Головбух

Податковий кредит з ПДВ

16 квітня 2018
9297
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Податковий кредит з ПДВ завжди був об’єктом прискіпливої уваги з боку податківців, так як впливає на обсяг податку сплаченого до бюджету. Сьогодні в консультації про правила його обліку.

Спочатку просто про складне

Податковий кредит з ПДВ (далі – ПК) – це та сума податку, яка сплачена (нарахована) при (п. 198.1 ПКУ):

 • придбанні або виготовленні товарів та послуг;
 • придбанні (будівництві, спорудженні, створенні) необоротних активів;
 • отриманні послуг, які надані нерезидентом на митній території України;
 • отриманні послуг на митній території України;
 • ввезенні необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу;
 • ввезенні товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Бухгалтерський облік ПДВ 2019

А ви знаєте, коли третя особа оплачує роботи, які отримує замовник, чи впливає це на загальний порядок оподаткування ПДВ цієї операції між підрядником — виконавцем робіт і фірмою-замовником?

Податковий кредит зменшує податкове зобов’язання з ПДВ:

Податковий кредит (ПК)

(Дт 641 рахунку)

Податкове зобов’язання (ПЗ)

(Кт 641 рахунку)

Сума ПДВ, яка сплачена у вартості придбаних товарів, послуг, необоротних активів.

Наприклад придбано товарів на суму 180000 грн, у т.ч. ПДВ – 30000.

Сума ПДВ, яка отримана внаслідок реалізації товарів, послуг, необоротних активів.

Наприклад, реалізовано товарів на суму 480000 грн, у т.ч. ПДВ – 80000 грн.

ПДВ до сплати в бюджет = ПЗ – ПК = 80000 – 30000 = 50000 грн

Загальне правило визнання податкового кредиту з ПДВ

При визначенні податкового кредиту ключовими є:

 • дата (податковий період) визнання податкового кредиту;
 • наявність та тип підтверджувального документа, реєстрація – для податкової накладної.

Загальним правилом щодо визначення дати виникнення права на податковий кредит з ПДВ є так зване “правило першої події”, описане в п. 198.2 ПКУ. За ним ПК визнається на дату події, яка сталася раніше:

 • або списання грошей з банківського рахунках платника ПДВ у рахунок оплати товарів (послуг);
 • або отримання платником ПДВ товарів (послуг).

Необхідною умовою визнання ПК є складання та реєстрації податкової накладної (ПН) постачальником.

Увага! Убезпечте себе від штрафів за несвоєчасну реєстрацію!

Приклад, бухгалтерських проведень з обліку придбання товару з використанням правила першої події наведено нижче.

Дата

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Дата

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Перша подія – отримання товару

Перша подія – оплата товару

30.03.18

Оприбуткування товару

281

631

10000,00

30.03.18

Оплата товару

371

311

12000,00

30.03.18

Відображений ПК

641

631

2000,00

30.03.18

Відображений ПК

641

644

2000,00

02.04.18

Оплата товару

631

311

12000,00

02.04.18

Оприбуткування товару

281

631

10000,00

02.04.18

Розрахунки з ПДВ

644

631

2000,00

02.04.18

Взаємозалік

631

371

12000,00

Рахунок 644 використовується при визнанні ПК по попередній оплаті до отримання товару. Також використання цього рахунку можливе замість рахунку 641, якщо ПН не була зареєстрована (після реєстрації здійснюється проведення Дт 641 Кт 644).

З застосуванням правила першої події можливі заплутані ситуації:

 • у І кварталі відбулася передача товару перевізнику (також реєстрація ПН);
 • у ІІ кварталі – отримання товару покупцем та оплата.

ДФС роз’яснює, що у подібних ситуаціях необхідно враховувати момент переходу права власності на товар (лист від 19.04.2016 р. № 8809/6/99-99-19-03-02-15). Таким моментом є вручення його покупцю або перевізнику. Таким чином, у цій ситуації уже в І кварталі визнаємо ПК за умови реєстрації ПН.

Дата визнання податкового кредиту з ПДВ

Розглянемо тепер особливі ситуації  щодо визначення дати ПК.

Ситуація

Дата визнання ПК

1

Імпорт товару

Дата сплати податкового зобов’язання при митному оформленні товару (п. 198.2 ПКУ). При цьому визнається лише додаткова митна декларація, так як тимчасова митна декларація згідно ст. 260 і  261 Митного кодексу України не є документом, подання якого завершує процедуру митного оформлення товарів (роз’яснення ДФС в ІПК від 05.07.2017 р. № 1006/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, 101.13 ЗІР).

2

Придбання послуги у нерезидента на митній території України

Або дата складання ПН платником ПДВ – отримувачем послуг (при своєчасній реєстрації в ЄРПН) (п. 198.2 ПКУ), або дата реєстрації ПН (при реєстрації ПН з запізненням.

3

Виконані роботи за довгостроковим договором

Дата фактичного отримання замовником-платником ПДВ результатів робіт, оформлених актами (п. 198.2 ПКУ).

4

Фінансова оренда

Дата фактичного отримання об’єкта фінансової оренди (лізингу) в оренду (лізинг) орендарем (п. 198.2 ПКУ).

5

Придбання товарів (послуг) для продажу бюджетній установі (оплата за рахунок бюджетних коштів)

Дата першої події (лист ДФС від 29.07.2013 р. № 13292/7/99-99-19-04-02-17). Ця ситуація винесена в окремий пункт, так як існує окремий підхід щодо визнання податкового зобов’язання при реалізації товарів, послуг бюджетним установам з оплатою за рахунок бюджетних коштів – касовий метод, тобто за датою оплати (п. 187.7 ПКУ). Однак, щодо придбання товарів (послуг) для цілей перепродажу бюджетній установі застосовується загальне правило першої події (п. 198.2 ПКУ).

6

Придбання товарів туроператором

Туроператор не має права на ПК за придбаними товарами, послугами, які включено до вартості турпродукта (п. 207.6 ПКУ). Якщо придбання товарів, послуг не пов’язано з турпродуктом, то застосовується загальне правило першої події (п. 207.6 ПКУ).

Касовий метод*

7

Здійснення постачання (у т.ч. оптового), передачі, розподілу електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення

Дата оплати (п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

8

Постачання теплової енергії, природного газу (крім зрідженого) надання послуг з транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання та водовідведення або послуги, вартість яких включена до квартирної плати або плати за утримання житла.

Дата оплати. Норма діє для підприємств ЖКГ, які здійснюють постачання фізособам, бюджетним установам, ЖЕКам, ОСББ, квартирно-експлуатаційним частинам. Якщо постачання здійснюється іншим особам – працює загальне правило першої події.

9

Виконання підрядних будівельних робіт

Дата оплати або правило першої події (право вибору). Норма дія для підприємств-підрядників (п. 187.1 ПКУ).

* касовий метод – право на ПК визнається в платника ПДВ на дату списання коштів з банківського рахунка (видача з каси) або на дату надання інших видів компенсації вартості поставлених йому або таких, що підлягають постачанню, товарів (послуг) (пп. 14.1.266 ПКУ). Це значить, що правило першої події не застосовується, а ПК визнається по факту оплати.

Податкова накладна та строки реалізації права на податковий кредит

ДФС завжди наголошувала на тому, що ПК відображається на підставі ПН, яка зареєстрована в ЄРПН. Здійснено це має бути в наступні строки:

 • якщо ПН оформлена з 1-го по 15-е число місяця – ПН має бути зареєстрована на пізніше останнього для цього місяця;
 • якщо з 16-го по останнє число місяця – ПН має бути зареєстрована по 15-е число (включно) наступного місяця.

ПК відображається в періоді оформлення ПН, якщо її реєстрація відбулася у вищенаведені строки. У разі якщо реєстрація відбулася несвоєчасно, то ПК показують у тому періоді, коли відбулася реєстрація цієї ПН. При цьому насьогодні граничний строк щодо реєстрації ПН скасовано. Єдине обмеження – загальна сума ПДВ не повинна перевищувати реєстраційної суми, обчисленої відповідно до п. 2001.3 ПКУ.

В декларації зареєстрована ПН може бути відображена протягом строку 1095 кал. днів з дати складання ПН (п. 198.6 ПКУ).

Інші підтверджувальні документи, крім податкової накладної

ПН накладна є не єдиним документом-підставою для віднесення суми ПДВ до податкового кредиту. Існують також інші документи, які й розглянемо нижче.

Документ

Особливості застосування

Необхідні реквізити

1

Касовий чек

Загальна сума за одним або декількома касовими чеками ≤ 200 грн без ПДВ за день.

У разі подачі касового чеку разом зі звітом про використання коштів виданих на відрядження (авансовий звіт) ПК відображається на дату затвердження авансового звіту (роз’яснення ДФС 101.13 ЗІР). При цьому, якщо касові чеки оформлені різними датами, то вони всі можуть бути включені до ПК, якщо не відбувається перевищення 200 грн без ПДВ сукупно по чекам на один день. Затверджений авансовий звіт є підтвердженням зв’язку таких витрат з госпдіяльністю підприємства.

Ще одним  нюансом є те, що якщо чек більший, ніж 200 грн без ПДВ, то він не підлягає включенню повністю у всій сумі.

Вартість отриманих товарів (послуг), загальна сума ПДВ, фіскальний і податковий номери постачальника.

2

Транспортний квиток

За транспортними квитками, які додаються підзвітною особою до авансового звіту ПК визнається за датою затвердження авансового звіту (лист ДФС від 09.06.2016 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15). Затверджений авансовий звіт є підтвердженням зв’язку таких витрат з госпдіяльністю підприємства.

Щодо транспортних квитків за формами, які відповідають міжнародним правилам, то в них може не бути ІПН постачальника (роз’яснення ДФС у 101.13 ЗІР).

Загальна сума платежу, сума ПДВ, податковий номер продавця.

3

Готельний рахунок

Форма готельного рахунку довільна. Також може бути використана форма 4-г (наказ Держкомархітектури від 13.10.2000 р. № 230). Проте якою б не була форма, вона має містити ІПН продавця (у “чистій” формі 4-г його немає).

Загальна сума платежу, сума ПДВ, податковий номер продавця.

4

Рахунки за послуги зв’язку та інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку

Прилади обліку – це лічильники тепла, води, газу, електроенергії. Тільки за їх наявності можна визнавати ПК. Якщо нарахування комунальних платежів здійснюється на певних розрахунках, а не за показниками лічильників, то право на ПК по таким документам відсутнє.

5

Бухгалтерська довідка

Складається у довільній формі з дотримання обов’язкових реквізитів зі ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996.

ПК на підставі бухгалтерської довідки можна визнавати, якщо товари, необоротні активи, придбані до 01.07.2015 р. для використання в операціях, які не обкладаються ПДВ, або негосподарській діяльності, за якими не відображався ПК (або було визнано податкове зобов’язання згідно п. 198.5 ПКУ), починають використовуватися в оподатковуваних операціях або господарській діяльності. ПК визнається на дату фактичного початку використання таких товарів у такій діяльності.

За вимогами п. 36 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ.

6

Митна декларація

Використовується у випадку ввезення товару на митну територію України. Дозволяється визнавати ПК тільки на основі додаткової (не тимчасової) митної декларації.

Оформлення відповідно до вимог митного законодавства

Якщо платник податку визнає ПК на основі вищенаведених документів (крім митної декларації), то він повинен вести їх реєстр (п. 201.111 ПКУ). Форма такого реєстру не визначена, тому може бути довільною. Такий реєстр подавати до ДФС не потрібно (лист ДФС від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17).

ПК за такими  документами визнається тільки в періоді їх оформлення, у т.ч. й за митною декларацією. У разі, якщо це зроблено не було, то можна подати уточнюючу декларацію по тому періоду, у якому такі документи були складені.

Щодо використання зазначених документів в обліку ліміту реєстрації в СЕА ПДВ, то це можна зробити тільки для митних декларацій. Інші документи не збільшують ліміт реєстрації. Щодо суми ПДВ за митними деклараціями, то вона включається в показник ∑Митн.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини