Головбух

Претензія про сплату неустойки та її облік у заявника

 • 13 серпня 2018
 • 549
Автор:
керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух

Коли учасники господарських відносин не виконують договірних зобов’язань або виконують їх неналежно, вони сплачують штрафні санкції різних видів (ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України; ГК). Це можуть бути неустойка, штраф або пеня.

У договірних умовах можна передбачити випадки, коли:
 • стягують лише штрафні санкції;
 • стягують збитки у повній сумі разом зі штрафними санкціями;
 • стягують на вибір кредитора або збитки, або штрафні санкції (ст. 232 ГК).
Дещо інакше врегульовує цю ситуацію Цивільний кодекс України (ЦК). Так, у частині 1 статті 624 ЦК зазначено, неустойку слід стягувати у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків. Утім, стаття 230 ГК є спеціальною нормою, яка встановлює особливості регулювання майнових відносин суб’єктів господарювання, тому її слід застосовувати переважно, аніж статтю 624 ЦК, що містить загальне регулювання. На цьому наголошував і ВГСУ у своєму інформаційному листі від 07.04.2008 № 01-8/211.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Документальне оформлення

Перш ніж пред’явити письмову претензію, доцільно зв’язатися з контрагентом і запропонувати йому добровільно виконати свої зобов’язання. Адже підприємство, що порушило майнові права і законні інтереси другої договірної сторони, зобов’язане їх поновити, не чекаючи пред’явлення претензії (ст. 19 Господарського процесуального кодексу України; ГПК).

Якщо порозуміння з порушником не досягли, аби безпосередньо врегулювати спір, зверніться до нього з письмовою претензією (див. Додаток).

Як спростити зустрічну звірку

Претензія про сплату неустойки та її облік у заявника
Наталія Васильченкоголовний редактор системи «Expertus: Головбух»
Кожні дві з трьох компаній щонайменше раз на квартал відповідають на запити податківців у межах зустрічної звірки. Ми підкажемо, що робити бухгалтерові, аби витрачати менше часу і зусиль на цю процедуру. Зокрема, нагадаємо, що замість паперових можна надавати електронні копії. І це не єдиний спосіб спростити зустрічну звірку.

Приклад оформлення претензії

Додаток
Приклад оформлення претенції:
 
У претензії зазначте:
 • повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, якому пред’являєте претензію;
 • дату пред’явлення і номер претензії;
 • обставини, на підставі яких пред’являєте претензію;
 • докази, що підтверджують ці обставини;
 • посилання на відповідні нормативні акти;
 • вимоги заявника;
 • суму претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
 • платіжні реквізити заявника претензії;
 • перелік документів, що додаєте до претензії, а також інших доказів (ч. 3 ст. 222 ГК).
Документи, що підтверджують вимоги заявника, додайте в оригіналах або належно завірених копіях. Документи, що є у другої сторони, до претензії можете не додавати, зазначивши про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів можете додати платіжну вимогу-доручення на суму претензії.

Претензію підписує повноважна особа підприємства або її представник. Надішліть її адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручіть під підпис.

Увага: претензію надішліть адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручіть під підпис.


Імовірний порушник має місяць, аби розглянути претензію, якщо інший строк не встановлений ГУ чи іншими законодавчими актами. Обгрунтовані вимоги заявника одержувач зобов’язаний задовольнити. Під час розгляду претензії сторони мають звірити розрахунки, провести експертизу або в інший спосіб забезпечити досудове врегулювання спору.

Відповідати на претензію також потрібно письмово. Відповідь підписує повноважна особа підприємства або її представник. Її надсилають рекомендованим або цінним листом чи вручають під підпис.

Що написати у відповіді на претензію, законодавство не визначає. Рекомендуємо навести таку інформацію:
 • повне найменування і поштові реквізити підприємства;
 • дату і номер відповіді;
 • дату і номер претензії, на яку відповідають;
 • визнану суму, назву, номер і дату розрахункового документа на перерахування цієї суми або строк і спосіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці, — коли претензію визнали повністю або частково;
 • мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обгрунтовують відхилення претензії, — коли претензію відхилили повністю або частково; перелік документів, що їх додали до відповіді, та інших доказів.

Буває, що виконувати претензійні вимоги порушник все одно не бажає. Тоді заявникові доведеться вирішувати справу в суді.

Облік неустойки

Для бухгалтерського обліку неустойка є одним із видів претензій, що їх обліковують на субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями» (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291; далі — Інструкція № 291).

Утім, дохід у сумі неустойки на субрахунку 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки» визнавайте, лише коли неустойку визнав боржник, або якщо є рішення суду чи арбітражного суду про її стягнення. Таке пояснення до застосування названого субрахунку містить Інструкція № 291, і, власне, такий порядок визнання доходу відповідає нормам П(С)БО 15 «Дохід».

Увага: дохід у сумі неустойки визнавайте, лише коли неустойку визнав боржник, або є рішення суду чи арбітражного суду про її стягнення.


Тобто, якщо боржник не визнав суму неустойки, проведення дебет субрахунку 374 із кредитом субрахунку 715 не відображають.

Натомість на субрахунку 041 «Непередбачені активи» обліковують непередбачені активи, за якими існує ймовірність надходження економічних вигід у сумі очікуваного відшкодування збитків. Однак вважаємо, що такий позабалансовий субрахунок придатний і для обліку не визнаної боржником неустойки, адже ліпшого субрахунку для цього Інструкція № 291 не містить.

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Претензія про сплату неустойки та її облік у заявника
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Приклад: Облік неустойки у заявника

На підставі письмової претензії заявник вимагає сплатити 20 000 грн. неустойки за неналежне виконання договірних зобов’язань. Порушник погодився сплатити 15 000 грн. неустойки, а в оплаті іншої частини суми обгрунтовано відмовив, із чим погодився і заявник.


з/п
Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, 
грн.
 
Д-т К-т
1 Надіслано письмову претензію контрагенту 041 20 000
2 Контрагент частково задовольнив претензію 374 715 15 000
3 Списано з позабалансового обліку претензію 041 20 000 
4 Отримано неустойку від контагента 311 374 15 000
Непередбачені активи списують у міру того, як їх визнають чи не визнають за результатами вирішення невизначених подій. І не відкладайте пред'явлення претензії на потім, адже для вимог про стягнення штрафних санкцій позовна давність становить всього рік (ч. 2 ст. 258 ЦК).

Ситуація: як у бухобліку відобразити операцію зі сплати на користь підприємства пені, інфляційних нарахувань і 3% річних

  Згідно з Планом рахунків на субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями» ведеться облік розрахунків за пред’явленими підприємством претензіями — постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред’явленими їм і визнаними штрафами, пенею, неустойками. Аналітичний облік ведеться по кожному з дебіторів (за видами заборгованості, термінами її виникнення і погашення).

  Крім того, інформація про штрафи, пені, неустойки, інші санкції, передбачені за порушення господарських договорів, які визнані боржником або відносно яких є рішення суду, узагальнюється на субрахунку 715 «Отримані штрафи, пені, неустойки».

  Бухгалтерські проводки такі (числа умовні):
  • Дебет 374 — Кредит 715 — задоволено позов підприємства в господарському суді (у т. ч. і пеня, інфляція, 3% річних) — 1000 грн. (підстава — рішення суду);
  • Дебет 715 — Кредит 791 — віднесено суму визнаної пені, інфляції, 3% річних на результати діяльності — 1000 грн. (підстава — бухгалтерська довідка);
  • Дебет 311 — Кредит 374 — надійшла оплата претензії від контрагента-дебітора — 1000 грн. (підстава — виписка банка).

  Читайте гарячу публікацію
  EXPERTUS:ГОЛОВБУХ

  ➤ Як провести річну інвентаризацію швидко: поради колег

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

  Освітні заходи
  Перевірте свої знання та здобудьте нові
  Взяти участь
  Інтернет-магазин
  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
  Ми в соцмережах
  Потрібен цей файл?

   зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

   ✔ бланки документів

   ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

   ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Я тут вперше
  І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
  Скачати файл