Головбух

Податок на виведений капітал замість податку на прибуток?

6 серпня 2019
28002
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Ідею введення податку на виведений капітал тривалий час обговорювали фахівці. Хоча у 2019 році його не ввели, ймовірність його введення у найближчі 3 роки залишається високою. Отже, що це за новації і до чого вони призведуть?

Дещо минулорічної історії

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Введення податку на виведений капітал обговорювалося фахівцями активно ще осінню 2018 року, Мінфін навіть заготував оновлений розділ ІІІ Податкового кодексу (так званий проект № 8557). Однак, до обговорення у Верховній раді даних змін так і не почалося. Такі світові організації, як МВФ і Світовий банк досить стримано поставилися до даної ідеї і надалі вказують на високі ризики його введення, головний з яких – недоотримання надходжень Державного бюджету. Головна ж мета податку – детінізація – може й не бути досягнута, так я проблема не в самому податку на прибуток, який хочу замінити.

З початком 2019 року про податок на виведений капітал трохи забули, але зі зміною Президента та Верховної ради питання заміни податку на прибуток на податок на виведений капітал постало знову у липні.

В чому суть податку на виведений капітал

В усьому цивілізованому світі підприємства (юридичні особи та прирівняні до них утворення) сплачують податок на приріст капіталу. Його різновидом якраз і є звичний для нас податок на прибуток, в ідею якого покладено оподаткування різниці між доходами та витратами підприємства. Держава може не визнавати певні витрати, вимагати коригувати прибуток на певні суми. В основу розрахунку, як правило, покладений або бухгалтерський прибуток (наприклад, більшість країн ЄС, Україна зараз) або особливі податкові правила визнання доходів і витрат (наприклад, США, Україна з 1997 по 2010 роки). Суть податку на прибуток – це оподаткування чистого притоку ресурсів до підприємства, що призводять до зростання його капіталу.

Увага: Податок на вилучений капітал – це оподаткування відтоку ресурсів з підприємства

Що оподатковуємо?

Податок на прибуток

Податок на вилучений капітал

Чистий притік ресурсів

(надходження – витрачання)

Відтік ресурсів за межі підприємства

Фінансова звітність

фінансова звітність є невід’ємною частиною декларації з податку на прибуток та подається до ДФС

Фінансова звітність ДФС уже не потрібна, так як не визначає базу оподаткування

Однак, приріст капіталу можна оподаткувати ще й непрямим чином – тоді, коли його “забирає” собі власник. Суть податку на виведений капітал – це оподаткування не прибутку, а тільки таких операцій, як виплата дивідендів, виплата безповоротної фінансової допомоги, безоплатна передача товарів, робіт, послуг, роялті, відсотки та інші подібні операції, які призводять до виведення капіталу за межі юридичної особи. Виходить, що податок на виведення капіталу – це податок на дивіденди та інший відтік ресурсів з підприємства. А якщо дивіденди не платити? Виходить, що тоді й не буде сплати податку. Звичайно, якщо також немає інших відтоків ресурсів, про які йшла мова. Це і є обіцяна “цукерка” для бізнесу від Президента.

Увага: Немає дивідендів і наданої безповоротної фінансової допомоги – немає й податку на виведений капітал. Не виводимо ресурси з бізнесу – тоді сплачуємо нуль 

Навіщо потрібен податок на виведений капітал?

Після ознайомлення з перерахованими ключовими ідеями податку на вилучений капітал виникає цілком резонне питання: навіщо це все? Подумаєте, що знову як і з нещодавнім законом про валюту це все пов’язано з Євроінтеграцією та вимогами МВФ? А от і ні. Насправді, на цей раз прямого зв’язку немає. Більше того, зазначимо, що:

 • у Європі податок на вилучений капітал є тільки в Естонії (з 2000 р.) та Латвії, Македонії та Молдови. Ще є Грузія (з 2017 р.). Всі інші користуються податком на прибуток;
 • МВФ взагалі зазначив, що слід обережно ставитися до цього експериментального та новітнього податку й наслідки його впровадження потребують певної компенсації. Якою буде у нас компенсація втрати податку на прибуток поки що невідомо. Наприклад, у Грузії це було підвищення акцизів та податків на автомобілі.

Увага: Податок на виведений капітал (ПВК) – не є поширеною європейською практикою та належить до експериментальних, нових, нестандартних і малопоширених систем оподаткування

Офіційно влада декларує введенням цього податку наступні наміри:

 • збільшити  притік інвестицій – відсутність подвійного оподаткування (див. вище), збільшення простоти оподаткування та зменшення корумпованості;
 • детінізація – зменшення необхідності використання офшорів (адже при відсутності виведення капіталу податок нульовий), відпадання потреби в використанні схем оптимізації через єдиноподатників. Хоча все це спірно;
 • стимулювання розвитку бізнесу – подібна система оподаткування робить вигіднішим залишати прибуток в межах підприємства, в розвитку бізнесу;
 • полегшення адміністрування податків – податок на виведений капітал легший в розрахунку, не потребує від податківців знань з МСФЗ/П(С)БО, аналізу формування показників фінансової звітності.

А тепер розглянемо деякі подробиці. 

Податок на виведений капітал

Що ж чекає бухгалтера та бізнес, якщо подує цей новий буревій змін – податок на виведений капітал? Звичайно, що вивчати деталі ще поки що зарано, але зрозуміти його ідею та основне, до чого слід готуватися – можна уже зараз.

Суть податку – оподатковувати не прибуток, а будь-який вихід капіталу з підприємства чи господарські операції, які прирівняні до таких. Виходить, що:

 • обліковувати доходи та витрати для даного податку буде не потрібно. Необхідно буде вести податковий облік лише окремих господарських операцій, які потрапляють під оподаткування. На основі такого обліку має бути складена декларація з податку на виведений капітал;
 • фінансова звітність стає непотрібною для розрахунку податку та, ймовірно, не буде подаватися до ДФС;
 • якщо підприємство не виплачувало дивіденди, не повертало внески засновникам та не проводило операцій, які прирівняні до вилучення капіталу, то податок взагалі сплачуватися не буде.

Увага: Податок на виведений капітал не передбачає обліку доходів і витрат, фінансового результату – все це не є базою оподаткування

Більше того, ДФС обіцяє перевести все в автоматизований режим. Що це значить? Вона передбачатиме наступні елементи:

 • створення Реєстру платників податку на виведений капітал (туди потраплять всі платники податку на прибуток);
 • створення системи кодифікації господарських операцій. Бухгалтеру доведеться проставляти коди операцій у платіжних документах (по окремому коду на кожний вид оподатковуваної операції та універсальний код для інших);
 • інформацію щодо операцій треба буде подавати через електронний кабінет щодня (мабуть, тільки щодо оподатковуваних);
 • здійснюватиметься автоматизований аналіз податкової інформації, про результати якої платник податку знатиме до 10-го числа третього місяця кварталу, який настає за звітним;
 • звітним буде квартал, а в окремих випадках – рік.

Увага: Сплачувати ПВК буде підприємство, яке виводить капітал (як податковий агент)

Крім цього проектом № 8557 пропонується зменшувати  суму податку на виведений капітал на вирахування, до яких можуть належати (п. 140.7 проекту):

 • сплачені суми ПВК по фінансовій допомозі, у разі її повернення;
 • сплачені суми ПВК при здійсненні вкладів до статутного капіталу чи спільної діяльності, у разі їх повернення;
 • сплачені суми податку на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю).

Увага: ПВК =  платежі з виведення капіталу × ставка податку – вирахування при поверненні капіталу – податок на майно.

Податок на вилучений капітал проти єдиного податку

Спрощена система оподаткування за існуючими розробками залишається, але:

 • при здійсненні операцій з нерезидентом, що не є платником ПВК, єдиноподатник повинен утримувати з прирівняних до виведення капіталу платежів податок за ставкою 20% (див. таблицю, а також п. 134.2 проекту змін до ПКУ);
 • якщо єдиноподатник є пов’язаною особою, то при здійсненні йому платежів з товари, роботи, послуги платник ПВК зобов’язаний утримувати податок (ставка 20%);
 • перехід на спрощену систему платника ПВК прирівнюється до ліквідації підприємства. Нараховується розподіл та умовне повернення власникам майна. Сума перевищення між вартістю внеску за статутом та вартості розподіленої частки підпадає під оподаткування (ставка 15%).

Нагадуємо, що пов’язані особи (п. 14.1.159 ПКУ) – це зокрема ситуація наявності часток у капіталі більше 20% та здійснення управління підприємством для фізособи.           

Платники та ставки податку на виведений капітал

У разі впровадження нового податку буде діяти наступний механізм його розрахунку:

 • будуть існувати платники податку на виведений капітал: ними автоматично стають всі платники податку на прибуток;
 • будуть існувати неплатники податку на виведений капітал: фізичні особи, фізособи-підприємці загальної системи, єдиноподатники як фізичні особи, так і підприємці.

Під об’єктом особливої уваги ДФС стануть операції між платниками та неплатниками податку на виведений капітал.

Існуватиме 3 ставки податку:

 • 15% – пряме виведення капіталу;
 • 20%  – прирівняні до виведення капіталу операції;
 • 5% – по платежам щодо погашення боргів пов’язаним особам-нерезидентам. 

Більш детально, які операції потрапляють під оподаткування податком на виведений капітал (ПВК), можна з’ясувати з таблиці нижче.

База оподаткування ПВК

Види платежів

(виведення ресурсів)

Ставка податку на виведений капітал

Операції з виведення капіталу

Дивіденди у грошовій/негрошовій формах, які сплачуються неплатнику ПВК*

15%

Повернення вкладів власнику (неплатнику ПВК) при його виході чи ліквідації підприємства (сума перевищення = вартість повернення – вартість вкладу)

Майно, що повертається у межах спільної діяльності неплатнику ПВК (сума перевищення = вартість майна, що повертається – вартість внеску)

Виплати в грошовій/негрошовій формі частини прибутку державним/комунальним підприємствам.

Операції, які прирівняні до виведення капіталу

Виплата процентів, штрафів, комісій нерезидентам з держав з низькими ставками податку на прибуток або нерезидентам, що є пов’язаними особами

20%

Виплати за договорами страхування та перестрахування закордон (страховикам-нерезидентам) за певними правилами згідно п. 137.1.2 проекту.

Сплата роялті (понад ліміт), здійснення фінансових інвестицій закордон, перекази на рахунки в іноземних банках з рахунку в українському банку

Сплата зобов’язань по укладеним договорам, якщо їх виконання не призводить до отримання майна, робіт, послуг чи зарахування коштів на рахунок платника податку в українському  банку

Надання безповоротної фінансової допомоги, безоплатна передача майна та інші прирівняні операції

Внески до статутного капіталу, внески до спільної діяльності, які здійснюються неплатникам ПВК

Фінансова допомога, що не була повернута протягом 12 місяців**

Придбання товарів, робіт, послуг у платників єдиного податку, які є пов’язаними особами

Донараховані суми по контрольованим операціям за правилами трансфертного ціноутворення, якщо їх умови не відповідають правилам “витягнутої руки”.

Придбання робіт, послуг у нерезидентів–неплатників ВПК або надання майна, робіт, послуг таким нерезидентам, якщо розрахунки по ним перевищують 360 днів.

Платежі пов’язаним особам-нерезидентам, що знаходяться в державах з низькою ставкою податку на прибуток (ставка податку < 13% ), або якщо сума боргів перед такими нерезидентами більша ніж у 3.5 рази за суму власного капіталу (для банків і фінансових установ в 10 разів)

Операції з пов’язаними особами-нерезидентами

Погашення боргових зобов’язань, крім тих, що оподатковуються по ставці 20% (див. вище)

5%

Операції з іншими платниками ПВК

Виплата дивідендів, повернення внесків до статутного капіталу, спільної діяльності

Не оподатковується

Сплата роялті, використання трансфертних цін

Фінансова допомога, відсотки та інші прирівняні платежі

Отримання прибутку підприємством

Операції, що призводять до збільшення фінансового результату

Не оподатковується

*виняток – платежі акціями та платежі громадським організаціям інвалідів (детальніше – п. 136.1.1 проекту змін до ПКУ);

** крім фінансової допомоги наданої неприбутковим організаціям, а також працівникам – непов’язаним особам, якщо така допомога передбачена колективним договором, або оподатковується ПДФО чи знаходиться в межах суми, яка не оподатковується ПДФО (у 2019 р. – до 2690 грн).

Податок на виведений капітал: зміни у визначеннях термінів

Крім радикальної зміни механізму оподаткування ПВК передбачає й зміни під дані нові умови деяких термінів.

Термін

Що змінюється (розширення меж визначення)

Дивіденди

Під дивіденди потрапить і зарахування вимог один до одного, відступлення права вимоги, переведення боргу, а не тільки платежі в грошовій/негрошовій формах.

Звичайна ціна

Перевищення договірної ціни більш ніж на 20% від звичайної буде підставою для нарахування ПВК.

Пов’язана особа

Пов’язаними будуть вважтися також особи, які отримали кредитів, фінансової допомоги, прирівняних виплат більше ніж в 1.5 рази за величину власного капіталу однієї з сторін.

Фінансова  допомога

До неї буде прирівнюватися списання боргів неплатникам ПВК, різниця між звичайною та договірною ціною, суми кредитів нерезидентам–неплатникам ПВК на строк більше року, суми штрафів, пені на користь неплатників ПВК-пов’язаних осіб.

Безоплатне надання товарів, робіт, послуг

Попадають товари, по яким строк оплати перевищує 24 місяці.

Виплата дивідендів: 2 варіанти оподаткування

Дивіденди у разі введення податку на виведений капітал доведеться виплачувати з новими правилами оподаткування. Для порівняння наводимо відмінності в таблиці нижче.

Податок на прибуток

Податок на виведений капітал

Податок/платіж

Ставка

Податок/платіж

Ставка

Авансовий внесок з бази нарахування, по якій ще був не сплачений податок на прибуток, якщо виплата юрособам-платникам податку на прибуток

 

18%

ПВК, якщо виплата відбувається неплатнику ПВК, у т.ч. єдиноподатникам, фізичним особам, нерезидентам

15%

ПДФО, якщо дивіденди виплачуються фізособам

9%

(основна)

ПВК, якщо виплата відбувається платнику ПВК

0%

Дивіденди нерезидентам

15%

ПДФО, якщо дивіденди виплачуються фізособам

Відсутній

Увага: Дивіденди оподатковуватимуться завжди при виплаті неплатникам податку на вилучений капітал. Інші податки при цьому не сплачуються

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини