Головбух

Заповнюємо звіт із праці

6 березня 2019
17884
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Облік заробітної плати — одна з найвідповідальніших і найскладніших ділянок роботи бухгалтера. Потрібно не лише правильно нарахувати та виплатити зарплату, а й подати звіт до статистики. А на це потрібен додатковий час. Заощадьте його за допомогою статті.

Обов’язок юридичних осіб подавати статистичну звітність закріплено у статті 18 Закону «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-XII.

Статистична звітність має особливість: терміни подання статзвітності та перелік осіб, які подають ті чи інші форми, здебільшого вказують безпосередньо в головній частині бланка звітності.

БЛАНК Звіту із праці (форма № 1-ПВ (місячна))затверджено наказом Держстату від 10.06.2016 № 90
БЛАНК Звіту із праці (Форма № 1-ПВ (квартальна))затверджено наказом Держстату від 06.07.2018 № 134

Хто зобов’язаний подавати

Звіт за формою № 1-ПВ (місячна) (далі — Звіт) подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

Подати Звіт потрібно до органу Держстату. У загальному випадку Звіт подають до органів державної статистики за місцем здійснення діяльності. При цьому варто врахувати нюанси:

  • якщо установа розміщена на одній адміністративній території зі своїми структурними, відокремленими підрозділами, то звіт подає лише установа (з урахуванням даних підрозділів);
  • якщо установа та її підрозділи розташовані на різних адміністративних територіях, тоді вони окремо складають та подають звіти за місцезнаходженням управлінь статистики (п. 1.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286; далі — Інструкція № 286). Якщо відокремлений підрозділ не веде первинного обліку робочого часу та не нараховує зарплату, то головна установа самостійно складає та подає звіт за місцезнаходженням такого підрозділу.

Якщо установа має структурний підрозділ, який розташований на іншій адміністративній території або займається іншим видом діяльності (за умови, що в цих підрозділах працюють не менше 30% від загальної кількості працівників), головна установа за своїм місцезнаходженням подає звітність з праці щодо кожного такого структурного підрозділу із зазначенням території розташування та виду економічної діяльності.

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Строки подання звіту

Звіт з праці подавайте не пізніше сьомого числа місяця, наступного за звітним періодом. Наприклад, для подання звіту за лютий 2019 року граничним днем є 07.03.2019.

Алгоритм заповнення звіту з праці

Форму Звіту затверджено наказом Держстату України від 10.06.2016 № 90. Порядок її заповнення регулюють такі нормативні документи:

Не вскочте в грошову халепу, рахуючи зарплату!

Заповнюємо звіт із праці
Ірина Чигирголовний редактор комерційних видань MCFR: Головбух
Іноді, щоб зберегти зарплату чи відпускні, працівники просять перенести виплату грошей на потім. Або навпаки, маючи потребу у грошах, просять видати зарплату раніше за встановлений термін. Виручати працівника чи ні — справа компанії. Але перш ніж прийняти рішення, з’ясуйте, чим ризикує компанія, погоджуючись на такі забаганки. А ми підкажемо вам відповіді

Як заповнити розділ І «Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці» Звіту, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Алгоритм заповнення розділу І звіту за формою 1-ПВ (місячна)

Графа звіту 

Код

Як заповнювати

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн

1020

Включайте фонд оплати праці (ФОП) усіх штатних працівників; сумісників; осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами; працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; мобілізованих на військову службу працівників.

Оплату відпустки враховуйте тільки у частині, яка припадає на звітний місяць.

Повний перелік виплат, що не враховують для розрахунку показника, визначено у розділі 3 Інструкції № 5

Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн (з одним десятковим знаком)

1030

Вказуйте сплачену частину ПДФО із виплат ФОП із рядка 1020. До показника не включайте ПДФО щодо інших виплат, які не входять у ФОП.

Якщо працівник, якому нараховано лікарняні, не має права на податкову соціальну пільгу (ПСП), ПДФО з лікарняних порахувати просто. Для цього суму допомоги слід помножити на ставку податку.

Якщо ж працівник користується ПСП, ПДФО з лікарняних виділяйте на основі знаходження їх питомої ваги у загальному доході працівника. Наприклад, місячний дохід працівника становить 4000 грн (заробітна плата 3000 грн + лікарняні 1000 грн). Працівник користується ПСП (має двох дітей). Сума ПДФО: 432 грн (4000 грн – 2 × 800 грн) × 0,18. Частка лікарняних у доході становить 0,25 (1000 грн ÷ 4000 грн). Отже, сума ПДФО із лікарняних становить 108 грн (0,25 × 432 грн). Тому до рядка включайте ПДФО тільки 324 грн (432 грн – 108 грн)

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)

1040

Порядок розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників описано в розділі 3 Інструкції № 286.

До середньооблікової кількості штатних працівників не враховуйте працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (п. 3 розд. ІІ Роз’яснення).

Наприклад, у травні 2017 року з 1 по 18 число працювали 186 штатних працівників, у т. ч. один мобілізований, двоє — у декретній відпустці. З 19.05.2017 у штат прийняли ще п’ятьох осіб. Середньооблікова чисельність працівників за травень дорівнює: ((186 – 3) × 18 + (191 – 3) × (31 – 18)) ÷ 31 = 5738 ÷ 31 ≈ 185 осіб

Кількість відпрацьованого часу штатними працівниками, люд. год

1060

Показник визначайте за табелем обліку робочого часу

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн

1070

Вказуйте тільки ФОП штатних працівників. Сума менша або дорівнює сумі, зазначеній у рядку 1020

Пояснення до розділу І щодо відхилень середньооблікової кількості працівників та середньої заробітної плати порівняно з попереднім періодом

Заповнюйте тільки у разі перевищення вказаного у звіті відсотка. Коротко зазначте причини відхилень: підвищення окладів, збільшення/зменшення кількості працівників, розширення/скорочення господарської діяльності тощо

Джерелами інформації для показників форми № 1-ПВ (місячна) є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку і фінансової звітності та інші документи, передбачені нормами чинного законодавства.

Розділ ІІ заповнюйте тільки за наявності заборгованості перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування. Якщо не заборгували —– ставте прочерки.

Розділ ІІ не заповнюють щодо поточної заборгованості. Його заповнюють у разі, якщо невиплата складає більше ніж один звітний період. Наприклад, подаєте звіт за травень 2017 року і станом на 1 червня маєте заборгованість за квітень 2017 року (пройшов один звітний період — травень). Якщо ж маєте на 1 червня заборгованість за травень, така заборгованість є поточною, тому не показуйте її у розділі ІІ Звіту.

Розглянемо, як заповнити розділ ІІ «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування» Звіту (Таблиця 2).

Таблиця 2

Алгоритм заповнення розділу ІІ звіту за формою № 1-ПВ (місячна)

Графа звіту 

Код

Як заповнювати

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн

2010

Зазначайте дані про невиплачену заробітну плату усім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам, особам, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами та звільненим працівникам.

Суму, що належить до виплати, зазначайте без урахування обов’язкових відрахувань із заробітної плати (ПДФО та військовий збір).

Показник відображайте з одним десятковим знаком

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки тис. грн

2020

Заповнюйте, якщо маєте заборгованість із виплати заробітної плати за попередні роки

Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб

2030

Інформацію зазначайте щодо кількості усіх працівників (штатних, сумісників, за цивільно-правовими договорами, звільнених працівників), яким не виплатили заробітну плату, та строк виплати якої минув до кінця звітного періоду

Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату перших п’яти днів, тис. грн

2040

Враховуйте суму заборгованості як за рахунок коштів Соцстраху, так і за рахунок коштів підприємства

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів, тис. грн

2050

Зазначайте заборгованість за кодом статті бюджетної класифікації «2111 — заробітна плата»

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн

2060

Код статті бюджетної класифікації «2111 — заробітна плата»

Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис. грн

2070

Зазначайте виплати, що належать до фонду оплати праці, зокрема: доплату до заробітку особам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення; оплату додаткової відпустки та різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі за переведення у зв’язку зі станом здоров’я на нижчеоплачувану роботу

Зауважимо, що заборгованість з оплати праці призводить до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності.

Як перевірити наявність помилок

Правильність даних, наведених у Звіті, можна перевірити арифметичними розрахунками, наприклад:

  • рядок 1020 ≥ рядок 1070;
  • рядок 1030 < рядок 1020;
  • рядок 2010 ≥ рядок 2020;
  • рядок 2010 (у звіті за січень) = рядок 2020;
  • рядок 2010 ≥ рядок 2050;
  • (рядок 2010 – рядок 2010) попереднього звіту ≤ (рядок 1020 – рядок 1030) попереднього звіту;
  • рядок 2050 ≥ (рядок 2060 + рядок 2070).

Зарплатні рейди Держпраці: кому чекати і як захиститися

Заповнюємо звіт із праці
Тарас ШарийКерівник експертної групи MCFR Головбух, сертифікований фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR(rus))
На початку вересня КМУ анонсував комплексні перевірки (розпорядженням КМУ від 05.09.2018 № 649-р). Їхня мета — виявити неоформлених працівників і ліквідувати порушення з питань праці. Пояснимо, як це відбуватиметься. А також дізнайтеся, чи можна не пустити контролерів

Яка відповідальність за неподання та помилки

До посадових осіб можуть застосувати адміністративний штраф від 170 до 255 грн (ч. 1 ст. 186-3 Кодексу про адміністративні правопорушення України; КпАП). Або від 255 до 425 грн — у разі повторного порушення протягом року (ч. 2 ст. 186-3 КпАП). Штрафи мають право накладати уповноважені особи органу Держстату (ст. 244-3 КпАП).

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини