Головбух

Реєстрація податкових накладних

 • 7 листопада 2018
 • 15130
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Реєстрація накладної – це важливий етап обліку ПДВ, від вдалого здійснення якої залежить право на податковий кредит. За невчасну реєстрацію існують і штрафи. В консультації про сучасні особливості даного процесу.

Які саме документи реєструємо в ЄРПН

Основними документами обліку ПДВ, які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) є:

 • податкова накладна (ПН) – електронний документ, що складається платником ПДВ з дотриманням вимог ПКУ та надсилається в установленому форматі для реєстрації в ЄРПН;
 • розрахунок коригування (РК) – електронний документ, що складається платником ПДВ та використовується для коригування кількісних і вартісних показників у раніше зареєстрованій ПН у відповідності з вимогами ПКУ з метою виправлення помилки чи відображення змін умов господарської операції та надсилається в установленому форматі для реєстрації в ЄРПН.

Реєстрації підлягають усі ПН та РК незалежно від суми ПДВ, в них указаної. Реєструються не тільки ті ПН, які видаються покупцю та є основою для нього для нарахування податкового кредиту, але й такі, що:

 • надаються покупцю товарів, послуг;
 • складаються по операціях постачання товарів, послуг, які звільнені від оподаткування;
 • складаються за операціями з постачання послуг нерезидентом;
 • складаються у зв’язку з переведенням основних засобів до невиробничих;
 • складаються при переведенні в межах балансу для невиробничого використання.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Вимоги щодо реєстрації податкової накладної

Вимоги щодо реєстрації ПН/РК містить Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, який затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. (далі – Порядок № 1246). Необхідними вимогами для реєстрації ПН/РК є (п. 5 Порядку № 1246):

Хто має реєструвати податкову накладну

ПН завжди складається та реєструється постачальником (продавцем), що є платником ПДВ. Виняток – постачання послуг нерезидентом (у такій ситуації ПН реєструє отримувач (покупець), що зареєстрований на митній території України, який виступає платником таких послуг) (пп. 8-9 Порядку № 1246).

Щодо РК, то по вони реєструються постачальником або покупцем в залежності від ситуації:

Хто реєструє РК у ЄРПН (п. 192.1 ПКУ):

постачальник

покупець

у результаті коригування збільшується сума компенсації вартості товарів (послуг)

у результаті коригування зменшується сума компенсації вартості товарів (послуг). Продавець має попередньо скласти РК та надіслати його покупцю.

результат коригування не змінює суму компенсації вартості товарів (послуг) (“нульові” РК)

РК складається отримувачем послуг від нерезидента з місцем їх постачання на території України

при складанні РК до ПН, яка не видається покупцю (незалежно від того, чи зменшується чи збільшується в результаті такого коригування вартість товарів (послуг))

Податківці знову змінили алгоритм заповнення розрахунків коригування на зміну кількості і ціни товарів/послуг. Ознайомтеся з новими вимогами, за якими їх потрібно складати, і потренуйтеся на прикладах

Коли можна зареєструвати податкову накладну

Порядок № 1246 вказує на те, що операційний день роботи ЄРПН триває лише в робочі дні з 800 до 2000. Таким чином, у вихідні, святкові і неробочі дні зареєструвати ПН/РК не можна. Виняток становить ситуація, коли 15 число або останній день місяця припадають на вихідний, святковий або неробочий день – тоді такий день вважається операційним та система працює.

Процедура реєстрації податкової накладної

Дії платника податку щодо реєстрації ПН/РК виглядають в цілому наступним чином:

 • складання ПН/РК в електронній формі;
 • накладання ЕЦП (спочатку ЕЦП головного бухгалтера (або керівника за відсутності посади головного бухгалтера), а потім ЕЦП печатки; якщо здійснюється реєстрація РК, який отримано від постачальника, то на ній мають бути ЕЦП покупця та постачальника (постачальник накладає ЕЦП до надсилання її покупцю)) (п. 10 Порядку № 1246);
 • шифрування ПН/РК;
 • надсилання ПН/РК до ДФС за допомогою спеціальних інформаційних систем;
 • ДФС розшифровує ПН/РК;
 • ДФС здійснює автоматичну перевірку ПН/РК (відповідність реквізитів, чинність ЕЦП, реєстрація осіб платниками податку, дотримання реєстраційного ліміту, наявність помилок);
 • ДФС також здійснює перевірку підстав для зупинення реєстрації ПН/РК відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117;
 • ДФС формує за результатами перевірки квитанцію про прийняття/неприйняття ПН/РК або зупинення реєстрації;
 • квитанція в електронній формі надсилається платнику податку протягом операційного дня. Квитанція щодо зупинення реєстрації (блокування) ПН/РК надсилається одночасно продавцю та покупцю. Квитанція про реєстрацію також надсилається обом сторонам.

Платник податку може отримати зареєстровану ПН/РК на основі спеціального запиту до ДФС, який надсилається в електронній формі (п. 21-24 Порядку № 1246). Отримання ПН/РК за запитом має відбутися протягом операційного дня.

Платник податку має можливість через свій електронний кабінет переглядати в режимі реального часу дані ЄРПН щодо складених ним та його контрагентами ПН/РК.

Заповнюємо РК, коли повертають товари або аванс

Реєстрація податкових накладних
Наталія Товченикексперт з бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Чергове удосконалення програмного забезпечення ДФС лише додало платникам проблем із реєстрацією РК в ЄРПН. З’ясуємо, чи правомірно відмовляти у реєстрації РК на зміну кількісно-вартісних показників, коли повертають товари чи попередню оплату. Як тепер платникам заповнювати такі РК і як усунути так звані неоднозначності, з огляду на рекомендації ДФС.

Строки реєстрації податкової накладної

Реєстрація ПН/РК має бути проведена в наступні строки (п. 201.10 ПКУ):

 • для ПН/РК оформлених з 1-го по 15-е число місяця – не пізніше останнього для цього місяця;
 • для ПН/РК оформлених з 16-го по останнє число місяця – по 15-е число (включно).

Насьогодні обмеження по строку реєстрації ПН скасовано (раніше було 365 кал. днів з дня оформлення ПН). Насьогодні за порушення вищезгаданих строків – лише штраф.

Існує ще один строк – РК до ПН, що зменшує суму компенсації вартості товарів (послуг), має бути зареєстрований покупцем (отримувачем) протягом 15 кал. днів з дня його отримання від постачальника (п. 201.10 ПКУ).

В декларації зареєстровані ПН/РК можуть бути враховані протягом 1095 кал. днів з дати їх складання (п. 198.6 ПКУ).

Штрафи за порушення термінів реєстрації та інші наслідки

За порушення строків реєстрації застосовуються наступні штрафи в залежності від періоду прострочення:

 • не більше 15 кал. днів – 10% суми ПДВ;
 • від 16 до 30 кал. днів – 20% суми ПДВ;
 • від 31 до 60 кал. днів – 30% суми ПДВ;
 • від 61  до 365 кал. днів – 40% суми ПДВ;
 • від 366 кал. днів і більше – 50% суми ПДВ.

Базою нарахування даних штрафі є сума ПДВ, яка вказана в несвоєчасно зареєстрованій ПН/РК.

Крім того, у разі прострочення продавцем реєстрації ПН покупець товарів (послуг)  має право додати до податкової декларації з ПДВ за звітний податковий період заяву з підтверджувальними документами (чеками, накладними) із скаргою (додаток 8 до декларації) на такого продавця (п. 201.10 ПКУ). Таке право залишається за покупцем протягом 365 кал. днів, що настають за граничним терміном подання декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, у якому платникові не надано ПН або порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН. Наслідком такої заяви є документальна перевірка з боку ДФС протягом 90 кал. днів з дня надходження такої заяви (п. 201.10 ПКУ). Виключенням є тільки блокування ПН/РК з боку ДФС на підставі п. 201.16 ПКУ.

Нова декларація ⇩

Винятки щодо застосування штрафів по невчасній реєстрації

Тимчасово дані штрафи не поширюються (до 1 липня 2018 р.) до виробників електричної енергії, які поставляють електричну енергію державному підприємству “Енергоринок” (п. 62 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Взагалі не застосовуються штрафи щодо таких ПН/РК:

 • ПН/РК, які були заблоковані згідно з п. 201.16 ПКУ. Штраф не застосовується у період з моменту призупинення реєстрації ПН/РК та до прийняття рішення про відновлення її реєстрації;
 • ПН, які оформлені  на операції, що звільнені від обкладання ПДВ або обкладаються ПДВ за ставкою 0% та не видаються покупцю (п. 1201.1 ПКУ). По таких ПН просто відсутня база для нарахування штрафу, так як вони “нульові”. Даний виняток не поширюється на ПН, які оформлені згідно пп. “б” п. 198.5 ПКУ, який стосується нарахування податкових зобов’язань щодо придбаних товарів, необоротних активів, які починають використовуватися у звільнених від ПДВ операціях (лист від 29.12.2017 р. № 3246/6/99/95-42-03-15/ІПК).

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Реєстрація податкових накладних
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Штраф за нереєстрацію податкової накладної

Крім вищезазначених штрафів, які накладаються, якщо платник податку сам зареєстрував ПН, але з порушенням строків, може існувати інша ситуація – нереєстрацію ПН виявлена під час перевірки ДФС. У даній ситуації:

 • накладається штраф у розмірі 50% суми ПДВ у ПН//РК (п. 1201.2 ПКУ);
 • платнику направляється податкове повідомлення-рішення (ППР);
 • якщо платник податку не реєструє ПН/РК після закінчення 10 кал. днів після отримання ППР – нараховується ще один штраф у розмірі 50% суми ПДВ у такій ПН/РК.

Яким же буде штраф, читайте:

У разі, якщо буде виявлено, що платник податку не оформив ПН при постачанні товару (послуги) взагалі, то штраф буде нараховано виходячи з 100% суми ПДВ, яка була нарахована за таким постачанням.

Крім того, навіть якщо ПН/РК не були зареєстровані, платник податку повинен відобразити їх суму в декларації з ПДВ у тому звітному періоді, коли таке зобов’язання виникла, а не тоді, коли буде зареєстрована ПН/РК. Інакше – штраф у розмірі 25% від суми такого податкового зобов’язання при виявленні такої ситуації в ході перевірки ДФС (п. 123.1 ПКУ).

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл