Головбух

Нарахування податку на прибуток: бухгалтерські проведення

 • 19 червня 2018
 • 4883
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Крім того, що подається декларація з податку на прибуток та сплачується сам податок, бухгалтер має належним чином відобразити нарахування та сплату податку на прибуток у бухгалтерському обліку. І тут вступає в дію досить специфічний механізм, визначений П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, що й визначає особливі бухгалтерські проведення. В цій консультації просто розкажемо про складне, намагаючись пояснити суть необхідних бухгалтерських записів, не вдаючись до досить складних для сприйняття термінів з П(С)БО 17.

Порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств

Згадаємо спочатку загальні питання пов’язані з нарахуванням та сплатою податку на прибуток в бюджет. Порядок сплати податку на прибуток та його нарахування передбачає використання поділу платників податку на 2 великі групи – з обліком та без обліку податкових різниць (залежить від обсягу доходу – 20 млн грн або добровільного рішення обліковувати податкові різниці). Це буде вирішує той набір тимчасових різниць з обліку податку на прибуток, що матиме платник податку, а отже, й впливає на проводки з податку на прибуток. Але спочатку з найпростішої ситуації, коли бухгалтерські проведення зводяться до відображення суми податку на прибуток з декларації.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Найлегше – облік податку на прибуток для малих і мікропідприємств

Одразу почнемо з ситуації.

Ситуація 1 (без податкових різниць). Підприємство складає спрощену фінансову звітність (це можуть бути форми № 1м і № 2м або № 1мс і № 2 мс). За даними бухобліку визначено фінрезультат до оподаткування, який відображено у ряд. 2290 звіту про фінансові результати за формою № 2-м № 2-мс. Він складає 800000 грн. Підприємство є платником податку на прибуток без коригування податкових різниць і нарахувало в декларації податок на прибуток рівний 144000 грн (= 800000×0,18).

Тут все просто, так як згідно П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” витрати з податку на прибуток відображаються у розмірі фактично нарахованого податку за даними декларації (п. 5.8 розділу ІІ, п. 2.6 розділу ІІІ П(С)БО 25). Отже, просто переносимо до ряд. 2300 “Податок на прибуток” спрощеного звіту про фінансові результати (форма № 2м або №2мс) суму нарахованого податку на прибуток з декларації. Також здійснюємо наступні бухгалтерські проведення:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Нараховані витрати з податку на прибуток (сума взята з декларації з податку на прибуток)

981

641

144000,00

Списані витрати з податку на прибуток на фінрезультат

791

981

144000,00

Три методи виправити помилки з податку на прибуток

Нарахування податку на прибуток: бухгалтерські проведення
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Є три методи виправити помилки з податку на прибуток. Найпростіший — скласти нову звітну декларацію за податковий період, у якому припустилися помилки.Цим методом можна скористатися, якщо помилку виявили до спливу граничного строку подання декларації. Якщо пізніше — доведеться обрати один із двох таких методів: подати уточнюючий розрахунок; заповнити коригувальний додаток до поточної декларації (п. 50.1 Податкового кодексу України; ПК). Принципова відмінність уточнюючого розрахунку — його можна подати у будь-який момент. Натомість додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897 , подають лише у складі поточної декларації.

Ситуація 2 (з податковими різницями). Те ж підприємство, але коригує на податкові різниці фінансовий результат. За наслідками коригувань по декларації було нараховано 150000 грн податку на прибуток. Тут знову буде те саме – так як підприємство складає спрощену фінзвітність, то просто як витрати з податку на прибуток розглядаємо суму з декларації.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Нараховані витрати з податку на прибуток (сума взята з декларації з податку на прибуток)

981

641

150000,00

Списані витрати з податку на прибуток на фінрезультат

791

981

150000,00

Ще оди нюанс: якщо відбувалася виплата дивідендів засновнику та сплачувався авансовий внесок, який був потім зарахований в рахунок сплати податку на прибуток, то це не впливає на витрати з податку на прибуток. Для запису по Дт 981 рахунку беремо суму без урахування авансового внеску, тобто по ряд. 06 податкової декларації з податку на прибуток.

☛ Якщо підприємство належить до малих або мікропідприємств та складає спрощену фінансову звітність за П(С)БО 25, то для нього витрати з податку на прибуток дорівнюють сумі по декларації (незалежно від того, чи коригує фінрезультат підприємство на податкові різниці чи ні)

Середні та великі підприємства й витрати з податку на прибуток

Якщо підприємство, не використовує П(С)БО 25, то воно має дотримуватися норм П(С)БО 17 й вести облік відстрочених податкових активів (ВПА, рахунок 17) та відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ, рахунок 54). Це саме стосується користувачів МСФЗ (для них – МСБО 12 “Податок на прибуток”). Його мають застосувати тоді всі такі підприємства, незалежно від обліку податкових різниць.

☛ ВПА і ВПЗ визначають усі платники податку на прибуток, що не використовують П(С)БО 25, – незалежно від обліку податкових різниць

Але платники податку на прибуток, що не визначають податкових різниць одразу можуть радіти – якщо немає податкових різниць, то й немає ВПА і ВПЗ. Крім одного винятку – податкові збитки минулих звітних періодів. Розглянемо цей випадок, так як він найпростіший.

Облік податку на прибуток для середніх і великих підприємств, що не ведуть обліку податкових різниць

“Не ведуть облік податкових різниць” – означає, що підприємство не коригує фінрезультат виключно на ті податкові різниці, що перераховані в розділі ІІІ ПКУ, окрім збитків минулих років (пп. 134.1.1 і 140.4.2), які відображаються в рядку 3.2.4 додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток.

 Якщо збитки відсутні, то облік податку на прибуток у платників податку на прибуток, що не ведуть обліку податкових різниць здійснюється по сумі декларації

Одна єдина податкова різниця, яка має обліковуватися з використанням рахунку 17 (відстрочений податковий актив) – збиток минулих періодів та його використання для погашення податкового зобов’язання з податку на прибуток. Чому це відстрочений податковий актив? Зазирнемо до П(С)БО 17:

 • по-перше, в п. 3 П(С)БО 17 до поняття ВПА входить зокрема перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;
 • по-друге, згідно п. 6 П(С)БО 17 сума зменшення податку на прибуток, яка визначається з суми податкового збитку поточного або попереднього періоду, визнається ВПА.

 Збиток по податковій декларації – це відстрочений податковий актив (рахунок 17)

Нагадуємо, що платник податку на прибуток може зменшити фінрезультат до оподаткування на від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (пп. 140.4.2 ПКУ). Даний механізм передбачений додатком РІ податкової декларації, зокрема ряд. 3.2.4 цього додатка.

Ситуація 3. Підприємство за декларацією 2017 р. отримало від’ємний фінрезультат до оподаткування (збиток) 320000 грн, який відображає у ряд. 3.2.4 додатка РІ декларації. Сума такого збитку викликає ВПА, що рівний економії на сплаті податку на прибуток, яка буде використана в наступних звітних періодах, тобто 57600 грн (= 320000×0,18). Тоді для 2017 р. бухгалтерські проведення матимуть вигляд:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Перший запис здійснюється по декларації. Нараховуємо нульові витрати з податку на прибуток

981

641

0,00

Визнаємо ВПА, що буде використаний в майбутньому на зменшення податку на прибуток

17

981

57600,00

Списуємо дохід з податку на прибуток на фінрезультат

981

791

57600,00

По цих проведеннях вийшло, що підприємство отримало дохід (збільшення Кт 791 субрахунку). 57600 грн має бути відображено у звіті про фінансові результати у ряд. 2300 зі знаком “+” та в результаті зменшувати чистий збиток по ряд. 2355.

 Отримання збитку за декларацією призводить до бухгалтерського парадоксу – доходу з податку на прибуток

Ситуація 4. Далі це ж підприємство з ситуації 3 у 2018 р. отримує позитивний фінансовий результат до оподаткування (прибуток) у розмірі 260000 грн. Підприємство використало 260000 грн з 320000 грн по ряд. 3.2.4 для зарахування минулого збитку в рахунок зменшення бази оподаткування податком на прибуток. В результаті за декларацією знову нульовий податок на прибуток. По ряд. 3.2.4 залишається ще 60000 грн (320000 – 260000).

За новою оцінкою ВПА по 17 рахунку буде 10800 грн (= 0,18 ×60000).

 Бухгалтерські проведення у 2018 р. матимуть вигляд:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Перший запис здійснюється по декларації. Податок нульовий.

981

641

0,00

Списано зменшення ВПА за результатами року (46800=57600 – 10800)

981

17

46800,00

Списано витрати з податку на прибуток на фінрезультат

791

981

46800,00

Таким чином, за 2018 р. витрати з податку на прибуток дорівнюють сумі, яка могла б бути сплачена у якості податку на прибуток, якби не використання збитків минулих періодів. І так щороку до повного списання ВПА.

 Отримання прибутку у наступних звітних періодах зменшує ВПА та призводить до витрат з податку на прибуток. І так щороку до повного списання ВПА

Якщо збитків немає, то такі платники податку здійснюють облік аналогічно ситуації 1.

Несвоєчасно подали декларацію: який строк сплати податку

Нарахування податку на прибуток: бухгалтерські проведення
Відповідає Оксана ШАРОВА експерт MCFR Головбух
Підприємство несвоєчасно подало декларацію з податку на прибуток за І квартал 2018 року. Суму податкового зобов’язання за цією декларацією сплатили на 10-й день із дати її подання. Чи застосують до підприємства штрафні санкції та пеню за несвоєчасну сплату податку? РОЗВ’ЯЗАННЯ До підприємства застосують штраф за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань, передбачений статтею 126 ПК. А от пені не буде.

Облік податку на прибуток для середніх і великих підприємств, що ведуть облік податкових різниць

Тут уже складніше, так як крім перенесення податкового збитку, ВПА можуть спричинити ще й так звані “тимчасові різниці”. Можуть вони спричинити ще й ВПЗ. Однак, щоб простіше вирішити дану ситуацію, треба дати відповідь на два питання:

 • які саме податкові різниці має підприємство?
 • які з них є тимчасові, тобто через певний проміжок часу бухгалтерський та податковий облік по об’єктах, що їх спричиняють, зрівняється?

З відповіддю на перше питання – все просто. Достатньо зазирнути до уже заповненого додатка РІ до декларації.

 ВПА та ВПЗ визнаються тільки по різницях тимчасового характеру

А от друге питання викликає необхідність аналізу кожної з різниць додатку РІ. Можливо, тут простіше підійти методом відсіву. Наприклад, ніколи не компенсуються та постійно будуть існувати різниці у таких ситуаціях:

 • витрати щодо амортизації і ремонт невиробничих основних засобів (пп. 138.3.2 ПКУ). Хіба що, якщо відбудеться продаж таких об’єктів, але ж можна вважати, що цього й ніколи не буде;
 • доходи (втрати) обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі (пп. 140.4.1 ПКУ, пп. 140.5.3 ПКУ);
 • доходи від отримання дивідендів від платників податку на прибуток або платників єдиного податку (пп. 140.4.1 ПКУ);
 • дооцінка (уцінка) основних засобів (п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ). Хоча можна й вважати  дану різницю тимчасовою, але знову ж таки вона може компенсуватися тільки при продажу таких основних засобів, а така операція може й не очікуватися. Це питання облікових суджень. Простіше визнати її постійною;
 • витрати від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам пп. 14.1.11 ПКУ (пп. 139.2.1 ПКУ);
 • витрати щодо безповоротної фінансової допомоги, яка була перерахована неплатникам податку на прибуто (крім фізичних осіб), “нульовим” платникам податку, а також неприбутковим організація (при перевищенні ліміту) (пп. 140.5.10 ПКУ, 140.5.9 ПКУ);
 • різниці по цінним паперам (для них побудовано окремий податковий облік). Різниця може бути компенсована тільки при їх продажу.

Як бачимо, по частині податкових різниць можна застосувати облікове судження. Таку змогу дає п. 8 П(С)БО 17, де сказано, що ВПА визнається, “якщо очікується отримання податкового прибутку, з яким пов'язані ці тимчасові податкові різниці”. Підприємство може не очікувати такого прибутку та не визнавати тимчасових різниць та відповідно ВПА.

 Професійне судження дає можливість розглянути більшість податкових різниць як постійні, що не вимагають  нарахування ВПА чи ВПЗ (п. 8 П(С)БО 17)

Що ж тоді потрапляє до тимчасових податкових різниць? Це будуть:

 • різниці з нарахування резерву сумнівних боргів (п. 139.2 ПКУ);
 • різниці з нарахування забезпечення (резерву) гарантійних зобов’язань (п. 139.1 ПКУ);

Усі ці різниці призводять до появи тимчасових податкових різниць, що створюють ВПА. Щодо ВПЗ, то практично все, що могло зменшити фінрезультат при аналізі, виявляється, належить до різниць постійного, а не тимчасового характеру (див. вище).

 Здебільшого підприємства мають податкові різниці, які призводять до виникнення ВПА, а не ВПЗ

Ще можна було б назвати різну межу визнання основних засобів в обліку (не 6000 грн), різні строки амортизації основних засобів (п. 138.3 ПКУ), але такі ситуації досить рідко зустрічається на практиці, тому їх не розглядаємо.

 Проводки з обліку ВПА та ВПЗ здійснюється лише по результатах року (п. 15 П(С)БО 17)

Ці різниці тимчасові, так як, наприклад, нарахування резервів сумнівних боргів та гарантійних забезпечень “прибирається” з податкового прибутку шляхом збільшення фінрезультату до оподаткування, але потім, коли відбувається списання дебіторської заборгованості чи ремонту гарантійних об’єктів дана різниця компенсується.

 Здебільшого ВПА пов’язані з обліком резервів і перенесених податкових збитків минулих років. Саме ці  різниці й пропонуємо обліковувати. Решту різниць можна визнати постійними

Розглянемо це все на прикладі.

Ситуація 5 (нарахування податку на прибуток проводки). Підприємство у 2017 р. нарахувало резерв сумнівних боргів 50000 грн. При складання декларації дана сума була віднесена на збільшення фінрезультату до оподаткування. Сума податку на прибуток по декларації – 40000 грн. Залишок резерву сумнівних боргів на 31 грудня 50000 грн.

У 2018 р. підприємство списало 10000 грн боргу за рахунок резерву. Борг відповідав податковим вимогам і його сума була віднесена на зменшення фінрезультату до оподаткування в декларації. Сума податку на прибуток по декларації – 25000 грн. Також нарахований новий резерв сумнівних боргів 3000 грн. Залишок резерву сумнівних боргів на 31 грудня 43000 грн (=50000 + 3000 – 10000).

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

2017 р.

Перший запис здійснюється по декларації. Нараховані витрати з податку на прибуток

981

641

40000,00

Визнано відстрочений податковий актив (9000 = 40000×0,18)

17

981

9000,00

Віднесено витрати з податку на прибуток на фінрезультат (=40000 –9000)

791

981

31000,00

2018 р.

Перший запис здійснюється по декларації. Нараховані витрати з податку на прибуток

981

641

25000,00

Списуємо ВПА (1260= (50000 – 43000)×0,18))

981

17

1260,00

Віднесено витрати з податку на прибуток на фінрезультат (=25000 + 1260)

791

981

26260,00

Завантажити БЛАНКИ

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Нарахування податку на прибуток: бухгалтерські проведення
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних
Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS:ГОЛОВБУХ

➤ Як провести річну інвентаризацію швидко: поради колег

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл