Головбух

Перевірка платників ПДВ

 • 31 травня 2018
 • 5345
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Попереджений – значить, озброєний. До чи уже під час перевірки краще вже знати, на що саме можна очікувати. Сьогодні в консультації про те, коли треба перевірити платника ПДВ, якими бувають перевірки ПДВ, які рішення від ДФС можна отримати по ПДВ та на які штрафи очікувати.

Перевірка платників ПДВ

Щодо платників ПДВ найбільш поширеними перевірками є:

 • камеральна – проводиться в приміщенні ДФС на підставі поданих податкових декларацій з ПДВ, уточнюючих розрахунків, на підставі даних Системи електронного адміністрування ПДВ та іншої внутрішньої інформації ДФС. Така перевірка проводиться завжди та не потребує якихось спеціальних наказів та повідомлень платника податку. В основному вона полягає в перевірці арифметичної правильності заповнених декларацій, вчасності їх подачі, вчасності сплати ПДВ, а також використання інших даних з бази ДФС на предмет фіктивності операцій;
 • документальна планова – здійснюється на основі поданої податкової декларації ПДВ, первинних документів. Така перевірка передбачається планом-графіком проведення перевірок, який можна знайти на сайті ДФС. Не пізніше ніж за 10 кал. днів до початку перевірки платнику ПДВ має бути направлений рекомендований лист або має бути вручене письмове повідомлення під підпис та копія наказу про проведення перевірки (п. 77.4 ПКУ). Зазначимо, що ДФС у плані не вказує, що саме планується до перевірки: ПДВ чи інші податки. Як правило, перевіряється все;
 • документальна позапланова – проводиться без повідомлення на підставах ст. 78 ПКУ.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Документальна позапланова перевірка платника ПДВ

ДФС має право провести документальну перевірку платника податку протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подачі декларації ПДВ, якщо ним був поданий розрахунок суми бюджетного відшкодування за рахунок від’ємного значення, сформованого за операціями (Індивідуальна податкова консультація ДФС від 28.09.2017 р. № 2064/6/99-99-12-02-01-15/ІПК):

 • за період до 01.07.2015 р., що не підтверджений документальними перевірками;
 • з придбання товарів/послуг за період до 01.01.2017 р. у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, який визначений відповідно до ст. 209 ПКУ.

Також документальна позапланова перевірка може бути проведена після отримання письмового запиту від ДФС про роз’яснення недостовірності даних, що містяться в поданих деклараціях (тут може бути строк позовної давності 1095 днів), якщо платник податку протягом 15 робочих днів з дня наступного після його отримання не надав пояснення та їх документальні підтвердження.

☛  Якщо отримали письмовий запит від ДФС – дайте вчасну відповідь та будьте готові до можливої перевірки, якщо ДФС ним не задовольниться.

Читайте також:

Крім цього, позапланову документальну перевірка платника ПДВ слід чекати (п. 78.1 ПКУ):

 • при неподанні в установлений строк податкової декларації з ПДВ;
 • подача платником податку заперечення на акт перевірки або скарги на податкове повідомлення-рішення з вимогою повного або часткового перегляду результатів перевірки;
 • значення заявленого відшкодування з бюджету з ПДВ  або від’ємне значення з ПДВ понад 100 тис. грн.

Як спростити зустрічну звірку

Перевірка платників ПДВ
Имя персоныголовний редактор системи «Expertus: Головбух»
Кожні дві з трьох компаній щонайменше раз на квартал відповідають на запити податківців у межах зустрічної звірки. Ми підкажемо, що робити бухгалтерові, аби витрачати менше часу і зусиль на цю процедуру. Зокрема, нагадаємо, що замість паперових можна надавати електронні копії. І це не єдиний спосіб спростити зустрічну звірку.

​Тривалість позапланових перевірок платника ПДВ

У таблиці нижче наведено строки проведення документальних планових і позапланових перевірок (ст. 82 ПКУ). Це стосується не тільки ПДВ, але й інших податків.

Документальна перевірка

Вид платника податків

Строк перевірки, роб. днів

Строк можливого продовження перевірки, роб. днів

Призупинення перевірки, роб. днів

Планова

Великий

30

15

Не більше 30

Середній

20

10

Малий

10

5

Позапланова

Великий

15

10

Не більше 30

Середній

10

5

Малий

5*

2

*для ФОП, які не мають найманих працівників, максимальний строк перевірки 3 дні, якщо вони відповідають вимогам п. 82.2 ПКУ.

Як зменшити ризик потрапити до плану перевірок

Також зазначимо, що ДФС має перелік причин щодо першочергового включення платника податку до графіка планових податкових перевірок (наказом ДФС від 02.06.2015  № 524, наказ ДФС від 28.07. 2015 року № 543). Серед них зокрема наявність у платника відносин з контрагентами, які ліквідовані або знаходяться у розшуку, що мають ознаки фіктивності, не подають податкову звітність, не знаходяться за своїм місцерозташуванням, мають анульовані свідоцтва платників ПДВ. Тому доцільно перевірити статус платника ПДВ у своїх контрагентів.

Також збільшують ризик включення до графіку перевірок наявність “безтоварних” операцій, про що можуть свідчити, на думку ДФС, різні ознаки, наприклад, адміністративні витрати або витрати на збут перевищують 80% валового прибутку.

Згідно роз’яснення ДФС в основі більшості схем ухилення від оподаткування ПДВ є документальне оформлення нереальних операцій, тому податковий кредит перевіряється навіть за умови, що податкові накладні пройшли реєстрування те не були заблоковані (лист ДФС від 24.02.2017 р. № 4757/7/99-99-14-02-02-17).

Як перевірити платника ПДВ

Перевірка реєстрації платників ПДВ може бути здійснена безкоштовно за допомогою офіційного сайту ДФС України.  Перевірка статусу платника ПДВ зменшує ризику бути включеним у план документальних перевірок ДФС.

Ще є можливість перевіряти своїх контрагентів за допомогою ще одного сайту ДФС: база “Дізнайся більше про свого бізнес-партнера”.

Що таке податкове повідомлення-рішення

Податкова перевірка закінчується складанням (п. 86.1 ПКУ):

 • акта – якщо в ході перевірки були встановлені порушення;
 • довідки – за відсутності порушень.

Протягом 10 календарних днів після вручення акта, орган ДФС вручає податкове повідомлення-рішення (ППР), якщо платник податку не подав до ДФС заперечення на акт перевірки.

ППР – це письмове повідомлення органу ДФС про зобов’язання платника податків сплатити суму грошового зобов’язання, визначених згідно ПКУ та інших нормативних документів, контроль за виконанням яких покладено на орган ДФС (пп. 14.1.157 ПКУ).

ППР містить (п. 58.1 ПКУ):

 • підставу для нарахування податкового зобов’язання;
 • посилання на відповідні норми закону;
 • суму податкового зобов’язання, яку повинен сплатити платник податку;
 • суму зменшеного (збільшеного) бюджетного відшкодування та/або суму зменшення від’ємного значення ПДВ;
 • розрахунки податкового зобов’язання і штрафних (фінансових) санкцій.

ППР вважається врученим, якщо воно передане посадовій особі такого платнику податків під підпис або надіслане рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Якими бувають ППР для платників ПДВ

Форми ППР наведено в додатках до Порядку надіслання контролюючими органами ППР платникам податку (наказ Мінфіну від 28.12.2015 р. № 1204, далі – Порядок № 1204). За результатами перевірки платник ПДВ може отримати такі ППР (див. таблицю).

Форма ППР

Додаток Порядку № 1204

Вид порушення

Штраф за порушення

“Р”

Додаток 2

Завищення або заниження податкових зобов’язань, що з’ясувалося в ході документальних, камеральних перевірок

25%; 50% (при повторному порушенні протягом 1095 днів) (п. 123.1 ПКУ) + пеня. Штраф нараховується на суму заниження податкового зобов’язання.

“Р1”

Додаток 3

Заниження або завищення податкового кредиту та/або податкових зобов’язань в декларації, що не привило до донарахування грошових зобов’язань (крім випадків, коли таке заниження/завищення враховане при винесенні інших ППР за результатами перевірки).

“Ш”

Додаток 4

Порушення строків сплати грошових зобов’язань.

10% (при затримці до 30 кал. днів); 20% (при затримці більше ніж на 30 кал. днів) (п. 126.1 ПКУ).

Штраф накладається на суму погашення податкового боргу.

“В1”

Додаток 6

Завищення заявленої суми бюджетного відшкодування, у тому числі вже відшкодовану на момент перевірки

25%; 50% (при повторному порушенні протягом 1095 днів) (п. 123.1 ПКУ).

Штраф накладається на суму заниження податкових зобов’язань.

“В3”

Додаток 7

Відмовлення у бюджетному відшкодуванні.

“В4”

Додаток 8

Зменшення  від’ємного значення ПДВ.

25%; 50% (при повторному порушенні протягом 1095 днів) (п. 123.1 ПКУ).

Штраф нараховується на суму завищення суми бюджетного відшкодування

“Н”

Додаток 13

Порушення строків  реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригувань у ЄРПН.

10% ( до 15 кал. днів); 20% (від 16  до 30 кал. днів); 30% (від 31 до 60 кал. днів); 40% (від 61 і більше кал. днів); 50% (відсутність реєстрації) (п. 1201.1 ПКУ).

Штраф нараховується на суму ПДВ, що зазначена у податковій накладній чи розрахунку коригування.

“ПН”

Додаток 14

Виявлення помилки в обов’язкових реквізитах податкової накладної

170 грн і виправлення помилки. У разі невиправлення помилок: 10% ( до 15 кал. днів); 20% (від 16  до 30 кал. днів); 30% (від 31 до 60 кал. днів); 40% (від 61 до 90 кал. днів); 50% (від 91 до 120 кал. днів); 60% (від 121  до 150 кал. днів); 70% (від 151 до 180 кал. днів); 100% (після 181 кал. днів) (п. 1201​.1 ПКУ).

Штраф нараховується на суму ПДВ, який заначений у податковій накладній  з помилками у реквізитах.

Відображення наслідків перевірки у податковій звітності

У декларації з ПДВ не відображаються донарахування податку, нарахування штрафних санкцій і пені. Відображаються тільки порушення визначені ППР В3 і В4, що впливають на суму від’ємного значення, яке включається до складу податкового кредиту наступного звітного періоду.

Відображення наслідків перевірки в бухгалтерському обліку

Виправлення в бухобліку та проводки здійснюються тільки на дату узгодження ППР. Типові бухгалтерські проведення наведено у таблиці нижче.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Донарахування податкового зобов’язання при реалізації

1

Нарахування штрафу у розмірі 170 грн

948

641

170,00

2

Виявлення заниження податкового зобов’язання при реалізації на 10000 грн

702

641

10000,00

3

Виявлено заниження податкового зобов’язання при реалізації  у минулих звітних періодів

441

641

10000,00

Зменшено за результатами перевірки суму податкового кредиту

1

Зменшення суми податкового кредиту методом “червоне сторно”

[641]

[644]

-2000.00

2

Віднесення зменшення суми зменшеного податкового кредиту на витрати

949

(або 441)

644

2000.00

3

Нарахування штрафу

948

641

500,00

Виявлено завищення податкових зобов’язань поточного звітного періоду

1

Зменшено податкові зобов’язання методом “червоне сторно”

[702]

[641]

-1000,00

Виявлено завищення податкових зобов’язань минулих звітних періодів

1

Зменшено податкові зобов’язання методом “червоне сторно”

[643]

[641]

-1000,00

2

Збільшено суму нерозподіленого прибутку

643

441

1000,00

Щодо використання рахунків, то є лист Мінфіну від 22.07.2009 р. № 31-34000-20-10/19944, де зазначається, що недостовірно визнана сума податків для цілей бухгалтерського обліку є помилкою. Відповідно до П(С)БО 6 виправлення помилок, допущених при складання фінансової звітності у попередніх звітних періодах здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та відображається на субрахунку 441 (або 442) в кореспонденції з субрахунком 641. Таким чином, рекомендуємо для виправлень помилок з ПДВ щодо декларацій закритих звітних періодів минулих кварталів, минулих років використовувати саме субрахунок 441, як показано у проведеннях вище.

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Перевірка платників ПДВ
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл