Головбух

Сезонні і тимчасові працівники: оплата праці і оподаткування

 • 18 травня 2018
 • 2277
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Літо і сезонні роботи – може бути саме така асоціація, крім літо та відпустки. Сезонність стосується здебільшого сільськогосподарських і переробних підприємств. Однак, тимчасові працівники можуть бути у кожного підприємства. У чому між ними різниця, як оформити та оплачувати працю таким працівникам? Чи надається відпустка сезонним працівникам? Які особливості нарахування лікарняних сезонним працівникам? Відповідям на ці питання присвячена сьогоднішня консультація.

Тимчасові сезонні працівники – у чому різниця?

Одразу зазначимо, що законодавство у сфері тимчасових і сезонних працівників іде ще з радянських часів, а нинішній КЗпП містить тільки ст. 7, де зазначається, що особливості регулювання праці таких осіб установлюються законодавством. Таким чином, визначення сезонних і тимчасових працівників та деякі особливості оформлення їх на роботу слід шукати:

Також крім названих радянських документів та КЗпП слід загадати Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою КМУ від 28.03.1997 р. № 278 (далі – Список № 278). У таблиці нижче зведено відмінності між тимчасовими і сезонними працівниками.

Критерій порівняння

Сезонні працівники

Тимчасові працівники

Тривалість робіт

Протягом певного періоду (сезону), але не більше 6 місяців (ст. 1 Указу № 310).

Строк до 2 місяців. При заміщенні тимчасово відсутніх працівників – до 4 місяців (Указ № 311).

Вид робіт

Виконуються через природні та кліматичні умови.

Будь-які. Можуть тимчасово заміщувати й сезонних працівників (наприклад, якщо останні хворіють, але при цьому вони вважаються тимчасовими, а не сезонним працівниками – ст. 12 Указу № 310). Також, якщо працівника приймають не на весь сезон, а тільки на його частину, то він теж вважається тимчасовим працівником, а не сезонним.

Перелік робіт

Так, існує. Наведений у Списку № 278.

Немає

Вид трудового договору

Строковий трудовий договір (лист Мінпраці від 03.02.2003 р. № 06/2-4/13).

Тимчасові і сезонні працівники від звичайних відрізняються можливістю їх автоматичного звільнення через сплив строку трудового договору (п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП), деякі нюанси щодо розрахунку тривалості відпустки, тривалості лікарняного, а також зарахування сезонних робіт (за повний сезон) у безперервний стаж роботи. На них поширюються всі трудові права й гарантії, що передбачені законодавством.

Список сезонних робіт

Як ви уже зрозуміли, сезонні працівники – це працівники, що працюють за строковим трудовим договором, виконують обов’язки у певний період часу (не більше 6 місяців) та вид їхніх робіт занесений  до Списку № 278. Якщо робіт немає в списку, то це уже не може бути сезонний працівник –  його слід оформляти як тимчасового. Також якщо роботи є в списку, але трудовий договір укладений на строк більше 6 місяців, то це також не буде сезонний працівник. Однак, це не суттєво, так як різниця між сезонними і тимчасовими тільки в нюансах зарахування стажу на визначення пенсії та безперервності роботи.  Список сезонних робіт наведено нижче.

Галузі, що належать до сезонних

Види робіт за Списком № 278

1. Сільське господарство

 • роботи в овочівництві, садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмелярстві;
 • роботи на інкубаторсько-птахівничих і міжгосподарських інкубаторних станціях;
 • роботи на вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну, кормів, баштанних культур, лікарських рослин.

2. Переробні галузі промисловості

 • робота на підприємствах переробки плодоовочевої продукції;
 • робота на підприємствах цукрової галузі промисловості;
 • первинне виноградарство.

3. Лісова промисловість і лісове господарство

 • заготівля пньового осмолу;
 • заготівля лика;
 • добування живиці, барасу і ялинкової сірки;
 • лісокультурні роботи: підготовка ґрунту, посів і садіння лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках;
 • лісозахисні і протипожежні роботи: боротьба зі шкідниками і хворобами лісу, прокладання мінералізованих смуг, чергування на пожежних вишка, наземне пожежне патрулювання лісів;
 • заготівля насіння;
 • польові і лісовпорядні роботи;
 • збирання і переробка харчових продуктів лісу.

4. Торф’яна промисловість

 • добування, сушіння та збирання торфу;
 • болотно-підготовчі роботи;
 • ремонт і обслуговування технологічного обладнання в польових умовах;

5. Транспортно-дорожній комплекс

 • авіаційні роботи в сільському та лісовому господарствах.

6. Санаторно-курортні заклади відпочинку

 • роботи, що пов’язані з санаторно-курортними обслуговуванням хворих і відпочиваючих у санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку.

Як бачимо, в списку є не всі галузі й роботи, які у побуті ми часто називаємо сезонними. Наприклад, список не містить галузі громадського харчування, де на літній теплий період року працюють літні кафе й на роботу набирають додаткових офіціантів. Це ж саме стосується підприємств торгівлі, де на літній період здійснюється торгівля плодоовочевою продукцією. Усіх цих робіт немає в Списку № 278, тому їх не можна вважати сезонними. Таких працівників слід оформляти як звичайних або як тимчасових (якщо на строк менше 2 місяців).

Крім того, Список № 278 не вказує посад сезонних працівників. Якщо взяти підприємства цукрової галузі, які є в згаданому переліку, то там працюють й керівництво, бухгалтери, охоронники, прибиральники. Очевидно, що вони не будуть сезонними працівниками. У такій ситуації ідеальним виходом є приписання переліку посад для сезонних працівників у колективному договорі або в іншому внутрішньому документі по підприємству.

Тимчасові і сезонні працівники: оформлення

Сезонні та тимчасові працівники працюють за строковим трудовим договором, який може укладатися на (ст. 23 КЗпП):

 • визначений строк установлений за погодженням сторін (наприклад, з 01 червня по 30 серпня);
 • на виконання певної роботи (наприклад, на період переробки цукрового буряка і цукроваріння, але він має не перевищувати 6 місяців, щоб працівник мав статус сезонного).

Оформлення таких працівників в цілому таке ж саме, як і звичайних, але має декілька нюансів:

 • при прийнятті на роботу сезонного чи тимчасового характеру роботодавець має обов’язок попередити про сезонний чи тимчасовий характер роботи працівника (п. 3 Указу № 310, п. 3 Указу № 311). Здійснити це можна просто зазначивши про сезонний чи тимчасовий характер роботи в наказі про прийняття на роботу. Працівник, поставивши підпис під наказом, підтверджує цим самим, що він з ним був ознайомлений. Якщо це не зробити, то договір буде вважатися оформленим на невизначений строк і тоді працівника не можна буде звільнити по завершенню сезонних чи тимчасових робіт на основі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП;
 • посади сезонних і тимчасових працівників можуть або кожного разу вводитися та виводитися зі штатного розпису або по ним у штатному розписі має бути зазначений період, на який виникає потреба в них. Якщо цього не зробити, то вони вважатимуться вакантними та треба повідомляти про них службу занятості (Інструкція зі статистики кількості працівників, наказ Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286). Щодо заміщення тимчасово відсутнього працівника, то тут створення нової посади в штатному розписі не потрібне;
 • при прийнятті на роботу тимчасових і сезонних працівників випробувальний термін з метою перевірки їх відповідності роботі не встановлюється (п. 5 Указу № 310, п. 4 Указу № 311);
 • трудові книжки оформляються у загальному порядку. Відомості про характер роботи (сезонна чи тимчасова), а також про те, що трудовий договір є строковим до трудової книжки не вносять (лист Мінпраці від 29.05.2007 р. № 126/13/133-07);
 • звільнення сезонних і тимчасових працівників відбувається на підставі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП – сплив строку трудового договору. Заява при цьому від працівника не потрібна.

Сезонних і тимчасових працівників слід враховувати при розрахунку облікової кількості штатних працівників навіть якщо вони виконували роботу 1 день (п. 2.1 Інструкції № 286). Це стосується і нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Щодо стажу, то тут наступні особливості:

Сезонні і тимчасові роботи: обчислення строку трудового договору

Правильно розрахувати строк трудового договору необхідно, щоб не порушити норми щодо визнання працівників строковими або тимчасовими. Строк договору обчислюється (ст. 2411 КЗпП):

 • при розрахунку тривалості договору в місяцях, договір закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо місяць не має такого числа, то строк тоді закінчується останнім днем такого місяця;
 • при розрахунку тривалості договору в тижнях, договір закінчується у відповідний день тижня.

Наприклад, якщо сезонного працівника прийняли на строк 4 місяці 18.05.2018 р., то він закінчиться 18.09.2018 р. Якщо б день кінця потрапляє на вихідний, святковий чи неробочий день, то днем закінчення тоді вважається найближчий робочий день (ч. 5 ст. 2411 КЗпП).

Оплата праці тимчасових і сезонних працівників

Оплата праці сезонних і тимчасових працівників нічим не відрізняється від звичайних. На них поширюються відрядні розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, доплати, премії тощо, які діють у роботодавця для звичайних працівників. Також оплата праці для них за місячну норму не може бути меншою за мінімальну зарплату (ст. 95 КЗпП).

Основна зарплата таким працівника нараховується за результатами місяця. Щодо премії, то все залежить від підприємства. Можуть існувати премії по результатах сезону тощо.

Якщо працівник прийнятий  на роботу для виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, то для нього застосовуються ті ж самі умови праці, що я для тимчасово відсутнього працівника.

ПДФО, військовий збір. Оподаткування зарплати сезонних і тимчасових працівників відбувається у загальному порядку, тобто: ПДФО – 18%, ВЗ – 1,5%. Податкова соціальна пільга також застосовується у загальному порядку.

ЄСВ. Нараховується у загальному порядку, ставка – 22%.

Єдиний нюанс, наведемо таку норму (ч. 2 ст. 7 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464, пп. 4 п. 3 Розділу IV Інструкції щодо порядку нарахування ЄСВ Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449): для осіб які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах та отримують зарплату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, ЄСВ  нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована. Однак, виплата зарплати вказаним чином порушує чинне законодавство щодо оплати праці (ст. 115 КЗпП, ст. 24 Закону України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. № 108), за яким вона нараховується не рідше двічі на місяць з обов’язковою виплатою авансу, невиконання чого загрожує штрафом (ст. 265 КЗпП). Щодо премій, то законодавство з ЄСВ не містить ніяких окремих норм щодо особливого обкладання річних, піврічних, квартальних премій тощо, тому вважаємо, що згадана норма не актуальна.

Сезонні працівники – відпустка

Так, надається і надання відпустки сезонним працівникам здійснюється у загальному порядку. Це ж саме стосується тимчасових працівників. Це значить, що:

 • незважаючи на сезонність чи тимчасовість роботи працівник може піти у щорічну відпустку повної тривалості до закінчення строку трудового договору у випадках передбачених ч. 7 ст. 10 Закону України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. № 504 (далі – Закон про відпустки);
 • немає обмежень щодо інших видів відпусток, тобто у зв’язку з навчанням, творчих, соціальних і відпусток без збереження зарплати;
 • невикористана відпустка як і звичайним працівникам може бути надана після закінчення трудового договору (чинність трудового договору у такому випадку подовжується до закінчення відпустки (ч. 2 ст. 3 Закону про відпустки). Тоді працівник звільняється днем закінчення відпустки;
 • працівник, якщо не скористався своїм право на відпустку при звільненні за строковими договором так само отримує компенсацію невикористаної відпустки за всі невикористані дні (ст. 24 Закону про відпустки);
 • у загальному порядку відпустка надається пропорційно до відпрацьованого працівником часу (ч. 9 ст. 6 Закону про відпустки);
 • розрахунок середньої зарплати для визначення суми відпускних відбувається за фактичний час роботи з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому виплачуються відпускні (або компенсація). Якщо працівник не відпрацював жодного повного місяця, то розрахунок відбувається на базі зазначеного у трудовому договорі тарифної ставки або посадового окладу (п. 2 розділу ІІ Порядку КМУ від 08.02.1995 р. № 100).

Останні 2 пункти й можна назвати нюансами оплати відпустки у сезонних і тимчасових працівників, хоча така ж сама ситуація може бути й у звичайних працівників, але у перших це завжди. Розглянемо як нараховують відпускні працівнику на прикладі.

Приклад 1. Працівник влаштований на роботу на сезонні роботи в овочівництві 21.05.2018 р. на  5 місяців.  День закінчення строкового договору – 22.10.2018 р. (21.10.2018 – вихідний день). Тривалість дії строкового договору: 155 календарних днів, включаючи  день звільнення.

Тривалість розрахункового періоду для відпускних – 122 календарних дня (01.06.2018–30.09.2018 рр.). Загальний заробіток працівника склав за цей проміжок 65000 грн.

Визначаємо спочатку тривалість щорічної відпустки: 24×(155 – 3)/(365 – 11) =10,3 ≈10 календарних днів , де 3 – це кількість святкових і неробочих днів у проміжок 21.05 – 22.10, а 11 – кількість святкових і неробочих днів за рік.

Середньоденна зарплата = 65000/(122 – 2) = 541,67 грн, де 2 – це кількість святкових і неробочих днів у проміжок 01.06 – 30.09.

Сума відпускних: 541,67 × 10 = 5416,70 грн.

Лікарняні сезонним працівникам

Оплата лікарняних сезонним працівникам здійснюється у загальному порядку, але є обмеження: допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах надається не більш, як на 75 календарних днів протягом календарного року, якщо захворювання чи травма не пов’язані з виробництвом (ч. 2 ст. 22 Закону України від 23.09.1999 р. № 1105, далі – Закон № 1105). Це стосується й лікарняних за хворою дитиною віком до 14 років (ч. 3 ст. 22 Закону № 1105).

Нарахування лікарняних сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам здійснюється за загальними правилами. Це все стосується також і декретних. Так як такі працівники відпрацювали менше 12 місяців, то розрахунок відбувається:

 • за фактично відпрацьовані календарні місяці (з 1-го до 1-го числа);
 • за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку, якщо особа перебуває у відносинах менше календарного місяця.

Якщо ж у такого працівника не вистачає 6-місячного страхового стажу, то нагадуємо про верхні обмеження розрахунку середньоденного заробітку щодо лікарняних у розмірі мінімальної зарплати у місяці настання страхового випадку (п. 1 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105).

Оплата лікарняних тимчасовим працівникам здійснюється аналогічно, з тим же 75-денним обмеженням.

Декретні сезонним і тимчасовим працівникам

Відпустка по вагітності та пологам сезонним працівникам нараховуються у загальному порядку. Нагадаємо, що при відсутності 6-місячного страхового стажу для розрахунку декретних використовується загальне обмеження розміру середньоденного заробітку у розмірі 2 мінімальних заробітних плат (п. 2 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл