Головбух

Договір про надання послуг

 • 13 червня 2018
 • 13698
 • Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Договір про надання послуг є одним з найпоширеніших цивільно-правових договорів. Форма договору, істотні умови договору, документальне оформлення факту надання послуг – про все це в сьогоднішній консультації. Як приклад використаємо договір про надання бухгалтерських послуг.

Загальна інформація про договори надання послуг

Укладання договорів надання послуг регулює глава 63 ЦКУ. За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) бере на себе зобов’язання за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається безпосередньо в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцю надану послугу, якщо інше не передбачено договором (ст. 901 ЦКУ).

Чинне законодавство дозволяє укладати договори надання послуг, як юридичним, так і фізичним особам, у т.ч. фізособам-підприємцям.

Облік токенів: скачати проведення

Договір надання бухгалтерських послуг

Договір бухгалтерських послуг укладається на підставі абз. 1 ч. 4 ст. 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік), який визначає форми організації бухгалтерського обліку. За законом, крім використання праці штатного бухгалтера, дозволяється користуватися послугами з ведення бухгалтерського обліку, що надаються:

 • спеціалістом з бухгалтерського обліку, який зареєстрований як підприємець;
 • підприємством,  що є суб’єктом підприємницької діяльності;
 • самозайнятою особи, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності (так звана незалежна професійна діяльність, така особа має бути у відповідному реєстрі).

Заборонено укладати договори щодо ведення бухгалтерського обліку підприємствам, які становлять суспільний інтерес, так як вони обов’язково повинні мати бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше 2 осіб (абз. 2 ч. 4 ст. 8 Закону про бухоблік).

По договорах надання бухгалтерських послуг надання послуги виконавцем відбувається, як правило, особисто й передоручення іншим особам має бути заборонено на рівні договору. Це випливає з права підпису документів, що отримує виконавець бухгалтерських послуг, і передачу якого, має контролювати власник (керівник) підприємства-замовника.  

Договір надання інформаційно-консультаційних послуг для ФОП

Закон про бухоблік поширюється на ведення обліку юридичних осіб, однак, укладати договори з ведення обліку їх доходів і витрат та підготовки декларацій можуть і фізичні особи-підприємці як спрощеної, так і загальної системи оподаткування (відповідно до загальних норм цивільного законодавства).

Серед проблемних питань, які виникають по обліку у ФОП – чи може третя сторона на основі договору заповнювати за підприємця Книги обліку, що здійснюється, як відомо, “від руки”, так як обіцяної ДФС електронної форми Книг обліку, незважаючи на їх законодавчий дозвіл, до сих пір не створено. Однак, на практиці заповнення Книг часто здійснюється саме стороннім спеціалістом з обліку. ФОП фактично підтверджує своїм підписом в Книзі обліку та в поданих деклараціях те, що він погоджується з внесеними за нього даними та несе по ним повну відповідальність. З боку ДФС до подібної практики претензій не було.

Наголошуємо, що ФОП має особисто підписувати всі документи (Книгу, декларації тощо). В цьому можна переконатися, якщо зазирнути до будь-якої декларації по фізособам-підприємцям – вони не містять полів для підпису інших осіб, ніж сам ФОП. Спеціаліст з обліку тільки готує декларацію, заповнює її та подає ФОП, який і ставить підпис. Таким чином, для ФОП здійснюється не надання бухгалтерських послуг, а надання саме інформаційно-консультаційних послуг.

 Договір надання бухгалтерських послуг може бути укладений тільки з замовником, що є юридичною особою. Щодо ФОП, то подібного роду договори коректніше називати договорами надання інформаційно-консультаційних послуг.

Такий тонкий нюанс, що облік для ФОП не вважається бухгалтерським, підтверджують:

 • Закон про бухоблік, який вказує на те, що бухгалтерський облік ведеться тільки для юросіб (ч. 1 ст. 2). Також бухгалтерський облік ведеться для спільної діяльності без створення юридичної особи за договорами простого товариства (п. 19 П(С)БО 12);
 • необхідною умовою існування бухгалтерського обліку є використання подвійного запису, тобто бухгалтерських проведень (Дт і Кт). Для ФОП, як відомо, такий підхід не використовується;
 • ПКУ також щодо ФОП замість терміну “бухгалтерський облік” використовує “облік доходів і витрат”.

Отже, щодо ФОП некоректно зазначати в договорі, що йому надаються послуги з бухгалтерського обліку. Це все розглядається як договір інформаційно консультаційних послуг.

Як облікувати е-Головбух

Договір про надання послуг
Олег Січкерівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Як професійне видавництво, ми уникаємо двозначностей у Договорі, тому деталізуємо умови угоди: доступ до системи не передбачає надання у володіння або розпоряджання чи власність об’єкт інтелектуальної власності і не передбачає права продати або відчужити в інший спосіб електронний продукт. Тобто це 100%-ве роялті!

Форма договору про надання послуг

Певних специфічних вимог щодо форми, в якій має бути складений договір про надання послуг, чинне законодавство не висуває. Хоча договір за участі суб’єктів господарювання має укладатися в письмовій формі (ст. 208 ЦКУ). Засвідчення договору в нотаріуса є необов’язковим, але за бажання сторін цілко можливе (але потім всі додаткові угоди до нього теж треба буде засвідчувати у нотаріуса).

Істотні умови договору з надання послуг

Істотних умов такого договору всього три: предмет, ціна і строк дії.

Предметом договору є сама послуга. Договір має містити перелік усіх послуг, які має надавати виконавець. Варто зазначати їх не абстрактно (“ведення бухгалтерського обліку”), а більше конкретизувати зобов’язання, які має виконати замовник, наприклад, ведення Книги обліку доходів і витрат, підготовка та подача на підпис певних документів, складання декларації платника єдиного податку, складання податкової декларації з ПДВ, ведення Книги обліку розрахункових операцій, введення інформації з первинних документів до певної комп’ютерної програми. Як варіант такий перелік можна зробити в додатку до договору, що є його невід’ємною частиною.

Також у договорі краще передбачити можливість розширення обов’язків виконавця, що може відбуватися шляхом укладення додаткових угод до договору чи оформлення заявок.

Договір має містити ціну послуг (ст. 903 ЦКУ). Треба вказати розмір, строки і порядок оплати виконаної послуги. Взагалі договір може бути і на безоплатній основі (ст. 904 ЦКУ). Строки оплати виконаних бухгалтерських послуг можна пов’язати з місячними термінами подачі певної звітності (зазвичай 20 календарних днів після закінчення місяця).

Має бути обов’язково вказаний період протягом якого сторони реалізують свої права і виконують обов’язки за договором (ст. 905 ЦКУ). При укладанні договору бухгалтерських послуг краще для замовника, щоб даний період закінчувався після дати подачі річної звітності (зазвичай це 60 календарних днів після закінчення року) або квартальної звітності (40 календарних днів після закінчення кварталу).

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Договір про надання послуг
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі

Відповідальність і обов’язки сторін

Крім істотних умов договору слід відзначити такі пункти, як: відповідальність сторін та обов’язки сторін. Щодо відповідальності, то зазвичай вказують, що якщо виконавець не може виконати свої зобов’язання з вини замовника (наприклад, він не надає йому всіх необхідних документів), то він тоді не несе відповідальності.

Також може бути передбачене відшкодування заподіяної шкоди.

Відповідальність по договорах надання бухгалтерських послуг

При наданні бухгалтерських послуг доволі цікавим і делікатним є питанням щодо відповідальності стороннього спеціаліста з бухгалтерського обліку стосовно результатів перевірок контролюючих органів. Вказувати в договорі, що такий спеціаліст має відшкодувати підприємству збитки пов’язані зі штрафами контролюючих органів, на наш погляд, є неприпустимою некоректністю. Нагадуємо, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах несе керівник (власник) (ч. 3 ст. 8 Закону про бухоблік). При звичайних трудових відносинах з бухгалтером, останній несе адміністративну, кримінальну, фінансову та матеріальну відповідальність. Остання обмежується, як правило, його середньомісячним заробітком і шкода має бути доведена. Повна матеріальна відповідальність виникає тільки у разі укладання договору про повну матеріальну відповідальність (для касирів та матеріально відповідальних осіб). Бухгалтер не несе матеріальну відповідальність по фінансовим санкціям, накладеним на підприємство. Саме такий підхід має використовуватися й у цивільно-правових договорах на надання послуг з бухгалтерського обліку.

 Відповідальність по цивільно-правовим договорам надання бухгалтерських послуг або інформаційно-консультаційних послуг має не перевищувати відповідальності по звичайним трудовим відносинам між підприємством та бухгалтером

Виконавець бухгалтерських послуг має відшкодувати збитки по фінансовим санкціям замовника тільки в тому випадку, коли вони понесені внаслідок його прямої недбалості. Такі випадки краще прямо передбачити у договорі. Це може бути пряме невиконання ним своїх обов’язків, внаслідок чого підприємство отримало штраф, наприклад:

 • незаповнення Книги обліку доходів і витрат;
 • відсутність ведення бухгалтерського обліку;
 • вчасна непідготовка та неподача декларації чи певного звіту, що спричинила штраф (зазвичай штраф з боку ДФС складає за це порушення 170 грн, але в договорі можна передбачити більший);
 • вчасна нереєстрація податкових накладних, що не була обумовлена технічним причинами;
 • інше пряме невиконання обов’язків щодо договору тощо.

Однак, якщо такі дії чинилися з вини замовника або за прямої його вказівки, то відповідальність з замовника має зніматися. Такий пункт варто передбачити у договорі.

Можна також передбачити можливість дострокового розірвання договору з боку замовника в односторонньому порядку. Це дає додаткову можливість контролювати замовником якість наданих йому послуг.

Щодо адміністративної відповідальності, то стороння особа може прирівнюватися перевіряючим органом до посадової особи, якщо виконує організаційно-наказові або адміністративно-господарські функції (представляє підприємство перед контролюючим органом, підписує первинні документи та звітність), а тому, виконавець бухгалтерських послуг цілком може отримати адміністративний штраф з боку ДФС. З цих же підстав може настати й кримінальна відповідальність.

Документальне оформлення надання послуг

Договір має містити пункт щодо того, яким документом оформляється факт надання послуги та коли це здійснюється. Найчастіше ним є акт здачі-приймання наданих послуг. Для договорів надання бухгалтерських послуг можна рекомендувати їх підписувати за попередній місяць до 20-го числа поточного місяця включно (по поширеній даті подачі місячних звітів). Акт є первинним документом, що підтверджує факт здійснення господарської операції, а тому має містити усі обов’язкові реквізити первинного документа, передбачені ст. 9 Закону про бухоблік.

Приклад договору про надання бухгалтерських послуг

ДОГОВІР

про надання бухгалтерських послуг

м. Київ                                                                         "14" червня 2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Едельвейс” (надалі іменується “ЗАМОВНИК”) в особі директора Дубчака Сергія Олексійовича, що діє на підставі статуту з одного боку, та Давиденко Ірина Костянтинівна, що діє як фізична особа-підприємець на підставі виписки з ЄДР (дата запису: 13.10.2016, номер запису: 2 064 000 0000 039267) (надалі іменується “ВИКОНАВЕЦЬ”) з другого боку, уклали цей Договір про надання бухгалтерських послуг (надалі іменується “Договір”) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Даний Договір регулює цивільно-правові відносини, в межах яких ЗАМОВНИК доручає ВИКОНАВЦЕВІ, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання з надання послуг з ведення бухгалтерського обліку в порядку, обсязі та на умовах, які визначені цим Договором.

1.2. Предметом Договору є надання  послуг з ведення бухгалтерського обліку для ТОВ “Едельвейс”. Перелік послуг конкретизовано в обов’язках виконавця (п. 2.1 даного Договору).

2. Обов’язки сторін

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується з урахування п. 1.2 даного Договору надавати наступні послуги з ведення бухгалтерського обліку:

 • забезпечення дотримання у ЗАМОВНИКА встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, визначених діючими наказами про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ЗАМОВНИКА, чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими документами Мінфіну та інших урядових органів, а також Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. (далі – Закон про бухоблік);
 • здійснювати ведення податкового обліку відповідно до вимог Податкового кодексу України та нормативних документів ДФС;
 • вчасно складати та подавати у відповідні органи в установлені строки фінансову звітність;
 • складати й подавати до ДФС декларацію з податку на додану вартість;
 • складати й подавати до ДФС декларацію платника єдиного податку;
 • складати й подавати до ДФС звітність з податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, а також подавати у разі потреби необхідні для здійснення соціальних виплат документи до фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування;
 • здійснювати контроль за правильністю оформлення первинних документів ЗАМОВНИКА;
 • здійснює внесення даних до Єдиного реєстру податкових накладних;
 • здійснювати оперативний облік на базі первинних документів з внесенням даних по ним до бухгалтерської програми 1С Підприємство, забезпечувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • здійснювати бухгалтерський облік заробітної плати, розрахунків, основних засобів, запасів, інших активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат ЗАМОВНИКА;
 • брати участь в організації та здійсненні інвентаризацій, здійснювати контрольні дії щодо збереження товарно-матеріальних цінностей ЗАМОВНИКА;
 • забезпечувати правильність нарахування й перерахування податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджету;
 • брати участь в розробці документів фінансово-господарського характеру для ЗАМОВНИКА;
 • забезпечувати збереження бухгалтерських документів у ЗАМОВНИКА;
 • здійснювати візування документів ЗАМОВНИКА від імені бухгалтера, головного бухгалтера;
 • консультувати з питань оформлення бухгалтерських документів та організації бухгалтерського обліку посадових осіб ЗАМОВНИКА;
 • здійснювати контроль за змінами чинного податкового та фінансового законодавства, що безпосередньо пов’язані з діяльністю ЗАМОВНИКА та інформувати його про них;
 • виконувати інші обов’язки, що відповідають функціям головного бухгалтера і бухгалтера, визначених ч. 7 ст. 8 Закону про бухоблік).

2.2. ВИКОНАЕЦЬ зобов’язується надавати послуги особисто. ВИКОНАВЦЮ заборонено передоручати свої обов’язки третім особам.

2.3. ВИКОНАВЕЦЬ може надати інші послуги, що визначаються заявкою зі сторони ЗАМОВНИКА або додатковою угодою до цього Договору.

2.4. ВИКОНАВЕЦЬ також зобов’язується:

 • забезпечувати якість надання послуг, яка відповідає такого роду послугам;
 • дотримуватися визначених ЗАМОВНИКОМ ділових принципів та стратегії й тактики ведення бізнесу;
 • виконувати чесно й сумлінно свої обов’язки передбачені цим Договором;
 • дбайливо ставитися до майна ЗАМОВНИКА;
 • давати рекомендації ЗАМОВНИКУ щодо умов підвищення якості своїх послуг;
 • не розголошувати відомості третім особам, що становлять комерційну таємницю, зокрема інформацію щодо контрагентів, умов поставок товарів, цін закупівлі товарів, оплати праці працівників ЗАМОВНИКА та оплати послуг за договорами цивільно-правового характеру, інших відомостей, що можуть нанести шкоду для бізнесу ЗАМОВНИКА та не порушують фінансово-господарське  та кримінальне законодавство;

2.5. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати в держоргани всю звітність за місяць, що є останнім у терміні дії даного Договору або є місяцем дострокового розірвання договору. Якщо таким місяцем є останній день кварталу або року, то ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується подати відповідно всю квартальну та річну звітність.

2.6 ЗАМОВНИК зобов’язується:

 • надавати всю необхідну інформацію та документи для забезпечення можливості ВИКОНАВЦЯ здійснювати надання послуг;
 • вчасно та в повній мірі оплачувати послуги за цим Договором.

3. Ціна договору

3.1. Вартість послуг ВИКОНАВЦЯ становить 10000 (десять тисяч) грн на місяць.

3.2. Вартість послуг визначена без урахування ПДВ (ВИКОНАВЕЦЬ не є платником ПДВ).

3.3. У разі зміни економічної ситуації, зростанні рівня мінімальної зарплати, збільшення обсягу робіт ціна може бути переглянута на основі додаткової угоди до договору.

4. Порядок оплати

4.1. Термін оплати: один раз на місяць протягом 5 календарних днів, наступних за днем здачі-приймання послуг.

4.2. Форма розрахунку: безготівкова.

4.3. Спосіб розрахунку: на р/р ВИКОНАВЦЯ в Приватбанку: 26005454454333, МФО 353586.

5. Строк дії договору

5.1. Договір діє з 01.07.2018 р. по 31.08.2020 р. включно та може бути подовжений на основі додаткової угоди сторін.

6. Порядок здачі та приймання послуг

6.1 Здача-приймання наданих послуг здійснюється Сторонами з періодичністю один місяць. Оформлення здійснюється на основі акту здачі-приймання послуг з 1-го до 20-го числа місяця, що йде за звітним.

6.2. Останній акт-приймання передачі послуг складається після завершення терміні дії договору чи його дострокового розірвання згідно розділу 8 цього Договору. Він підписується після виконання ВИКОНАВЦЕМ п. 2.5 цього Договору та передачі справ керівнику, який здійснює контроль виконання послуг за термін дії договору та їх завершеності. В останньому акті-приймання передачі послуг вводиться додатковий пункт про передачу справ та завершеність надання послуг.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за Договором згідно цього Договору та чинного законодавства.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення за цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини.

7.3. За розголошення комерційної таємниці ЗАМОВНИКА та інших порушень за п. 2.4 даного Договору ЗАМОВНИК може накласти штраф до 10000 грн.

7.4. Якщо через невиконання ВИКОНАВЦЕМ своїх зобов’язань, його недбалість ЗАМОВНИК отримує штраф від контролюючих органів, то ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується його відшкодувати. Прикладами таких порушень є:

 • відсутність ведення бухгалтерського обліку;
 • вчасна непідготовка та неподача податкової, фінансової звітності, звітності до фондів соціального страхування;
 • вчасна нереєстрація податкових накладних, що не була обумовлена технічним причинами;
 • пряме невиконання обов’язків щодо договору тощо.

7.5. Відповідальність з ВИКОНАВЦЯ знімається, якщо порушення з п. 7.4 цього Договору були обумовлені наказом ЗАМОВНИКА.

7.6. За невчасну оплату послуг ВИКОНАВЦЯ ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню у розмірі подвійної ставки НБУ з наступного дня після останнього дня сплати.

8. Дострокове розірвання договору

8.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право достроково розірвати договір в односторонньому порядку при простроченні більш ніж 30 календарних днів ЗАМОВНИКОМ оплати послуг ВИКОНАВЦЯ або зміни ЗАМОВНИКОМ місця свого розташування.

8.2. ЗАМОВНИК має право достроково розірвати договір в односторонньому порядку без пояснення причини.

8.3. Договір вважається розірваним по завершенню останнього дня місяця, що є місяцем поінформування сторін про розірвання Договору в письмовій формі.

9. Вирішення спорів

9.1. Спори та розбіжності, що виникли між сторонами, вирішуються на основі переговорів між сторонами.

9.2. Усі спори та розбіжності, по яким згода не досягнута, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10. Інші умови договору

10.1. Зміни до Договору вносяться за взаємною згодою сторін.

10.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони викладені в письмовій формі.

10.3. Усі правовідносини, які виникають у зв’язку з цим Договором та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.4. Цей Договір укладений на 3 сторінках, у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити сторін

ЗАМОВНИК                                                 ВИКОНАВЕЦЬ

01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16                         01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 2

Підписи сторін

ЗАМОВНИК                                                      ВИКОНАВЕЦЬ

Дубчак                                                                  Давиденко

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини