Головбух

Вексельні операції

15 листопада 2019
4925
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Розрахунки за допомогою векселів є однією з форм безготівкових розрахунків із погашення боргів за отримані товари. У статті розглянемо особливості вексельного оібгу в Україні

Вексель у посередницьких операціях

Вексель: що це й кому

Вексель — це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю), згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України від 30.12.1997 № 466.

Векселі існують тільки в паперовій (документарній) формі та виготовляються на спеціальних бланках. Бланк простого векселя затверджено в додатку 2 до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків (наказ ДКЦПФР від 03.09.2013 р. № 1681, далі – Положення № 1681). Підприємство не може самостійно виготовляти такі бланки, але купити його можна в комерційних банках.

Сторони вексельних розрахунків мають наступні назви:

 • продавець – векселедержатель;
 • покупець – векселедавець.

Однак, чим цікавий вексель та що відрізняє його від звичайної дебіторської заборгованості  – це те, що продавець може віддати його іншій особі. І тоді векселедержатель і продавець не збігаються. Продавця товару в такому разі називають першим векселедержателем.

Щодо векселів є спеціальний закон –  Закон “Про облік векселів в Україні” від 05.04.2001 р. № 2374 (далі – Закон № 2374).

Вексель: що з ним можна робити

Після видачі векселя покупцем вважається, що він виконав умови договору щодо оплати. Обов’язок оплати за договором замінюється обов’язком оплати за векселем та існує сам по собі.

Щодо продавця, який отримав вексель, то йому можна:

 • чекати настання дати оплати та пред’явити його покупцю й отримати оплату по ньому;
 • передати в рахунок власних боргів іншій особі;
 • просто продати/подарувати його як цінний папір.

Грань між останніми двома операціями розмита й дані операції загалом називають передача векселя або індосамент. Різновидом такої операції є продаж векселя банку (так званий облік векселів), коли вексель передається за меншу вартість, ніж його  номінал. Наприклад, підприємство мало вексель в 500 тис. грн зі строком оплати півроку, але терміново потребувало грошових коштів. Щоб не чекати півроку вексель було передано банку за 450 тис. грн. Підприємство втратило 50 тис. грн (або 10% вартості векселя), але отримало необхідні кошти. 10% у даному випадку – це так звана облікова ставка щодо обліку векселів у комерційному банку.

Операція передачі векселя (продажу) може відбуватися скільки завгодно разів. Векселедавець буде оплачувати вексель кінцевому його держателю. Однак, необхідною умовою платежу є пред’явлення даного векселя до оплати (як це зробити – див. нижче)

Увага: Передача векселя, індосамент, облік векселів – всі ці операції за своєю суттю означають одне й те ж саме, – продаж векселя

Таким чином, вексель є зручним по угодах зі значними строками розрахунків й дає його одержувачу більше можливостей для термінового отримання коштів, ніж звичайна дебіторська заборгованість. А для бухгалтера головне суть операції, а не її форма за юридичними документами. Індосамент, чи облік, чи передача – це все продаж векселя, що за ПКУ підпадає під особливе оподаткування з податку на прибуток (див. нижче).

Простий вексель

Серед вексельного різноманіття найпростіша ситуація – вексель нікому не передається й продавець та векселедержатель збігаються. Це простий вексель. Він може бути:

 • безвідсотковий – сума оплати (номінал) векселя = сумі дебіторської заборгованості, яка погашається векселем. Зрозуміло, що ні у покупця, ні продавця у такому разі не виникає ніяких додаткових доходів, витрат із-за розрахунків векселями;
 • відсотковий – по векселю щомісяця нараховуються відсотки за несплату боргу. У такому разі продавець матиме фінансові доходи, а покупець – фінансові витрати по сплаті боргу. Однак, існуючі форми простого (та й переказного) векселя в Україні не передбачають сплати відсотків по векселю (відсутній відповідний реквізит), хоча прямої заборони на такі операції немає. Існує навіть податкове регулювання в ПКУ даної ситуації щодо ПДВ.

Даний вексель має елементи блакитного кольору.

Переказні векселі

Векселедавець може зазначити боржником не себе, а іншу особу (так званого акцептанта). Такий вексель називається переказним. Він має оформлятися на іншому бланку –  бланку переказного векселя. Такий бланк затверджений в Додатку 1 уже згаданої Постанови № 1681.

У векселі мають бути зазначені: векселедавець, перший векселедержатель та акцептант з відповідними підписами.

Бланк переказного векселя має елементи рожевого кольору.

Вексельні розрахунки: правила

Основні правила та обмеження щодо розрахунків векселями наступні:

 • вексель можна видати тільки на оплату фактичної заборгованості по дійсно придбаним товарам, роботам, послугам. Це значить, що не можна виписати вексель “просто так” на певну суму боргу, якщо не було фактичної поставки;
 • вексель можна видати лише після того, як факт поставки товару, надання роботи (послуги) уже відбувся. Не можна видати вексель як аванс за майбутні поставки;
 • договір купівлі-продажу товарів, надання робіт (послуг)має передбачати можливість розрахунку векселем;
 • сума платежу за векселем має бути не більшою, ніж сума зобов’язань за поставлені товари (роботи, послуги).

Порушення вищенаведених правил карається штрафом від 6800 до 8500 грн (ст. 131 Закону № 2374). Виняток з даного правила лише фінансові банківські векселі та фінансові казначейські векселі, але дана консультація про вексельні операції підприємства.

Серед інших правил:

 • платежі по векселям здійснюються виключно в безготівковій формі (ст. 6 Закону № 2374);
 • учасниками вексельних розрахунків можуть бути як юридичні, так і фізичні особи (підприємці);

Документальне оформлення передачі векселя

Законодавством питання документального оформлення факту передачі векселя від покупця до продавця не врегульовано. На практиці використовується акт приймання-передачі, який складається у довільній формі. Однак, даний акт повинен мати всі обов’язкові реквізити, що передбачені ст. 9 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996.

Документальне оформлення оплати по векселю

Необхідною попередньою умовою є пред’явлення векселя до платежу кінцевим векселедержателем. Для оформлення даної процедури складається Акт пред’явлення векселя  до платежу у довільній формі. Це має бути здійснено до дня платежу або в день, коли вексель має бути оплачений, або в один із наступних 2-х робочих днів. Якщо даний термін порушується, то векселедержатель втрачає можливість стягнути кошти (відсотки) за прострочення платежу, які нараховуватимуться, якщо вексель було пред’явлено, але не оплачено.

Щодо Акта пред’явлення векселя до платежу, то можна рекомендувати такі реквізити:

 • найменування та повні реквізити сторін;
 • вид, номер векселя, дата векселя, який пред’являється до оплати, строк і місце платежу;
 • зобов’язання особи, що видала вексель здійснити платіж;
 • зобов’язання особи, яка пред’являє вексель, віддати оригінал векселя векселедавцю після сплати векселя.

Якщо власник векселя здійснив його пред’явлення, але векселедавець не оплатив його, то тоді утримувач векселя може звертатися до нотаріуса для здійснення протесту, а також здійснення виконавчого напису. Після цього настає черга Державної виконавчої служби.

Переведення векселя (індосамент)

Передача векселя першим векселедержателем іншому оформляється спеціальним передавальним підписом – індосаментом, – який здійснюється на звороті бланку. Кількість таких передач не обмежується.

Однак, існує можливість покупцю заборонити індосамент. Про це має бути здійснений відповідний надпис на бланку векселя, що він передається без права індосаменту.

Чи може покупець-нерезидент розрахуватися векселем

Щодо векселів у ЗЕД, то так, вони можуть використовуватися. Однак, необхідними умовами є:

 • розрахунок векселем передбачений умовами ЗЕД-контракту;
 • строк надходження за векселем грошових коштів вимагає діючим вимогам НБУ щодо валютного контролю (насьогодні це 365 кал. днів 365 кал. днів згідно п. 21 розділу ІІ Положення з постанови НБУ від 02.01.2019 р. № 5, пп. 2 ст. 12 Закону про валюту і валютні операції).

Аналогічною є й відповідь на питання, чи можна розраховуватися векселем при імпортних операціях. Так, за виконання вищенаведених умов. 

Векселі: заповнення деяких реквізитів

Розглянемо значення деякі важливі реквізити на прикладі простого векселя:

Реквізит

Значення

Місце здійснення платежу

Якщо місце не вказано, то місцем платежу є місце видачі векселя (адреса векселедавця).

Найменування особи, якій повинен бути здійснений платіж за векселем

Точне найменування за установчими документами векселедержателя або паспортні дані фізособи.

Строк платежу

Можливі варіанти:

 • вказання точної дати, наприклад 14 листопада 2019 року;
 • вказання визначеного строку з дня складання векселя, наприклад, “через 90 днів після складання”;
 • у визначений строк від пред’явлення;
 • при пред’явленні – у такому разі вексель має бути сплачений протягом 1 року від дати його складання в день пред’явлення. Може бути вказане обмеження на даний термін, наприклад, “по пред’явленню, але не раніше 14 листопада 2019 року” і т.п.

Дата і місце видачі векселя

Якщо місце не вказано, то ним є адреса векселедавця. Однак, дата складання є обов’язковим реквізитом – без неї вексель є недійсним. Дата вказується без скорочення: “14 листопада 2019 року”.

Підпис векселедавця

Для юросіб обов’язково: повне найменування (за установчими документами), ЄДРПОУ, юридична адреса, підпис керівника та головбуха (якщо такий є). Печатка з недавніх пір є необов’язковим реквізитом документів.

Для фізосіб-підприємців: дата та номер запису в ЄДР, паспортні дані, підпис.

Якщо вексель видається в Україні та погашається також в Україні, то він складається українською мовою, найменування векселедавця заповнюється так, як в офіційних документах (ст. 5 Закону № 2374).

Оподаткування векселів

Нюанси оподаткування векселя розкриває таблиця:

Оподаткування векселівСКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

Податок

Оподаткування

Операція видачі векселя від покупця до продавця

Податок на прибуток

Малодоходники – ніяких наслідків.

Великодоходники – коригування фінрезультату відсутні. Погашення заборгованості векселем не вважається операцією з цінними паперами (пп. 1 пп. 141.2.6 ПКУ). Якщо по векселю нараховувалися відсотки, наприклад, при простроченні сплати, то це вони теж не підлягають коригуванню через фінрезультат.

ПДВ

Не впливає. Так як вексель виписується уже після факту постачання товарів, робіт, послуг, то в рамках правила першої події щодо ПДВ, податкове зобов’язання/податковий кредит у продавця/покупця уже визнані.

Однак, якщо вексель відсотковий, то необхідно збільшити базу оподаткування на суму відсотків (п. 189.7 ПКУ). Здійснити це можна через складання розрахунку коригування до податкової накладної щомісячно, якщо відсотки нараховуються також щомісяця.

ПДФО

Фізособи-підприємці відображають дохід по факту розрахунку векселедавця за векселем, тобто отримання грошей (роз’яснення 104.04 ЗІР).

Єдиний податок

Вексельні розрахунки заборонені, так як єдиноподатникам заборонені негрошові форми розрахунків.

Індосамент (продаж, передача векселя)

Податок на прибуток

Малодоходники – не впливає.

Великодоходники – застосовують правила обліку для цінних паперів. Прибуток – збільшує фінансовий результат. Збиток по такій операції переноситься на наступні періоди по операціям з цінними паперами.

ПДВ

Не оподатковується. Продаж векселя, як і інших цінних паперів, не є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 196.1.1 ПКУ).

ПДФО

Дане питання не врегульовано чітко з боку ДФС. Логічно розглядати вексель як звичайний товар (пп. 14.1.244 ПКУ) та збільшити чистий оподатковуваний дохід на дохід від його продажу та зменшити на витрати з його придбання. Можна звернутися за індивідуальною податковою консультацією до ДФС.

Єдиний податок

Такі операції для єдиноподатників також заборонені. Справа в тому, що продаж цінних паперів розглядається як послуга з фінансового посередництва, які заборонені для єдиноподатників за пп. 291.5.1 ПКУ.

Вексельні операції в бухгалтерських проведеннях

У бухгалтерському обліку вексель розглядається наступним чином:

 • у разі розрахунку векселем – зміна типу дебіторської/кредиторської заборгованості (з рахунку 36 або 37 дебіторська заборгованість переходить на рахунок 34; з рахунку 63 або 68 кредиторська заборгованість переходить на рахунок 62);
 • у разі придбання/продажу векселя він обліковується як фінансова інвестиція з відповідними рахунками: 35 або 18 (в залежності від строків погашення, до року чи більше);
 • сам бланк векселя, що має елементи захисту належить до бланків суворого обліку й обліковується за відповідним рахунком 08 по вартості придбання одночасно з обліком на субрахунку 209 по вартості придбання без ПДВ. Самостійно виготовити такий бланк, нагадуємо, підприємство не може;
 • якщо вексель стосується заборгованості строком більше 1 року, тобто довгострокової заборгованості, то вона має відображатися за дисконтованою вартістю (п. 12 П(С)БО 10, п. 9 П(С)БО 11 “Зобов’язання”, з 29.10.2019 р.).

На простих прикладах облік операцій з векселями виглядає наступним чином.

Приклад 1. Вексельні розрахунки. Підприємством був поставлений товар на суму 480000 грн. В оплату одержаний простий вексель (строк сплати 10 місяців).

Вексельні розрахункиСКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Первинні документи

Облік у покупця (векселедавця)

Придбання бланку простого векселя через банк

377

311

36,00

Платіжне доручення, накладна, податкова накладна

209

377

30,00

641

377

6,00

Вартість бланку векселя відображена на позабалансовому рахунку

08

 

36,00

Сплата держмита за придбаний бланк

949

641

1,70

Платіжне доручення

641

311

1,70

Отримані товари від продавця

281

631

400000,00

Накладна

Нарахований податковий кредит з ПДВ

641

631

80000,00

Податкова накладна

Розрахунок векселем

631

621

480000,00

Акт приймання-передачі векселя у довільній формі, вексель

Списаний бланк векселя з обліку

949

209

30,00

Бухгалтерська довідка

 

08

36,00

Облік у продавця (векселедержателя)       

Відвантаження товарів покупцю

361

702

480000,00

Накладна

Нараховане податкове зобов’язання з ПДВ

702

641

80000,00

Податкова накладна

Списана собівартість реалізованих товарів (умовно)

902

281

300000,00

Калькуляція бухгалтерії

Отримано вексель

341

361

480000,00

Акт приймання-передачі векселя у довільній формі, вексель

 

Приклад 2. Платіж по векселю. Векселедавець заплатив по векселю.

Платіж по векселюСКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Первинні документи

Облік у покупця (векселедавця)

Оплата по векселю

621

311

480000,00

Акт пред’явлення платежу по векселю, акт приймання-передачі векселя

                Облік у продавця (векселедержателя)      

Отримання оплати по векселю

311

341

480000,00

Акт приймання-передачі векселя, банківська виписка

 

Приклад 3. Придбання-продаж векселя (індосамент). Підприємство вирішило продати вексель отриманий від іншого покупця за 450000 грн.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Первинні документи

Переведено вексель до складу фінансових інвестицій після рішення про продаж

352

341

480000,00

Довідка бухгалтерії

Відображений дохід від продажу векселя

377

741

450000,00

Звіт торгівця цінними паперами

Відображений собівартість проданого векселя

971

352

480000,00

Довідка бухгалтерії

Одержано оплату за проданий вексель

311

377

450000,00

Банківська виписка

 

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини