Головбух

Страхування фінансових ризиків в Україні

 • 21 травня 2018
 • 1669
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Швидше за все наздоганяє та небезпека, якою нехтують. Небезпека в бізнесі є завжди, а власник бізнесу бере всі витрати на ризики на себе. Це так, якщо він не проводить страхування ризиків, так як це дозволяє розподілити ризик між ним та страховою компанією. Фінансові ризики та їх страхування не так часто зустрічається в обліку. Страхування фінансових ризиків та нюанси його обліку й оподаткування – у консультації.

Фінансові ризики

Фінансовий ризик – у вузькому розумінні це ймовірність втрати грошових коштів та їх еквівалентів. Однак, з бухгалтерської точки зору можна було б сказати ширше: фінансовий ризик – це ймовірність втратити фінансові активи, до яких належать:

 • грошові кошти та їх еквіваленти;
 • контракти, що надають право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства (наприклад, дебіторська заборгованість);
 • контракти, що надають право здійснити обмін фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах (наприклад, придбані облігації та інші цінні папери, отримані чи придбані векселі);
 • інструменти власного капіталу іншого підприємства (наприклад, акції інших підприємств, частки в статутному капіталі інших підприємств).

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Також можна ще знайти визначення в МСФЗ 4 “Страхові контракти”, де фінансовий ризик – ризик можливої майбутньої зміни однієї або кількох визначених ставок відсотка, ціни на фінансові інструменти, ціни на споживчі товари, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або іншої змінної величини, за умови, що у випадку нефінансової змінної величини, ця змінна не є характерною для сторони контракту.

У таблиці нижче наведені можливі фінансові ризики.

Група фінансових ризиків

Фінансові ризики

Опис ризику

Втрата купівельної спроможності грошей

Валютний

Це ризик понести збитки внаслідок зміни валютного курсу. Це актуально для підприємств, які мають валютні рахунки або отримані кредити в валюті, мають дебіторську чи кредиторську заборгованість, що буде погашатися в іноземній валюті.

Інфляційний

Гривня – це теж валюта, то ризиком є і втрата купівельної спроможності грошей внаслідок інфляційних процесів.

Господарський

Кредитний

Це ризик того, що підприємство не зможе погасити кредит та відсотки по ньому або, навпаки, виданий підприємством кредит не буде погашений боржником;

Ліквідності (непогашення)

Це ризик того, що підприємству не буду погашена його дебіторська заборгованість, ризик виникнення сумнівних, а потім і безнадійних боргів. Також це є і зворотній ризик, що саме підприємство не зможе погасити власний борг. Сюди ж належить ризик можливої втрати вартості цінних паперів на продаж, якими володіє підприємство.

Інвестиційний

Ризик портфельного

інвестування

Це ризик зниження вартості акцій, часток в капіталі, якими володіє підприємство, ризик понесення об’єктом інвестування збитків чи ризик втрати об’єкта інвестування через певні катаклізми, політичні події чи судові рішення.

Ризик капітального інвестування

Це ризик зменшення вартості нерухомості, яка була придбана підприємством з метою збереження коштів та отримання прибутку внаслідок зростання її ринкової вартості.

Звичайно, ці фінансові ризики не є вичерпними та можна знайти й інші їх класифікації.

До вашої уваги! Врегульовано Умови страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування. Дізнайтеся, як застрахувати сільгосппродукцію з державною підтримкою

Страхування фінансових ризиків

Страхування фінансових ризиків – це різновид страхування, яке можна віднести до майнового, так як страхується особливий вид майна – фінансові активи від ризику понести збитки від їх втрати, знецінення, а також ризику неотримання прибутку (доходу).

Страхування фінансових ризиків в Україні здебільшого використовується наступних підвидів:

 • страхування несплати з боку покупця (через аварії, стихійні лиха, протиправні дії третіх осіб типу зламу чи крадіжок, банкрутство);
 • страхування ризику невиконання своїх зобов’язань (через аварії транспортних засобів чи обладнання, стихійне лихо, протиправні дії третіх осіб типу зламу чи крадіжки);
 • страхування ризику неповернення виданого кредиту;
 • страхування фінансового ризику лізингодавця;
 • страхування фінансового ризику покупця нерухомості – так зване титульне страхування. Це страхування ризику втрати нерухомості внаслідок припинення права власності з причин незалежних від покупця (наприклад, судових дій третіх сторін);
 • страхування інвестицій.

Страхування фінансових ризиків згадується як добровільний вид страхування в п. 18 ст. 6 Закону України “Про страхування” від 07.03.1996 р.  № 85.

ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії: як відповісти

Страхування фінансових ризиків в Україні
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що в країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь. Якби ви зараз отримали лист від ДФС з проханням пояснити, чому у підприємства збиток, то що відповіли б? 1. Аргументовано відповім, але не «прогнуся» 2. Який лист? :) 3. Відкину частину витрат (може, потім їх покажу?) 4. Зроблю все, щоб догодити фіскалам Ми оцінили чотири варіанти відповіді на «лист щастя» від ДФС. Оберіть свій і дізнайтеся, що буде.

Бухгалтерський облік страхування фінансових ризиків

Витрати періоду. Страхові платежі по страхуванню фінансових ризиків слід відображати як витрати періоду, тобто з використанням таких рахунків:

 • 93 “Витрати на збут”  – на ньому можна показати витрати щодо страхування непогашення покупцем заборгованості;
 • 949 “Інші операційні витрати” – страхування всіх інших фінансових ризиків, пов’язаних з операційною діяльністю типу страхування невиконання своїх  зобов’язань, витрати на страхування валютних ризиків;
 • 952 “Інші фінансові витрати” – страхування ризику неповернення кредиту, ризику зміни вартості придбаних цінних паперів, страхування ризику лізингодавця;
 • 977 “Інші витрати”– страхування фінансових ризиків пов’язаних з інвестиційною діяльністю, наприклад, страхування ризику втрати інвестицій, титульне страхування, страхування.

Щодо рахунків обліку виробничих та загальновиробничих витрат (23, 91), то фінансові ризики, як правило, не пов’язані з собівартістю виробленої продукції тощо, тому ці рахунки вряд чи можуть бути використані в обліку страхування фінансових ризиків в Україні.

Для обліку розрахунків зі страховою компанією зі страхування фінансових ризиків доцільно використовувати субрахунок 655 “За страхуванням майна”, так як страхування фінансових ризиків належить до майнового страхування (майно – фінансові активи).

Доходи періоду. Страхування фінансових ризиків може принести й доходи, коли страхувальник отримує суму страхового відшкодування від страховика, тобто коли сталася страхова подія. Зазвичай це відбувається на основі страхового акта. Тут доцільно використати наступні субрахунки:

 • 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки” – за Інструкцією до Плану рахунків (наказ Мінфіну від 21.12.1999 р. № 291) тут відображаються суми з відшкодування зазнаних збитків, тому можна відображати відшкодування при компенсації випадку непогашення боргів, відшкодування неповернення кредиту (так як його списання відбувається через рахунки обліку іншої операційної діяльності), відшкодування неповерненого боргу у лізингодавця (лізинг – це також форма кредиту, тому обліковуємо за аналогією), відшкодування валютних збитків;
 • 733 “Інші доходи від фінансових операцій” – компенсації втрати вартості цінних паперів;
 • 745 “Інші доходи” – компенсації втрати вартості інвестицій або об’єктів титульного страхування.

Для обліку розрахунків зі страховою компанією з отримання страхового відшкодування використовуємо субрахунок 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”.

Первісна вартість. Витрати щодо страхування фінансових ризиків вряд чи можна віднести до первісної вартості основних засобів,  нематеріальних активів, цінних паперів чи фінансових інвестицій, так як їх не можна назвати необхідними умовами появу цих активів, а також з причини того, що вони не носять одноразовий характер, а сплачуються періодами. Також вони не пов’язані з витратами щодо доведення цих об’єктів до стану придатного до експлуатації. Отже, витрати зі страхування фінансових ризиків не капіталізуємо.

Якщо ви плануєте стати фінансовим директором, вам стане у пригоді знання про можливі труднощі та ризики на шляху до нової вершини. Тож, з вуст очевидця дізнайтеся, як головбухові стати головним фінансистом

Оподаткування обліку страхування фінансових ризиків

Податок на прибуток. Страхові платежі по будь-якому страхуванню (крім довгострокового страхування життя) повністю враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку та не є об’єктом податкових різниць. Це правило діє щодо будь-яких застрахованих ризиків: ПКУ не передбачає ніяких коригувань.

Це ж саме стосується страхового відшкодування: податкових різниць немає. Саме по собі воно збільшує фінансовий результат до оподаткування, а отже, податок через його отримання сплачується більший.

ПДВ. Операції зі страхування не підпадають під оподаткування ПДВ, тому при придбанні страхових послуг податкового кредиту з ПДВ не виникає (пп. 196.1.3 ПКУ).

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Страхування фінансових ризиків в Україні
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Приклад обліку майнового страхування

Розглянемо облік страхування фінансових ризиків на прикладі страхування ризику несплати заборгованості покупцем.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Облік страхових платежів зі страхування фінансових ризиків

1

Перераховано суму страхового платежу зі страхування фінансових ризиків несплати покупцями заборгованості за 2018 р.

655

311

24000,00

2

Віднесено суму страхових платежів зі страхування фінансових ризиків до витрат майбутніх періодів.

39

655

24000,00

3

Включено частину витрат майбутніх періодів у січні 2018 р. на витрати періоду (=24000/12).

93

39

2000,00

Отримання страхового відшкодування зі страхування фінансових ризиків

1

Відвантаження продукції покупцю

361

701

60000,00

2

Визнання податкового зобов’язання з ПДВ

701

641

10000,00

3

Списання заборгованості покупця через визнання її безнадійною (резерв сумнівних боргів під застраховану заборгованість не створювався)

944

361

60000,00

4

Нараховано суму страхового відшкодування, яке підлягає отриманню по договору страхування

375

715

60000,00

5

Страхова компанія перерахувала кошти як відшкодування втрати фінансового активу – дебіторської заборгованості покупця

311

375

60000,00

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл