Головбух

Розрахунок коригування до податкової накладної: як скласти

 • 13 квітня 2018
 • 2390
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

ПДВ – в його обліку головним документом є податкова накладна. Однак, справжній професіонал у цій галузі має вміти складати й розрахунок коригування до неї. Сьогодні в консультації про те, як його заповнити.

Загальні правила заповнення розрахунку коригування

Розрахунок коригування (РК) є додатком 2 до податкової накладної (ПН). Форма даних документів затверджена наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 (у редакції наказу Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276). До цих документів застосовується єдиний Порядок заповнення податкової накладної, затверджений тим же наказом (далі – Порядок № 1307). Складанню РК у ньому присвячені п. 21-25.

В цілому порядок складання РК аналогічний складанню ПН, крім нюансів п. 21 Порядку № 1307.

Податківці знову змінили алгоритм заповнення розрахунків коригування на зміну кількості і ціни товарів/послуг. Ознайомтеся з новими вимогами, за якими їх потрібно складати, і потренуйтеся на прикладах

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Заповнюємо кожний рядок РК

Розглянемо заповнення кожного рядка (графи) РК.

Назва реквізиту (графи)

Як заповнювати

Верхня (заголовна) частина

1

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

Проставляємо позначку “Х”, якщо РК реєструє в ЄРПН постачальник.

Постачальник реєструє, якщо:

 • у результаті коригування збільшується сума компенсації вартості товарів (послуг);
 • результат коригування не змінює суму компенсації вартості товарів (послуг) (“нульові” РК);
 • при складанні РК до ПН, яка не видається покупцю (незалежно від того, чи зменшується чи збільшується в результаті такого коригування вартість товарів (послуг)).

2

Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)

Проставляємо позначку “Х”, якщо РК реєструє в ЄРПН покупець товарів або отримувач послуг від нерезидента з місцем їх постачання на території України.

Покупець реєструє, якщо у результаті коригування зменшується сума компенсації вартості товарів (послуг). Продавець має попередньо скласти РК та надіслати його покупцю.

3

До зведеної податкової накладної

Проставляємо позначку “Х” до накладної, яка була оформлена відповідно до п. 198.5, 199.1, 201.4, п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ,

4

До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування

Ставимо відмітку “Без ПДВ”, якщо РК складається до ПН, які виписані при постачанні товарів (послуг), що звільнені від обкладання ПДВ.

5

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини

Проставляємо позначку “Х” та нижче ставимо тип причини, наприклад по операції з ліквідації основних засобів – тип причини 05; використання виробничих основних засобів у невиробничій діяльності – тип причини 13. Ці типи можна знайти в п. 8 Порядку № 1307 (мають відповідати зареєстрованій уже ПН).

6

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників

від (дата складання)

Вказуємо дату виникнення підстав для складання РК. Це може бути дата:

 • повернення покупцем поставлених йому товарів (повному чи частковому);
 • повернення постачальником попередньої оплати, що була отримана ним від покупця за товари, роботи, послуги (повному чи частковому);
 • виправлення помилок, які допущені у ПН та не пов’язані зі зміною суми компенсації (тобто оплати) вартості товарів (послуг);
 • зміни цін на товари, послуги після їх постачання покупцю;
 • початку використання активів в операціях, які обкладаються ПДВ, в межах господарської діяльності;
 • 31 грудня, якщо коригуються податкові зобов’язання чи податковий кредит за наслідком річного перерахунку ПДВ.

7

Порядковий номер (до РК)

Порядковий номер РК вносимо лише у вигляді цифр. Він не повинен містити літер чи інших символів. Номер складається з двох частин:

 • до знака дробу  проставляємо сам порядковий номер. Нумерація складених ПН ведеться платником ПДВ у довільних формі та порядку. Не можна починати цей номер з “0”;
 • після знака дробу проставляємо код у випадках спецрежимів обкладання ПДВ (сільське господарство, складання ПН оператором інвестора за угодою про поділ продукції).

Цифри номера ПН пишуть у клітинках справа (у випадку, коли номер менший 7 цифр). Перед або після цього номеру ніяких нулів, прочерків, інших символів чи знаків не ставимо.

8

Дата складання

(до ПН)

Вказуємо дату ПН, до якої оформляється РК.

9

Порядковий номер

(до ПН)

Зазначаємо номер ПН, до якої оформляється РК. Не можна складати РК для виправлення дати чи порядкового номера ПН. Для цього спочатку таку ПН треба зняти.

10

Постачальник

Вносимо дані постачальника.

11

Отримувач

Вносимо дані покупця (отримувача).

Розділ А

І

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+)

Наводимо суму по розділах ІІ-ІІІ та ІV-VIII.

ІІ- IІІ

сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою… (-) (+)

Зазначаємо суми ПДВ, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках ІV-VIII.

ІV-VIII

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість… (-) (+)

Вказуємо загальні обсяги коригування постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, які зазначаються нижче у графі 13. Тут наводиться підсумок коригувань зі знаком (+) та знаком (-).

Розділ Б

1

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується

Наводимо порядковий номер рядка ПН, коригування якого здійснюємо та новий порядковий номер рядка ПН, який додаємо. Роз’яснення ДФС у 101.07 ЗІР вказують, що рядок має бути саме новим.

Наприклад, у ПН було 3 позиції, а коригується 2 позиція. Отже перший рядок РК буде з номером 2, а другий рядок РК буде з номером 4 (новий номер, номери 1, 2, 3 уже були).

2

Причина коригування

Вказуємо причину коригування. Їх може бути 7:

 1. “Зміна кількості”.
 2. “Зміна ціни”.
 3. “Зміна номенклатури”.
 4. “Повернення товару або авансових платежів”.
 5. “Зменшення обсягу при нульовій кількості”.
 6. “Зменшення кількості при нульовому обсягу”.
 7. “Усунення неоднозначностей”.

3

Номенклатура товарів/ послуг, вартість чи кількість яких коригується

Наводимо номенклатуру товарів, послуг, що коригуємо.

4

Код

Проставляється код товару згідно з державними класифікаторами: УКТ ЗЕД (для товарів) і ДКПП (для послуг). Помилки тут не допускаються (!).

4.1

товару згідно з УКТ ЗЕД

Беремо значення з ПН, що коригуємо або з класифікатора, якщо вводимо нову номенклатуру (не менше 4 цифр). Повний номер – лише при імпорті.

4.2

ознака імпортованого товару

У разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка “Х”.

4.3

послуги згідно з ДКПП

Беремо значення з ПН, що коригуємо або з класифікатора, якщо вводимо нову номенклатуру.

5

Одиниця виміру товару/послуги (умовне позначення)

Беремо з ПН, що коригуємо.

6

Одиниця виміру товару/послуги (код)

Беремо з ПН, що коригуємо.

7

Зміна кількості, об’єму, обсягу (-) (+)

Графи 7 та 8 заповнюємо у випадку коригування кількості. При зміні вартості графи 7 і 8 не заповнюються взагалі.

Вказуємо у графі 7 кількість товарів (послуг), яку збільшуємо (зменшуємо).

8

Ціна постачання товарів/послуг

Вказуємо фактичну ціну товарів (послуг), яку коригуємо. Дані беремо з ПН, на яку оформляється РК. Ціну наводимо в гривнях з копійками (2 знаки після коми).

9

Зміна ціни

Графи 9 і 10 заповнюємо у випадку коригування ціни. При зміні кількості та номенклатури графи 9 і 10 не заповнюються взагалі.

Вказуємо у графі 9 збільшення (зменшення) вартості товарів, послуг.

10

Кількість постачання товарів/послуг

Вказуємо фактичну кількість товарів, послуг, вартість яких змінилася.

11

Код ставки

Зазначається код ставки ПДВ, за якою здійснюється постачання товарів (послуг):

 • “20” – при постачаннях, що оподатковуються ставкою 20%;
 • “7” – при постачаннях, що оподатковуються ставкою 7%
 • “901” – при експорті товарів (ставка 0%);
 • “902” – при постачаннях товарів (послуг) на території України, що оподатковуються за ставкою 0%;
 • “903” – при постачаннях звільнених від оподаткування ПДВ.

12

Код пільги

Дані повторюємо з ПН.

13

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість

Вказуємо загальний коригований обсяг постачання (базу оподаткування) без урахування ПДВ, тобто треба перемножити графи 7 та 8 (або 9 і 10).

14

Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника

Дані повторюємо з ПН, якщо вони були.

У нижній частині ПН зазначаємо податковий номер особи, яка підписала РК, та її електронний цифровий підпис (ЕЦП).

Пам’ятайте про відповідальність покупця за реєстрацію розрахунку коригування

Зразок складання розрахунку коригування

Приклад. Нехай у ПН було вказано наступне:

 • товар А:30 шт. по ціні 200,00 грн/шт без ПДВ;
 • всього сума без ПДВ: 6000,00 грн;
 • всього сума з ПДВ: 7200,00 грн.

Відбулася зміна кількості товару А на 25 шт. Нова сума без ПДВ: 5000,00 грн (=200×25). Загальна зміна: 6000 – 7200 = -1200.

Складаємо РК:

Розрахунок коригування до податкової накладної

Розрахунок коригування до податкової накладної: як скласти

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Розрахунок коригування до податкової накладної: як скласти
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини