Головбух

Податковий борг

 • 25 червня 2018
 • 2381
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Сплати податки та спи спокійно. Гірше податків може бути тільки ситуація, коли їх ні з чого платити. Всі ті життєві мудрості натякають на один і той же факт сучасного суспільства: головним обов’язком громадян та суб’єктів господарювання у будь-якій державі є сплата податків і зборів. Якщо ж їх сплата не сталася, то вникає так званий податковий борг, а також пов’язані з ним явища: податкова застава, примусове стягнення, пеня. Про податковий борг від а до я в сьогоднішній консультації.

Коли податкове зобов’язання вважається узгодженим

Податкове зобов’язання та податковий борг тісно пов’язані. Діючим законодавством передбачено, що платники податків зобов’язані сплачувати належні до сплати податки  і збори в строки та в розмір встановлені Податковим кодексом. Виходить, що у разі порушення строків сплати податку або узгодженого його розміру виникає податковий борг. Цьому має передувати узгодження податкового зобов’язання, тобто:

 • подача платником податку податкової декларації або уточнюючої податкової декларації (з дня її подачі податкове зобов’язання є узгодженим);
 • отримання податкового повідомлення-рішення (ППР) від ДФС, яке приймається на підставі податкового акта-перевірки від ДФС. Податкове зобов’язання стає узгодженим наступного дня після закінчення 10-денного терміну на оскарження (термін відліковується з дня, що наступає за днем вручення ППР);
 • отримання ППР, що надсилаються без акта перевірки, так як за законодавством платник податку не зобов’язаний подавати декларацію, а визначення податкового зобов’язання покладено на податковий орган (наприклад, ситуація з земельним податком для фізосіб чи податком на нерухоме майно). ППР включає суму нарахованого/донарахованого податкового зобов’язання, а також штраф, якщо була перевірка.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

  Незалежна діяльність та погашення податкового боргу

Коли підприємство визнало кредиторську заборгованість безнадійною, воно має списати такий борг. Як облікувати й оподаткувати списання безнадійної кредиторки та що буде з податком на прибуток, ПДВ і єдиним податком, читайте у журналі «Головбух». Щоб читати журнал безплатно, візьміть демодоступ на три дні.

Нагадаємо, що сплата податків зазвичай відбувається:

 • протягом 20 кал. днів після закінчення місячного звітного періоду;
 • протягом 40 кал. днів – квартального звітного періоду;
 • протягом 60 кал. днів – річного звітного періоду;
 • до 1 серпня по сплаті податку на доходи фізичних осіб на основі поданої декларації про майновий стан і доходи;
 • протягом 10 кал. днів, що настають за днем вручення ППР, якщо ППР вручено за наслідками податкової перевірки через несплату/недоплату податкового зобов’язання;
 • протягом 60 кал. днів при врученні ППР фізособам на сплату плати за землю.

 Поки триває процедура адміністративного оскарження податкове зобов’язання вважається неузгодженим

Отриманий ППР, до речі, можна оскаржити в адміністративному порядку (якщо вкластися в ці терміни, то податковий борг на період оскарження вважається неугодженим і пеня не нараховується:

 • протягом 10 кал. днів, наступних за днем отримання ППР або іншого рішення ДФС. Це стосується випадків порушення податкового законодавства (п. 56.3 ПКУ);
 • протягом 30 кал. днів – у випадку коли орган ДФС самостійно визначає грошове зобов’язання платника податку, тобто без ситуації порушення податкового законодавства (п. 56.12 ПКУ).

Також якщо подати позов до суду вклавшись в 10 кал. днів після отримання ППР (або рішення процедури адміністративного оскарження в ДФС), поки податкове зобов’язання вважається неузгодженим. Тоді призупиняється відлік часу й податкове зобов’язання все ще вважається неузгодженим, поки суд розглядає справу (відповідно й не нараховується пеня).

Якщо в 10 днів платник податків не вклався та сплатив податковий борг, то це не позбавляє його права на судове оскарження протягом згаданих 1095 днів.

Податковий борг за податковим кодексом

Податковий борг у податковому кодексі визначається, як сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений строк, а також сума непогашеної пені (п. 14.1.175 ПКУ). До узгодженого податкового зобов’язання належатиме й сума штрафу на несплату/недоплату, яка сформована платником податку самостійно в уточнюючій декларації або визначена в ППР.

В законодавстві момент виникнення податкового боргу пов’язується виключно:

 • з фактом несплати або закінченням строків сплати податкового зобов’язання;
 • визначенням платником податку самостійного узгодженого податкового зобов’язання (подача декларації чи уточнюючої декларації).

Необхідною умовою існування податкового боргу є:

 • таке зобов’язання не сплачене або ж не оскаржене платником податку в установлені порядки і строки;
 • після оскарження залишилися в силі ППР про нарахуванні і сплату.

Не вважається податковим боргом і не нараховується пеня, якщо порушення строків сплати сталося з вини банку (п. 129.6 ПКУ).

Джерелами погашення податкового боргу платника податку є будь-яке майно платника, в т.ч. власні кошти, будь-які кошти отримані від продажу товарів, робіт, послуг, випуску цінних паперів, отриманих як позика або кредит, реалізації корпоративних прав а також суми надміру сплачених платежів до податкових бюджетів.

Отже, податковий борг може виникнути або через ППР після акта перевірки, або через несплату того зобов’язання, яке він задекларував сам, подавши декларацію. Що ж настає після появи податкового боргу у платника податку? Наслідків три:

 • нарахування пені за кожний день несплати;
 • виникнення права на податкову заставу;
 • виникнення права на застосування механізмів примусового стягнення боргу.

Розглянемо кожний з цих елементів.

Пеня на суму податкового боргу

Порядок нарахування пені розрізняється від причини виникнення податкового боргу (див. таблицю). Пеня нараховується на суму несплаченого податку, а не на суму штрафу. Нарахування пені відбувається за кожний день, включаючи день погашення.

Причина виникнення податкового боргу (податковий борг класифікація)

Пеня

Норма ПКУ

день, з якого починається нарахування пені

ставка НБУ, що використовується в розрахунках

платник задекларував податкове зобов’язання, але вчасно його не сплатив

(у тому числі в ситуаціях подачі уточнюючого розрахунку при виправленні помилок)

після спливу 90 кал. днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання

100%

129.1.3

під час перевірки ДФС встановлено, що платником було занижене податкове зобов’язання та йому було надіслане ППР

з першого робочого дня, наступного за граничним строком сплати платником податку податкового зобов’язання

120%

129.1.1,

129.1.2

 При самостійному узгодженні суми недоплати пеня меншою та має пільговий період по сплаті (90 кал. днів)

Податковий борг та податкова застава

Після несплати податкового боргу податкові органи набувають права на податкову заставу. Дні набуття такого права наведені в таблиці нижче.

Ситуація

День набуття права на податкову заставу (п. 89.1 ПКУ)

Несплата у строк, встановлений ПКУ, суми грошового зобов’язання, що було самостійно визначене платником податку у поданій податковій декларації

З дня, що настає за останнім днем строку сплати

Несплата у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, яке було самостійно визначене контролюючим органом (10 днів, наступних дня вручення ППР)

З дня виникнення податкового боргу

Якщо відбувається розстрочення боргу на підставі п. 100.11 ПКУ. Розстрочення надається за кожним окремим податком або збором. При сумі боргу більше 1 млн розстрочення можна отримати лише за умов передачі у заставу майна, вартість якого дорівнює чи перевищує суми боргу

З дня укладення договору про розстрочення, відстрочення податкових зобов’язань.

Однак, незважаючи на вищенаведені правила, податкова застава не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податку не перевищує 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1020 грн (=60×17 грн).

Майно боржника у податковій заставі

В момент виникнення податкового боргу податковий орган набуває права податкової застави на все майно боржника у межах розміру податкового боргу. При цьому платник податку зберігає право користування майном що перебуває в податковій заставі. Платник податку може відчувати таке майно тільки у разі згоди податкового органу або якщо податковий орган протягом 10 днів не надав відповіді на відповідне звернення.

У разі якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари запаси, то платник податку має право відчувати таке майно, якщо кошти будуть направлені на виплату зарплати, ЄСВ, погашення податкового боргу за кошт та за цінами що не меншими за звичайні ціни.

Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника-боржника, яке знаходиться в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права. Балансова вартість такого майна має відповідати сумі податкового боргу. Якщо балансова вартість майна не визначена, то відбувається оцінка згідно Закону України “Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.06.2001 р. № 2658.

Майно у податковій заставі має бути належним чино описане ДФС, так як неправомірно описане майно дозволить платнику податків через суд відмінити стягнення. Майно має бути належним чином внесене до Єдиного реєстру застав. Має бути оформлений відповідний акт опису такого майна. При цьому діють певні правила, що може й не може бути об’єктом застави.

Як податкова застава не може бути використане зокрема наступне майно (п. 87.3 ПКУ):

 • майно платника податків, яке було надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої застави), за умови, що таке  майно зареєстроване згідно чинного законодавства у Єдиному державному реєстрі застав до моменту виникнення податкової застави;
 • майно, право власності на яке належить іншим особам, що перебуває лише у володінні чи користування платника податків, у тому числі майно в оренді, в лізингу, схові (відповідальному зберіганні), ломбардному схові, на комісії; давальницька сировина, яка була надана платнику податків для переробки; майно інших осіб, що прийняте у заставу або заклад чи довірче управління;
 • кошти кредитів і позик, що надані платнику податків кредитно-фінансовою установою, які обліковуються на позичкових рахунках, відкритих на такого платника податків;
 • суми акредитивів, відкритих на платника податку;
 • майно, яке взагалі не може бути об’єктом застави згідно Закону України “Про заставу” від № 04.06.2017 р. № 2654;
 • кошти інших осіб, що знаходяться у платника податку як депозит або довірчому управлінні;
 • кошти платника податку, що використовуються для виплати заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час працівника, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку.

У разі здійснення операцій з майном яке перебуває в податковій заставі без попереднього узгодження з податковим органом платник податку несе в установленому законом порядку адміністративну а також в окремих випадках і кримінальну відповідальність.

Податковий борг списання і стягнення

Податковий борг платника податків може бути стягнутий примусово. Право на це настає у ДФС, якщо він не сплачений протягом 60 кал. днів. Цей час надається платнику податків для добровільної сплати та фінансового оздоровлення. Після цього ДФС має право звернутися до суду по стягненню заборгованості. Це право зберігається протягом 1095 днів з дня виникнення податкового боргу. Якщо цей термін вийшов, то борг визнається безнадійним та має бути списаним. Списуються також і штрафні санкції та пеня (ухвала Верховного суду Касаційного адміністративного суду по справі № 807/2097/16).

Однак, 60-денний термін не діє для боргу з ЄСВ. Якщо борг з ЄСВ не сплачується протягом 10-денного терміну, то податкова вимога одразу надсилається до органу державної виконавчої служби для вжиття заходів щодо стягнення. Причому на борг з ЄСВ не розповсюджується термін позовної давності (1095 днів).

Податкова застава – це спосіб забезпечення сплати платником грошового зобов’язання й тому процедура стягнення відбувається у такій послідовності:

 • спочатку за рахунок коштів. При стягнення заборгованості з ПДВ у першу чергу кошти списуються з рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ у межах коштів, які обліковуються на такому рахунку. Для примусового стягнення кошті з банківських рахунків на підставі рішення суду оформляється інкасового доручення на примусове стягнення коштів. Рішення суду необхідне тільки для стягнення боргу на підставі ППР (нарахований самим ДФС);
 • у разі недостатності  кошті на рахунках орган ДФС знову звертається до суду та отримує дозвіл на погашення суми боргу за рахунок майна, що знаходиться в податковій заставі.

Якщо борг стягується такий, що був задекларований платником податку самостійно через відповідні декларації, то стягнення коштів з рахунків відбувається без необхідності звернення до суду за умови, що сума боргу не перевищує 5 млн грн і не сплачений платником податку протягом більше 90 кал. днів, наступних за останнім днем терміну сплати.

 Податковий борг стягнення має граничну дату права на початок дій з боку ДФС: 60 кал. днів

Отже, умовами використання майна платника податку для стягнення податкового боргу є:

 • недостатність коштів на рахунках платника податку. Має бути відповідне підтвердження, наприклад постанова суду про стягнення коштів, документи з банку про відсутність коштів на рахунках платника податку чи їх недостатність;
 • майно має бути в податковій заставі, що підтверджується випискою з Єдиного реєстру застав. Не може бути використане інше майно, що не внесене в реєстр.

Якщо майна не вистачило

У разі недостатності майна необхідно почати процедуру банкрутства та ліквідації юрособи. Якщо власники не несуть повну чи додаткову відповідальність згідно закону по створеному підприємству, то борг на них не переходить. Нагадуємо, в АТ, ТОВ, ПП – обмежена відповідальність.

Податковий борг перевірка

Якщо ви не отримували ППР, то це ще не означає відсутність податкового боргу. Згідно законодавства ППР надсилається тільки коли сума боргу перевищує 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1020 грн (ст. 59 ПКУ).

Отже, може бути потреба перевірити податковий борг по підприємству. Здійснити це щодо загальнодержавних податків і зборів можна на відповідному ресурсі ДФС. Однак, щодо перевірки місцевих податків і зборів, то централізованого ресурсу немає, треба шукати на сайті відповідного органу місцевого самоврядування.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл