Головбух

Виправлення помилок в декларації платника єдиного податку фізичної особи

 • 5 червня 2018
 • 5173
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Як не вивчай людей, але завжди помилишся. Аналогічно і з бухгалтерським обліком. Яким старанним не є бухгалтер, але все одно він може помилитися. І не все залежить від нього, адже постійно відбуваються зміни податкового законодавства, а крім того, ще й змінюються часом на протилежні тлумачення цього ж законодавства самими податківцями. На практиці також бувають і свідомі помилки. Буває все. І кожна помилка має свою ціну, яку треба заплатити та виправити, коли настав час. Сьогодні про виправлення помилок у єдиноподатників-фізосіб.

Що саме слід контролювати платнику єдиного податку

Типи помилок, їх можливі наслідки та ті параметри, які вони можуть порушити для платника єдиного податку фізособи 1-3 групи розглянемо у таблиці.

Помилка в декларації

Можливі наслідки помилок

Деякі параметри групи, шо можуть бути порушені

1 група

2 група

3 група

Неправильне визначення самого доходу

Помилка, що виводить платника податку за межі групи,  але на податкове зобов’язання не впливає

300 000 грн

1 500 000 грн

5 000 000 грн

(без ПДВ)

Помилка в розрахунку самого податку (завищення або заниження суми податку через завищення або заниження суми доходу), актуально для 3 групи

2017 р.

Можлива недоплата або переплата податку:

3% доходу – для платників ПДВ;

5% доходу – для неплатників ПДВ

160,00 грн/місяць; 480,00 грн/квартал

640,00 грн/місяць; 1920,00 грн/квартал

2018 р.

176,20 грн/місяць; 528,60 грн/квартал

744,60 грн/місяць;

2233,80 грн/квартал

Ставки фіксовані, тому помилки малоймовірні, при несплаті податку сплачуються відповідні штрафи

Заниження кількості працівників

Можливе порушення умов перебування в групах 1-2

0

0-10 чол.

Без обмежень

Невказання отримання доходів з заборонених сфер дііяльності

Порушення умов перебування на певній групі, заниження податкових зобов’язань

Дозволений тільки роздрібний продаж на ринках та/або надання побутових послуг населенню (перелік послуг у п. 291.7 ПКУ)

Дозволено тільки надання послуг, у т.ч. побутових, тільки платникам ЄП та/або населенню; виробництво та/або продаж товарів; діяльність у сфері ресторанного господарства (з алкогольних напоїв можна продавати лише пиво та столове вино)

Дозволені усі види діяльності, крім заборонених у п. 291.5 ПКУ

Невказання отримання доходів внаслідок проведення заборонених форм розрахунків

Порушення умов перебування на спрощеній системі, заниження податкових зобов’язань

Розрахунки можливі виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6 ПКУ). Заборонені бартер, взаємозаліки, використання векселів, виплата зарплати в натуральній формі.

Таким чином, помилками у спрощенців можуть бути:

 • неправильне вказання обсягу доходу. Для 1-2 групи це не призводить до переплати (недоплати) єдиного податку, так як у них фіксована ставка. Наслідком завищення доходу може бути перевищення граничних обсягів доходів, що дозволяють перебувати в певній групі. Якщо в ході перевірки виявляється, що було заниження доходу та платник податку пропустив можливість написати заяву про перехід до вищої групи і перебував в нижчій групі чи взагалі не мав права на спрощену систему, то це призведе до донарахування податкових зобов’язань зі штрафними санкціями;
 • неправильне вказання обсягу доходу для платника 3 групи, крім усього попереднього, ще й призводить до неправильного нарахування самого податку, його недоплати або переплати в бюджет. Прикладом, такої ситуації може бути неправильний розрахунок виручки в іноземній валюті: розрахували за курсом не того дня. Нагадуємо, що валютні кошти, перераховуються у гривні за офіційним курсом НБУ на дату надходження їх на валютний рахунок ФОП, а не на транзитний рахунок банку, з якого відбувається ще продаж банком 50% інвалютної виручки;
 • заниження кількості працівників. Малоймовірна помилка, але нагадуємо, що чисельність працівників  береться не середня, а за той місяць звітного періоду, у якому вона була найбільшою (ЗІР, категорія 107.08). Не враховуються працівниці, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах, відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3(6) років, а також мобілізовані працівники (пп. 291.4.1 ПКУ);
 • невказання доходів, що були отримані з заборонених сфер діяльності для платника єдиного податку або через заборонені форми розрахунків спричиняє не тільки втрату права перебування на спрощеній системі оподаткування, але й заниження податкового зобов’язання, так як на такі доходи нараховується податок за ставкою 15% (п. 293.4 ПКУ). Прикладом такої помилки може бути ситуація, коли підприємець торгував на ринку, а потім перейшов на торгівлю тим же товаром, але в закритому торговельному комплексі поруч з тим же ринком. Такий підприємець має змінити групу з 1 на 2, так як група 1 дозволяє тільки роздрібний продаж на ринках. Ще однією ситуацією може бути, коли послуга підприємцем 2 групи була надана ФОП на загальній системі оподаткування, що на 2-й групі заборонено.

  Помилки не завжди призводять до зміни податкового зобов’язання, але можуть вплинути на виконання умов перебування в певній групі єдиного податку

Три методи виправити помилки з податку на прибуток

Виправлення помилок в декларації платника єдиного податку фізичної особи
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Є три методи виправити помилки з податку на прибуток. Найпростіший — скласти нову звітну декларацію за податковий період, у якому припустилися помилки.Цим методом можна скористатися, якщо помилку виявили до спливу граничного строку подання декларації. Якщо пізніше — доведеться обрати один із двох таких методів: подати уточнюючий розрахунок; заповнити коригувальний додаток до поточної декларації (п. 50.1 Податкового кодексу України; ПК). Принципова відмінність уточнюючого розрахунку — його можна подати у будь-який момент. Натомість додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897 , подають лише у складі поточної декларації.

Як виправити помилку платнику єдиного податку

Для того, щоб виправити допущену помилку платнику єдиного податку фізособі необхідно:

 • після певних чорнових підрахунків виправити спершу Книги обліку. Це Книга обліку доходів (для 1-2 груп та 3 групи, неплатники ПДВ) або Книга обліку доходів і витрат (3 група, платники ПДВ). Дані Книг обліку  та дані декларацій мають співпадати, так як Книги є основою для заповнення декларацій. Так як додаткових граф для виправлення помилок у Книгах не передбачено, то підприємець має самостійно визначити, як внести додаткові записи. Для коригування можуть вноситися як додатні, так і від’ємні записи. Вони повинні посвідчуватися підписами платника податку. Невиправлення Книг обліку загрожує адміністративним штрафом від 51 грн до 136 грн (при першому порушенні) та від 85 грн до 136 грн (при повторному порушенні протягом року) (ст. 1641 КУпАП);
 • визначитися зі способом виправлення помилки при подачі декларації. Це можуть бути виправлення в поточній декларації, подача уточнюючого розрахунку або подача звітної нової декларації (відмінності між даними способами наведено в таблиці нижче). Слід розуміти, що при виправленні помилки через поточну декларацію, яка подається раз на рік (1-2 група) чи раз на квартал (3 група) підприємець втрачає час, який може бути зарахований до періоду нарахування пені при недоплаті єдиного податку. Крім того, однією  декларацією можна виправити тільки помилку одного звітного періоду;
 • заповнити та подати обрану декларацію за діючою формою на момент подання. Використовується саме діюча на даний момент форма, а не та, яка існувала у періоді, помилка якого виправляється (п. 50.1 ПКУ);
 • виправляти помилки можна протягом 1095 днів, що настають за останнім граничним строком подачі декларації за звітний період, який треба виправити (ст. 102 ПКУ);
 • наступні декларації подавати уже з урахуванням виправленої помилки (це актуально для платників єдиного податку 3 групи, що подають декларації щоквартально наростаючим підсумком).

 Однією декларацією можна виправити помилку тільки одного звітного періоду, якщо не минув 1095-денний термін

Способи виправлення помилки у декларації платника єдиного податку

Загалом способів виправлень 3 (див. нижче). Нагадаємо, що форма декларації платника єдиного податку для всіх груп єдина і форма затверджена наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578 (зі змінами за наказом Мінфіну від 17.03.2017 р. № 369).  Різниця між різними групами полягає тільки в розділах, які треба заповнити. При виправленні помилки використовується той самий бланк (різниця між ними тільки у відмітці в графі 01 та деякими нюансами заповнення).

Критерій

Виправлення у найближчій поточній декларації

Виправлення шляхом подачі уточнюючого го розрахунку

Виправлення шляхом подачі нової звітної декларації

Відмітка

 в графі 01

“Звітна”

“Уточнююча”

“Звітна нова”

Ситуація, коли можна подати

Виправлення помилки у минулих звітних періодах, по яких строки подачі декларацій уже закінчилися

Виправлення помилки до закінчення строку подачі звітної декларації за поточний період, в якому виявлена помилка

Сума штрафу, якщо помилка призвела до недоплати єдиного податку

3%

5%

Пеня

За кожний календарний день прострочення сплати, включаючи день погашення боргу (пп. 129.1.3 ПКУ). Якщо помилка виявлена самостійно, то пеня не нараховується протягом 90 кал. днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання (п. 129.9 ПКУ).

Пеня нараховується з розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день (абз. 2 п. 129.4 ПКУ).

Сплата недоплати, штрафу та пені

Разом з податком звітного періоду після подачі декларації

До подачі уточнюючої декларації

Наявність доповнення (розрахунку), що подається в паперовій формі

Так

Ні

Ні

Уточнююча декларація – це найшвидший спосіб виправити помилку, при вчасному поданні він може дозволити уникнути пені або її зменшити

Звітна нова декларація заповнюється аналогічно звітній декларації на основі виправлених цифр. ДФС правильною вважає останню подану декларацію.

Правила заповнення декларації при виправленні помилки

Заповнення декларацій щодо виправлення помилки має наступний вигляд.

Рядки

Декларація, за допомогою якої виправляється помилка

Поточна

Уточнююча

Заголовна частина

01

Вказуємо тип декларації “Звітна”.

Вказуємо тип декларації “Уточнююча”.

02

Вказуємо поточний звітний період

Вказуємо той період, за який виправляється помилка (107.08 ЗІР). Наприклад, якщо виправляється помилка за ІІ квартал 2017 р., то в полях 02 і 03 відображається саме цей період.

03

Вказується період, який уточнюється (період, за який виправляється помилка).

Розділ І “Загальні показники підприємницької діяльності”

08

Вказуємо найбільшу кількість найманих працівників, яка була за певний місяць.

09

Вказуємо всі види діяльності, по яких було отримано дохід (ЗІР, категорія 107.08). Вказуємо також ті заборонені КВЕД, по яким було отримано дохід, якщо така ситуація мала місце.

Розділи ІІ-ІІІПоказники господарської діяльності першої-другої групи”

01-04

Заповнюється по даним поточного звітного періоду.

Заповнюється на основі уточнених даних періоду, що виправляється.

Розділи ІІІПоказники господарської діяльності третьої групи”

05-07

Заповнюється з урахуванням даних поточного звітного періоду та виправлених даних минулих звітний періодів (якщо виправляється певний квартал поточного року). Використання уже виправлених даних минулих періодів необхідне, щоб не було перекручень податку за даний період, так як дані по рядках 05-07 наводяться накопичувано з початку року.

Заповнюється на основі уточнених даних періоду, що виправляється.

Розділ V “Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку”

08-12

Розраховуємо по даним поточного звітного періоду.

Заповнюється на основі уточнених даних періоду, що виправляється.

13

Вказуємо з урахуванням виправлених помилок минулих періодів (для 3 групи).

Використовуються дані декларації, яка передує періоду, що виправляється (для 3 групи).

14

Розраховуємо по формулі суму податку.

Розраховуємо по формулі суму податку.

Розділ VІ “Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок”

15

Вказуємо суму єдиного податку з ряд. 14 декларації за період, який уточнюємо (указаний в полі 03 поточної декларації), тобто зазначаємо цифру, яка була помилковою.

Вказуємо суму єдиного податку з ряд. 14 декларації, поданої за період, що уточнюється (період указаний в полях 02-03 уточнюючої декларації), тобто зазначаємо цифру, яка була помилковою.

16

Вказуємо суму податкового зобов’язання за уточнюваний період, яка є правильною. Поточна декларація не містить граф для її розрахунку. ЇЇ розрахунок подається у вигляді доповнення до декларації у паперовій формі (форма довільна або за формою декларації) (роз’яснення ДФС 102.23.02 ЗІР).

Вказуємо суму податкового зобов’язання за уточнюваний період, яка є правильною. Для уточнюючого розрахунку це дані ряд. 14.

17-18

Знаходимо різницю: ряд. 16 – ряд. 15. Якщо різниця додатна (недоплата), то заносимо її до ряд. 17. Якщо різниця від’ємна (переплата), то заносимо її до ряд. 18, але з додатним значенням, тобто без знаку “–”.

19

Заповнюємо лише у разі недоплати єдиного податку за уточнюваний період. Нараховуємо розмір штрафу: ряд. 17 × 0,05.

Заповнюємо лише у разі недоплати єдиного податку за уточнюваний період. Нараховуємо розмір штрафу: ряд. 17 × 0,03.

20

Нараховуємо суму пені. Цей рядок також заповнюємо лише у разі недоплати податку за уточнюваний період, якщо прострочений пільговий 90-денний період, що відраховується з наступного дня після граничного дня сплати податкового зобов’язання. 

Розрахунок (пп. 129.1.3 ПКУ): ряд. 17×ставка НБУ за дані дні (%)×(кількість днів з 91-го дня після граничного строку сплати по день погашення зобов’язання або по день, для якого діє вказана ставка НБУ)/(100×365).

Доповнення до податкової декларації (внизу після розділу IV)

Так, вказуємо

☛ Сума переплати може бути використана для погашення зобов’язання з єдиного податку в наступних звітних періодах

Приклад розрахунку штрафу та пені

Приклад 1. Нехай у червні 2018 р. була виявлена помилка за IІІ квартал 2017 р. Платник єдиного податку 3 групи фізособа, неплатник ПДВ виявив, що ним було занижена суму доходу на 2000 грн внаслідок неправильного визначення дат зарахування інвалютної виручки та валютних курсів. Гранична дата сплати податкового зобов’язання за ІІІ квартал 2017 р. – 17 листопада 2017 р. Сплата відбулася 04.06.2018 р.

Проводимо розрахунок штрафних санкцій:

 • сума недоплати єдиного податку: 2000×0,05 = 100 грн;
 • сума штрафу при подачі уточнюючої декларації: 100×0,03 = 3 грн;
 • визначення 90-денного пільгового періоду: 18.11.2017 – 15.02.20018 р.;
 • період нарахування пені: 16.02.2018–04.06.2018 р.;
 • діючі ставки НБУ для періоду нарахування пені: 16% (з 16.02 по 01.03, 14 кал. днів); 17% (з 02.03 по 04.06, 95 кал. днів);
 • розрахунок пені: 100×0,16×14/365 + 100×0,17×95/365 = 0,61 + 4,42 = 5,03 грн.

Загалом до бюджету перед поданням уточнюючої декларації треба сплатити: недоплата + штраф + пеня = 100 + 3 + 5,03 = 108,03 грн.

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Виправлення помилок в декларації платника єдиного податку фізичної особи
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Виправлення помилки, що порушила умови перебування на спрощеній системі

Лише поданням уточнюючої декларації справа може не обійтися, якщо помилка призвела до порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Приклад 2. Підприємець І групи отримав дохід по забороненому виду діяльності в ІІІ кварталі 2017 р., а дізнався про те, що він щось порушує лише у червні 2018 р. Сума такого доходу була 25000 грн.

Дії, які йому треба виконати та штрафні санкції наведено  в таблиці нижче.

Дії підприємця

Штрафні санкції

1. Застосувати до доходу за ІІІ квартал 2017 р. по забороненому КВЕД ставку податку 15% (п. 5 пп. 293.4 ПКУ)

Донарахування податку: 25000×0,15 = 3750,00 грн

2. Нарахувати штраф.

25000×0,03 = 750,00 грн

3. Нарахувати пеню. Нехай сплата відбулася 04.06.2018 р. (виходить такий же період, як у ситуації 1).

25000×0,16×14/365 + 25000×0,17×95/365 = 153,42 + 1106,16 = 1259,58 грн

4. Сплатити недоплату + штраф + пеню (04.06.2018 р)

3750 + 750 +1259,58 = 5759,58 грн

5. Подати уточнюючу декларацію.

6. З 01.10.2017 підприємець мав уже перебувати на загальній системі оподаткування (п. 9 пп. 298.2.3 ПКУ), тому необхідно:

 • зареєструвати Книгу обліку доходів і витрат (для загальної системи);
 • подати декларації про майновий стан ІV квартал 2017 р., у якому мав відбутися перехід на загальну систему (декларація прирівнюється до річної за 2017 р.);
 • визначити суми щомісячних авансових внесків з ПДФО та сплатити уже прострочені;
 • сплатити військовий збір за 2017 р.;
 • сплатити штрафи за прострочення сплати авансових внесків та військового збору.
 • штраф за нереєстрацію Книги обліку – 510 грн (ст. 121 ПКУ);
 • штраф за невчасну подачу Декларації про майновий стан і доходи – 170 грн  (п. 120.1 ПКУ)
 • штраф за несвоєчасну сплату щомісячних авансових внесків та за своєчасно несплачений за 2017 р. військовий збір (20% суми при простроченні понад 30 днів, п. 126.1 ПКУ).

Також підприємець буде мати проблему щодо зарахування уже сплачуваного у 2018 р. єдиного податку в рахунок сплати авансових внесків з ПДФО на загальній системі (необхідна буде заява до ДФС).

Приклад уточнюючої декларації з єдиного податку

Приклад 3. Нехай у червні 2018 р. підприємцем 3 групи, неплатник ПДВ, була виявлена помилка у декларації за І квартал 2018 р. – сума доходу була вказана 250000 грн, в той час як треба було 260000 грн. У такому разі гранична дата сплата податку була 18.05.2018 р. Якщо сплата зобов’язання здійснюється 04.06.2018 р., то пройшло лише 17 кал. днів, тому пеня не нараховується.

Сума недоплати: (2600000 – 250000)×0,05 = 500 грн.

Штраф: 500×0,03 = 15 грн.

До сплати 04.06.2018 р.: 500 + 15 = 515 грн.

Графи уточнюючої декларації, яка буде подана після 04.06.2018 р. будуть заповнені наступним чином:

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн, коп.)

Розділ IV. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3%

05

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5%

06

260000,00

Обсяг доходу, що оподатковується за ставкою 15%

07

Розділ V. Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період

08

260000,00

Сума податку за ставкою 15%

09

Сума податку за ставкою 3%

10

Сума податку за ставкою 5%

11

13000,00

Нараховано всього за звітний (податковий) період

12

13000,00

Нараховано за попередній звітний (податковий) період

13

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (ряд. 12 – ряд. 13)

14

13000,00

Розділ VІ. Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку

Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного податкового періоду, в якому виявлена помилка

15

12500,00

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

16

13000,00

Розрахунки у зв’язку з випаленням помилки:

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (ряд. 16 – ряд. 15, якщо ряд. 16 > ряд. 15)

17

500,00

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (ряд. 16 – ряд. 15, якщо ряд. 16 < ряд. 15)

18

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно

19

15,00

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно

20

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл