Головбух

Ліквідація (списання) основних засобів

3 вересня 2019
29055
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Як оформити ліквідацію (списання) основних засобів, щоб не було податкового зобов’язання з ПДВ. Розглянемо в цій консультації ці та інші нюанси.

Калькулятор амортизації

Ліквідація основних засобів: якою вона буває

Ліквідація (списання) основних засобів буває 2-х типів:

 • за самостійним бажанням (через непридатність до використання, неможливість продажу, недоцільність його ремонту чи поліпшення, модернізації);
 • вимушена – через форс-мажорні обставини. Сюди належать обставини непереборної сили(стихійне лихо, пожежа), а також крадіжка, знищення основного засобу тощо.

Кожна з цих видів списання має свої особливості обліку.

Зведемо бухгалтерські та податкові наслідки видів ліквідації до таблиці нижче:

Порівняння

Самостійне рішення

(за бажанням)

Вимушена ліквідація

Бухгалтерський облік

Списання залишкової вартості об’єкта на витрати + списання накопиченої амортизації.(Дт 976 Кт 10). Якщо об’єкт був повністю замортизуваний, то списується він повністю за рахунок накопиченої амортизації (Дт 13 Кт 10).

Якщо основний засіб був раніше дооцінений, то сума дооцінки списується проведенням (Дт 411 Кт 441).

Якщо основний засіб був отриманий безплатно, то залишок по 424 рахунку списується (Дт 424 Кт 745).

Облік податку на прибуток у малодоходників (відсутній облік податкових різниць)

Облік податку на прибуток у великодоходників (наявний облік податкових різниць

Фінансовий результат (п. 138.1, 138.2 ПКУ):

 • збільшується на суму бухгалтерської залишкової вартості списаного об’єкта основних засобів, яка визначена відповідно до П(С)БО або МСФЗ;
 • зменшується на суму податкової залишкової вартості ліквідованого основного засобу (тільки для виробничих основних засобів).
Якщо ліквідується основний засіб невиробничого (негосподарського) призначення, то зменшення фінансового результату на величину його залишкової вартості не відбувається.

Облік ПДВ

Така ліквідація прирівнюється до продажу та підпадає під оподаткування за п. 189.9 ПКУ. База нарахування ПДВ – звичайна ціна основного засобу, але не нижче його балансової вартості.

Така операція не розглядається як постачання, а тому податкових зобов’язань з ПДВ не нараховують. Однак, необхідні документи, які підтверджують факт наявності форс-мажорних обставин або крадіжки.

Як бачимо, головна відмінність між 2-ма видами ліквідації: сплачувати чи ні ПДВ.
Увага: При самостійній ліквідації основних засобів (за бажанням платника податку) з’являється необхідність нарахування та сплати ПДВ

Розглянемо тепер детальніше обидві ситуації.

Добровільна ліквідація (списання) основних засобів

При добровільній ліквідації необхідно:
 • залучити постійно діючу комісію за наказом керівника (та ж комісія, що приймає в експлуатацію основні засоби);
 • встановити причини невідповідності основного засобу поняттю активу;
 • обґрунтувати неефективність ремонту (модернізації тощо);
 • зафіксувати рішення комісії в Акті списання основних засобів (можна використати типову форму ОЗ-3 або ОЗ-4, чи довільну з усіма необхідними реквізитами);
 • додати до акту ліквідації інвентарну картку основного засобу.

Акти у 2-х примірника затверджуються керівником (один для бухгалтерії, інший – для матеріально відповідальної особи).

В цілому документальне оформлення операції в добровільній ситуації особливої ролі не грає, так як ПДВ все одно треба нараховувати.

Увага: Законодавством не передбачено вимоги оформлювати наказ на списання основних засобів. Достатньо буде того, що керівник затвердить Акт списання основних засобів

Якщо підприємство є платником ПДВ, то тоді у тому звітному періоді, в якому відбулася ліквідація, треба:

 • визначити звичайну (ринкову) ціну основного засобу. Це можна зробити або шляхом залучення оцінювача, або самостійно на основі збирання інформацію про продаж аналогічних об’єктів (вирізки з газет, роздруківки веб-сторінок). Останнього варіант ДФС задовольняє;
 • порівняти звичайну ціну (ЗЦ) та залишкову вартість (ЗВ). Якщо ЗЦ < ЗВ, то ПДВ нараховується з залишкової вартості. Якщо ЗЦ > ЗВ, то за базу нарахування ПДВ беремо звичайну ціну;
 • нарахувати ПДВ (Дт 976 Кт 641) та включити його до податкової декларації з ПДВ у тому періоді, коли відбулася ліквідація;
 • скласти та зареєструвати до кінця звітного періоду податкову накладну з типом причини “05”, позначкою “Х” (не видається покупцю), умовним ІПН “400000000000”, а як одержувача зазначити самих себе.
 • ПДВ нараховується лише один раз – по ст. 189.9 ПКУ. Нараховувати ПДВ по причині невикористання основного засобу в господарській діяльності (пп. “г” п. 198.5 ПКУ) у такому разі не потрібно.

Увага: При добровільній ліквідації обов’язково нараховуємо та платимо ПДВ

Виходячи з усього цього, мінімізувати витрати на сплату ПДВ можна шляхом ліквідації основного засобу, коли він майже повністю замортизуваний. Також важливо обґрунтувати, що залишкова вартість є більшою за ринкову. Однак, доводити, що ринкова та залишкова вартість основного засобу нульові не радимо. Якщо основний засіб якимось чином використовувався до цього часу, то він все ж таки має певну вартість (вартість запчастин, металобрухту тощо). Наприклад, непридатний до ремонту мобільний телефон може бути оцінений в умовні 50-100 грн (тоді ПДВ буде всього 10-20 грн). Це більш обачно, ніж ставити його вартість 0 грн, що цілком може бути заперечено ДФС при перевірці.

Інший варіант оптимізації витрат у цьому випадку – все ж таки продати основний засіб (ОЗ 2019).

Приклад 1. Маємо списання автомобіля ВАЗ 2105 після ДТП (+ морально застарілий, рік випуску – 2000 р.). Комісія вирішила не відновлювати автомобіль. Первісна вартість 16000 грн (авто не дооцінювалося). Замортизоване повністю. Ринкова вартість у 2018 р. битого авто даної моделі – 12000 грн.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Документ

1

Списана первісна вартість авто за рахунок зносу

131

105

16000,00

Акт списання (форма ОЗ-3) або довільний

2

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ за п. 189.9 (умовний продаж) виходячи зі звичайної ціни: 12000×0,2 = 2400

976

641

2400,00

Податкова накладна

Приклад 2. Підприємство здійснює списання верстату як морально застарілого та такого, що не підпадає під відновлення. Первісна вартість 120000 грн (дооцінки не було). Накопичена амортизація 100000 грн (залишкова вартість 20000 грн). Ринкова вартість подібного обладнання відсутня. За базу нарахування ПДВ вирішено взяти залишкову вартість.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Документ

1

Списана первісна вартість станка за рахунок зносу

131

104

100000,00

Акт списання (форма ОЗ-3) або довільний, розрахунок бухгалтерії

2

Списано залишкову вартість станка

976

104

20000,00

3

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ за п. 189.9 (умовний продаж) виходячи з залишкової вартості: 20000×0,2 = 400

976

641

400,00

Податкова накладна

Вимушена ліквідація (списання) основних засобів

Форс-мажорна ліквідація основних засобів – це якраз той випадок, коли документальне оформлення операції грає важливу роль, так як ПДВ можна уникнути. Достатньо підготувати правильно документи. Приємною несподіванкою серпня 2018 року стало роз’яснення з боку Мінфіну в узагальнюючій податковій консультації, яке розставило всі крапки над “і” в даному напрямі:

 • визначено список необхідних документів;
 • чітко вказано, що за їх наявності ПДВ не нараховується.

До цього часу ДФС чинило свідомий супротив щодо визнання норм пп “д” пп. 14.1.191 ПКУ, в яких переховуються ситуації, що не є постачанням основних засобів. З цього приводу існують судові справи, але ж не всі платники податку доводять справи до суду. Сподіваємось, що тепер ситуація стане прозорішою. Отже, що визначило роз’яснення від Мінфіну?

Увага: В ситуації вимушеної ліквідації особливо треба подбати про належне документальне оформлення операції. Це допоможе уникнути ПДВ та штрафу за його ненарахування

Згідно УПК щодо документального підтвердження знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів (наказ Мінфіну від 03.08.2018 р. № 673) у ситуаціях, коли ліквідація здійснюється без згоди платника податку (викрадення, знищення чи зруйнування через обставини непереборної сили) та ДФС надається відповідний документ про знищення (розібрання тощо), то така ситуація не розглядається, як постачання основних засобів (п. 189.9 ПКУ). Також не застосовується й п. 198.5 щодо нарахування компенсаційного зобов’язання з ПДВ.

Важливим є те, що УПК рекомендує наступні документи:

 • сертифікат від ТПП (Торгово-промислова палата) про факт обставин непереборної сили;
 • витяг з реєстру про припинення права власності на основині засоби через їх повне знищення;
 • акт про факт пожежі від ДСНС;
 • витяг є Єдиного реєстру досудових розслідувань про викрадення основних засобів;
 • інші документи, які відповідно до чинного законодавства можуть посвідчувати факт знищення, зруйнування чи викрадення основних засобів.

Ще один варіант уникнути ПДВ – це підтвердити, що відбулося знищення, розібрання або перетворення основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого основний засіб не може уже використовуватися за первісним призначенням. УПК наголошує, що для цього достатньо рішення постійно діючої комісії з підприємства та акта на списання основних засобів за формою ОЗ-3 або за довільною формою. В останньому випадку документ має містити всі необхідні обов’язкові реквізити.

Однак, на нашу думку, це не означає, що оформивши будь-яке списання основних засобів актом по формі ОЗ-3 можна уникнути ПДВ. Наголошуємо, що має бути підтвердження саме факту знищення основного засобу як активу. Прикладом такого знищення може бути промисловий знос будівлі шляхом підриву або спалення основного засобу. У такій ситуації не залишається ні деталей, ні матеріалів, що можна використати в майбутньому. Щодо простого розібрання, то тоді має бути підтверджено, що всі частини основного засобу у вигляді деталей були оприбутковані, а не зникли в процесі розбирання. Наприклад, постане цілком логічне питання, куди при розбиранні зник кузов автомобіля чи колеса, якщо вони не були оприбутковані? Ймовірно, не все можна оприбуткувати як деталі. Що саме не було оприбутковано й чому при розбиранні – очевидно, що має бути детальний акт. За його відсутності чи неповноти це стає зачіпкою, яка дозволить ДФС не визнати акт про списання та донарахувати ПДВ. Якщо основний засіб слід розібрати, то безпечніше й простіше оформити його продаж з наступним придбанням деталей, ніж складати подібні акти, або все ж таки заплатити “ліквідаційний” ПДВ.

Увага: При розбиранні основного засобу одна лише форма ОЗ-3 (акт на списання) не зможе гарантувати відсутність ПДВ. Радимо проявити обачність у даній ситуації

Ще важливим висновком згаданого УПК, є те, що усі зазначені документи не обов’язково подавати до ДФС (такі вимоги були раніше). Це може бути здійснено лише добровільно або на офіційний запит ДФС.

Форс-мажорна ліквідація: порядок дій

Отже, якщо основний засіб списується через форс-мажор, який можна підтвердити, то порядок дій буде наступним:

 • створити комісію чи використати постійно діючу (та ж сама, що й при придбанні основних засобів і введенні їх в експлуатацію);
 • провести інвентаризацію та скласти інвентаризаційний опис основних засобів з указанням причин їх зникнення;
 • зібрати всі необхідні документи про підтвердження форс-мажору (див. вище);
 • скласти акт по формі ОЗ-3 або власне розробленій з дотриманням усіх реквізитів;
 • визначити розмір збитків.

Приклад 3. На підприємстві внаслідок пожежі всередині цеху згорів верстат. Комісія визнала неможливість його відновлення. Є акт з територіального органу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Оформлено інвентаризаційний опис. Як правильно списати основні засоби? Первісна вартість верстату 80000 грн. Накопичена амортизація – 30000 грн.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Документ

1

Списана первісна вартість верстату за рахунок зносу

131

104

30000,00

Акт списання (форма ОЗ-3) або у довільний формі, розрахунок бухгалтерії

2

Списано залишкову вартість верстату (= 80000–30000)

976

104

50000,00

Приклад 4. На підприємстві відбулася крадіжка комп’ютера (через розбите вікно). Винні особи не встановлені. Є акт з МВС та інвентаризаційний опис. Первісна вартість комп’ютера 30000 грн. Накопичена амортизація – 10000 грн.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Документ

1

Списана первісна вартість комп’ютера через крадіжку

131

104

10000,00

Акт списання (форма ОЗ-3) або у довільний формі, розрахунок бухгалтерії

2

Списано залишкову вартість комп’ютера (=30000 – 10000).

976

104

20000,00

3

Відображено на позабалансовому рахунку вартість комп’ютера до закінчення кримінальної розслідування

072

20000,00

Інвентаризаційний опис

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини