text
Головбух

Декретні виплати

 • 26 квітня 2018
 • 7925
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Дитина та її народження — це радість для всієї родини. А для бухгалтера — клопіт: призначити та розрахувати, оподаткувати та виплатити декретні майбутній щасливій матері. На розмір декретних виплат впливає безліч факторів, кожен з яких варто правильно врахувати. Щоб спростити цей процес, скористайтеся підказками нашого експерта

Декретна відпустка

Одразу розставимо всі крапки над “і”: що слід розуміти під декретною відпусткою для цілей бухобліку, так як такого поняття як “декретна відпустка” у законодавстві насправді немає. В побуті під цим поняттям звичайно ототожнюються 2 види різних відпусток:

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Однак, між ними є суттєва різниця: перша оплачується за рахунок Фонду соціального страхування (ФСС), а друга – не оплачується взагалі. Якщо останнє когось здивувало, то слід звернутися до Закону України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”  від 27.03.2014. Цей закон вніс зміни до Закону України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” від 21.11.1992, виключивши з нього цілий розділ IV, присвячений допомозі по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Підприємства лише за свої кошти можуть надавати таку оплачувану або частково оплачувану відпустку. Тому в цій консультації мова буде йти тільки про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, яку й будемо називати декретною відпусткою.

Декретна відпустка та її тривалість

Декретна відпустка має у загальному випадку тривалість 126 календарних днів (70 до пологів і 56 – після, починаючи з дня пологів), які надаються матері згідно ст. 17 Закону України “Про відпустки” від 15.11.1996 № 504 (далі – Закон про відпустки). Якщо брати більш вузькі ситуації, то нею можуть скористатися навіть чоловіки (!), щоправда уточнюємо – у випадку усиновлення. У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками декретна відпустка, а також декретні виплати отримуються одним з батьків на їх розсуд (ст. 17 Закону про відпустки).

Ці та інші ситуації наведені в таблиці нижче.

Кому та у якому випадку надається відпустка

Тривалість відпустки, календарних днів

1

Стандартний випадок

126 (70 до пологів і 56 – після, починаючи з дня пологів)*

2

При народженні 2-х і більше дітей

140 (70 до пологів і 70 – після, починаючи з дня пологів)*

3

При ускладнених пологах

140 (70 до пологів і 70 – після, починаючи з дня пологів)*

4

При усиновленні новонародженої дитини прямо з пологового будинку

56 з дня усиновлення без урахування святкових і неробочих днів (ст. 18-1 Закону про відпустки)

5

При усиновленні 2-х і більше новонароджених дітей прямо з пологового будинку

70 з дня всиновлення без урахування святкових і неробочих днів

(ст. 18-1 Закону про відпустки)

6

Жінкам, віднесеним до 1-3 категорії “чорнобильців”**

180 (90 до пологів і 90 після)*

* тривалість рахується з урахуванням святкових і неробочих днів;

** абз. 1 п. 10 ч. 1 ст. 30 Закону України від 28.02.1991 № 796. В  цьому законі згадується також 4-а категорія, але, з 2015   це не діє, так як уже відсутнє поняття зони посиленого радіоекологічного контролю (4-а зона). Це підтверджується листом ФСС з ТВП від 28.01.2015  № 2.4-15-171.

Заява-розрахунок лікарняних СКАЧАТИ

Декретна відпустка та документи, що її підтверджують

Тривалість декретної відпустки має бути зазначена у Листку тимчасової непрацездатності (ЛН). У стандартній ситуації ЛН видається з 30-го тижня вагітності. Їх може бути навіть 2: додатковий ЛН на 14 календарних днів виписується при народженні 2-х і більше дітей, ускладненні пологів (наприклад, ситуація народження раніше 37 тижня вагітності; кесарів розтин як ускладнення не розглядається). Такий додатковий ЛН і продовжує загальну тривалість відпустки до 140 календарних днів.

Щодо відпусток при усиновленні дитини з пологового будинку, то підставою для  її оформлення є заява працівника, рішення суду про усиновлення дитини та свідоцтво про народження дитини. Оформлюють надання усіх відпусток відповідним наказом.

Отримайте за 10 хвилин нову довідку про стаж для оплати лікарняного

Декретні виплати
Ірина Іванченко шеф-редактор журналу «Кадровик-01» та системи «Expertus: Кадри»
Починаючи із жовтня Пенсійний фонд видає паперові та електронні довідки про страховий стаж для оплати лікарняних. Довідку можуть отримати і працівник, і роботодавець. Як це зробити через інтернет, як рахувати стаж за новою довідкою — у порадах наших експертів

Виплати декретних

Декретні виплати здійснюються повністю за рахунок ФСС, що відрізняє їх від лікарняних (немає 5-денного періоду з оплатою за рахунок підприємства). При цьому:

 • декретні виплати не обкладаються ПДФО та військовим збором (пп. 165.1.1 ПКУ).  У формі № 1 ДФ декретні виплати мають код ознаки доходу “128”;
 • на декретні виплати нараховується ЄСВ 22% (крім виплати інвалідам). Повністю всі декретні відображаються у Звіті з ЄСВ у тому місяці, у якому вони нараховані, незалежно від кількості днів (місяців) перебування у декретній відпустці. Здійснюється це у таблиці 6 Звіту з ЄСВ зі щомісячною розбивкою.

Як розраховуються декретні виплати

Як розраховуються декретні виплати описує Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (далі – Порядок № 1266). Розрахувати декретні виплати допомагає наступний алгоритм:

1. Визначаємо межі розрахункового періоду. У розрахунок беруться тільки повні 12 календарних місяців  протягом яких працівниця перебувала у трудових відносинах перед місяцем виходу у відпустку (з 1-го до 1-го числа). Наприклад, якщо датою відкриття ЛН є 25.04.2018, то розрахунковим періодом буде 01.04.2017  – 31.03.2018.

В інших ситуаціях кількість днів визначається наступним чином:

 • відпрацьовано менше 12 повних календарних місяці – береться фактична кількість повних місяців, що були відпрацьовані з 1-го до 1-го числа. У нашому прикладі навіть якщо особа влаштувалася на роботу 03.04.2017, то квітень уже неповний відпрацьований місяць і не враховується, тому розрахунковий період скорочується до 11 місяців;
 • відпрацьовано менше 1 місяця – в розрахунок береться весь фактичний час перебування у трудових відносинах перед страховим випадком.

2. Визначаємо кількість календарних днів розрахункового періоду. Враховуємо усі календарні дні, що потрапили на розрахунковий період, у т.ч. святкові і неробочі. Не враховуємо тільки дні невідпрацьовані з поважних причин, якими є (п. 3 Порядку № 1266):

 • тимчасова непрацездатність, у т.ч. у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3(6)-річного віку;
 • відпустка без збереження зарплати.

3. Визначаємо суму доходів за розрахунковий період. Слід врахувати зарплату, у т.ч. відпускні (крім по вагітності та пологам) та усі виплати, на які нараховується ЄСВ, у т.ч. разового характеру (наприклад, разові заохочувальні та компенсаційні виплати). Також в доходи входять: оплата простою, зарплатна матеріальна допомога (яка надається всім або більшості працівників, наприклад, матеріальна допомога на оздоровлення науково-педагогічних працівників), збереження середнього заробітку в дні відрядження, вимушеного прогулу, за час підвищення кваліфікації. Заохочувальні та компенсаційні виплати разового характеру (наприклад, річна премія) включаються в розрахунок повністю у тому місяці, в якому вони були.

Коли бухгалтер обчислює декретні, часто отримує число із нескінченною низкою цифр після коми. В одних випадках потрібно округляти до чотирьох знаків після коми, в інших — до двох. Через округлення змінюється сума виплат працівникам. Щоб уникнути помилок, скористайтеся прикладами та порадами від наших експертів

Не враховуються у складі доходів:

 • добові, разова матеріальна допомога, так як на них не нараховується ЄСВ;
 • лікарняні та декретні, так як дні по ним виключаються з розрахунку;
 • усі виплати за місяць повністю невідпрацьований з поважних причин з 1-го до 1-го числа, наприклад, премії, матеріальна допомога тощо у місяці коли працівниця повністю перебувала на лікарняному (див. п. 3 Порядку № 1266).  Однак, якщо працівниця частину місяця перебувала на лікарняному, а потім одразу після виходу пішла у відпустку й не працювала цілий місяць, то це уже не вважається  поважною причиною. У такій ситуації усі зарплатні виплати за цей місяць враховуються повністю, крім лікарняних, а також з розрахунку виключаються тільки календарні дня перебування на лікарняному;
 • винагорода за цивільно-правовими договорами, так як це не є зарплата чи прирівняна до неї виплата;
 • сума доходів, що перевищує максимальну базу нарахування ЄСВ (для відповідного періоду).

4. Розраховуємо середню зарплату за 1 календарний день:

Середня зарплата за 1 кал. день

=

Зарплата, що нарахована за 12 місяців

Кількість календарних днів за 12 місяців

5. Перевіряємо мінімальне та максимальне обмеження щодо середньої зарплата за 1 календарний день:

Перед перевіркою мінімального та максимального обмеження, перегляньте на прикладах, як застосовувати обмеження мінімального та максимального розмірів декретних

122,31

 (розраховується на основі мінімальної зарплати на час настання страхового випадку,

п. 2 Порядку № 1266)

Середня зарплата за 1 кал. день

1834,59

(=55845/30,44, де 55845 – максимальна величина бази ЄСВ в останньому місяці розрахункового періоду, п. 14 Порядку № 1266)

В цьому розрахунку 122,31 = 3723/30,44, де 30,44 – середньомісячна кількість днів (п. 4 Порядку № 1266), а 3723 грн – мінімальна зарплата станом на квітень 2018 року. 55845 = 15 мінімальних заробітних плат (3723 грн × 15).

6. Розраховуємо декретні виплати:

Декретні виплати

=

Середня зарплата за 1 кал. день

×

Кількість календарних днів

декретної відпустки

Декретні виплати: особливі випадки

Декретні виплати за певний місяць не перевищують мінімальну зарплату. У такому разі визначається додаткова база нарахування ЄСВ: розрахунок ЄСВ відбувається з мінімальної зарплати.

Стаж менший за 6 місяців. У такому випадку середня зарплата за 1 календарний день має не перевищувати двократний розміру мінімальної зарплати на час настання страхового випадку (див. оновлений п. 2 ч. 4 ст. 19 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”). Тобто, для квітня 2018 року це буде обмеження:

122,31 ≤ Середня зарплата за 1 кал. день ≤ 244,61

Звертаємо увагу, що така ситуація можлива у ситуації неповного робочого часу, коли працівниця хоча й працювала цілий рік, але стаж у такій ситуації зараховується лише частково.

На практиці часто трапляються ситуації, коли працівниці нараховують зарплату за повний місяць, а згодом вона приносить листок непрацездатності або лікарняний по вагітності та пологах за минулий період. Дізнайтеся, як відобразити лікарняний за минулий період і сторнувати зарплату у Звіті з ЄСВ

Як виплачуються декретні

Для  того, щоб здійснити декретні виплати необхідно до ФСС подати заяву-розрахунок, яку можна знайти в Порядку ФСС з  ТВП від 22.12.2010  № 26. Однак, існує уже проект нового Порядку з новою формою заяви. Його можна знайти на сайті ФСС. Поки що він не прийнятий.

Заява-розрахунок на виплату декретних подається у відділення ФСС, де роботодавець перебуває на обліку. Фінансування надходить з фонду на спецрахунок роботодавця протягом 10 робочих днів після надходження заяви. Виплата декретних має бути здійснена у найближчий після отримання фінансування строк виплати зарплати.

Як отримати лікарняні від Фонду соцстраху

Декретні виплати
Шарий Тараскерівник експертної групи MCFR Головбух
Розрахунок лікарняних та декретних здійснюйте за новими правилами. Також зважте, що з 01.10.2018 почала діяти нова форма заяви розрахунку для лікарняних. Покроково і з прикладами про те: • що нового в порядку отримання фінансування; • як рахувати страховий стаж: за довідками ОК-5 та ОК-7 чи за новим додатком 9; • хто приймає рішення про призначення лікарняних та декретних підприємцям, членам фермерських господарств, особам, які провадять незалежну профдіяльність; • як заповнити заяву-розрахунок; • в які строки виплатити кошти; • що Фонд соцстраху перевірить у заявці на фінансування; • як звітувати за отримані кошти

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл