Головбух

Контрольовані операції 2019

16 жовтня 2019
6768
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Контрольовані операції – одна з тих сфер в сучасному оподаткуванні, де відбуваються постійні новації, частина з них відбуваються через міжнародні угоди. Про сучасний облік контрольованих операцій і піде мова у консультації.

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Коротко про суть речей: з чим маємо справу і для чого це все

Спочатку нагадаємо, що контрольована операція – це операція, по якій треба зробити коригування податкового зобов’язання з податку на прибутку, а саме відкоригувати ціни та прибуток по таким операціям. Загалом під контроль підпадають операції між пов’язаними особами, але не всіма, а тільки з нерезидентами.

Ціноутворення між пов’язаними особами називають трансфертним, так як зі зрозумілих причин сторони можуть встановлювати особливі ціни, які розподіляють прибуток між ними (це “трансфер” прибутку від однієї сторони до іншої). Найчастіша мета всього цього процесу  – розподіл прибутку між сторонами, пов’язаними одним власником, з метою оптимізації податку на прибуток. Наприклад, спрямування більшої частини прибутку до підприємства тієї країни, яка має меншу ставку податку на прибуток.

У міжнародній сфері були підписані певні угоди щодо боротьби з вищеописаним явищем. Наприклад, Типова конвенція ООН про уникнення подвійного оподаткування та Типова податкова конвенція ОЕСР про уникнення подвійного оподаткування доходів та капіталу. Україна в ході євроінтеграції приєдналася до даних конвенцій. Одна з їхніх ідей – визначення ринкового еталону ціни (або прибутку) з метою оподаткування  – це ще називають дотриманням принципу “витягнутої руки”. Його суть у тому, що умови контрольованих операцій не повинні відрізнятися від умов, що застосовуються між непов’язаними особами у співставних неконтрольованих операціях (пп. 39.1.2 ПКУ).

Критерії визнання операцій контрольованими

Тепер детально про те, які ж операції у 2019 р. вважаються контрольованими. Загалом існують 3 вимоги, щоб операція стала контрольованою:

 • операція має бути з нерезидентом;
 • операція має належати до хоча б одного з 5 типів операцій з нерезидентами (критерій “по-суті”);
 • повинні дотримуватися обсяги операцій  в цілому по підприємству та між окремими нерезидентами (вартісні критерії).

Увага: Контрольована операція = нерезидент + критерій “по-суті” + вартісні критерії

Зведемо це все до загальної таблиці.

КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ ОПЕРАЦІЙ КОНТРОЛЬОВАНИМИ

Типи операцій

Загальні вимоги по критеріям 

Критерії “по-суті” операції

1

Операції з пов’язаними особами-нерезидентами

Пов’язана особа – критерії у в пп. 14.1.159 ПКУ, серед них:

 • кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юросіб є одна і та ж сама фізособа. При цьому кінцевим бенефіціаром визнається навіть особа, яка контролюється через певний “ланцюжок” інших осіб (частка  ≥ 25% статутного капіталу) (див. також п. 20 ст. 1 Закону від 14.10.2014 р. № 1702). Ситуацію використання “ланцюжку” осіб, через які проводилася група операцій, врегульовує пп. 39.2.1.5 ПКУ;
 • у підприємства один директор або спільне управління через один виконавчий орган;
 • юридичні особи стають пов’язаними, якщо їх бенефіціари, члени правління пов’язані між собою (наприклад, компанії, в яких директори – близькі родичі, чоловік і дружина і т.д.).

2

Операції через комісіонерів-нерезидентів

Укладання договору комісії з нерезидентом може перетворити операцію на контрольовану. При цьому нерезидент може бути будь-яким, не обов’язково пов’язаною особою.

3

Операції з нерезидентами з країн (територій), що належать до “низькоподаткових” юрисдикцій

Країна (територія) нерезидента має податок на прибуток (корпоративний податок), що мінімум на 5% менший, ніж в Україні, тобто ставка податку на прибуток ≤ 13%.  Перелік таких країн можна знайти в Переліку Кабміну від 27.12.2017 р. № 1045. Він нараховує зараз 79 країн (жовтень 2019). 

Ще у минулому році з переліку були виключені: Грузія, Естонія, Латвія, Мальта, Угорщина (січні 2018 р.). У квітні 2018 р. була вилучена Болгарія.

4

Операції з нерезидентами особливих організаційно-правових форм, що не сплачують податок на прибуток

У постанові Кабміну від 04.07.2017 р. № 480 є перелік 95 організаційно-правових форм з 26 країн світу. Наприклад, звичайне і просте партнерство, партнерство з обмеженою відповідальністю (Велика Британія), деякі форми партнерства з обмеженою відповідальністю та професійні партнерства (Польща), повне партнерство (деякі штати з США), командитне партнерство, пасивне партнерство (Німеччина) і т.п.

5

Операції між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні

Постійним представництвом є місце діяльності постійного характеру, через яке повністю або частково проводиться госпдіяльність нерезидента в Україні (пп. 14.1.193 ПКУ). Такими є місце управління, філія, офіс, фабрика, майстерня, установка або споруда для розвідки природних ресурсів, шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів, склад або приміщення, яке використовується для доставки товарів, сервер.

Вартісні критерії, щоб визнати операцію контрольованою:

Вид доходу:

Вимоги (одночасне виконання 2-х умов):

1

дохід по всім видам діяльності

> 150 млн грн*

(без ПДВ і акцизу, це сумарне значення всіх доходів по

формі 2 “Звіт про фінансові результати)

та 

2

дохід по операціям з контрагентом

> 10 млн грн**

(без ПДВ і акцизу)

* це значить, що якщо загальні доходи підприємства менші 150 млн грн, то воно не може мати контрольованих операцій. Доходи від курсової різниці (як від операційної, так і неопераційної діяльності) входять до загальної суми доходів (лист ДФС від 29.05.2018 р. № 2355/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);

** при розрахунку даного доходу уже має бути застосований принцип витягнутої руки, тобто сума доходу береться з урахуванням коригування (пп. 39.2.1.9 ПКУ). Доходи від курсової різниці не входять до суми цього доходу (лист ДФС від 29.05.2018 р. № 2355/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Увага: Не може мати контрольованих операцій підприємство, у якого:

 • не має операцій з нерезидентами;
 • загальний обсяг доходів не перевищує 150 млн грн;
 • немає операцій з окремими нерезидентами на суму більшу за 10 млн грн.

Як бачимо, якщо у обсяг операцій за даними бухгалтерського обліку знаходиться десь “на грані” 10 млн з нерезидентом і загальний обсяг доходів підприємства перевищує 150 млн грн, то уже варто перевірити, чи не підпадають операції під контрольовані, так як дані числові критерії застосовуються до відкоригованих сум. Інакше – є ризик того, що вам усе порахує ДПС разом зі штрафом за неподачу Звіту про контрольовані операції і, можливо, за недоплату податку на прибуток. Для перерахунку необхідно застосувати методи трансфертного ціноутворення (пп. 39.3.1 ПКУ).

Наслідки визнання операції контрольованою

Основними наслідками визнання операцій контрольованими є необхідність:

 • подати Звіт про контрольовані операції до 01 жовтня року, що настає за звітним (останній день подачі звіту за 2018 ріку був 30 вересня 2019 року). Звіт містить інформацію про всі контрольовані операції, які були здійснені платником податків у звітному періоді;
 • перевірити, чи відповідають ціни по операціям принципу “витягнутої руки”. Для цього треба здійснити коригування цін по операціям та податкового зобов’язання з податку на прибуток (за одним з методів, описаних у пп. 39.3.1 ПКУ). Для обґрунтування доведеться зібрати документи по контрольованим операціям (що входить до пакету документів – див. нижче);
 • подати уточнюючий розрахунок до Податкової декларації з податку на прибуток, якщо платник податку виявив, що ціни не відповідають принципам “витягнутої руки” і це сталося уже після подачі декларації. Зробити це треба до 1 жовтня року, що настає за звітним та доплатити податок на прибуток, тобто до крайньої дати подачі Звіту про контрольовані операції. Штраф у такому разі не застосовується.

Якщо контрольовані операції відбулися з контрагентами-нерезидентами особливих організаційно-правових форм (див. вище у критеріях “по-суті”), то існує вибір:

 • або підтвердити, що ціни по операціям відповідають принципу “витягнутої руки” (це значить підготувати документи згідно п. 73.3 ПКУ);
 • або збільшити фінрезультат податкового періоду на 30% вартості товарів (робіт, послуг), у т.ч. недобротних активів, по операціях з таким контрагентом (пп. 140.5.4 ПКУ).

Документи по контрольованим операціям

ДПС може направляти запити щодо документації з трансфертного ціноутворення (ТЦУ) не раніше 01 жовтня після закінчення календарного року, у якому були контрольовані операції. Після отримання запиту від ДПС платник податку зобов’язаний надати документи до контролюючого органу протягом 30 календарних днів після його отримання. Серед них можуть бути (пп. 39.4.6 ПКУ):

 • дані про сторони контрольованих операцій та пов’язаних осіб;
 • опис діяльності групи (материнська та дочірні (контрольовані) компанії), політику трансфертного ціноутворення);
 • опис структури управління, схема організаційної структури;
 • опис діяльності, стратегії ділової активності;
 • реструктуризація бізнесу, передача нематеріальних активів;
 • опис контрольованих операцій та копії договорів;
 • опис товарів (робіт, послуг), їх як фізичні, так і якісні характеристики;
 • дані про розрахунки (валюта, суми, документи);
 • бізнес-стратегії сторін;
 • функціональний аналіз контрольованих операцій;
 • економічний порівняльний аналіз (дані бухобліку та фінзвітності, зокрема щодо показників рентабельності контрольованих операцій, обґрунтування методів ТЦУ і джерел інформації, проведені розрахунки та їх опис);
 • дані про самостійне коригування податкової бази.

Звертаємо увагу, що дані документи мають підвищений строк давності по зберіганню – 2555 днів (7 років) з дня подання декларації з податку на прибуток, для якої вони використовувалися (а не так, як звичайно, – 1095 днів) (п. 44.3 ПКУ).

Неподача у 30-денний термін документації по трансфертному ціноутворенню – наслідок штраф у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановленого на 1 січня, за кожний календарний день (!) неподання (у 2019 р. – 9605 грн).

Перевірки контрольованих операцій

Перевірки можуть здійснюватися за строк 7 років і можуть тривати 18 місяців (п. 102.1 ПКУ, пп. 39.5.2.8 ПКУ.). Податковий орган не повинен використовувати інформаційні дані з закритих джерел для аналізу цін на предмет відповідності принципу “витягнутої руки” (пп. 39.5.2.13 ПКУ). 

Попереднє узгодження ціноутворення по контрольованим операціям

Таке узгодження можливе тільки для платників податків, які належать до категорії “великих”. Реєстр великих платників податків на 2019 р. можна знайти на сайті ДФС (нараховує 1473 підприємства).  

У договорі попереднього узгодження вказуються критерії відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”. Серед новинок зокрема (пп. 39.4.6 ПКУ):

 • розповсюдження дії договору не тільки на звітний період, але й на звітні періоди, які передують набранню його чинності (принцип “roll back”);
 • відсутність донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені щодо контрольованих операцій, які є предметом договору;
 • стабільність умов договору у разі змін податкового законодавства;
 • можливість внесення змін до тексту договору при зміні податкового законодавства;
 • можливість укладення таких договорів:
 1. односторонніх –  платник та ДПС;
 2. двосторонніх – платник, ДПС та іноземні державні органи;
 3. багатосторонніх – платник, ДПС та 2 та більше іноземних державних органів.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини