Головбух

Медичне страхування працівників: які податки сплатити

  • 21 серпня 2018
  • 1493
консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Полтава

Стаття допоможе правильно облікувати страхові внески та оподаткувати вартість страхування

Медичне страхування є добровільним. Тому підприємства страхують своїх працівників із власної волі.

Схема добровільного медичного страхування працює так. Підприємство отримує згоду кожного працівника. Способи для цього є різні. Приміром, керівник видає наказ про страхування, під яким кожен працівник поставить свій підпис. Або ж кожен працівник напише на ім’я керівника заяву-згоду на страхування. Далі підприємство подасть до страхової компанії заяву про намір укласти договір. У заяві наведе перелік осіб, на яких поширюватиметься страхування (працівників).

Наступний етап — підприємство і страхова компанія укладають між собою договір.

Після того як уклали договір, страховик (страхова компанія) видає кожній застрахованій особі (працівникові) страхові поліси (свідоцтва, сертифікати).

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Коли застрахована особа потребуватиме медичної допомоги, вона звертається до медичного закладу, що визначив страховик. Надану допомогу підтверджують відповідним документом, наприклад актом. Його працівник надає страховику, а той оплачує надані послуги медичному закладу.

Це загальні моменти функціонування системи добровільного медичного страхування. Але в кожному конкретному випадку страхування можуть бути нюанси.

Оподаткування доходу працівників

ПДФО

Суму страхових платежів, що підприємство сплатило страховій компанії на користь працівників, включайте до загального місячного оподатковуваного доходу працівників (пп. 164.2.16 Податкового кодексу України; ПК).

Для працівників такі кошти є доходом у негрошовій формі. Адже кошти не видавали працівникам особисто на руки, а перерахували третій особі (страховій компанії) на їх користь.

ПДФО утримуйте із суми оподатковуваного доходу за його рахунок (пп. 168.1.1 ПК). Тобто сума нарахованого доходу має бути більша за суму виплаченого доходу на суму ПДФО. Порядок, за яким виконують це правило, наведений у пункті 164.5 ПК: суму виданого у натуральній формі доходу (у нас — страхова сума) помножте на коефіцієнт. Для ставки ПДФО 18% він дорівнє 1,21951.

Скачайте зразки скарг на рішення фіскалів

Медичне страхування працівників: які податки сплатити
Олена Сердюкексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
За останні дев’ять місяців ДФС скасувала більше 2 тис. податкових повідомлень-рішень на 15,6 млрд грн, а платники податків виграли у суді 18,5 тис. справ і заощадили 58,9 млрд грн. Тому не приймайте покірно усі рішення податківців. Скаржтеся, а ми допоможемо :)

Облік операцій, зі сплати страхового платежу

Підприємство перерахувало страховику страховий платіж за одного працівника за перший місяць — 100,00 грн. Щоб обчислити ПДФО, збільште цю суму на коефіцієнт — 121,95 грн (100 грн × 1,21951). Визначте ПДФО — 21,95 грн (121,95 грн × 18%). Цю суму маєте перерахувати до бюджету протягом трьох банківських днів після дня, коли перерахували кошти страховій компанії (пп. 168.1.4 ПК).

У формі № 1ДФ таку виплату відобразіть із ознакою доходу «124» (ЗІР, категорія 103.02). У формі № 1ДФ зазначте оподатковуваний дохід, тобто збільшений на коефіцієнт. За даними нашого прикладу — 121,95 грн.

У формі № 1ДФ:
— роботодавець показує страховий платіж із ознакою доходу «124»;
— страхова компанія показує страхову виплату із ознакою доходу «151».

До доходу працівника страхову виплату від страхової компанії в разі настання страхового випадку не включайте (пп. 165.1.27 ПК). Таку виплату страхова компанія відобразить у формі № 1ДФ із ознакою доходу «151».

Не вскочте в грошову халепу, рахуючи зарплату!

Медичне страхування працівників: які податки сплатити
Ірина Петрусенкоексперт MCFR Головбух
Цілком зрозумілим є небажання бухгалтерів виправляти помилки у формі № 1ДФ. Бо за це обов’язково оштрафують. Та іноді штрафів можна уникнути. Як та коли штрафів аж ніяк не позбутися?

військовий збір

Підприємство утримує військовий збір із суми сплачених страхових платежів. Підстава — підпункт 1.2 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПК, у якому записано, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 ПК, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Якщо підприємство сплатило страховий платіж у сумі 100,00 грн, військовий збір дорівнюватиме 1,50 грн (100,00 грн × 1,5%). Строк перерахування військового збору до бюджету такий самий, як ПДФО.

Фіскали зазначають (ЗІР, категорія 103.25), що позаяк базою оподаткування військовим збором є вартість доходу у негрошовій формі, розрахована за звичайними цінами за правилами, що визначає ПК, його відображають у рядку «Військовий збір» розділу ІІ форми № 1ДФ без урахування коефіцієнта, визначеного за пунктом 164.5 ПК. Тобто в розділі ІІ покажіть оподатковуваний дохід — 100,00 грн.

ЄСВ

Сума страхових платежів не є базою оподаткування ЄСВ (п. 2 розд. ІІ Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 № 1170).

Із консультації «Медичне страхування працівників: як оподатковувати»

Медичне страхування працівників: які податки сплатити
Відповідає Ірина Чигир головний редактор комерційних видань MCFR: Головбух
Як укласти договір медичного страхування працівників ?

Бухгалтерський облік

Підприємство може застрахувати одного, декількох або всіх працівників. На облік та оподаткування це не впливає.

Якщо страхування масове та ще й передбачене у колективному договорі як додаткова соціальна гарантія, списуйте ці витрати у дебет того рахунку, на який списуєте заробітну плату працівників:

  • рахунки 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» — робітники;

  • рахунок 92 «Адміністративні витрати» — адмінперсонал;

  • рахунок 93 «Витрати на збут» — служби збуту тощо.

Внески підприємств згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їхніх сімей є іншими виплатами, що не належать до фонду оплати праці (п. 3.5 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держстату від 13.01.2004 № 5).

Отже, немає підстав вважати таку виплату заробітною платою. Тому страхові платежі відображайте винятково на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Витрати на медичне страхування відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» входять до складу інших операційних витрат. Тобто пишіть їх у дебет субрахунку 949 у кореспонденції із кредитом субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами». А внески страховій компанії обліковуйте на субрахунку 654 «За індивідуальним страхуванням» (лист Мінфіну від 22.03.2010 № 31-34000-20-10/6144).

Наведемо бухгалтерський облік операцій зі сплати страхового платежу за даними Прикладу.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Перерахували місячний страховий платіж страховій компанії

654

311

100,00

2

Нарахували дохід працівникові

949

66

121,95

3

Утримали ПДФО за рахунок нарахованого доходу

66

641

21,95

4

Утримали військовий збір за рахунок інших доходів працівника

66

642

1,50

Сплатили до бюджету:

5

ПДФО

641

311

21,95

6

військовий збір

642

311

1,50

7

Відобразили наданий працівникові дохід

66

654

100,00


Податок на прибуток

Об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємство визначає шляхом коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку чи збитку) за даними бухгалтерського обліку на податкові різниці (пп. 134.1.1 ПК). Показавши страхові виплати у витратах (субрахунок 949), враховуйте їх, коли визначаєте об’єкт оподаткування податком на прибуток. Податкових різниць для страхових виплат не передбачено.

Збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму страхових виплат, що визнали у бухгалтерському обліку витрат, мусите в тому разі, якщо порушено умови договору страхування, наведені в підпункті 14.1.52-1 ПК. Наприклад, страхову виплату згідно з договором виплатили працівникові, а не медичному закладу. Або строк дії договору менший за рік. Або у договорі передбачено в разі його розірвання повернути страхові платежі працівникові. Сам лише факт звільнення працівника чи розірвання договору добровільного медичного страхування не впливає на податкові наслідки відповідно до пункту 123-1 ПК. Такої думки і податківці (ЗІР, категорія 102.13).

ПДВ

Надання послуг із страхування не оподатковують ПДВ (пп. 196.1.3 ПК). Але ця пільга стосується страхових компаній.

Придбаває страхові послуги підприємство — послуги без ПДВ. Тому вартість придбаних послуг відображайте у рядку 10.3 податкової декларації з ПДВ.

РЕЗЮМЕ

Медичне страхування працівників є добровільним. Суми страхових платежів включайте до загального оподатковуваного доходу працівника. ЄСВ на суму доходу працівника у вигляді страхових платежів не нараховуйте.

Як отримати лікарняні від Фонду соцстраху

Медичне страхування працівників: які податки сплатити
Шарий Тараскерівник експертної групи MCFR Головбух
Розрахунок лікарняних та декретних здійснюйте за новими правилами. Також зважте, що з 01.10.2018 почала діяти нова форма заяви розрахунку для лікарняних. Покроково і з прикладами про те: • що нового в порядку отримання фінансування; • як рахувати страховий стаж: за довідками ОК-5 та ОК-7 чи за новим додатком 9; • хто приймає рішення про призначення лікарняних та декретних підприємцям, членам фермерських господарств, особам, які провадять незалежну профдіяльність; • як заповнити заяву-розрахунок; • в які строки виплатити кошти; • що Фонд соцстраху перевірить у заявці на фінансування; • як звітувати за отримані кошти

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл