Головбух

Відомість нарахування заробітної плати

 • 15 травня 2018
 • 43490
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Нарахування та виплата зарплати – це клопітке та дуже важливе питання для будь-якого бухгалтера. Якщо розрахунково-платіжна відомість працівника містить помилки, то це може призвести до штрафів (насьогодні вони значні) або ж можливого емоційної стурбованості когось з працівників. Сьогодні в консультації, як все правильно оформити та які форми документів краще використати.

Документування нарахування та виплати заробітної плати

Нарахування та виплата заробітної плати супроводжується використанням таких документів:

Все це типовий набір первинної документації щодо оформлення господарських операцій, пов’язаних з заробітною платою.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Табель обліку робочого часу документує дні та години, які були відпрацьовані працівником, а також причини його неявок (відпустка, хвороба, відрядження, прогул тощо), також у ньому можна знайти  табельні номери щодо кожного співробітника. Ведення табелю є обов’язковим для всіх підприємств, у т.ч. малих (лист Мінпраці від 13.05.2010 р. № 140/13/116-10). Табель, як правило, ведеться в електронному та паперовому вигляді, але паперовий варіант має бути обов’язково. Підприємство може використати для обліку й іншу форму, ніж П-5, забезпечивши наявність первинного обліку показників щодо використання робочого часу, явок та неявок працівників (лист Держстатистики від 12.01.2012 р. № 9/4-10/9).

Штатний розпис підприємства містить усі передбачені на ньому посади по структурних підрозділах з указанням кількості ставок та затверджені за ними посадові оклади з постійними надбавками.

Саме ж нарахування та виплата зарплати має також супроводжуватися дотриманням нор колективного трудового договору, контракту, внутрішніх наказів підприємства про встановлення певних премій та доплат. На малих підприємствах та у підприємців весь цей обсяг документів може бути спрощений, колективного договору може не бути або він укладається в усній формі.

Не вскочте в грошову халепу, рахуючи зарплату!

Відомість нарахування заробітної плати
Ірина Чигирголовний редактор комерційних видань MCFR: Головбух
Іноді, щоб зберегти зарплату чи відпускні, працівники просять перенести виплату грошей на потім. Або навпаки, маючи потребу у грошах, просять видати зарплату раніше за встановлений термін. Виручати працівника чи ні — справа компанії. Але перш ніж прийняти рішення, з’ясуйте, чим ризикує компанія, погоджуючись на такі забаганки. А ми підкажемо вам відповіді

Форма відомості нарахування заробітної плати

Відомість нарахування заробітної плати – це ключовий документ у нарахуванні заробітної плати, нарахувань та утримань пов’язаних з нею, вона є зведенням сум нарахованих по окладу, премій, а також відпускних та лікарняних, інших виплат. Затвердженої офіційно форми відомості нарахування зарплати не існує, тому підприємство може розробляти її самостійно. Однак, обов’язково мають бути враховані вимоги п. 2 ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік) щодо обов’язкових реквізитів, а саме на документі у нашому випадку мають бути:

 • назва (“Відомість по нарахуванню заробітної плати”);
 • назва підприємства, від імені якого складається відомість;
 • дата складання (у даному випадку не тільки дата, але й період (місяць) якого стосується відомість);
 • зміст господарських операцій (у даному випадку складові нарахованої зарплати, здійснені утримання з неї);
 • одиниця виміру господарських операцій (гривня з копійками);
 • посади осіб, що відповідальні за здійснення господарської операції і правильність її оформлення (як правило, це бухгалтер, головний бухгалтер, керівник; ФОП указує себе, а також може вказати особу, яка веде для нього облік);
 • особисті підписи та інші дані осіб, які брали участь у здійсненні господарської операції.

Якщо виявили помилки в сумах нарахованої заробітної плати (доходу) і сумах утриманого ЄСВ за попередній місяць після спливу граничного терміну подання звітності, дізнайтеся, як виправити такі помилки і на які штрафні санкції чекати.

Що має містити бланк відомості нарахування зарплати

Складові (графи) бланку мають розкривати зміст господарських операцій, які відображаються відомістю. Традиційне розташування граф: справа мають бути нарахування, а зліва – утримання.

Крім прізвищ, імен, по-батькові працівників доцільно вказати графу з їх табельними  номерами, так як це, по-перше, дозволяє показати зв’язок даного документа з табелем обліку робочого часу, а по-друге, унеможливлю збіги через однакові ПІБ співробітників (у житті, як відомо, все буває).

До нарахувань мають входити:

 • оплата згідно окладу (це ключове нарахування, обчислюється на основі окладу пропорційно кількості відпрацьованих днів по табелю, для розрахунку можна оформити окрему відомість-розрахунок);
 • нараховані премії, надбавки тощо;
 • нараховані відпускні (їх розрахунок слід вести в окремій довідці-розрахунку) (Як нараховують відпускні »);
 • виплати, що нараховуються на основі середньої зарплати у випадках їх збереження, наприклад, оплата днів відрядження (також оформляється окремою довідкою-розрахунком);
 • нараховані лікарняні та інші виплати за рахунок ФСС, наприклад, декретні (їх розрахунок слід вести в окремій довідці-розрахунку);
 • індексація заробітної плати (її проведення є обов’язковим та контролюється Держпраці, тому краще виділити дані нарахування окремо, також розрахунок слід вести в окремій довідці-розрахунку чи відомості-розрахунку);
 • також варто навести графу “Інше”, куди заносити все, що не потрапило до вищенаведеного, наприклад, певні виплати передбачені колективним договором.

Як бачимо, відомість по нарахуванню зарплати є зведеним первинним документом і до неї можуть додаватися як частина розрахунку різні відомості-розрахунки, довідки-розрахунки тощо, які оформлюють відповідні нарахування лікарняних, відпускних, індексації, розрахунків окладу по днях, оплати днів відрядження тощо. Єдина вимога – це дотримання обов’язкових реквізитів з Закону про бухоблік).

До утримань окремими графами мають входити:

Існує також поширена практика внесення до розділу утримань у відомості нарахування заробітної плати суми виплаченого авансу (оплати першої частини місяця). Інший варіант – наводити дану колонку окремо за межами утримань.

Обов’язково слід навести графу “До видачі”, де відображається різниця між нарахуваннями та утриманнями. Якщо у відомості включена графа “Аванс”, то тоді наводиться графа “До видачі за 2-гу половину місяця”.

Чи можна виплатити заробітну плату із готівки, яка надійшла в результаті отриманої/повернутої фінансової допомоги, внесків до статутного фонду?

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Зразок відомості по нарахування заробітної плати

Розглянемо тепер відомість нарахування та виплати заробітної плати. Звичайно, це орієнтир і кожне підприємство може внести свої корективи, наприклад, “викинути” графу “Аванс” (по виплаті авансу можна завести окрему відомість-розрахунок) або скажімо виділити окремо нарахування по відрядженням, або нарахування за класність водіям, або утримання пов’язані з відшкодуванням збитків чи аліменти. Все залежить від господарської ситуації, обсягу операцій та їх частоти, кількості працівників.

Відомість нарахування заробітної плати ЗРАЗОК

Відомість нарахування заробітної плати

Відомість нарахування заробітної плати

Розрахунковий листок по виплаті зарплати

Розрахунково-платіжна відомість - це відомість, призначена для ознайомлення працівника з нарахованими йому виплатами та здійсненими утриманнями. Ще одна назва даного документа розрахунковий листок по виплаті зарплати.  Зазначимо, що є офіційна форма з Наказу № 489. Однак, вона дещо громіздка й цілком може бути замінена підприємством на власну розробку. Прямих заборон таким діям немає: сама Держстатистика визнає, що дані форми були розроблені для забезпечення статистичних спостережень, а не для документального оформлення господарських операцій лист Держстатистики від 12.01.2012 р. № 9/4-10/9).

Нижче наводимо можливу форму розрахункового листка. Його функція суто інформаційна.

Як отримати лікарняні від Фонду соцстраху

Відомість нарахування заробітної плати
Шарий Тараскерівник експертної групи MCFR Головбух
Розрахунок лікарняних та декретних здійснюйте за новими правилами. Також зважте, що з 01.10.2018 почала діяти нова форма заяви розрахунку для лікарняних. Покроково і з прикладами про те: • що нового в порядку отримання фінансування; • як рахувати страховий стаж: за довідками ОК-5 та ОК-7 чи за новим додатком 9; • хто приймає рішення про призначення лікарняних та декретних підприємцям, членам фермерських господарств, особам, які провадять незалежну профдіяльність; • як заповнити заяву-розрахунок; • в які строки виплатити кошти; • що Фонд соцстраху перевірить у заявці на фінансування; • як звітувати за отримані кошти

Розрахунковий листок по заробітній платі БЛАНК

Підприємство: ТОВ “Едельвейс”

Розрахунковий листок за травень 2018 р.

Працівник:          Кальченко В.В.

Оклад: 10000,00

Посада:               директор

Бухгалтер: Курдюк К.В.

Табельний номер:

101

Вид

Сума,  грн

Вид

Сума, грн

1. Нараховано, у т.ч.:

21246,91

2. Утримано, у т.ч.:

4143,14

Оклад по днях

7500,00

ПДФО

3824,44

Індексація заробітної плати

246,68

ВЗ

318,70

Оплата за середнім заробітком

3500,23

Інші утримання

Премії, доплати

10000,00

Оплата ТВП

3. Виплачено

17103,76

Оплата відпустки

За 1 половину місяця (аванс)

5000,00

Інше

За 2-гу половину місяця

12103,76

Борг за підприємством (працівником) на початок місяця

0,00

Борг за підприємством (працівником) на кінець місяця

0,00

Платіжна відомість на видачу зарплати

Знову типова форма П-7 сама по собі не призначена для виплати зарплати (наказ № 489). Це зведений регістр для обробки даних при складання форм статистичної звітності по зарплаті.

Факт виплати коштів на зарплату працівникам підтверджують:

Відомість на виплату готівки складається бухгалтером або іншим уповноваженим працівником. Серед основних правил:

 • якщо працівник отримав зарплату він має розписатися. Це є підтвердженням отриманням ним зарплати. Колонка “Примітки” призначена для занесення даних по пред’явлених документах (серія та номер паспорту). Однак, може не заповнюватися (крім випадків отримання коштів за довіреністю);
 • якщо зарплата не видана, то ставиться штамп “Депоновано” та складається реєстр депонованої зарплати;
 • на фактично видану сума за відомістю відбувається заповнення видаткового касового ордеру  здійснюється запис у касовій книзі.

Щодо платіжної відомості для безготівкової виплати, то така відомість формується за допомогою програмного забезпечення та за допомогою програми “Клієнт-Банк” передається банку для зарахування коштів на поточні рахунки працівників. Даний файл підписується шляхом накладання електронного цифрового підпису. На відомості банк має поставити штамп з підписом. Це й буде підтвердженням зарахування зарплати на рахунки працівників.

Платіжна відомість ЗРАЗОК

Відомість нарахування заробітної плати

Відомість нарахування заробітної плати

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини