text
Головбух

Податок на виведений капітал замість податку на прибуток: процес запущено

 • 12 липня 2018
 • 9537
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Цього місяця сталася та подія, яка уже обговорювалася більше року – до Верховної ради внесено законопроект про нові зміни до Податкового кодексу України. Дуже суттєві зміни для підприємств. Щоправда, це ще тільки законопроект, який не пройшов навіть першого читання. Однак, поданий він особисто Президентом і відзначений ним як невідкладний. Гадаємо, що зміни будуть, а тому проаналізуємо, чого ж очікувати бухгалтеру і бізнесу від цих нововведень.

Що відбувається

В Україні планується заміна податку на прибуток податком з іншою логікою – податком не виведений капітал. За суттєвістю це навіть більше минулих радикальних змін з податку на прибуток, так як тоді змінювалися тільки правила його розрахунку. Згадаємо ці зміни:

 • 2011 р. – введення Податкового кодексу (ПКУ) з новим підходом до розрахунку податку на прибуток, близьким до правил бухгалтерського обліку;
 • 2015 р. – повна зміна розділу ІІІ ПКУ і розрахунок податку на прибуток на базі бухгалтерського обліку і даних фінансової звітності, а також введення механізму коригування об’єкта оподаткування на податкові різниці для підприємств з сумою доходу більше 20 млн грн.

З 01.01.2019 р. (саме ця дата планується як введення в дію змін) – податок на прибуток скасовується і підприємства замість податку на прибуток починають розраховувати податок на виведений капітал та звітувати про нього. Правила його визначення регулюватиме новий розділ ПКУ – розділ ІІІ1. Як бачимо, в нашій державі нововведення живуть 3-4 роки (2011-2015; 2015-2018), і бухгалтерам знову доведеться вивчати все заново. Разом з податківцями. І в пропонованому підході уже немає податкових різниць, доходів і витрат.

 З 2019 р. планується до введення податок на виведений капітал як заміна податку на прибуток

В чому суть податку на виведений капітал

В усьому цивілізованому світі підприємства (юридичні особи та прирівняні до них утворення) сплачують податок на приріст капіталу. Його різновидом якраз і є звичний для нас податок на прибуток, в ідею якого покладено оподаткування різниці між доходами та витратами підприємства. Держава може не визнавати певні витрати, вимагати коригувати прибуток на певні суми. В основу розрахунку, як правило, покладений або бухгалтерський прибуток (наприклад, більшість країн ЄС, Україна зараз) або особливі податкові правила визнання доходів і витрат (наприклад, США, Україна з 1997 по 2010 роки). Суть податку на прибуток – це оподаткування чистого притоку ресурсів до підприємства, що призводять до зростання його капіталу.

 Податок на вилучений капітал – це оподаткування відтоку ресурсів з підприємства

Що оподатковуємо?

Податок на прибуток

Податок на вилучений капітал

Чистий притік ресурсів

(надходження – витрачання)

Відтік ресурсів за межі підприємства

Однак, приріст капіталу можна оподаткувати ще й непрямим чином – тоді, коли його “забирає” собі власник. Суть податку на виведений капітал – це оподаткування не прибутку, а тільки таких операцій, як виплата дивідендів, виплата безповоротної фінансової допомоги, безоплатна передача товарів, робіт, послуг, роялті, відсотки та інші подібні операції, які призводять до виведення капіталу за межі юридичної особи. Виходить, що податок на виведення капіталу – це податок на дивіденди та інший відтік ресурсів з підприємства. А якщо дивіденди не платити? Виходить, що тоді й не буде сплати податку. Звичайно, якщо також немає інших відтоків ресурсів, про які йшла мова. Це і є обіцяна “цукерка” для бізнесу від Президента.

 Немає дивідендів і наданої безповоротної фінансової допомоги – немає й податку на виведений капітал. Не виводимо ресурси з бізнесу – тоді сплачуємо нуль

Дивіденди й податки

Запитання з практики

Виплата дивідендів засновникам підприємства — фізособам

Податок на виведений капітал замість податку на прибуток: процес запущено
Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Головбух»
Чи можна виплатити дивіденди, якщо чисті акти ТОВ менші за статутний капітал, тобто підприємство є збитковим та його власний капітал від’ємний? Відповідь читайте у публікації «Виплата дивідендів засновникам підприємства — фізособам»

За умов сплати податку на прибуток дивіденди, нагадуємо, оподатковувалися тільки при виплаті їх фізичним особам. Але у такій ситуації виходило, що приріст капіталу оподатковувався, по-суті, двічі:

В умовах податку на виведений капітал – дивіденди, що виплачуються неплатникам податку на вилучений капітал, оподатковуються завжди (й при виплаті юридичним, й при виплаті фізичним особам), але один раз – тільки податком на виведений капітал. ПДФО та військовий збір уже сплачувати буде не треба. По факту прибирається подвійне оподаткування.

 Дивіденди оподатковуватимуться завжди при виплаті неплатникам податку на вилучений капітал. Інші податки при цьому не сплачуються

Виплати нерезидентам й податки

Нагадуємо, що по факту подвійне оподаткування існує й щодо виплат нерезидентам. Насьогодні при виплаті нерезидентам дивідендів, роялті тощо, податок сплачується також двічі:

 • коли підприємство заробило прибуток (18%);
 • коли підприємство передало (сплатило) ресурси нерезиденту (15%), – так званий “податок на репатріацію” (дещо застаріла назва, насьогодні вважається частиною податку на прибуток та звітується в одній з ним декларації).

При сплаті податку на вилучений капітал, таким чином, залишиться тільки оподаткування сплати ресурсів нерезиденту.

 Усувається подвійне оподаткування виплат нерезидентам

Чому це відбувається

Після ознайомлення з перерахованими ключовими ідеями податку на вилучений капітал виникає цілком резонне питання: навіщо це все? Подумаєте, що знову як і з нещодавнім законом про валюту це все пов’язано з Євроінтеграцією та вимогами МВФ? А от і ні. Насправді, на цей раз прямого зв’язку немає. Більше того, зазначимо, що:

 • у Європі податок на вилучений капітал є тільки в Естонії (з 2000 р.) та Латвії, Македонії та Молдови. Ще є Грузія (з 2017 р.). Всі інші користуються податком на прибуток;
 • МВФ взагалі зазначив, що слід обережно ставитися до цього експериментального та новітнього податку й наслідки його впровадження потребують певної компенсації. Якою буде у нас компенсація втрати податку на прибуток поки що невідомо. Наприклад, у Грузії це було підвищення акцизів та податків на автомобілі.

 Податок на виведений капітал (ПВК) – не є поширеною європейською практикою та належить до експериментальних, нових, нестандартних і малопоширених систем оподаткування

Офіційно влада декларує введенням цього податку наступні наміри:

 • збільшити  притік інвестицій – відсутність подвійного оподаткування (див. вище), збільшення простоти оподаткування та зменшення корумпованості;
 • детінізація – зменшення необхідності використання офшорів (адже при відсутності виведення капіталу податок нульовий), відпадання потреби в використанні схем оптимізації через єдиноподатників. Хоча все це спірно;
 • стимулювання розвитку бізнесу – подібна система оподаткування робить вигіднішим залишати прибуток в межах підприємства, в розвитку бізнесу;
 • полегшення адміністрування податків – податок на виведений капітал легший в розрахунку, не потребує від податківців знань з МСФЗ/П(С)БО, аналізу формування показників фінансової звітності.

Залучаємо кошти від засновника

Податок на виведений капітал замість податку на прибуток: процес запущено
Відповідає Наталія ТОВЧЕНИК експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Поповнити статутний капітал можна й шляхом реінвестиції дивідендів. Щоправда, цим методом можуть скористатися лише прибуткові підприємства. У журналі «Головбух» читайте про всі нюанси залучення коштів до статутного капіталу.

А тепер розглянемо деякі подробиці.

Податку на прибуток взагалі не буде?

Податок на прибуток все ж таки ще залишається. Але тимчасово і не для кожного. Буде для:

 • банків (до кінця 2021 р.). Щоправда, вони можуть відмовитися від нього та перейти на податок на виведений капітал;
 • тих, хто уточнює податок на прибуток за минулі податкові періоди з урахуванням існуючих строків давності (1095 днів);
 • тих, хто сплачує податок з доходу нерезидентів (податок на репатріацію) за звітні періоди по кінець 2018 р.

Виходить, що для таких перехідних моментів податок на прибуток поки що буде (як і розділ ІІІ ПКУ).

Основна інформація про податок на виведений капітал

Коротко пропоновану систему оподаткування можна подати наступним чином:

Порівняння

Характеристика

Що оподатковується (об’єкт)

Виведення капіталу (дивіденди та прирівняні платежі), крім виводу капіталу платникам ПВК

Платники податку на виведений капітал

Усі юридичні особи-резиденти, що провадять господарську діяльність на території України, а також нерезиденти та їх представництва, які зареєструвалися платниками відповідно до п. 1331.2 ПКУ (є зобов’язані і незобов’язані реєструватися).

Також єдиноподатники в межах операцій з нерезидентами, що не є платниками ПВК.

Неплатники податку на виведений капітал

Неприбуткові установи, єдиноподатники (крім деяких операцій), фізичні особи

Ставки

15% (основна ставка для дивідендів і повернення внесків); 20 % (прирівняні платежі); 5% (платежі пов’язаним особам-нерезидентам)

Звітний період

Квартал (можливий рік)

Строк подачі декларації

60 днів після кінця кварталу

Строк сплати податку

70 днів після кінця кварталу

Адміністрування податку

Введення електронного реєстру платників ПВК та електронних кабінетів (за аналогією з ПДВ)

Коди операцій

Також пропонуються проставляти коди операцій в розрахункових документах при здійсненні оподатковуваних операцій з неплатниками ПВК (контроль та надання інформації по таким операціям будуть здійснювати банки)

Накладання штрафів

ДФС накладає штраф та стягує його у разі фіктивності операцій платника податку тільки за рішенням суду (де треба довести фіктивність операцій). Фіктивність операцій – оформлення операцій з виведення капіталу іншим чином, їх маскування під звичайні.

Розрахунок податку на виведений капітал

А тепер розглянемо, як же буде рахуватися податок на виведений капітал на основі даних проекту змін до ПКУ та ставки податку на виведений капітал (сам проект ви можете знайти за посиланням на сайті Мінфіну).

Сплачувати й декларувати податок буде підприємство, що здійснює платіж неплатнику ПВК. Воно буде як податковий агент (за аналогією з нині існуючим утриманням ПДФО при виплаті дивідендів чи зарплати фізичним особам). Наприклад, при виході з підприємства учасника треба буде утримати з розподіленого на учасника прибутку ПВК.

База оподаткування ПВК: операції з виведення капіталу

Види платежів

(виведення ресурсів)

Ставка податку на виведений капітал

Платежі будь-яким суб’єктам неплатникам податку на виведений капітал та нерезидентам

Дивіденди у грошовій/негрошовій формах*

15%

Повернення внесків власнику при його виході чи ліквідації підприємства (оподатковується сума перевищення: вартість повернення – вартість вкладу)

Майно, що повертається у межах спільної діяльності (оподатковується сума перевищення: вартість майна, що повертається – вартість внеску)

Роялті, використання трансфертних цін, інвестиції закордон

20%

Безповоротна фінансова допомога, відсотки, платежі по страхуванню закордон, безоплатна передача майна та інші прирівняні операції

Внески до статутного капіталу, внески до спільної діяльності

Фінансова допомога, що не була повернута протягом 12 місяців**

Платежі резидентам-єдиноподатникам, що є пов’язаними особами

Придбання товарів, робіт, послуг

20%

Платежі пов’язаним особам-нерезидентам

Погашення боргових зобов’язань

5%

Платежі пов’язаним особам-нерезидентам з держав з низькоподатковою юрисдикцією, де ставка податку на прибуток менша 13% (або коли сума боргів перед такими нерезидентами більша ніж у 3.5 рази за суму власного капіталу)

Платежі іншим платникам податку на виведений капітал

Дивіденди, повернення внесків до статутного капіталу, спільної діяльності

Не оподатковується

Роялті, використання трансфертних цін

Фінансова допомога, відсотки та інші прирівняні платежі

Нерозподілений прибуток, що залишається у підприємства

Не оподатковується

* виняток – платежі акціями та платежі громадським організаціям інвалідів (детальніше – п. 1361.1.1 проекту змін до ПКУ);

** крім фінансової допомоги наданої неприбутковим організаціям при дотриманні вимог п. 1371.1.5 проекту змін до ПКУ.

 Сплачувати ПВК буде підприємство, яке виводить капітал (як податковий агент)

Крім цього проектом пропонується зменшувати  суму податку на виведений капітал на вирахування, до яких можуть належати (п. 1401.7 проекту змін  до ПКУ):

 ПВК =  платежі з виведення капіталу × ставка податку – вирахування при поверненні капіталу – податок на майно

Спрощена система оподаткування та податок на вилучений капітал

Спрощена система оподаткування залишається, але:

 • при здійсненні операцій з нерезидентом, що не є платником ПВК, єдиноподатник повинен утримувати з прирівняних до виведення капіталу платежів податок за ставкою 20% (див. таблицю вище, а також п. 1341.1.2 проекту змін до ПКУ);
 • якщо єдиноподатник є пов’язаною особою, то при здійсненні йому платежів з товари, роботи, послуги платник ПВК зобов’язаний утримувати податок (ставка 20%);
 • перехід на спрощену систему платника ПВК прирівнюється до ліквідації підприємства. Нараховується розподіл та умовне повернення власникам майна. Сума перевищення між вартістю внеску за статутом та вартості розподіленої частки підпадає під оподаткування (ставка 15%).

Нагадуємо, що пов’язані особи (п. 14.1.159 ПКУ) – це зокрема ситуація наявності часток у капіталі більше 20% та здійснення управління підприємством для фізособи.

Переплати з податку на прибуток та новий податок

Тим, хто має переплати з податку на прибуток, можна не переживати – їх суми можуть бути зараховані в рахунок сплати податку на вилучений капітал або повернуті з бюджету.

Що ще мітиться в проекті

Крім вищенаведеного, проект змін до ПКУ містить зміни й уточнення визначень майна та контрольованих операцій, звичайних цін і трансфертного ціноутворення, неприбуткових організацій та їх критеріїв. Все це детально варто розглядати уже після прийняття закону.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте розширений доступ до:

змін в законодавстві

методів розв'язання складних робочих ситуацій

калькуляторів, сервісів пошуку УКТ ЗЕД та ДКПП, перевірки контрагентів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль