Головбух

Міжнародні стандарти фінансової звітності 2018

18 червня 2018
15170
Середній бал: 0 із 5

Бухгалтерський облік - це мова бізнесу. Фінансова звітність за МСФЗ перетворила цю мову в міжнародну. Глобалізація ринків капіталу, взаємозалежність економік різних країн через взаємні інвестиції - все це підштовхнуло до того, що стандарти МСФЗ стали такою ж буденністю сучасного глобального світу, як і комп'ютери, смартфони, Інтернет і мобільний зв'язок. Сьогоднішня консультація - це навігатор до того, що таке фінансова звітність МСФЗ та роль МСФЗ у бухгалтерському обліку.

Навіщо потрібна міжнародна фінансова звітність

Фінансова звітність за МСФЗ стала одним з необхідних умов виходу на міжнародні ринки фінансового капіталу, так як дозволяє:

 • залучати інвестиції через свою прозорість і зрозумілість міжнародним гравцям;
 • зменшувати вартість залученого капіталу (не потрібно робити зайві процедури аналізу, порівняння та перекладу звітностей під зрозумілі для інвестора стандарти);
 • збільшити міжнародні інвестиції;
 • полегшувати стандартизацію інформаційних систем під ведення обліку;
 • аудит за МСФЗ робити більш ефективним через взаємозв'язок стандартів МСФЗ і Міжнародних стандартів аудиту (МСА), єдиного розуміння цілей фінансової звітності.

Міжнародна фінансова звітність - це звітність для інвесторів!

У МСФЗ зацікавлені великі країни і транснаціональні компанії. Найбільшими донорами Фонду МСФЗ в особі держав є (в порядку убування): Китай, Євросоюз, Великобританія, Франція, Росія. Найбільшими донорами в особі приватного бізнесу виступають: компанії США (Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Microsoft, CFA Institute, Oracle), Німеччини (BMW, Adidas, Bayer і ін.), "Велика четвірка" аудиторських фірм (KPMG, PwC, Deloitte, Ernst & Young).

Стандарти звітності МСФЗ

Міжнародні стандарти фінзвітності - це стандарти, що видає Міжнародна рада з бухгалтерських стандартів (IASB), штаб-квартира якої розташована в Лондоні.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності включають:

 • Концептуальну основу фінансової звітності (документ, який описує загальні вимоги до якісних характеристик фінансової інформації та основні облікові концепції, що дозволяють скласти звітність МСФЗ);
 • 17 Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ, англ. - IFRS);
 • 28 Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО, англ. - IAS, - це назва старих, але нині чинних стандартів, виданих до 2001 року, коли відбулася реорганізація ради IASB);
 • МСФЗ для малих та середніх підприємств (IFRS for SMEs);
 • інтерпретації (роз'яснення) (нові IFRIC і старі SIC).

Таким чином, під системою МСФЗ розуміємо самі стандарти МСФЗ / МСБО та існуючі коментарі та роз'яснення до них. Так, Міжнародні стандарти фінансової звітності включають:

В Євросоюзі МСФЗ стали обов'язковими починаючи з 2005 року для всіх держав-членів при проходженні процедури лістингу на фондових біржах Євросоюзу.

Визначення НП (С) БО, наведене в статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, недавно зазнало певних змін. До 2018 року в Законі про бухоблік було чітко вказано, що національний стандарт не повинен суперечити міжнародним стандартам. Суперечать національні стандарти з міжнародними та як обґрунтувати використання МСФЗ?

МСФЗ Україна

Фінансова звітність МСФЗ в Україні спочатку була вимогою для підприємств, які складали звітність для своїх іноземних інвесторів, але ситуація стала змінюватися з 2012 року, коли в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16.07.1999 № 996 (далі - Закон про бухоблік) з'явилося вимоги, за якими Міжнародні стандарти фінансової звітності призначені для Публічних акціонерних товариств (колишні ВАТ), банків і страхових компаній.

№ п/п

МСФЗ-зобов'язані підприємства

Початок

застосування

1

Публічні акціонерні товариства (ПАТ)

З 2012 р.

2

Банки

З 2012 р.

3

Страхові компанії

З 2012 р.

4

Великі підприємства *

З 2018 р.

5

Підприємства, які є емітентами цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів **

З 2018 р.

6

Підприємства, які здійснюють діяльність за переліком Кабміну

З 2012 р.

7

Недержавні пенсійні фонди

З 2012 р.

8

Кредитні союзи

З 2015 р.

9

Інші фінансові установи, крім мікро- і малих підприємств

З 2015 р.

10

Підприємства, які здійснюють діяльність з управління активами

З 2015 р.

11

Підприємства, які займаються видобутком корисних копалин загальнодержавного значення ***

З 2018 р.

* Великі підприємства - для них відповідно до п. 2 ст. 2 Закону про бухоблік має виконуватися мінімум 2 з 3-х критеріїв: балансова вартість активів> 20 млн євро; чистий дохід від реалізації продукції> 40 млн євро; середня чисельність> 250 працівників;

** такими учасниками можуть бути не тільки ПАТ, але і ТОВ та інші підприємства;

*** перелік копалин загальнодержавного та місцевого значення можна знайти в постанові КМУ від 12.12.1994 № 827. У ньому крім традиційних в нашому розумінні копалин (марганцева руда) є ще різного роду підземні води, (мінеральні, питні, промислові, технічні і т.п.), тому з цим наказом потрібно уважно ознайомитися.

У 2018 р МСФЗ-зобов'язаних в Україні стало більше: до них додалися великі підприємства, емітенти цінних паперів і добувачі корисних копалин.

В оновленому Законі про бухоблік частина з перерахованих вище МСФЗ-зобов'язаних потрапили під ємкий термін "компанії, що представляють суспільний інтерес", куди належать і вищезгадані емітенти цінних паперів, банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інші фінустанови. В Директиві ЄС № 2013/34 такі підприємства називаються "суб'єктами суспільного інтересу".

ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії: як відповісти

Міжнародні стандарти фінансової звітності 2018
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що в країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь. Якби ви зараз отримали лист від ДФС з проханням пояснити, чому у підприємства збиток, то що відповіли б? 1. Аргументовано відповім, але не «прогнуся» 2. Який лист? :) 3. Відкину частину витрат (може, потім їх покажу?) 4. Зроблю все, щоб догодити фіскалам Ми оцінили чотири варіанти відповіді на «лист щастя» від ДФС. Оберіть свій і ми пояснимо, що буде.

МСФЗ в Україні: де знайти стандарти МСФЗ

Знайти перекладені на українську мову міжнародні стандарти фінансової звітності (офіційний переклад) можна на сайтах Верховної Ради України (версія 2012 року) і більш свіжу версію на сайті Мінфіну України (версія МСФЗ 2017 р.). Але там ще немає МСФЗ 16 "Оренда" і МСФЗ 17 "Договори страхування", які можна знайти тільки в англомовній версії (IFRS 16 "Leases", IFRS 17 "Insurance Contracts") і вони тому не можуть поки що застосовуватися підприємствами України (англомовна версія МСФЗ 16 набуває чинності з 01.01.2019 р, а МСФЗ 17 - з 01.01.2021 р). Останній перекладений стандарт Мінфіном - це МСФЗ 15 "Дохід за договорами з клієнтами" (IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers"), який вже вступив в дію (з 01.01.2018 р).

Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні

З приводу дати переходу нових МСФЗ-зобов'язаних ситуацію роз'яснює лист Мінфіну від 29.12.2017 № 35210-06-5 / 37175, де йдеться про те, що датою переходу на МСФЗ для підприємств, які вперше застосовують МСФЗ, є 01.01.2018 р., але також ці підприємства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2017 р. Чому так? Справа в тому, що за вимогами МСФЗ 1 просто так взяти і скласти фінансову звітність одразу 01.01.2019 р. по МСФЗ не можна без надання порівняльної інформації до першої звітності МСФО.

Згідно п. 21 МСФЗ 1 передбачено, що для відповідності вимогам МСБО 1 перша МСФЗ звітність повинна мати не менше:

 • звіт про фінансовий стан - 3 дати балансу;
 • звіт про сукупний дохід - 2 періоди;
 • звіт про прибутки і збитки (якщо підприємство подає їх окремо) - 2 періоди;
 • звіт про рух грошових коштів - 2 періоди;
 • звіт про власний капітал - 2 періоди;
 • примітки, які включають порівняльну інформацію.

Таким чином, для того щоб на 01.01.2019 р. можна було скласти звітність за МСФЗ має бути мінімум 3 дати балансу: 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019. Але оновлений Закон про бухоблік набув чинності 01.01.2018 р., та законодавець не міг зобов'язати підприємства заднім числом переходити на МСФЗ (адже закон зворотної сили не має), але Мінфін ніби дає таку альтернативну можливість охочим. До 01.01.2020 р., таким чином, зможуть встигнути все.

Дата переходу на МСФЗ та перша фінансова звітність МСФЗ - між ними різниця 2 роки (2 звітних періоди)!

Як виглядає приблизно перехід на МСФЗ? Він включає в себе кілька етапів:

 • обирання дати переходу на МСФЗ (перший звіт по МСФЗ можливий тільки через 2 роки після цієї дати);
 • затвердження наказу про облікову політику з МСФЗ;
 • проведення інвентаризації на дату переходу на МСФЗ;
 • складання вступного балансу на дату переходу на МСФЗ (проводяться коригування статей через нерозподілений прибуток, що не викликає податкових наслідків);
 • складання порівняльної фінансової звітності з МСФЗ.

Звітність по МСФЗ: обов'язковий склад

Звітність МСФЗ включає в себе відповідно до п. 10 МСБО 1 "Подання фінансової звітності" такі фінансові звіти МСФЗ:

 • звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
 • звіт про сукупний дохід за період (інформація про компоненти прибутку і збитку подається або як складова частина цього звіту, або як окремий звіт про прибутки і збитки, який розташовується перед звітом про сукупний дохід);
 • звіт про зміни у власному капіталі за період;
 • звіт про рух грошових коштів за період;
 • примітки, які містять стислий виклад облікових політик та інші пояснення.

Примітки - найвагоміша і невід'ємна частина МСФЗ звіту!

Відзначимо, що саме остання складова - примітки до фінансової звітності МСФЗ - є найбільш вагомими за обсягом і значенням і невід'ємною частиною повного комплекту фінансової звітності МСФЗ. Всі звіти повинні мати перехресні посилання у рядках на відповідні примітки. Саме примітки дають ту якість фінансової інформації, про яку йдеться у Концептуальній основі МСФЗ.

Новий закон про валюту: до чого готуватися бухгалтеру

Міжнародні стандарти фінансової звітності 2018
ГАВРИЛОВА Олена адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «Едвайзер», Київ
Покроково і з прикладами про те: • Закон України «Про валюту і валютні операції»: головні положення (що залишилось, що скасовано, а що нового); • коли зміни починають діяти; • нормативно-правові акти, які втрачають силу; • валютні операції: інвестування без обмежень, кредити без реєстрації — заміна слів чи процедури; • ЗЕД: чи стане простіше працювати; • розрахунки в інвалюті в Україні та переказ коштів за кордон, купівля/продаж валюти: чи спростять відносини між українськими та іноземними підприємствами; • валютний контроль: які операції звільнені від контролю, а які підпадають під нього; • який порядок, хто і як здійснюватиме контроль; • відповідальність і санкції: які штрафи скасують, посилять чи доповнять

Звіт про рух грошових коштів МСФЗ: неписана специфіка

На перший погляд все те саме, до чого ми звикли: МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" ділить діяльність підприємства на операційну, інвестиційну та фінансову. Також МСБО 7 для складання звіту про рух грошових коштів з операційної діяльності пропонує 2 методи: прямий і непрямий. Але практика більшості іменитих зарубіжних компаній показує застосування саме непрямого методу.

Переважна більшість зарубіжних компаній проводять складання звіт про рух грошових коштів непрямим методом для операційної діяльності.

Виходячи з цього, щоб фінансові аналітики-інвестори сприймали звітність українських компаній серйозніше, необхідно все-таки проводити складання звіту про рух грошових коштів непрямим методом. Він вважається більш аналітичним і придатним для прогнозування.

МСФЗ трансформація

Трансформація фінансової звітності за МСФЗ - це процедура перетворення фінансової звітності, складеної за національними стандартами (ПСБО) в звітність по МСФЗ.

У новоспечених МСФЗ-зобов'язаних і МСФЗ-добровольцях є 2 варіанти після дати переходу на МСФЗ вести облік МСФЗ та складати звітність МСФЗ:

 • вести бухоблік за правилами ПСБО і на основі цих же правил складати фінансову звітність, а в кінці кожного звітного року проводити процедуру трансформації її в звітність з МСФЗ;
 • одразу визначити, що ведення бухобліку і складання фінзвітності відбувається за правилами МСФЗ.
 • Перший варіант можливий до 01.01.2020 р., після чого вже трансформація фінансової звітності буде заборонена (ч. 6 ст. 12-1 Закону про бухоблік).

Трансформація звітності МСФЗ зазвичай має такий вигляд:

 • аналіз облікової політики з метою визначити невідповідність вимогам МСФЗ;
 • визначення складу і структури фінзвітності МСФЗ;
 • рекласифікація статей активів і зобов'язань, доходів і витрат, і формування фінансової звітності.

Трансформація балансу з МСФЗ не єдина, перенесення оборотів з різних видів доходів і витрат можливий і при складанні звіту про прибутки і збитки.

Відмінність ПСБО від МСФЗ

У Законі про бухоблік в 2018 попереднє положення про те, що ПСБО "не суперечать МСФЗ" змінилося на те, що ПСБО "розроблені на основі МСФЗ". Всі ці вимоги пов'язані з потребою зіставлення фінансової інформації на території Євросоюзу і асоційованих членів. Все це означає, що між МСФЗ та ПСБО є відмінності. Розглянемо їх у таблиці нижче.

Критерій порівняння

ПСБО

МСФЗ

Регламентована форма звітів

Існує (з нумерацією рядків і з переліком додатково внесених рядків)

Такої немає. Форма вільна. Є тільки перелік мінімальних рядків, що підлягають розкриттю (подання фінансової звітності МСБО 1)

Свобода в назві рядків звітності

Її немає. Всі регламентовано НП (С) БО 1

МСБО 1 допускає використання близьких термінів. Основний критерій - це їх зрозумілість професіоналам

Роздвоєння звіту про сукупний дохід

Звіт єдиний - форма № 2

Можливість подачі як 2-х різних звітів: звіту про прибутки і збитки, і звіту про сукупний дохід

Вибір порядку розташування рядків в балансі

Відсутній

Можлива горизонтальна, вертикальна подача звіту про фінансовий стан, розташування рядків в порядку зростання або зменшення ліквідності. Для фінансових компаній розділи оборотних і необоротних активів можна не виділяти

Класифікація витрат в звіті про прибутки і збитки

Регламентована: в першому розділі функціональний підхід, в третьому розділі - за економічною суттю витрат.

Можливість вибору: функціональний або за економічною суттю

Можливість об'єднання рядків

Відсутня

Можливо. Головний критерій - істотність. Можна об'єднувати, наприклад, витрати на збут та адміністративні витрати, рядки дебіторської заборгованості, не виділяти залишкову вартість основних засобів і т.п.

Можливість згортати рядки звітності

Відсутня

Присутня, якщо це не вважається істотним. Реалізація основних засобів та інших необоротних активів відображає тільки прибуток або збиток за операції (а не окремо доходи або витрати), згортаються доходи і витрат за курсовими різницями

Класифікація основних засобів, запасів і т.п.

Має регламентований характер (тобто тільки так і не інакше)

Має ілюстративний характер. Підприємство самостійно визначає класифікаційні групи на основі принципу суттєвості. Наприклад, можлива подача нематеріальних активів у балансі кількома рядками: придбані торгові марки, розроблене програмне забезпечення, патенти і т.п. Це саме можна сказати про МСФЗ основні засоби

Перерахування допустимих методів: амортизація, нарахування резервів сумнівних боргів, методів списання запасів і т.п.

Присутній як перерахування, так і опис цих методів і порядку їх застосування

Якщо і є опис методів (наприклад, запаси МСФЗ і їх списання, амортизація МСФЗ), то немає детального їх опису та застосування. Методи нарахування резервів сумнівних боргів взагалі відсутні (хоча таке поняття в понятті фінансові інструменти МСФЗ існує).

Класифікація деяких доходів і витрат

Нарахування резерву сумнівних боргів - інші операційні витрати

Нарахування резерву сумнівних боргів облік фінансових інструментів МСФЗ вимагає класифікувати як витрати на збут.

Пріоритет в судженнях

Пріоритет на правила

Пріоритет віддається професійного судження і дотримання такої якості фінансової інформації як істотність

Головною візуальною відмінністю фінансової звітності з МСФЗ і ПСБО є відсутність затверджених форм (таблиць), а також відносна свобода формулювань назв рядків і наявність перехресних посилань на примітки, які займають найвагомішу частину МСФЗ звіту.

Облікова політика за МСФЗ

Трансформація МСФЗ не є панацеєю і найбільш виправданим методом при підготовці фінансової звітності за МСФЗ. В обліковій політиці, звичайно, може бути розділ "Трансформація звітності в МСФЗ", але слід прагнути до того, щоб облік і звітність повністю велися за МСФЗ.

МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" говорить про те, що в МСФЗ облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, які застосовуються суб'єктом господарювання, коли проводиться складання та подання фінансової звітності. З такого розуміння облікової політики виходить, що вона стосується саме складання звітності, а не самого ведення бухгалтерського обліку.

В обліковій політиці за МСФЗ слід уникати опису технічних нюансів (рахунків, таблиць і т.п.), питань які безальтернативно врегульовані в МСФЗ, а також тих питань, які більше пов'язані з питаннями оцінки, а не облікової політики.

Облікова політика МСФЗ повинна включати опис тих елементів, де МСФЗ дають право вибору (більше, ніж один варіант): амортизація за МСФЗ, модель оцінки основних засобів за МСФЗ, модель оцінки інвестиційної нерухомості за МСФЗ, метод обліку списання запасів за МСФЗ. Стандарти фінансової звітності вимагають розміщення опису, що містить облікова політика МСФЗ в примітках до звітності. У разі, якщо міжнародні стандарти не регулюють облік цих об'єктів, наприклад, твори мистецтва або музейні цінності, то можливо вживання професійних суджень. Вони можуть грунтуватися на вимогах інших стандартів (національних, ГААП США і ін.) Або практиці обліку схожих активів.

Також слід уникати опису тих елементів, які МСФЗ зараховує до облікових оцінок, а не облікової політики. Наприклад, МСФЗ фінансові інструменти не визначають методів обліку резервів сумнівних боргів і підприємство може застосувати запозичені з ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість". Але розкривати це в наказі про облікову політику МСФЗ не рекомендується, хоча в примітках в розділі, який стосується облікових оцінок - обов'язково.

Аудит МСФЗ

Аудит звітності за МСФЗ зобов'язані проходити компанії, що представляють суспільний інтерес, ПАТ. Вони повинні до 30 квітня оприлюднити свій звіт МСФЗ на своєму сайті (ч. 3 ст. 14 Закону про бухоблік). МСФЗ аудит проходять і великі підприємства з оприлюдненням МСФЗ звіту до 1 червня. МСФЗ стандарти дозволяють знизити витрати на аудит, так як аудит за МСФЗ проводиться на основі МСА, які мають таке ж розуміння цілей фінансової звітності, що і МСФЗ.

Сюрприз від Мінфіну: нова податкова накладна

Міжнародні стандарти фінансової звітності 2018
Наталія Товченикексперт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Спокій бухгалтерам лише сниться. А тим, хто має справу з ПДВ, — й поготів. Ось і жовтень «потішив» подаруночком: оновленими формами податкової накладної та розрахунку коригування. Тож чим вони відрізняються від попередніх і з якої дати їх застосовувати?

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини