Головбух

Статутний капітал підприємства

 • 14 травня 2018
 • 13734
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Статутний капітал слід розуміти як частину власного капіталу або ще як частину джерел власних коштів, сформовану за рахунок внесків інвесторів. Простота поняття статутного капіталу не означає відсутність проблемних питань в його обліку. У консультації детально розглянемо поняття статутний капітал, а також обмеження щодо статутного капіталу, оподаткування внесків до статутного капіталу, бухгалтерський облік статутного капіталу

Що таке статутний капітал

Статутний капітал – це величина, що відображає вартісну оцінку внесків, які первісно були інвестовані його засновниками (учасниками). Назва походить від установчого документа більшості товариств – статуту, де й фіксується дана загальна сума та деталізується хто й що вніс, а також відображається оцінка кожного внеску. Також на основі даних внесків у статуті закріплюється частка кожного з учасників у товаристві (його права голосу).

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

У бухгалтерському балансі статутний капітал є складовою власного капіталу та  відображається у:

 • ряд. 1400 “Зареєстрований (пайовий) капітал” (форма № 1 та форма № 1-м за НП(С)БО 1, П(С)БО 25);
 • ряд. 1400 “Капітал”(форма 1-мс за П(С)БО 25).

Також підприємства, які складають Звіт про власний капітал відображають зміни в статутному капіталі в графі 3 (форма № 3 НП(С)БО 1).

Питання, що пов’язані з формуванням статутного капіталу повинні бути детально викладені в установчих документах підприємства (для ТОВ та АТ – статут, для ПП – зазвичай статут) з урахуванням норм наступних нормативних документів:

В даній консультації орієнтуємося, в першу чергу, на ТОВ, так як АТ мають більше специфіки, що пов’язана з обігом цінних паперів (їх статутний капітал поділений на акції). Щодо ПП, то вони не належать до господарських товариств (ст. 84 ЦКУ), а тому порядок їх створення та формування статутного капіталу не прописаний. Як наслідок, ПП керуються загальними нормами, що стосуються ТОВ та установчим документом.

Обмеження щодо статутного капіталу

Обмеження можливі щодо учасників або розміру самого статутного капіталу. Дані обмеження зведено до наступної таблиці.

Тип підприємства

Учасники

Мінімальний розмір статутного капіталу

Кількість

Склад

мінімальна

максимальна

ТОВ

1 юрособа або 1 фізособа

100 учасників

Юридичні та фізичні особи

Відсутній

ПП

Декілька фізосіб (кількість не обмежена) або 1 юрособа

АТ

Не обмежена

1250 мінімальних зарплат на момент реєстрації

Зазначим, що існують й інші обмеження. Наприклад, засновником ТОВ не може бути інше госптовариства, якщо в ньому тільки однин учасник (засновник) – юрособа або фізособа. Також одноосібним учасником можна бути тільки одного ТОВ (п. 2 ст. 141 ЦКУ). Особливі обмеження щодо статутного капіталу встановлені для страхової та банківської діяльності.

У разі застосування спрощеної системи оподаткування (єдиного податку) у статутному капіталі такого суб’єкта господарювання сукупність часток, що належить юрособам, що є платниками єдиного податку, має не перевищувати 25%.

Що може бути внеском до статутного капіталу

У таблиці нижче наведені дозволені й заборонені внески до статутного капіталу.

Критерій

Внески до статутного капіталу

Дозволені

 (ч. 1 ст. 11 Закону № 1576)

Заборонені

(ч. 3 ст. 13 Закону № 1576)

Види майна

 • кошти (у т.ч. в іноземній валюті);
 • цінні папери (акції, інвестиційні сертифікати тощо);
 • інша майно (нерухомість, обладнання, техніка та інші матеріальні цінності);
 • майнові права, що мають грошову оцінку, наприклад, майновій права на об’єкти інтелектуальної власності.

Для ТОВ:

 • бюджетні кошти;
 • кошти отримані в кредит чи під заставу;
 • векселі;
 • майно державних (комунальних) підприємств, які відповідно до рішення закону чи органів місцевого самоврядування не підлягає приватизації;
 • майно, що знаходиться в оперативному управлінні бюджетних установ.

Для АТ додатково (ч. 1 ст. 11 Закону про АТ):

 • боргові цінні папери (наприклад, облігації), емітентом яких є засновник;
 • зобов’язання з виконання для АТ робіт і надання послуг.

Права щодо майна

Майно має належати учаснику на праві власності; майно повинно бути відчужуваним (немає заборони щодо його відчуження, наприклад, застави); майно повинне мати грошову оцінку.

Майно, що є орендованим; майно, яке знаходиться в заставі; майно, грошову оцінку якого достовірно встановити не можливо. Також заборонено вносити права на земельну частку, а також земельні ділянки, що призначені для ведення особистого сілкого господарства (п. 14, п. 15 розділу Х ЗКУ).


Генезис підприємства, або Як сформувати статутний капітал ТОВ

Оцінка внесків до статутного капіталу

Законодавство не встановлює певного порядку грошової оцінки вкладів учасників. Вони мають самостійно визначити їх оцінку в установчих документах. Нюанси є тільки для АТ, де вимагається, щоб ціна майна, яке вноситься відповідала його ринковій вартості (ч. 2 ст. 11 Закону про АТ) з можливим відхиленням у 10% (ч. 3 ст. 8 Закону про АТ). Подальша зміна вартості майна, яке було внесено як вклад до статутного капіталу, не впливає на розмір частки учасника в статутному капіталі, що був зазначений в установчому документі.

Обов’язкова незалежна оцінка (тобто суб’єктом оціночної діяльності) існує тільки при створення товариства на основі державного чи комунального майна. Однак, вона має бути проведена на вимогу хоча б одного з засновників. Результат у таких особливих випадках має бути оформлений актом оцінки.

Для ТОВ оцінка майна має бути затверджена одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники товариства. Це має бути занесено у рішення про створення товариства (ч. 3 ст. 13 Закону про ТОВ).

ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії: як відповісти

Статутний капітал підприємства
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що в країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь. Якби ви зараз отримали лист від ДФС з проханням пояснити, чому у підприємства збиток, то що відповіли б? 1. Аргументовано відповім, але не «прогнуся» 2. Який лист? :) 3. Відкину частину витрат (може, потім їх покажу?) 4. Зроблю все, щоб догодити фіскалам Ми оцінили чотири варіанти відповіді на «лист щастя» від ДФС. Оберіть свій і дізнайтеся, що буде.

Документування створення статутного капіталу

Зазвичай оформлення прийняття внесків до статутного капіталу здійснюється за допомогою акта приймання-передачі, складеного у довільній формі. Єдина вимога – мають бути дотримані обов’язкові реквізити щодо первинних документів, визначених ч. 2 ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996. В акті має бути детальний опис переданого майна, наприклад, вказівка для автомобіля марки, моделі року випуску, кольору, держномеру, площі й типу нерухомості та посилання на відповідні документи. Акт мають скласти та підписати учасник товариства (або його уповноважена особа), який передає внесок, та представник товариства-отримувача (це може бути особа уповноважена загальними зборами або директор). В акті може бути зафіксована також передача супровідних документів на майно (наприклад, документів на нерухомість, техпаспорта на автомобіль і т.п.).

Підписи в акті приймання-передачі мають бути засвідчені нотаріально, якщо надалі буде відбуватися реєстрація прав власності на отримане майно у держреєстратора.  

Строки формування статутного капіталу

Насьогодні діє норма, що заборгованість по внесках до статутного капіталу має бути погашена до закінчення першого року з дня держреєстрації підприємства. Однак, з 06.02.2018 р. даний термін скорочується для ТОВ до 6 місяців з дня реєстрації (ч. 1 ст. 14 Закону про ТОВ). Якщо даний строк вийшов, то виконавчий орган ТОВ має надіслати такому учаснику письмове попередження з установленим додатковим строком – він має не перевищувати 30 днів.

Грошовий внесок до статутного капіталу

Існує загалом 3 способи здійснити грошовий внесок: через касу підприємства, касу банка або шляхом безготівкового розрахунку. Їх можна комбінувати. Але якщо останні 2 способи не мають ніяких обмежень, то щодо останнього діють загальні готівкові обмеження по розрахунках за один день:

 • внесок від засновника-юрособи або ФОП – не більше 10000 грн;
 • внесок від засновника - фізособи – не більше 50000 грн.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: проблемні питання та їх розв’язок

Статутний капітал підприємства
МОРОЗОВСЬКА Галина експерт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • до якої групи основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку віднести холодильник, мікрохвильову піч, пилосос; • чи включають витрати на страхування об’єкта до його первісної вартості; • витрати на ремонт придбаного основного засобу до введення його в експлуатацію збільшують первісну вартість; • чи виникають у податковому обліку різниці за амортизацією МНМА; • як встановити вартість оприбуткування; • чи можна їх амортизувати; • ліквідаційна вартість: чи обов’язково її встановлювати; • чи призупиняють амортизацію на період ремонту; • чи обов’язково дооцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість — 0 грн; • чи списувати з балансу повністю замортизовані основні засоби

Оподаткування внесення внесків до статутного капіталу

Грошові внески. Тут все просто: не оподатковуються. Ні податком на прибуток, ні ПДВ, ні єдиним податком:

 • податок на прибуток не зачіпає, так як немає по даній операції ні доходів, ні витрат, а отже, й немає впливу на фінрезультат та бази оподаткування (ІПК ДФС від 21.03.2018 р. № 1149/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);
 • не є об’єктом обкладання ПДВ, так як відсутній факт постачання товарів, робіт, послуг (пп. 14.1.185 ПКУ, пп. 14.1.191 ПКУ, пп. 196.1.1 ПКУ);
 • грошові внески до статутного капіталу не включаються до оподатковуваного доходу платника єдиного податку (пп. 8 п. 292.11 ПКУ, ІПК ДФС від 08.09.2017 р. № 1868/ІПК/05-99-12-04-14).

Майнові внески. А  тут уже складніше: можуть обкладатися ПДВ та можуть бути податкові різниці в особи, що вносить (учасника). Конкретніше:

 • передача майна до статутного капіталу прирівнюється до його продажу як товару (пп. 14.1.191 ПКУ), а тому підлягає оподаткуванню ПДВ за загальною ставкою – 20% (ІПК ДФС від 21.03.2018 р. №1149/6/99-15-02-02-15/ІПК). Підприємство-отримувач тоді отримує право на податковий кредит на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної. Єдина умова – на момент здійснення внеску воно уже має бути зареєстрованим як платник ПДВ. Якщо ж внесок здійснюється від неплатника ПДВ чи фізособи, то він не оподатковується;
 • підприємство-учасник, яке передає внесок до статутного капіталу, відображає в податковому обліку ті ж самі податкові різниці, що й при продажу основних засобів і нематеріальних активів, пов’язані з коригуванням їх залишкової вартості (ст. 138 ПКУ).

Щодо платників єдиного податку, то отримане до статутного капіталу майно не оподатковується єдиним податком (пп. 8 п. 292.11 ПКУ).

Оподаткування повернення внесків зі статутного капіталу

При зворотній ситуації – поверненні внесків – правила діють ті ж самі. Внески у грошовій формі не оподатковуються ні податком на прибуток, ні ПДВ. Щодо внесків у майновій формі, то така операція знову ж прирівнюється до продажу з відповідними наслідками:

 • підприємство при поверненні внеску нараховує податкове зобов’язання з ПДВ та реєструє податкову накладну на загальних підставах (пп. “а” п. 185.1 ПКУ, пп. 14.1.191 ПКУ, ст. 201 ПКУ). Учасник же отримує право на податковий кредит;
 • щодо податку на прибуток, то виникають ті ж самі податкові різниці, які передбачені для реалізації основних засобів і нематеріальних активів (ст. 138 ПКУ).

А от щодо єдиного податку, то тут складніше уже: сам по собі факт повернення внеску у  будь-якій формі не є об’єктом оподаткування єдиним податком. Однак, якщо вартість майна (основних засобів, товарів), що отримує учасник менша за вартість його внеску до статутного капіталу, то різниця має бути включена до доходу платника єдиного податку, хоча ПКУ такої прямої вказівки не містить (лист ДФС від 06.05.2016 р. № 839/10/02-32-12-03; 108.01.02 ЗІР).

Збільшення та зменшення статутного капіталу

Статутний капітал не є незмінною величиною та може змінюватися. Причини та способи таких змін наведено в таблиці нижче.

Збільшення статутного капіталу

Зменшення статутного капіталу

1. Внесення додаткових вкладів учасників (наприклад, при необхідності дотримання певних вимог банку при отриманні банківського кредиту).

2. Реінвестиція дивідендів (операція нарахування дивідендів та подальшого спрямування їх на збільшення статутного капіталу, можлива тільки для ТОВ та ПП). Реінвестиція оподатковується аналогічно звичайному нарахуванню дивідендів.

3. За рахунок нерозподіленого прибутку без попереднього нарахування дивідендів (можливо для ТОВ з 17.06.2018 р). (ч. 1 ст. 17 Закону про ТОВ).

1. Виключення учасника з товариства.

2. Правонаступник (спадкоємець) не вступає в ТОВ (ч. 1 ст. 23 Закону про ТОВ).

3. Вартість чистих активів менша за статутний капітал (ч. 4 ст. 144 ЦКУ).

4. Викуп ТОВ власної частки та непроведення формування резервного капіталу у вартості викупленої частки (ч. 1 ст. 25 Закону про ТОВ).

5. Вартість чистих активів ТОВ знизилася більше, як на 50%  у порівняні з цим показником станом на кінець попереднього року (ч. 3 ст. 31 Закону про ТОВ).

6. Добровільне зменшення статутного капіталу.

З  17.06.2018 р. при зменшенні статутного капіталу ТОВ має повідомити в обов’язковому порядку письмово протягом 10 днів кожного кредитора, вимоги якого щодо товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою (ст. 19 Закону про ТОВ). Раніше було: 3 дні та це стосувалося всіх кредиторів (ст. 52 Закону № 1576). Кредитори зокрема в такому випадку мають право вимагати забезпечити свої вимоги заставою або дострокового виконання ТОВ своїх зобов’язань. Кредитори мають  відповісти письмово на дане повідомлення протягом 30 днів.

Бухгалтерський облік статутного капіталу

Основними правилами бухгалтерського обліку статутного капіталу є:

 • залишок по субрахунку 401 “Статутний капітал” має відповідати його значенню в статуті підприємства;
 • для обліку заборгованості по внесках використовується рахунок 46 “Неоплачений капітал”, залишок по якому наводиться з від’ємним значенням у власному капіталі підприємства, хоча за своєю суттю це дебіторська заборгованість;
 • при отриманні як внесків до статутного капіталу основних засобів і нематеріальних активів вони не зараховуються до складу капітальних інвестицій як це здійснюється при їх придбанні, тобто рахунок 15 “Капітальні інвестиції” не використовується (лист Мінфіну від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570).

Приклад. Зареєстровано ТОВ “Весна” (платник ПДВ) зі статутним капіталом 1 млн грн. Внески склали: фізособа Селезень В.К. – грошовими коштами 250000 грн; ТОВ “Зима” (платник ПДВ) – автомобіль справедливою вартістю 600000 грн, у т.ч ПДВ – 100000 грн; ФОП Коваль П.Ф. –  грошовими коштами 150000 грн. 

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума

1

Зареєстрована ТОВ “Весна” та його статутний капітал

46

401

1000000

2

Внесок Селезня В.К. грошовими коштами

311

46

250000

3

Внесок Коваля П.Ф. грошовими коштами

311

46

150000

4

Прийнято автомобіль як внесок до статутного капіталу (вартість без ПДВ)

105

46

500000

5

Відображено податковий кредит з ПДВ по отриманому автомобілю за умови реєстрації підприємства на дату отримання внеску як платника ПДВ.

641

46

100000

Типові бухгалтерські проведення з можливого збільшення (зменшення) статутного капіталу наведено в таблиці:

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Збільшення статутного капіталу

1

Реінвестиція дивідендів (для ТОВ, ПП)

671

401

2

Нерозподілений прибуток ТОВ направлено на збільшення статутного капіталу

441

401

Зменшення статутного капіталу

1

Нараховано учаснику виплата йому частини вартості майна зі статутного капіталу (без виходу зі складу товариства)

401

672

2

Нараховано борг учаснику при його виході з товариства

452

672

3

Повернення учаснику грошових коштів при виході

452

311

4

Повернення учаснику внеску майновими цінностями при виході (нараховано дохід як при реалізації)

672

712

5

Відображено сума податкового зобов’язання з ПДВ при виплаті вкладу майновими цінностями (основними засобами, ТМЦ тощо)

712

641

6

Списання балансової вартості вкладу при його поверненні (основний засіб)

943

286

7

Відображено зменшення статутного капіталу після виходу учасника

401

452

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл