Головбух

Договір про надання послуг зразок 2019

29 листопада 2019
16551
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Договір про надання послуг є одним з найпоширеніших цивільно-правових договорів. Форма договору, істотні умови договору, документальне оформлення факту надання послуг – про все це в сьогоднішній консультації. Як приклад використаємо договір про надання бухгалтерських послуг.

Загальна інформація про договори надання послуг

Укладання договорів надання послуг регулює глава 63 ЦКУ. За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) бере на себе зобов’язання за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається безпосередньо в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцю надану послугу, якщо інше не передбачено договором (ст. 901 ЦКУ).

Чинне законодавство дозволяє укладати договори надання послуг, як юридичним, так і фізичним особам, у т.ч. фізособам-підприємцям (ФОП).

Договір купівлі-продажу, поставки, послуг: тонкощі складання та виконання

Договір надання бухгалтерських послуг

Договір бухгалтерських послуг укладається на підставі абз. 1 ч. 4 ст. 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік), який визначає форми організації бухгалтерського обліку. За законом, крім використання праці штатного бухгалтера, дозволяється користуватися послугами з ведення бухгалтерського обліку, що надаються:

 • спеціалістом з бухгалтерського обліку, який зареєстрований як підприємець;
 • підприємством,  що є суб’єктом підприємницької діяльності;
 • самозайнятою особи, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності (так звана незалежна професійна діяльність, така особа має бути у відповідному реєстрі). На практиці дана можливість відсутня.

Заборонено укладати договори щодо ведення бухгалтерського обліку підприємствам, які становлять суспільний інтерес, так як вони обов’язково повинні мати бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше 2 осіб (абз. 2 ч. 4 ст. 8 Закону про бухоблік).

По договорах надання бухгалтерських послуг надання послуги виконавцем відбувається, як правило, особисто й передоручення іншим особам має бути заборонено на рівні договору. Це випливає з права підпису документів, що отримує виконавець бухгалтерських послуг, і передачу якого, має контролювати власник (керівник) підприємства-замовника.  

Договір про надання інформаційних послуг з фізичною особою

Закон про бухоблік поширюється на ведення обліку юридичних осіб, однак, укладати договори з ведення обліку їх доходів і витрат та підготовки декларацій можуть і фізичні особи-підприємці як спрощеної, так і загальної системи оподаткування (відповідно до загальних норм цивільного законодавства).

Книги обліку підприємців, як відомо, ведуться “від руки”. Обіцяної ДФС електронної форми Книг обліку, незважаючи на їх законодавчий дозвіл, до сих пір не створено. Однак, на практиці заповнення Книг часто здійснюється саме стороннім спеціалістом з обліку. ФОП фактично підтверджує своїм підписом в Книзі обліку та в поданих деклараціях те, що він погоджується з внесеними за нього даними та несе по ним повну відповідальність. З боку ДФС до подібної практики претензій не було.

СКАЧАТИ КАРТИНКУ

Договір про надання послуг зразок 2019

Звертаємо увагу, що ФОП має особисто підписувати всі документи (Книгу, декларації тощо). В цьому можна переконатися, якщо зазирнути до будь-якої декларації ФОП – вони не містять полів для підпису інших осіб, ніж самого підприємця. Спеціаліст з обліку тільки готує декларацію, заповнює її та подає ФОП, який і ставить підпис. Як наслідок, для ФОП здійснюється не надання бухгалтерських послуг, а надання саме інформаційно-консультаційних послуг.

Увага: Договір надання бухгалтерських послуг може бути укладений тільки з замовником, що є юридичною особою. Щодо ФОП, то подібного роду договори коректніше називати договорами надання інформаційно-консультаційних послуг.

Такий тонкий нюанс, що облік для ФОП не вважається бухгалтерським, підтверджують:

 • Закон про бухоблік, який вказує на те, що бухгалтерський облік ведеться тільки для юросіб (ч. 1 ст. 2). Також бухгалтерський облік ведеться для спільної діяльності без створення юридичної особи за договорами простого товариства (п. 19 П(С)БО 12);
 • необхідною умовою існування бухгалтерського обліку є використання подвійного запису, тобто бухгалтерських проведень (Дт і Кт). Для ФОП, як відомо, такий підхід не використовується;
 • ПКУ також щодо ФОП замість терміну “бухгалтерський облік” використовує “облік доходів і витрат”, не називаючи його бухгалтерським.

Отже, стосовно ФОП некоректно зазначати в договорі, що йому надаються послуги з бухгалтерського обліку. Це все розглядається як договір інформаційно консультаційних послуг.

Форма договору про надання послуг

Певних специфічних вимог щодо форми, в якій має бути складений договір про надання послуг, чинне законодавство не висуває. Хоча договір за участі суб’єктів господарювання має укладатися в письмовій формі (ст. 208 ЦКУ). Засвідчення договору в нотаріуса є необов’язковим, але за бажання сторін цілком можливе (але потім всі додаткові угоди до нього теж треба буде засвідчувати у нотаріуса).

Істотні умови договору з надання послуг

Істотних умов такого договору всього три: предмет, ціна і строк дії.

Предметом договору є сама послуга. Договір має містити перелік усіх послуг, які має надавати виконавець. Варто зазначати їх не абстрактно (“ведення бухгалтерського обліку”), а більше конкретизувати обов’язки, які має виконати замовник, наприклад, ведення Книги обліку доходів і витрат, підготовка та подача на підпис певних документів, складання декларації платника єдиного податку, складання податкової декларації з ПДВ, ведення Книги обліку розрахункових операцій, введення інформації з первинних документів до певної комп’ютерної програми. Як варіант такий перелік можна зробити в додатку до договору, що є його невід’ємною частиною.

Також у договорі краще передбачити можливість розширення обов’язків виконавця, що може відбуватися шляхом укладення додаткових угод до договору чи оформлення заявок.

Договір має містити ціну послуг (ст. 903 ЦКУ). Треба вказати розмір, строки і порядок оплати виконаної послуги. Взагалі договір може бути і на безоплатній основі (ст. 904 ЦКУ). Строки оплати виконаних бухгалтерських послуг можна пов’язати з місячними термінами подачі певної звітності (зазвичай 20 календарних днів після закінчення місяця).

Має бути обов’язково вказаний період протягом якого сторони реалізують свої права і виконують обов’язки за договором (ст. 905 ЦКУ). При укладанні договору бухгалтерських послуг краще для замовника, щоб даний період закінчувався після дати подачі річної звітності (зазвичай це 60 календарних днів після закінчення року) або квартальної звітності (40 календарних днів після закінчення кварталу).

Відповідальність і обов’язки сторін

Крім істотних умов договору слід відзначити такі пункти, як: відповідальність сторін та обов’язки сторін. Щодо відповідальності, то зазвичай вказують, що якщо виконавець не може виконати свої зобов’язання з вини замовника (наприклад, він не надає йому всіх необхідних документів), то він тоді не несе відповідальності.

Також може бути передбачене відшкодування заподіяної шкоди.

Відповідальність по договорах надання бухгалтерських послуг

При наданні бухгалтерських послуг доволі цікавим і делікатним є питанням щодо відповідальності стороннього спеціаліста з бухгалтерського обліку стосовно результатів перевірок контролюючих органів. Вказувати в договорі, що такий спеціаліст має відшкодувати підприємству збитки пов’язані зі штрафами контролюючих органів, на наш погляд, є неприпустимою некоректністю. Нагадуємо, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення   фіксування  фактів  здійснення  всіх  господарських операцій у первинних документах несе керівник (власник) (ч. 3 ст. 8 Закону про бухоблік). При звичайних трудових відносинах з бухгалтером, останній несе адміністративну, кримінальну, фінансову та матеріальну відповідальність. Остання обмежується, як правило, його середньомісячним заробітком і шкода має бути доведена. Повна матеріальна відповідальність виникає тільки у разі укладання договору про повну матеріальну відповідальність (для касирів та матеріально відповідальних осіб). Бухгалтер не несе матеріальну відповідальність по фінансовим санкціям, накладеним на підприємство. Саме такий підхід має використовуватися й у цивільно-правових договорах на надання послуг з бухгалтерського обліку.

Увага: Відповідальність по цивільно-правовим договорам надання бухгалтерських послуг або інформаційно-консультаційних послуг має не перевищувати відповідальності по звичайним трудовим відносинам між підприємством та бухгалтером

Виконавець бухгалтерських послуг має відшкодувати збитки по фінансовим санкціям замовника тільки в тому випадку, коли вони понесені внаслідок його прямої недбалості. Такі випадки краще прямо передбачити у договорі. Це може бути пряме невиконання ним своїх обов’язків, внаслідок чого підприємство отримало штраф, наприклад:

 • незаповнення Книги обліку доходів і витрат;
 • відсутність ведення бухгалтерського обліку;
 • вчасна непідготовка та неподача декларації чи певного звіту, що спричинила штраф (зазвичай штраф з боку ДПС складає за це порушення 170 грн, але в договорі можна передбачити більший);
 • вчасна нереєстрація податкових накладних, що не була обумовлена технічним причинами;
 • інше пряме невиконання обов’язків щодо договору тощо.

Однак, якщо такі дії чинилися з вини замовника або за прямої його вказівки, то відповідальність з замовника має зніматися. Такий пункт варто передбачити у договорі.

Можна також передбачити можливість дострокового розірвання договору з боку замовника в односторонньому порядку. Це дає додаткову можливість контролювати замовником якість наданих йому послуг.

Щодо адміністративної відповідальності, то стороння особа може прирівнюватися перевіряючим органом до посадової особи, якщо виконує організаційно-наказові або адміністративно-господарські функції (представляє підприємство перед контролюючим органом, підписує первинні документи та звітність), а тому, виконавець бухгалтерських послуг цілком може отримати адміністративний штраф з боку ДПС. З цих же підстав може настати й кримінальна відповідальність.

Оформлення договору про надання послуг

Договір має містити пункт щодо того, яким документом оформляється факт надання послуги та коли це здійснюється. Найчастіше ним є акт здачі-приймання наданих послуг. Для договорів надання бухгалтерських послуг можна рекомендувати їх підписувати за попередній місяць до 20-го числа поточного місяця включно (по поширеній даті подачі місячних звітів). Акт є первинним документом, що підтверджує факт здійснення господарської операції, а тому має містити усі обов’язкові реквізити первинного документа, передбачені ст. 9 Закону про бухоблік.

Приклад договору про надання бухгалтерських послуг

договір про надання бухгалтерських послуг зразок 2019

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини