума індексації, визначена з урахуванням підвищення заробітної плати та зафіксована у червні, становила:

129,36 грн. (фіксована індексація жовтня 2014 року) + 534,70 грн. (поточна індексація червня 2015 року) – 135,50 грн. (сума підвищення заробітної плати у червні) = 528,56 грн.

Якщо наступне підвищення відбулося у вересні 2015 року, то для порівняння суми підвищення заробітної плати і суми індексації беруть посадовий оклад до підвищення станом на вересень.

Підвищення заробітної плати у вересні 2015 року становитиме:

(1403,00 грн. + 168,36 грн. + 140,30 грн.) – (1243,00 грн. + 149,16 грн. + 124,30 грн.) = 195,20 грн.

Позаяк підвищення заробітної плати не перевищує фіксовану величину, то здійснюється підвищення заробітної плати та додається раніше зафіксована величина індексації:

528,56 грн. (фіксована індексація червня 2015 року) + 0 грн. (поточна індексація вересня 2015 року) + 195,20 грн. (сума підвищення заробітної плати у вересні) = 390,40 грн.

     Працівника прийняли на роботу за переведенням 16.06.2015. Утім, довідку з попереднього місця роботи про базовий місяць та фіксовану суму індексації працівник надав лише 09.07.2015. Чи потрібно нараховувати індексацію за період з червня по 09.07.2015?

Порядок № 1078 не передбачає донарахування сум індексації у зв’язку з несвоєчасним наданням інформації з попереднього місяця роботи про нарахування сум індексації.

     У зв’язку з приведенням штатного розпису підприємства у відповідність до типового штатного розпису працівника з посади техніка (5-й тарифний розряд) переведено на посаду робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків (4-й тарифний розряд). Як нараховувати індексацію, якщо за попередньою посадою працівник отримував фіксовану та поточну суми ін­дексації?

Пункт 102 Порядку № 1078 визначає, що для працівників, яких переведено на іншу роботу в тій самій установі, сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менша, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць.

У разі переведення на нижчу посаду заробітна плата працівника не збільшилася, а отже, зберігаються всі умови проведення індексації заробітної плати за новою посадою.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 30 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль