Головбух

7 правил обліку курсових різниць

  • 7 вересня 2018
  • 2119
Автор:
керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух

Запам’ятайте основні правила, за якими обліковують курсові різниці.

Правило 1. Виникають за операціями в інвалюті

Однакова кількість інвалюти коштує по-різному на певні дати через коливання валютних курсів. Такі коливання, власне, й спричиняють курсові різниці (п. 4 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»).

Курсові різниці формують за операціями, вартість яких визначена в інвалюті або які потребують розрахунків в інвалюті. Це і є операції в інвалюті.

Інвалютні монетарні та немонетарні статті перераховують у гривні за різними правилами. Щоб відрізняти такі статті, запам’ятайте: монетарні статті пов’язані з грошовими коштами. Тобто це статті балансу про грошові кошти, а також про активи й зобов’язання, які отримаєте або грошима, або їх еквівалентами. Прикладами монетарних статей можуть бути грошові кошти на банківському рахунку, кредиторська заборгованість за отримані, але не оплачені товари, дебіторська заборгованість за відвантажені та не оплачені товари.

Усі інші статті належать до немонетарних. Це можуть бути запаси, основні засоби, нематеріальні активи тощо.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Правило 2. Можуть бути операційні та неопераційні

Діяльність підприємства поділяють на три види: операційну, інвестиційну та фінансову (п. 3 розд. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Курсові різниці від операційної діяльності називають операційними курсовими різницями, а від фінансової та інвестиційної діяльності — неопераційними.

Операційною є основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Інвестиційною діяльністю є придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів. Якщо діяльність призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства, це фінансова діяльність.

Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про операційну діяльність відображайте у складі інших операційних доходів (витрат). Це субрахунки 945 «Втрати від операційної курсової різниці» та 714 «Дохід від операційної курсової різниці». А курсові різниці, що виникають внаслідок перерахунку інвалютних монетарних статей, пов’язаних із фінансовою та інвестиційною діяльністю, відображайте у складі інших доходів чи витрат (п. 8 П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів»).

Доходи від неопераційних курсових різниць відображайте за кредитом субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці», а збитки від таких різниць — за дебетом субрахунку 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць».

Новий закон про валюту: до чого готуватися бухгалтеру

7 правил обліку курсових різниць
ГАВРИЛОВА Олена адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «Едвайзер», Київ
Покроково і з прикладами про те: • Закон України «Про валюту і валютні операції»: головні положення (що залишилось, що скасовано, а що нового); • коли зміни починають діяти; • нормативно-правові акти, які втрачають силу; • валютні операції: інвестування без обмежень, кредити без реєстрації — заміна слів чи процедури; • ЗЕД: чи стане простіше працювати; • розрахунки в інвалюті в Україні та переказ коштів за кордон, купівля/продаж валюти: чи спростять відносини між українськими та іноземними підприємствами; • валютний контроль: які операції звільнені від контролю, а які підпадають під нього; • який порядок, хто і як здійснюватиме контроль; • відповідальність і санкції: які штрафи скасують, посилять чи доповнять

Курсові різниці від перерахунку інвалютного кредиту визнавайте іншими операційними доходами (витратами) або іншими доходами (витратами) залежно від цільового характеру (на операційну чи інвестиційну діяльність) використання кредиту (лист Мінфіну від 24.03.2004 № 31-04200-20-25/4757).

Є винятки з таких правил обліку доходів і витрат за курсовими різницями. Вони стосуються зобов’язань за внесками засновників під час формування статутного капіталу, а також дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України1 (п. 8, 9 П(С)БО 21).

Читайте про це у Правилі 6.

Правило 3. Розраховують на дві дати

Розраховуйте курсові різниці за монетарними статтями на дату балансу та на дату здійснення господарської операції (п. 8 П(С)БО 21). Для цього використовуйте офіційний валютний курс НБУ на певну дату. Не зважайте на формулювання П(С)БО 21 на кшталт «валютний курс на кінець дня дати балансу» або «валютний курс на початок дня дати здійснення операції». Такі норми з’явилися кілька років тому, коли протягом одного дня діяли два офіційних курси НБУ. Нині на одну дату може бути лише один офіційний курс НБУ, однак Мінфін поки не врахував це у бухгалтерському стандарті.

Наведемо приклади проведень за монетарними статтями. Операції, які не формують курсових різниць (оплата митних формальностей, ПДВ тощо), проігноруємо.

з/п

Зміст господарської операції Курс для розрахунку Бухгалтерський облік
Д-т К-т
1. Імпорт товару на умовах післяплати
1.1 Отримали товар від нерезидента Курс НБУ на дату отримання 28 632
1.2 Відобразили позитивну курсову різницю на дату балансу 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату балансу менший за курс НБУ на дату отримання
(курс впав — заплатимо менше)
632 714
1.3 Відобразили від’ємну курсову різницю на дату балансу 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату балансу перевищує курс НБУ на дату отримання
(курс зріс — заплатимо більше)
945 632
1.4 Перерахували оплату нерезидентові Курс НБУ на дату оплати 632 312
1.5 Відобразили позитивну курсову різницю на дату оплати 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату оплати менший за курс НБУ на дату балансу
(курс впав — заплатимо менше)
632 714
1.6 Відобразили від’ємну курсову різницю на дату оплати 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату оплати перевищує курс НБУ на дату балансу
(курс зріс — заплатимо більше)
945 632
2. Експорт товару на умовах післяплати
2.1 Передали* товар нерезиденту Курс НБУ на дату передачі 362 702
2.2 Відобразили позитивну курсову різницю на дату балансу 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату балансу перевищує курс НБУ на дату передачі
(курс зріс — нам заплатять більше)
362 714
2.3 Відобразили від’ємну курсову різницю на дату балансу 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату балансу менший за курс НБУ на дату передачі
(курс впав — нам заплатять менше)
945 362
2.4 Отримали оплату від покупця Курс НБУ на дату оплати 316 362
2.5 Відобразили позитивну курсову різницю на дату оплати 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату оплати перевищує курс НБУ на дату балансу
(курс зріс — нам заплатили більше)
362 714
2.6 Відобразили від’ємну курсову різницю на дату оплати 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату оплати менший за курс НБУ на дату балансу
(курс впав — нам заплатили менше)
945 362
3. Банківський кредит, отриманий на період понад 12 місяців
3.1 Отримали інвалютний кредит, щоб використати в операційній діяльності Курс НБУ на дату отримання 312 502
3.2 Відобразили частину довгострокових зобов’язань, які погашатимемо протягом 12 місяців Курс НБУ на дату отримання 502 612
3.3 Погасили частину тіла кредиту перед банком Курс НБУ на дату оплати 612 312
3.4 Відобразили позитивну курсову різницю на дату оплати 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату оплати менший за курс НБУ на дату балансу
(курс впав — заплатимо менше)
612 714
3.5 Відобразили від’ємну курсову різницю на дату оплати 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату оплати перевищує курс НБУ на дату балансу
(курс зріс — заплатимо більше)
945 612
3.6 Відобразили позитивну курсову різницю на дату балансу за довгостроковими зобов’язаннями 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату балансу менший за курс НБУ на дату отримання
(курс впав — заплатимо менше)
502 714
3.7 Відобразили від’ємну курсову різницю на дату балансу за довгостроковими зобов’язаннями 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату балансу перевищує курс НБУ на дату отримання
(курс зріс — заплатимо більше)
945 502
4. Позика, надана на період до 12 місяців
4.1 Надали короткострокову інвалютну позику (для нефінансової установи — це завжди фінансова діяльність) Курс НБУ на дату перерахування 377 312
4.2 Відобразили позитивну курсову різницю на дату балансу 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату балансу перевищує курс НБУ на дату перерахування
(курс зріс — нам заплатять більше)
377 744
4.3 Відобразили від’ємну курсову різницю на дату балансу 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату балансу менший за курс НБУ на дату перархування
(курс впав — нам заплатять менше)
974 377
4.4 Отримали частину позики від позичальника Курс НБУ на дату оплати 312 377
4.5 Відобразили позитивну курсову різницю на дату оплати 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату оплати перевищує курс НБУ на дату балансу
(курс зріс — нам заплатять більше)
377 744
4.6 Відобразили від’ємну курсову різницю на дату оплати 7 правил обліку курсових різниць
Курс НБУ на дату оплати менший за курс НБУ на дату балансу
(курс впав — нам заплатять менше)
974 377
Йдеться про передачу ризиків і вигід покупцеві.

Якщо господарські операції за монетарною статтею відбудуться у межах одного звітного періоду, курсові різниці на дату балансу не виникатимуть 2.

Не буде проведення 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 4.3 для кожної з чотирьох частин прикладу.

Правило 4. Не виникають за немонетарними статтями

Визначайте гривневий еквівалент для немонетарних статей на дату здійснення операції. Виняток — немонетарні статті, які відображають за справедливою вартістю в інвалюті. Такі статті відображайте за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості (п. 7 П(С)БО 21).

Якщо перераховуєте або отримуєте інвалютний аванс, використовуйте курс НБУ на дату сплати (отримання) авансу. Суми авансових платежів, які виплачували чи одержували частинами, визначайте на основі валютних курсів у послідовності таких авансових платежів (п. 6 П(С)БО 21).

Наведемо приклади імпортних та експортних операцій.

з/п

Зміст господарської операції Курс для розрахунку Бухгалтерський облік
Д-т К-т
1. Імпорт товару на умовах попередньої оплати
1.1 Перерахували попередню оплату нерезидентові Курс НБУ на дату авансу 371 312
1.2 Отримали товар від нерезидента Курс НБУ на дату авансу 28 632
1.3 Провели залік заборгованостей Курс НБУ на дату авансу 632 371
2. Експорт товару на умовах попередньої оплати
2.1 Отримали попередню оплату від нерезидента Курс НБУ на дату авансу 312 681
2.2 Передали товар нерезиденту Курс НБУ на дату авансу 362 702
2.3 Провели залік заборгованостей Курс НБУ на дату авансу 681 362

Як бачимо, коливання курсів на дату різних операцій і дату балансу для немонетарних статей балансу не формує курсових різниць, адже курс для розрахунку завжди один.

Скачайте зразки скарг на рішення фіскалів

7 правил обліку курсових різниць
Олена Сердюкексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
За останні дев’ять місяців ДФС скасувала більше 2 тис. податкових повідомлень-рішень на 15,6 млрд грн, а платники податків виграли у суді 18,5 тис. справ і заощадили 58,9 млрд грн. Тому не приймайте покірно усі рішення податківців. Скаржтеся, а ми допоможемо :)
Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл