Головбух

Декларація з ПДВ 2019

13 червня 2019
58712
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

ПДВ у нашій державі багатий на зміни й не виключенням є звітність щодо цього податку, порядок складання якої в цьому році також зазнав змін. Розглянемо сьогодні сучасну форму податкової декларації з ПДВ.

Хто подає місячну декларацію з ПДВ?

Місячний період є базовим у сплаті ПДВ, а тому місячну податкову декларацію з ПДВ 2019 складають усі платники податку. Виключенням є тільки платники єдиного податку (3-4 груп), які можуть обрати квартальний звітний період (у разі подання відповідної заяви і це їх право, а не обов’язок). Однак, правила звітування у квартальників і місячників практично однакові. Навіть бланк декларації один і той же.


Увага: Місячним звітним періодом користуються всі платники податку, однак, спрощенці мають право обрати квартальний період


Декларацію платникам податку подавати не треба, якщо:

 • господарська діяльність у звітному періоді не проводилася (об’єкти оподаткування не виникали);
 • відсутні показники, які підлягають декларуванню (наприклад, відсутні суми від’ємного значення попередніх періодів, які треба відобразити в декларації за поточний період).

Якщо ж хочете перестрахуватися, то можете, то може за відсутності діяльності подати нульову декларацію.

Коли та як подавати місячну декларацію з ПДВ?

Для платників податку, для яких звітним періодом є місяць декларація подається протягом 20 календарних днів (наприклад, для декларації за червень 2019 останнім днем є 22 липня 2019 р., так як 20 липня – субота й день подання переноситься на найближчий робочий день).

Декларація з ПДВ подається всіма платниками податку в електронній формі (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання податкової декларації). Подача в інших формах можлива тільки якщо відбулося припинення договору про визнання електронних документів. У такому випадку декларацію можна подати особисто або надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (відправити треба не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку).

Які види місячних декларацій можуть подаватися?

Декларація з ПДВ має такі різновиди:

 • звітна – подається вперше за відповідний звітний період;
 • звітна нова – подається після виявлення помилки, але до закінчення граничного строку подачі декларації за відповідний звітний період.

У разі самостійного виявлення помилки у поданій раніше декларації з ПДВ можна подати уточнюючий розрахунок, який також має статус декларації. Це можна зробити, якщо не пройшло 1095 днів, що настають за останнім днем подання декларації (п. 50.1 ПКУ).

З чого складається податкова декларація з ПДВ?

Нагадуємо, що усі додатки, що подаються до декларацій, у т.ч. і з ПДВ, є їх невід’ємною частиною (п. 46.1 ПКУ). Насьогодні діючою є форма декларації 2017 року. Однак, рік назад, у березні 2018 року, були змінені Додатки 1, 5 і 9.

Податкова декларація з ПДВ складається з:

 • самої податкової декларації (вступна частина, службові поля, три розділи);
 • 9 додатків;
 • уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
 • розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами.

У складі декларації з ПДВ треба подавати тільки ті додатки, по яких заповнювалися дані з відповідних рядків декларації. Отже, якщо у самій декларації заповнений певний рядок, який містить посилання на додаток, то останній має бути обов’язково.

Як скласти податкову декларацію з ПДВ?

Декларація заповнюється на основі Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом МФУ від 28.01.2016 р. № 21 (далі Порядок № 21).

Існують такі загальні вимоги до заповнення декларації:

 • усі показники в декларації проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. Однак, додатки Д1, Д2, Д5, Д7 заповнюємо у гривнях з копійками, хоча рядки “усього” у цих додатках – у гривнях без копійок (роз’яснення ЗІР, категорія 101.20);
 • декларація заповнюється окремо за кожний місяць без наростаючого підсумку, тобто декларація за червень містить тільки дані операцій за червень, а не січень-червень;
 • у рядках декларації, що не заповнюються, ніяких знаків чи символів ставити не треба (ніяких прочерків, нулів, інших знаків).

Спочатку розглянемо заповнення деяких елементів вступної частини. Декларація містить обов’язкові реквізити і у разі їх відсутності вона втрачає статус податкової (п. 48.1, 48.2 ПКУ):

 • тип декларації у полі 01 (звітна, звітна нова). Щодо типу декларації не забуваємо поставити  знак “х” у верхній частині проти відповідних слів;
 • звітний (податковий період) у полі 02 – для місячної декларації вказуємо тільки рік та місяць (01, 02 і т.д.);
 • повне найменування у полі 03 (прізвище, ім’я, по-батькові для фізичних осіб повністю, не ініціали) згідно з реєстраційними документами;
 • у полі 03 вказуємо код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника (індивідуальний податковий номер) або паспортні дані (у разі відмови від номеру через релігійні переконання та наявності відповідної відмітки в паспорті);
 • у полі 04 зазначаємо індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Для юридичних осіб – 12-значний цифровий код, для фізичних осіб – 10-значний код;
 • у полі 05 вказуємо податкову адресу платника податків. Для юридичних осіб – це місцезнаходження зазначене в ЄДР юридичних і фізичних осіб – підприємців; для фізичних осіб – місце проживання, за яким особа береться на облік як платник. Також зазначаємо телефон, факс, e-mail, але це не обов’язкові реквізити;
 • поле 06 заповнюємо для  сількогосподарських виробників, які внесені до реєстру отримувачів бюджетної дотації (ставимо цифру “1”) або тільки ще претендують на внесення до такого реєстру (ставимо цифру “2”) (див. п. 2 розділу V Порядку № 21);
 • у полі “Декларація подається до” вказуємо найменування контролюючого органу, до якого подається декларація.

Тепер коротко розглянемо заповнення розділів декларації.

Код рядка

Код додатка

Як заповнити

Розділ І “Податкові зобов’язання”

1.1

Д5

Відображаються операції, що оподатковуються за ставковою 20% або 7%, зокрема постачання товарів, робіт, послуг на митній території України; безплатне постачання товарів, робіт, послуг; операції, які до них прирівнюються.

1.2

2

 

Записуються обсяги постачання товарів за межі митної території, що обкладаються нульовою ставкою. Це експорт, реекспорт, безмитна торгівля, вільні економічні зони.

3

 

Відображаються інші операції, які оподатковуються за нульовою ставкою. Це може бути постачання товарів, зокрема для заправки морських суден; постачання товарів магазинами безмитної торгівлі; постачання послуг; інші випадки (пп. 195.1.2 ПКУ, 195.1.3, п. 211.1, п. 8 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

4.1

Д.1, Д5, Д7

Сума податкового зобов’язання та коригування відповідно до п. 198.5 та 199.1 ПКУ, зокрема використання товарів/послуг в операціях, які не об’єктом оподаткування ПДВ.

4.2

5

Д6

Відображаються обсяги постачань товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування згідно зі ст. 196 та 197 ПКУ, операції з постачання послуг за межами митної території.

6

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території.

7

Коригування, які не потрапили до рядка 4.1 (4.2) (відповідно до ст. 192 ПКУ при поверненні авансів, товарів, зміни ціни товарів).

8

 

Коригування через нецільове використання імпортованих товарів звільнених від оподаткування.

9

 

Всього податкових зобов’язань (сума).

Розділ ІІ “Податковий кредит”

10.1

Д5

Відображаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) за товарами (послугами, необоротними активами), придбаними з ПДВ за ставкою 20% або 7% на митній території України.

10.2

10.3

 

Те саме, але придбане за нульовою ставкою або без ПДВ на митній території.

11.1

 

Відображаються операції з імпорту, у т.ч. безплатного за ставкою 20% або 7%.

11.2

 

12

 

Обсяг ввезення на митну територію товарів, при митному оформленні яких сплату ПДВ було відстрочено шляхом видачі податкового векселя (підрозділ 3 розділу ХХ ПКУ).

13

Д1

Послуги отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території.

14

Коригування податкового кредиту (зокрема у зв’язку зі зміною компенсації вартості товарів/послуг (ст. 192 ПКУ) на підставі РК.

15

Д7

Заповнюється, якщо є оподатковувані  та неоподатковувані операції та необоротні активи придбані до 01 липня 2015 р.

16

 

Від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту звітного періоду.

16.1

 

16.2

 

16.3

 

17

 

Всього податкового кредиту (сума).

Розділ ІІІ “Розрахунки за звітний період”

18

 

Позитивне значення різниці між податковим зобов’язанням (рядок 9) і податковим кредитом (рядок 17).

19

 

Заповнюється у разі отримання від’ємного значення між податковим зобов’язанням та податковим кредитом у поточному та/або минулих періодах. Ніяких мінусів перед числами ставити не потрібно!

19.1

 

20

 

20.1

 

20.2

Д3, Д4

20.2.1

 

20.2.2

 

20.3

 

21

Д2

В кінці декларації обов’язковими елементами є дата подання засобами електронного зв’язку, ініціали та прізвища осіб, чиїми електронними цифровими підписами (ЕЦП) завіряється декларація. Спочатку накладається ЕЦП головного бухгалтера, потім керівника і наприкінці посвідчується ЕЦП, що є аналогом печатки (у разі використання печаток підприємством).

Заповнення додатків до декларації

Як уже зазначалося, останні зміни були ще у 2018 році. Тоді додали нові таблиці в додатки 1 (Д1) та 5 (Д5):

 • таблиці 1.1 і 1.2 додатка Д1 –   заповнюються у ситуації використання розрахунків коригування незареєстрованних у ЄРПН на дату подання декларації. Таблиця 1.2 слугує для відображення таких коригувань, що були у минулих звітних періодах. Заповнюється вона лише один раз, тому якщо ви це уже робили, то повторювати щомісяця не треба;
 • таблиці 1.1 і 1.2 додатка Д5 – заповнюються у ситуації використання податкових накладних незареєстрованних у ЄРПН на дату подання декларації. Таблиця 1.2 слугує для відображення таких податкових накладних, що були у минулих звітних періодах та заповнюється, як і аналогічна по додатку Д1, лише один раз.

Увага: Якщо за звітний період податкові зобов’язання формуються на основі незареєстрованих податкових накладних, то інформація про такі податкові накладні заноситься в таблицю 1.1 Додатка Д5


Щодо оновленого додатку 9, то він стосується лише сільськогосподарських виробників.

Яка відповідальність по декларації?

Відповідальність за неподання  або несвоєчасне подання за декларацією з ПДВ така ж, як і за деклараціями з інших податків і зборів. Це тягне за собою штраф згідно з п. 120.1 ПКУ у розмірі 170 грн за кожне таке неподання чи несвоєчасне подання. Ті самі дії, учиненні платником податків, до якого протягом року уже було застосовано штраф за таке порушення,  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини