Головбух

Основні засоби підприємства: знос та амортизація

 • 8 квітня 2019
 • 6655
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Основні засоби підприємтсва є у будь-якого підприємства. В процесі свого використання основні засоби зазнають фізичного та морального зносу. Що таке основні засоби підприємства, а також за якими методами нараховують їх амортизацію, — розглянемо у статті.

В процесі свого використання основні засоби зазнають фізичного та морального зносу (застарівання). Однак, зрозуміло, що достовірно оцінити такий знос неможливо. Тому в бухгалтерському обліку за певними методами нараховують амортизацію:

 • амортизація – це систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (п. 4 П(С)БО 7).

Основні засоби 2019

Знос і амортизація основних фондів тісно пов’язані з реалізацією принципу відповідності доходів та витрат. Так як основні засоби використовуються декілька періодів, то і їх вартість повинна списуватися на витрати декілька періодів протягом яких вони приносять економічні вигоди підприємству. Цей розподіл вартості основних засобів на витрати по періодах можна використовуючи такі методи амортизації основних засобів:

Основні фонди

Основні фонди

Як бачимо, найпростішим з цих методів є прямолінійний, а тому й найбільш популярний. Щодо інших необоротних матеріальних активів, то їх амортизація має свої нюанси:

Об’єкти основних засобів

(рахунок 11)

Метод амортизації

МНМА і бібліотечні фонди

 • прямолінійний;
 • виробничий;
 • метод 50/50: у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується; 50% – у місяці вилучення активу з експлуатації (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом;
 • метод 100%: у першому місяці використання об’єкта 100% його вартості.
 • тимчасові (нетитульні) споруди;
 • природні ресурси;
 • інвентарна тара;
 • предмети прокату;
 • інші необоротні матеріальні активи.
 • прямолінійний;
 • виробничий.

Щодо методів амортизації МНМА, то найпопулярнішим є метод 100%, – він забезпечує фактично одразу списання вартості придбаного об’єкта на витрати. Також цей метод не спричиняє різниці з податковим обліком, що важливо для підприємств, які визначають податкові різниці:

 • у бухгалтерському обліку вартість через амортизацію одразу списується у повній сумі на витрати (залишкова вартість об’єкта стає нульова);
 • у податковому – це не є основний засіб і тому списується на витрати у повній сумі у місяці початку його використання по аналогії з виробничими запасами, МШП.

Обраний метод амортизації, строки корисного використання, ліквідаційну вартість підприємство вказує в наказі про облікову політику та/або в документах по введенню в експлуатацію. Нарахування амортизації  здійснюється щомісяця з місяця наступного за місяцем введення в експлуатацію. Щодо цих параметрів, то більшість підприємств:

 • ліквідаційну вартість встановлюють рівною нулю (П(С)БО та МСФЗ це не забороняють);
 • строки корисного використання більшість підприємств беруть як мінімально допустимі з податкового облікудив. пп. 138.3.3 ПКУ.

Списання основних засобів може відбуватися зa рішенням підприємства  внаслідок невідповідностi об'єкта основних засобів встановленим критеріям визнання. Сама процедура списання потребує певних умов та здійснюється по-різному.

Як правильно списати основні засоби

Розглянемо тепер нарахування амортизації на прикладах. Нехай основний засіб з прикладу 1 введено в експлуатацію 28 грудня 2017 р. Первісна вартість – 202500 грн, ліквідаційна вартість – 10000 грн. Строк корисного використання – 5 років.

Приклад 2. Прямолінійний метод. Для першого року експлуатації:

Річна сума амортизації = (202500 – 10000)/5 = 38500,00 грн. Така ж сума буде й протягом наступних 4 років щорічно.

Місячна сума амортизації = 38500/12 = 3208,33 грн.

Приклад 3. Зменшення залишкової вартості.

Річна норма амортизації  Основні фонди

Річна сума амортизації для першого року = 202500×0,4521 = 91546,75 грн

Місячна сума амортизації для першого року =91546,75/12 =  7628,90 грн

Залишкова вартість після першого року = 202500 – 91546,75 = 110953,25 грн

Річна сума амортизації для другого року = 110953,25×0,4521 = 50165,05 грн

Місячна сума амортизації для другого року = 50165,05/12 = 4180,42 грн

Залишкова вартість після другого року = 110953,25– 50165,05 = 60788,20 грн

і так далі…

Приклад 4. Прискорене зменшення залишкової вартості.

Річна норма амортизації = 2× 1/5 = 0,4

Річна сума амортизації для першого року = 202500×0,4 = 81000,00 грн

Місячна сума амортизації для першого року = 121500/12 = 10125 грн

Залишкова вартість після першого року = 202500 – 81000 = 121500 грн

Річна сума амортизації для другого року = 121500×0,4 = 48600 грн

Місячна сума амортизації для другого року = 4050,00 грн

Залишкова вартість після другого року = 121500 – 48600 = 72900 грн

і так далі…

Приклад 5. Кумулятивний метод.

Сума числа років корисного використання = 1 + 2 +3 +4 + 5 = 15.

Кумулятивний коефіцієнт для першого року = 5/15

Річна сума амортизації для першого року = (202500 – 10000)×5/15 = 64166,67 грн

Місячна сума амортизації для першого року = 64166,67/12 = 5347,22

Кумулятивний коефіцієнт для другого року = 4/15

Річна сума амортизації для другого року = (202500 – 10000)×4/15 = 51333,33 грн

Місячна сума амортизації для другого року = 51333,33/12 = 4277,78

і так далі…

Приклад 6. Виробничий метод. Нехай планується виробити за 5 років 1200000 од. продукції загалом (для автотранспорту можна використовувати запланований пробіг в км). По роках фактичний виробіток був такий:

1 рік – 100000 од.;

2 рік – 300000 од.;

3 рік – 5000 од.;

4 рік – 100000 од.;

5 рік – 500000 од.

Загалом було вироблено 1005000 од. продукції, тобто плановий показник по виробітку не виконано.

Виробнича ставка амортизації = (202500–10000)/1200000 = 0,1604.

За 1 рік нараховано амортизації: 100000×0,1604 = 16041,67 грн

За 2 рік нараховано амортизації: 300000×0,1604 = 48125 грн

Місячна амортизація нараховується виходячи з місячного обсягу випуску продукції (=місячний випуск × 0,1604).

і так далі…

Результати розрахунків амортизації різними методами для 5 років зведемо в таблицю:

Рік

Нарахування амортизації основного засобу різними методами, грн:

прямолінійний метод

зменшення залишкової вартості

прискореного зменшення залишкової вартості

кумулятивний

виробничий

1 рік

38500,00

91546,75

81000

64166,67

16041,67

2 рік

38500,00

50160,05

48600

51333,33

48125,00

3 рік

38500,00

27483,56

29160

38500,00

802,08

4 рік

38500,00

15058,72

17496

25666,67

16041,67

5 рік

38500,00

8250,93

16244*

12833,33

80208,33

Всього

192500,00

192500,00

192500,00

192500,00

161218,75

Залишкова вартість в кінці 5 року

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

41281,25

* для останнього року розрахунок амортизації: (202500–10000)–81000–48600–29160–17496 = 16244 грн.

Як бачимо, після використання виробничого методу на 5 рік частина вартості верстату залишалися недоамортизованою, так як план по виробництву був невиконаний. Якщо верстат простоював протягом року (місяця), то може бути й нульова амортизація за відповідний період.

Щодо решти методів, крім прямолінійного, то при їх використанні більша частина вартості об’єкта списується у перші роки його використання, тому їх ще називають прискореними методами амортизації (найшвидше – при методі зменшення залишкової вартості).

На кінець останнього року амортизації залишкова вартість об’єкта має дорівнювати ліквідаційній (або нулю, якщо ліквідаційна вартість не визначалась). Стандарти бухобліку не вимагають списувати повністю амортизовані об’єкти. Їх і надалі можна обліковувати. Також можна провести їх дооцінку.

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини