Головбух

Нарахування заробітної плати

 • 4 липня 2019
 • 33999
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Заробітна плата – це та ділянка обліку, з якою має справу кожне підприємство. Її складові, методика нарахування, розрахунок податків і зборів, пов’язаних з нею, розрахунок авансу є предметом сьогоднішньої консультації.

Що входить до заробітної плати

Рахуємо стаж швидко — Калькулятор стажу

Виплати працівникам на підприємстві можуть бути різні, але не всі вони підпадають під поняття заробітної плати. Основними нормативними документами, що визначають складові частини заробітної плати, тобто які виплати не входять до неї є :

Дані нормативні документи виділяють 3 складові частини заробітної плати (ст. 2 Закону № 108):

 • основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, тобто плата за фактично відпрацьований час або вироблену продукцію, послуги, виконання посадових обов’язків. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок (при відрядній формі оплати праці, тобто в залежності від виробітку).
 • додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і особливі умови праці.
 • інші заохочувальні та компенсаційні виплати – це  виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені  норми

Типовими ситуаціями, коли необхідна ця інформація щодо складових частин заробітної плати є заповнення статистичних звітів щодо нарахованої зарплати, які подаються Держстату, а також при визначенні бази нарахування ЄСВ. Приклади виплат, що входять до вищеназваних складових наведено нижче (з повним переліком можна ознайомитися в Інструкції № 5).

Складові зарплати

Наповнення

Основна зарплата

 • тарифна ставка, посадовий оклад;
 • комісійні від реалізації продукції;
 • гонорар, авторська винагорода штатним працівникам;
 • оплата праці за час перебування у відрядженні;
 • оплата за профнавчання інших працівників;
 • вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці;
 • інші види нарахувань.

Додаткова зарплата

 • премії, відсоткові або комісійні винагороди;
 • оплата роботи в надурочний час, святкові та неробочі дні
 • оплата днів відпочинку;
 • індексація заробітної плати;
 • відпустка за поточний та наступний місяць;
 • суміщення професій, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;
 • робота у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;
 • інтенсивність праці;
 • робота в нічний час;
 • висока професійна майстерність;
 • класність водіям транспортних засобів;
 • знання та використання в роботі іноземної мови;
 • доплата за науковий ступінь.

Інші компенсаційні виплати та платежі

 • винагороди та заохочення, що мають одноразовий характер;
 • матеріальна допомога, що має систематичний характер (наприклад, матеріальна допомога на оздоровлення при виході у відпустку);
 • виплати соціального характеру;
 • інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Що не є заробітною платою

Від заробітної плати слід відрізняти інші доходи працівників. Іншими виплатами, що не входять до нарахування на фонд заробітної плати, є (п. 3 Інструкції № 5):

 • допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, наприклад, лікарняні за рахунок ФСС, допомога по вагітності та пологам з ФСС;
 • оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства;
 • дивіденди, відсотки, виплати за паями;
 • витрати на відрядження (добові, компенсація проїзду, готелю тощо);
 • матеріальна допомога разового характеру, яка виплачується працівникам за їх проханням (заявою) через тимчасово скрутне матеріальне становище, сімейні обставини, хворобу чи інші потреби;
 • вихідна допомога при припиненні трудового договору;
 • внески підприємств на медичне та пенсійне страхування працівників;
 • інші види нарахувань.

Щодо лікарняних, то зауважимо, що для цілей обкладання ПДФО, ВЗ та ЄСВ вони за ПКУ прирівняні до зарплати. По більшості з цих виплат ЄСВ не нараховується, так як вони не є зарплатою  (див. нижче).

Мінімальна заробітна плата

Мінімальна зарплата – це гарантований державою рівень оплати за просту некваліфіковану працю. Також в розрахунках нижче використовується показник прожиткового мінімуму, який у нашій державі, на жаль, є суто умовною величиною без справжнього економічного наповнення. Усі дані показники наведено в  таблиці:

Прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня 2019 р.

Мінімальна зарплата

 на 1 січня 2019 р.

1921,00 грн

4173,00 грн

Нарахування зарплати у розмірі мінімальної зовсім не означає, що з зарплати не утримуються податки та інші обов’язкові платежі. Про це згодом.

Аванс з заробітної плати

Аванс з заробітної плати (чи офіційна назва – оплата за першу частину місяця) є обов’язковим щодо нарахування.

Відповідно до ч. 1 ст. 115 КЗпП роботодавець має виплачувати зарплату працівникам регулярно в робочі дні не рідше 2-х разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, виплата здійснюється напередодні.

Першою половиною місяця вважається 15 календарних днів місяця (див. Лист Мінсоцполітики від 09.12.2010 р. № 912/13/155-10). Таким чином, аванс – це виплата зарплати за першу половину місяця – 15 календарних днів виходячи з фактично відпрацьованого часу, що має виплачуватись у період із 16-го до 22-го числа.

Розрахунок авансу з заробітної плати

Розмір авансу не може бути меншим суми оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника (ч. 3 ст. 115 КЗпП, ч. 3 ст. 24 Закону № 108). Не вважаються відпрацьованим часом дні відпустки, перебування на лікарняному та час, невідпрацьований з інших причин. Тобто такий час не треба враховувати під час розрахунку авансу.

Також при розрахунку суми авансу не враховують премії, доплати, надбавки, компенсаційні та заохочувальні виплати. Однак, додаткові виплати можуть бути прописані в колективному договорі, але це є уже понад мінімальні державні гарантії.  

Методика нарахування заробітної плати, зокрема авансу, може бути 2-ма шляхами:

 • пропорційно відпрацьованим дням за першу половину місяця на базі посадового окладу (тарифної ставки) (з 1-го до 15-го числа місяця). Менше цієї  суми аванс бути не може;
 • у відсотках до посадового окладу (тарифної ставки) (наприклад, у розмірі 50-60 %).
Спосіб визначення авансу варто навести в колективному договорі.

Приклад 1. Оклад працівника 5000 грн. З 01 по 15 травня 2019 р. ним відпрацьовано 9 днів (переносу робочих днів не було). Всього кількість робочих днів у травні – 21. Кількість робочих годин у травні – 167 годин, 8 травня – скорочений день (7 годин). Якщо розраховувати суму авансу:

 • першим способом – 71/167×5000 = 2125,75 грн, де 71 – кількість відпрацьованих годин – 9×8 – 1 за першу половину місяця;
 • другим способом – 5000×0,5 = 2500 грн.

Дані нараховані суми і виплачуються працівнику.

При виплаті авансу обов’язково мають бути сплачені ПДФО, ВЗ та ЄСВ, що приблизно стосуються першої половини місяця. “Приблизно”, так як  законодавство не регулює їх нарахування по зарплатному авансу й головне, щоб ПДФО, ВЗ та ЄСВ за першу та другу половину місяця зійшлися з розрахунковими за повний місяць. Їх розрахунок розглянуто у загальному прикладі 5.

Як розрахувати заробітну плату

В цілому порядок нарахування заробітної плати (як за першу половину місяця, так і за другу половину місяця) здійснюється на основі табелю обліку робочого часу працівника, затвердженого на підприємстві штатного розпису з установленими посадовими окладами та норм колективного договору. Розрахунок зарплати та пов’язаних з нею утримань здійснюють у відомості по нарахування зарплати, форма якої в цілому є довільною. Також можуть бути використані допоміжні таблиці щодо розрахунку оплати відпрацьованих днів за табелем за окладом, оплати днів відряджень на базі середньої, розрахунку відпускних тощо.

Приклад 1. Оклад працівника 5000 грн. З 01 по 15 травня 2019 р. ним відпрацьовано 9 днів (переносу робочих днів не було). Всього кількість робочих днів у травні – 21. Кількість робочих годин у травні – 167 годин, 8 травня – скорочений день (7 годин). Якщо розраховувати суму авансу:

 • першим способом – 71/167×5000 = 2125,75 грн, де 71 – кількість відпрацьованих годин – 9×8 – 1 за першу половину місяця;
 • другим способом – 5000×0,5 = 2500 грн.

Дані нараховані суми і виплачуються працівнику.

Розрахунок ЄСВ на заробітну плату

По всім найманим працівника роботодавці мають сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – це обов’язковий платіж до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. ЄСВ нараховується та сплачується за рахунок підприємства, а не працюючого. Його нарахування та сплата не зменшує зарплату працюючого.

Насьогодні діють наступні ставки ЄСВ (по основним платникам внеску):

Основні платники

Ставка

Підприємства, установи та організації, інші юрособи, які використовують працю фізосіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

22%

ФОП, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором.

22%

Окремі ставки (8,41%, 5,5%, 5,3%) по ЄСВ передбачені по фонду оплати праці інвалідів та підприємствам інвалідів.

Не обкладається ЄСВ сума вихідної  допомоги при звільненні та інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (крім лікарняних і допомоги при вагітності та народженні дитини). Також не обкладається сума компенсації за невикористану відпустку звільненим працівникам, так як працедавець уже не несе відповідальності перед ФСС по працівнику після його звільнення (роз’яснення ДФС). Однак, при компенсації невикористаної відпустки у звичайній ситуації (без звільнення) – дана виплата обкладається ЄСВ як частина зарплати. Для зручності у розрахунку стане калькулятор компенсації відпустки.

По ЄСВ існує також мінімальне та максимальне обмеження:

4173,00

(мінзарплата за місяць)

База нарахування ЄСВ

62595,00

(15 мінзарплат за місяць)

Звідси для загального випадку по кожному працюючому (липень 2019 р.):

918,06

ЄСВ

13770,90

Таким чином, наприклад, при зарплаті в місяць 65000 грн, сума ЄСВ сплачується тільки в розмірі 13770,90 грн. Різниця між зарплатою та максимальною базою 2405,00 грн (= 65000–62595,00) ЄСВ не обкладається.

Мінімальний ЄСВ сплачується, наприклад, у ситуації коли працівник працює на умовах неповного робочого часу та його зарплата нижча за мінімальну базу 4173 грн.

Нарахування та утримання із заробітної плати

Утримання із заробітної плати – це ті суми, на які зменшується сума заробітної плати при її виплаті. До них належать:

 • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
 • військовий збір (ВЗ);
 • інші неподаткові утримання (аліменти, добровільні відрахування до недержавних пенсійних фондів тощо).

ПДФО утримується із заробітної плати та прирівняних до неї виплат (наприклад, лікарняних) за ставкою 18% (п. 167.1 ПКУ). У загальному вигляді утримання ПДФО відбувається за формулою:

ПДФО  = ЗП × 18%

Однак, якщо працівник має право на податкову соціальну пільгу (ПСП), то формула дещо змінюється, що спричиняє зменшення ПДФО:

ПДФО  = (ЗП – ПСП) × 18%

ПСП – це та сума, яка зменшує базу оподаткування ПДФО при нарахуванні заробітної плати. ПСП встановлюється у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ). Отже, ПСП для 2019 р. – 960,50 грн (=1921×0,5). Збільшення прожиткового мінімуму протягом року не впливає на ПСП. Також є підвищені ПСП (соціальні, “на дітей”).

Працівник має право на ПСП тоді, коли зарплата працівнику за місяць не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ). У 2019 р. такий граничний рівень доходу (ГРД) становить 2690 грн (= 1921×1,4 = 2689,40 грн ≈ 2690 грн).

“Базова” ПСП у 2019 р.

ГРД  у 2019 р.

960,50 грн

2690,00 грн

ВЗ має ставку 1,5% та розраховується з повної суми зарплати:

ВЗ = ЗП × 1,5%

Таким чином, віднімати ПДФО чи ПСП при розрахунку ВЗ не потрібно. Його ставка стабільна та не залежить ні від кількості дітей, ні від ПСП. Сплачується ВЗ як з зарплати, так і з лікарняних.

Приклад 3 (ПСП відсутня). По працівнику з прикладу 2 розрахуємо ПДФО, ВЗ та ЄСВ й суму до виплати “на руки”:

ЄСВ: 6143,72×0,22 = 1351,62 грн;

ПДФО: 6143,72×0,18 = 1105,87 грн (ПСП відсутня, так як 6173,72 > 2690);

ВЗ: 6143,72×0,015 = 92,16 грн.

Зарплата “на руки”: 6143,72– 1105,87 – 92,16 = 4945,69 грн.

Однак, підприємству працівник по факту “обійшовся” разом з ЄСВ у 4945,69 + 1351,62= 6297,31 грн.

Приклад 4 (ЗП не перевищує 2690 грн). Працівник з мінімальною зарплатою 4173 грн у липні 2019 р. взяв відпустку за власний рахунок з 01.05 по 15.05 на 15 кал. днів та відпрацював  12 кал. днів з 23 робочих у липні. Таким чином, працівником відпрацьовано 12×8/184 = 0,5217 усього робочого часу.

Нарахована зарплата у розмірі: 4173×0,5217 = 2177,05 грн.

Тут уже треба ПСП застосувати: 2177,05 < 2690.

ПДФО = (2177,05 – 960,50)×18% = 218,98 грн;

ВЗ = 2177,05×0,015 = 32,66 грн;

ЄСВ у даному випадку буде нараховано з мінімальної бази: 4173×0,22 = 918,06.

Працівник отримає “на руки”: 2177,05 – 218,98 – 32,66 = 1925,41 грн. 

Отже, якщо працівник не має ПСП, то всього з його зарплати утримується 19,5% обов’язкових утримань у вигляді податків та зборів (=18+1,5). Якщо треба швидко дізнатися у такому випадку зарплату “чистими”, то множимо зарплату на 0,805. Наприклад, зарплата “брудними” 8500 грн. Зарплата “чистими” = 8500×0,805 = 6482,50 грн.

Нарахування заробітної плати - проводки

Бухгалтерські проведення по нарахуванні зарплати розглянемо на наступному прикладі.

Приклад 5. Бухгалтер підприємства відпрацював у липні 2019 р. повністю 23 робочих днів (184 години). Оклад: 6000 грн, премія за інтенсивність роботи 30%.

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Виплата авансу 15.07.2019 р.

Виплачений аванс (= 0,5×6000).

661

311

3000,00

Сплачений ПДФО при виплаті авансу (=3000×0,18)*.

641

311

540,00

Сплачений ВЗ при виплаті авансу (=3000×0,015)*.

642

311

45,00

Сплачений ЄСВ при виплаті авансу (=3000×0,22)*.

651

311

660,00

Розрахунки з оплати праці в кінці липня 2019 р.

Нарахована повна зарплата за липень (= 6000+6000×0,30).

92

661

7800,00

Нарахований ЄСВ за липень (=7800×0,22).

92

651

1716,00

Утриманий ПДФО за липень (=7800×0,18).

661

641

1404,00

Утриманий ВЗ за липень (=7800×0,015).

661

642

117,00

Виплата зарплати за 2-гу половину липня

Виплачена зарплата за 2-гу половину місяця (=7800 – 1404 – 117 – 3000).

661

311

3279,00

Сплачений ПДФО за 2-гу половину місяця (=1404 – 540).

641

311

864,00

Сплачений ВЗ за 2-гу половину місяця (= 117 – 45).

642

311

72,00

Сплачений ЄСВ за 2-гу половину місяця (= 1716 – 660).

651

311

1056,00

* щодо розрахунку ПДФО, ВЗ та ЄСВ при виплаті авансу законодавчих вимог немає, але сума виплат за першу та другу половину місяця мають зійтися з розрахунками за місяць. Розрахунок ПДФО, ВЗ та ЄСВ по авансу не впливає на суму сплачених за місяць податків. У нашому випадку ПДФО: 540 + 864 = 1404 грн.

Зазначимо, що можна використати інший спосіб визначення ПДФО та ВЗ по авансу – це використання коефіцієнта: 1/(1–0,18) = 1/0,82 = 1,2195. Це більш точний розрахунок. Тоді “база” розрахунку ПДФО підвищується і склала б: 3000×1,2195 = 3658,54 грн. Тоді ПДФО з авансу дорівнював би: 3658,54×0,18 = 658,54 грн. ПДФО за 2-гу половину: 745,46 грн. Знову перевіряємо: 658,54 + 745,46 = 1404,00 грн.  

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини