Головбух

Звіт про контрольовані операції

 • 12 вересня 2018
 • 8412
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Якщо були операції з нерезидентами, які підпадають під критерії контрольованих, то треба подати Звіт про контрольовані операції. Сьогодні правила складання такого Звіту за 2017 рік.

Хто подає Звіт про контрольовані операції

Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) подається платниками податку на прибуток, якщо вони у звітному періоді здійснювали операції з нерезидентами, які підпадали під критерії контрольованих у 2017 році (зверніть увагу, що у 2018 критерії дещо змінювалися).

Увага: звіт про контрольовані операції із порушенням встановлених вимог — підстава для податківців надіслати запит про надання документації
 

Форма Звіту про контрольовані операції

Сучасна форма звіту затверджена наказом Мінфіну від 18.01.2016  № 8  (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 28.04.2017 № 468). Звіт містить інформацію про всі контрольовані операції, які були здійснені платником податків у звітному періоді.

Скачати БЛАНК Звіту про контрольовані операції

Звіт про контрольовані операції

Звіт та відповідальність по контрольованим операціям

За неподачу Звіту накладається штраф у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня податкового (звітного) року. У 2018 це 528600 грн.

Звіт сам по собі не викликає податкового зобов’язання (воно відображається в декларації з податку на прибуток). Однак, у разі допущення помилок після граничного строку подання Звіту, існують наступні штрафи:

Штраф

База застосування штрафу

1%

суми контрольованих операцій, які були незадекларовані, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції (у 2018  – 528600 грн).

3%

суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана визначена документація, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році (у 2018  – 352400 грн).

Як бачимо, штрафи серйозні, тому треба належним чином віднестися до заповнення цього Звіту.

У 2018 розширили  сферу контролю податкових органів за трансфертним ціноутворенням. Усі платники, що здійснюють зовнішньоекономічні операції,  мають звернути увагу на найважливіші новації 2018 року

ДФС запитує, чому немає прибутку: як відповісти, щоб відчепилися

Звіт про контрольовані операції
Олег Січ керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що у країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь

Строки подачі Звіту про контрольовані операції

Звіт за 2017 треба подати до 01 жовтня 2018 року. Це значить, що звіт треба подати 30 вересня, однак, це неділя. Отже, останній день подачі звіту за 2017 рік  – 28 вересня 2018 року.

Звіт можна подати тільки в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Заповнення Звіту про контрольовані операції

Для заповнення Звіту видано Порядок складання Звіту про контрольовані операції, наказ Мінфіну від 18.01.2016 № 8 (далі – Порядок № 8).

Звіт складається з декількох частин:

 • заголовна частина – крім реквізитів у полі 6 треба вказати кількість додатків, яка відповідає кількості контрагентів, що зазначені в основній частині Звіту;
 • основна частина – кожний рядок відповідає загальній сумі операцій з окремо взятим контрагентом;
 • додаток та інформація до нього – додаток “Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях” складається у кількості контрагентів, які були включені до Звіту. У кожному додатку наводиться інформація про контрагента, а також про контрольовані операції з ним (“Відомості про контрольовані операції”). Нумерація додатків відбувається за їх порядком.

Дізнайтеся, як обчислити обсяг контрольованих операцій

Як заповнити таблиці звіту наведено нижче.

Показник

Як заповнити

Основна частина

Загальні відомості про контрольовані операції

1

№ з/п

Контрагентів включаємо до Звіту у довільному порядку або за алфавітом, зростанням/убуванням сум операцій тощо. Однак, номер за порядком повинен відповідати номеру додатка до Звіту за цим контрагентом.

2

Повне найменування особи – сторони контрольованої операції

Наводимо по кожному нерезиденту найменування, яке зазначено було в контракті. Якщо купівля-продаж товарів (послуг) здійснювалася з нерезидентом-пов’язаною особою з залученням непов’язаних осіб (пп. 39.2.1.5 ПКУ), то в цій графі вказується повне найменування  нерезидента –пов’язаної особи (п. 2 розд. ІІІ Порядку № 8).

3

Код особи

Вказуємо код нерезидента, який надано йому в країні його реєстрації. Якщо нерезидент має різні коди (податковий, ідентифікаційний, реєстраційний), то вказати треба податковий код.

4

Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом

Зазначаємо загальну суму контрольованих операцій платника з кожним контрагентом за 2017 за даними бухобліку. Значення у грн за цією графою має збігатися з підсумковими значеннями графи 20 таблиці “Відомості про контрольовані операції” з додатка за цим контрагентом.

Додаток

Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

1

Повне найменування особи

Повне найменування має співпадати з графою 2 Таблиці 1.

2

Місцезнаходження особи (адреса)

Вказуємо адресу контрагента.

3

Код особи

Код контрагента має збігатися з кодом нерезидента.

4

Назва країни, у якій зареєстрована особа

Назву вказуємо українською мовою згідно Класифікатора країн світу (наказ Держкомстату від 30.12.2013 № 426). Якщо нерезидент з Криму, то вказуємо ВЕЗ “Крим”.

5

Код країни

Цифровий код знаходимо в уже згаданому Класифікаторі країн світу (тризначне число). Для Криму – 805.

6

Код підстави віднесення операції до контрольованої

Обираємо з додатка 1 до Порядку № 8. Якщо їх декілька, то треба вказати всі коди таких підстав.

7

Код ознаки пов’язаності особи

Заповнюємо, якщо наш нерезидент – пов’язана особа. У такому випадку до додатка подається також “Інформація про пов’язаність осіб”, в якому треба навести більш докладні дані щодо пов’язаності.

Код ознаки пов’язаності вибираємо з додатка 2 до Порядку № 8.

 Відомості про контрольовані операції

1

№ з/п

Заповнюємо за наростанням в залежності від кількості контрольованих операцій. Кожний рядок цієї таблиці є окремою операцією постачання товару (послуги). Можливе також групування контрольованих операцій з одним і тим самим контрагентом для спрощення їх відображення у Звіті.

2

Код найменування операції

Код обираємо з додатка 3 до Порядку № 8. Якщо ні один з кодів не підходить, то ставимо код “036”.

 

Предмет контрольовано операції:

3

Код типу предмета операції

Код обираємо з додатка 4 до Порядку № 8. (7 типів).

4

Опис предмета операції

Коротко описуємо предмет операції за первинними документами – так, щоб операція могла бути ідентифікованою.

5

Код товару за УКТ ЗЕД

Для послуг ставимо “0”. Для товарів використовуємо 10-значний код з УКТ ЗЕД.

6

Код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг

Для товарів ставимо “0”. Для послуг використовуємо код послуги з КЗЕП.

 

Контракт (договір):

7

Дата

Зазначаємо дату та номер укладеного договору, на підставі якого була здійснена контрольована операція.

8

9

Код сторони операції

Зазначаємо сторони знаходимо у додатку 5 Порядку № 8. Якщо ні один код не підходить, то ставимо “144”.

10

Код країни походження предмета операції

Код країни шукаємо у Класифікатор країн світу. Якщо країна походження невідома – ставимо “0”.

11

Умови поставки (Інкотермс)

Зазначаємо місце передачі товару (місце призначення) та умови поставки згідно Інкотермс. Для інших операцій ставимо “0”.

12

Назва торговельної марки предмета операції або іншого об’єкта авторського права/інтелектуальної власності

Вказуємо торговельну марку предмета операції так, як вона зазначена у супровідних документах. Якщо відсутня – ставимо “0”.

13

Виробник предмета операції (за наявності товаросупровідних та комерційних документів)

Вказуємо виробника предмета операції так, як він зазначений у супровідних документах. При відсутності інформації – ставимо “0”.

 

Дата здійснення операції:

14

з

Тут ставимо таку однакову дату:

 • для товару – дата переходу права власності на товари;
 • для послуг і робіт – дата складання акта бо іншого документа, який підтверджує виконання робіт, надання послуг.

Якщо операції групувалися, то ставимо у гр. 14 – першу операцію звітного періоду, а в гр. 15 – останню операцію у звітному періоді.

15

по

16

Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/договору)

Вказуємо ціну за одиницю з точністю до 2-х знаків після коми. Якщо в рамках договору було декілька цін, то треба заповнювати стільки рядків, скільки було таких цін.

17

Кількість

Зазначаємо кількість предмета операції.

18

Одиниця виміру

Наводимо код одиниці з Класифікатора системи позначень одиниць виміру та обліку (наказ Держстандарту від 09.01.1997 №8).

19

Код валюти

Наводимо цифровий код валюти з Класифікатора іноземних валют і банківських металів (постанова правління НБУ від 04.02.1998). Для гривні – код 980.

20

Загальна вартість операції (за вирахуванням непрямих податків) (грн)

Зазначаємо суму операції в гривнях згідно з даними бухобліку. Значення за цією графою заносимо в гр. 4 основної частини звіту.

21

Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки”

Вказуємо код з додатка 6 Порядку № 8. Методи трансфертного ціноутворення визначені в п. 39.3 ПКУ.

22

Показник рентабельності

Шукаємо код показника рентабельності в додатку 7 Порядку № 8. Така графа заповнюється тільки для таких методів трансфертного ціноутворення:

 • метод ціни продажу;
 • “витрати плюс”
 • чистого прибутку.

Для методів порівняльної неконтрольованої ціни та методу розподілу прибутку ця графа не заповнюється.

23

Цифрове значення показника рентабельності

Вказуємо числове значення показника рентабельності з гр. 22 у % з двома знаками після коми. Наприклад, якщо значення показника 27,8%, то записуємо до Звіту “27,80”. Вказується рентабельність саме цієї операції, а не підприємства.

24

Інформація щодо групування контрольованих операцій у їх сукупності

Заповнюємо тільки в тому випадку, якщо було застосоване групування згідно п. 6 розд. І Порядку № 8. Тоді робимо тут позначку “1”.

25

Сторона, що досліджується

Заповнюємо тільки для таких методів трансфертного ціноутворення:

 • метод ціни перепродажу;
 • “витрати плюс”;
 • чистого прибутку.

За цими методами необхідно обрати сторону, для якої перевіряється показник рентабельності відповідно до методу (пп. 39.3.2.7 ПКУ). Якщо платник податку обрав себе, то ставимо “1”, якщо ж контрагента-нерезидента – тоді “0”.

Якщо операція була визначена як контрольована з причини, що контрагент є пов’язаною особою, то тоді треба ще заповнити інформацію до додатка “Інформація про пов’язаність осіб”, де треба вказати посилання та номер додатка. Якщо з інших причин – то ця інформація до додатка не подається.

Виправлення помилок у Звіті про контрольовані операції

У разі виявлення помилки у Звіті платник податку може подати:

 • новий звіт (позначка “звітний новий”), якщо помилка виявлена до 1 жовтня року, що настає за звітним;
 • уточнюючий звіт (позначка “уточнюючий”), якщо помилка виявлена після граничного строку його подання, тобто 1 жовтня.

В останньому випадку, застосовуються штрафи, про які згадувалося вище.

Коригування у декларації з податку на прибуток по контрольованим операціям

Треба не тільки заповнити Звіт, але й провести коригування фінрезультату з метою приведення прибутку до відповідності принципу “витягнутої руки” при сплаті податку на прибуток. Інакше будуть штрафні санкції, які застосовуються у разі  заниження податкового зобов’язання.

Однак, з 2018 якщо платник податку виявляє до закінчення граничного строку подачі звіту (01 жовтня), що умови його контрольованих операцій не відповідають принципам “витягнутої руки”, то він може здійснити самостійне коригування та подати уточнюючий розрахунок до декларації з податку на прибуток до 01 жовтня. Штрафні санкції у такому випадку не застосовуються (оновлений пп. “а”  50.1 ПКУ).

Скачати бланк Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід, форма № 2 )

Звіт про контрольовані операції

Скачати

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Звіт про контрольовані операції
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл