Головбух

Нарахування лікарняних проводки 2019

5 вересня 2019
24005
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Відображення в бухгалтерському обліку лікарняних, здавалося, давно роз’яснена тема, яка не повинна викликати питань. Однак, час від часу постають питання, як же все-таки правильно відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку, так як різні консультації у різних виданнях, а також практика деяких підприємств часто містять й різні підходи. Які ж проводки використовувати для нарахування лікарняних і чому? Про це в сьогоднішній консультації.

Організація виплати лікарняних

Бухгалтерські проводки з лікарняних 2019 тісно переплітаються з організаційними моментами їх виплати. Давайте спершу їх згадаємо, щоб глибше підійти до суті справи:

 1. використовується спецрахунок у банку. Його спочатку слід відкрити, щоб Фонд соціального страхування (ФСС) міг туди за заявкою перерахувати кошти;
 2. лікарняні складаються з 2-х частин. Перша – за рахунок підприємства (перші 5 кал. днів), друга – за рахунок ФСС (наступні дні);
 3. від моменту подачі заявки до надходження коштів з ФСС існує дебіторська заборгованість з боку фонду. За законодавством це 10 днів, але цей період на практиці може тривати довше;
 4. з лікарняних сплачується ПДФО та ВЗ, у тому числі й за кошти, що отримуються з ФСС;
 5. лікарняні для цілей оподаткування прирівняні до зарплати, а з точки зору трудового законодавства не входять до фонду оплати праці.

Щодо останнього пункту, то дещо детальніше про наслідки:

 • зарплата та лікарняні розглядаються сукупно. Тобто ПДФО та військовий збір (ВЗ) за місяць розраховуються з їх суми, а не окремо. Це впливає й на податкову соціальну пільгу, так як граничний розмір, який дає на неї право (у 2019 р. – 2690 грн) порівнюється з сумою (зарплата + лікарняні);
 • у формі 1ДФ лікарняні окремо не виділяються, так як входять до зарплати (як перші 5 днів, так і наступні), маючи ознаку доходу “101”;
 • на лікарняні нараховується ЄСВ (на обидві частини), який повністю сплачує підприємство. Кошти ФСС для цього не використовуються;
 • в статистичній звітності лікарняні від зарплати показуються окремо. Це вимога Інструкції зі статистики заробітної плати (наказ Держкомстату від 13.04.2004 р. № 5, далі – Інструкція № 5).

Все це має свій вплив на проводки. Який? Зараз розглянемо.

Рахунки, що використовуються для обліку лікарняних

Правильний варіант

Альтернативні варіанти

Рахунок

Що обліковуємо

Чому саме на цьому рахунку

949 “Інші витрати операційної діяльності”

Суму нарахованих лікарняних за перші 5 днів за рахунок підприємства

За Інструкцією до Плану рахунків тут слід обліковувати виплати за невідпрацьований час. Це і є лікарняні. Інших варіантів Інструкцією не передбачено

Рахунки 23, 91, 92, 93 – разом з зарплатою.

663 “Розрахунки за іншими виплатами”

Обліковуємо заборгованість перед працівником по лікарняним

Лікарняні слід відділити від зарплати (661), так як це не зарплата за трудовим законодавством.

Все обліковувати на рахунку 661.

378 “Розрахунки з державними цільовими фондами”

Обліковуємо дебіторську заборгованість ФСС після подачі заяви-розрахунку

У проміжку 10 днів існує дебіторська заборгованість по фонду, тому рахунок 652 не дуже підходить, так як стосується кредиторської заборгованості. Такий рахунок рекомендований Інструкцією до Плану рахунків.

Облік заборгованості вести на рахунку 652.

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”

Обліковуємо кошти на спецрахунку в банку, що надходять з ФСС для виплати лікарняних

Кошти Фонду в банку зараховуються на спецрахунок, який не є поточним, а тому не можна рахунок 311.

Облік вести на рахунку 311, але по іншій аналітиці.

Розглянемо тепер, якими ж будуть нарахування лікарняних проводки 2019.

Увага: 949, 663, 378, 313 – ключові субрахунки для обліку лікарняних

Альтернативні варіанти не можна вважати правильними з точки зору Інструкції до Плану рахунків та П(С)БО. Однак, їх використання не призводить до помилок і якщо у практиці вашого підприємства використовуються альтеративні підходи, то можна так і залишити. 

Проводки нарахування лікарняних

Розглянемо бухгалтерські проводки нарахування лікарняних 2019 приклади у т.ч. проводки за рахунок ФСС.

Приклад 1. Бухгалтеру підприємства нараховані у липні 2019 р. лікарняні з розрахунку 300 грн/день:

 • за перші 5 днів 1500 грн;
 • за решту 4 дні 1200 грн.

Всього було нараховано 2700 грн лікарняних.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Нараховані лікарняні за перші 5 днів тимчасової втрати працездатності

949

663

1500,00

Нараховані лікарняні за наступні 4 днів за рахунок ФСС після подачі заяви-розрахунку

378

663

1200,00

Нарахований ЄСВ на загальну суму лікарняних (594=2700×0,22)

949

651

594,00

Утриманий ПДФО з суми лікарняних (486=2700×0,18)

663

641

486,00

Утриманий військовий збір з загальної суми лікарняних  (40,5=2700×0,015)

663

642

40,50

Надійшли лікарняні на спецрахунок з ФСС

378

663

1200,00

Сплата ПДФО при виплаті лікарняних за рахунок коштів підприємства (270=1500×0,18)

641

311

270,00

Сплата військового збору при виплаті лікарняних за рахунок коштів підприємства (22,5=1500×0,015)

642

311

22,50

Виплата лікарняних за рахунок коштів підприємства (1207,50= 1500 –  270 – 22,50)

663

311

1207,50

Сплата ПДФО при виплаті лікарняних за рахунок коштів ФСС зі спецрахунку (216=1200×0,18)

641

313

216,00

Сплата військового збору при виплаті лікарняних за рахунок коштів ФСС зі спецрахунку (18=1200×0,015)

642

313

18,00

Виплата лікарняних за рахунок коштів ФСС зі спецрахунку (966= 1200 –  216 – 18)

663

313

966,00

Сплачений єдиний соціальний внесок за рахунок коштів підприємства

651

311

594,00

Однак, даний приклад дещо нетиповий, так як зазвичай у місяці працівник має не тільки лікарняні, але й зарплату. Якщо ж ще й виходить право на податкову соціальну пільгу, то виникає питання розподілу сум утриманого ПДФО між 663 і 661 субрахунками. Розглянемо дану ситуацію.

Приклад 2. Секретарю підприємства нараховані у липні 2019 р. нараховано:

 • лікарняні з розрахунку 160 грн/день за 3 дні – 480 грн;
 • заробітну плату – 4600 грн.

Секретар – мати 2-х дітей віком до 18 років і подана заява на отримання податкової соціальної пільги.

Загальна сума доходу за червень: 480 + 4600 = 5080 грн < 5380 грн, де 5380 грн – подвійний поріг на отримання податкової соціальної пільги (=2690×2). Виходить, що секретар має право на податкову соціальну пільгу на дітей у розмірі 1921 грн (=960,50 грн ×2).

ПДФО, який має бути нарахований з місячного доходу секретаря: (5380 – 1921)×0,18 = 622,62 грн. Саме дана сума піде в форму 1ДФ по рядку з ознакою доходу “101”(зарплата + лікарняні). Однак, даний ПДФО  слід розділити між лікарняними та зарплатою:

 • 622,62×480/5080 = 58,83 грн;
 • 622,62×4600/5080 = 563,79 грн.

Військовий збір також ділиться на 2 частини: 480×0,015+4600×0,015 = 7,2 + 69.

Що ж маємо в обліку?

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Нарахована заробітна плата секретарю

92

661

4600,00

Нараховані лікарняні секретарю за перші 3 дні непрацездатності (за рахунок підприємства)

949

663

480,00

Нарахований ЄСВ на зарплату (1012=4600×0,22)

92

651

1012,00

Нарахований ЄСВ на лікарняні (105,6=480×0,22)

949

651

105,60

Утримуємо ПДФО з зарплати 

661

641

563,79

Утримуємо ПДФО з лікарняних 

663

641

58,83

Утриманий військовий збір з зарплати 

661

642

69,00

Утриманий військовий збір з лікарняних 

663

642

7,20

Виплата зарплати (=4600 – 563,79 – 69)

661

311

3967,21

Виплата лікарняних (480 – 58,83 – 7,20)

663

313

413,97

Сплата ПДФО по зарплаті

641

311

563,79

Сплата ПДФО по лікарняним

641

313

58,83

Сплата військового збору по зарплаті

642

311

69,00

Сплата військового збору по лікарняним

642

313

7,20

Сплата ЄСВ (1117,60=1012+105,60)

651

311

1117,60

Любителям альтеративних проводок присвячується…

Існує лист Мінфіну від 27.09.2013 р. № 31-08410-07-27/28296, де якраз і рекомендується використання в проводках рахунків 949, 663, 378, тобто так, як було у вищенаведених прикладах. Однак, ніяких штрафів за порушення цих мінфінівських вимог не буде. Лист – це всього лише рекомендації.

Все ж таки чи можна спростити проводки по лікарняним?

Можна, наприклад, шляхом обліку лікарняних на 661 рахунку. Однак, це не позбавляє “лишньої” роботи з розподілу ПДФО та ВЗ, так як усе одно виплата відбувається з 2-х рахунків – поточного і спецрахунку. Доведеться все одно розраховувати потім, скільки і з якого рахунку заплатити.

Певний виграш досягається тільки, якщо лікарняні вкладаються в 5 днів. У такому випадку, дійсно, не треба розподіляти ПДФО і ВЗ між 661 і 663 рахунком.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини