Головбух

Податкова накладна 2018: приклад заповнення

 • 12 квітня 2018
 • 11297
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

ПДВ. Ця абревіатура для бухгалтера зараз означає одне: бути обережним, може бути зупинка реєстрації чи штраф. Належним чином заповнена податкова накладна дозволить уникнути частини проблем.

Загальні правила заповнення податкової накладної

Порядок складання податкової накладної, що затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307, визначає заповнення податкової накладної (далі – ПН).

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Податківці знову змінили алгоритм заповнення розрахунків коригування на зміну кількості і ціни товарів/послуг. Ознайомтеся з новими вимогами, за якими їх потрібно складати, і потренуйтеся на прикладах

Серед загальних правил можна виділити:

 1. Використовуємо виключно українську мову.
 2. Заповнюємо у гривнях з копійками.
 3. Залишаємо порожніми клітинки з тими реквізитами, які не підлягають заповненню.
 4. Складаємо в день виникнення податкових зобов’язань.

Складена ПН підлягає реєстрації в ЄРПН.

Не можна в одній ПН відображати одночасно операції, які обкладаються ПДВ і звільнені від оподаткування. Для цього треба скласти різні ПН. Водночас на операції, що оподатковуються за ставками 0%, 7%, 20% може бути оформлена одна ПН.

Пам’ятайте про відповідальність покупця за реєстрацію розрахунку коригування

Заповнюємо кожний рядок

Розглянемо заповнення кожного рядка (графи) ПН.

Назва реквізиту (графи)

Як заповнювати

1

Дата складання

Заповнюємо цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). Крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання ПН не ставимо.

У загальному випадку дата відповідає першій події згідно з п. 187.1 ПКУ.

2

Порядковий номер ПН

Порядковий номер ПН вносимо лише у вигляді цифр. Він не повинен містити літер чи інших символів. Номер складається з двох частин:

 • до знака дробу  проставляємо сам порядковий номер. Нумерація складених ПН ведеться платником ПДВ у довільних формі та порядку. Не можна починати даний номер з “0”;
 • після знака дробу проставляємо код у випадках спецрежимів обкладання ПДВ (сільське господарство, складання ПН оператором інвестора за угодою про поділ продукції).

Цифри номера ПН пишуть у клітинках справа (у випадку, коли номер менший 7 цифр). Перед або після цього номеру ніяких нулів, прочерків, інших символів чи знаків не ставимо.

4

Назви покупця та постачальника

Зазначаємо повну або скорочену назву покупця і постачальника. Для фізосіб вносимо ПІБ повністю.

5

Індивідуальний податковий номер

Зазначаємо ІПН покупця та постачальника, що є платниками ПДВ. Якщо ІПН має менше 12 знаків (як у фізосіб), то пусті клітинки не заповнюємо і запис здійснюємо у клітинках справа (порожніми залишаються клітинки зліва).

6

Номер філії

Номер проставляємо, якщо ПН складається філією або для філії. Якщо ПН складається головним підприємством, том номер філії не зазначаємо.

Розділ А

І

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість

Наводимо суму по розділах V-IX та ІІ.

ІІ- IV

Загальна сума податку на додану вартість та суми по кожному виду ставок

Зазначаємо суми ПДВ, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках V та VI. У разі складання ПН на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, рядки II-VIII не заповнюємо.

V-IX

Усього обсягів постачання за кожною з видів ставок

Вказуємозагальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, які зазначаються нижче у графі 8.

X

Дані щодо зворотної (заставної) тари

Вказуємо договірну вартість тари. Зворотна тара не включається до бази оподаткування.

Розділ Б

1

№ з/п

Проставляємо порядковий номер рядка з номенклатурою ПН.

2

Номенклатура товарів/послуг продавця

Наводимо повний перелік товарів (послуг), що поставляються в ПН.

Для заповнення слід використати дані специфікацій до товарів, договори, акти надання послуг, інші документи, у яких перераховуються найменування товарів (послуг), що постачаються. Також треба враховувати назви цих товарів в УКТ ЗЕД.

3

Код

Проставляється код товару згідно з державними класифікаторами: УКТ ЗЕД (для товарів) і ДКПП (для послуг). Помилки тут не допускаються (!).

3.1

товару згідно з УКТ ЗЕД

Заповнюємо у разі постачання товарів. Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо). По тим товарам, яких немає в УКТ ЗЕД оприлюднено на веб-порталі ДФС умовні коди.

Зазначати треба не менше ніж 4 перші цифри відповідного коду. Виключенням є випадки постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України (імпорт) – тоді код зазначаємо повністю.

У графі не може бути зазначена непарна кількість знаків коду УКТ ЗЕД, тобто 5, 7 або 9 (лист ДФСУ від 16.06.2017 р. № 15731/7/99-99-15-03-02-17).

3.2

ознака імпортованого товару

У разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка “Х”.

3.3

послуги згідно з ДКПП

Заповнюється у разі постачання послуг. Можна зазначати не повністю, а тільки перші 4 цифри з коду послуги згідно з ДКПП. Виняток – імпорт, тоді код зазначається повністю.

4

Одиниця виміру товару/послуги (умовне позначення)

Вказується умовне позначення (скорочене) відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у Класифікаторі системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО).

5

Одиниця виміру товару/послуги (код)

Зазначаємокод відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО. Наприклад:

 • штука (2009);
 • тисяч штук (2013);
 • кілограми (301);
 • літр (138);
 • декалітр (142) і т.д.

У разі якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня в КСПОВО, дана графа не заповнюється.

6

Кількість (об’єм, обсяг)

Проставляємо числове значення, яке відображає кількість (обсяг) товарів (послуг), що поставляються. Воно може бути як цілим, так і у вигляді десяткового дробу. При цьому кількість знаків після коми з боку ДФС не обмежується, хоча деякі комп’ютерні програми обмежують його в 6 знаків після коми.

7

Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування податку на додану вартість

Вказуємо у гривнях з копійками (2 знаки після коми).

Також можна вказувати більше знаків після коми у випадках, коли округлення до сотих призводить до перекручення загальної суми постачання та податкового зобов’язання.

8

Код ставки

Зазначається код ставки ПДВ, за якою здійснюється постачання товарів (послуг):

 • “20” – при постачаннях, що оподатковуються ставкою 20%;
 • “7” – при постачаннях, що оподатковуються ставкою 7%
 • “901” – при експорті товарів (ставка 0%);
 • “902” – при постачаннях товарів (послуг) на території України, що оподатковуються за ставкою 0%;
 • “903” – при постачаннях звільнених від оподаткування ПДВ.

9

Код пільги

Наводимо код пільги при постачаннях товарів, робіт, послуг, які звільнені від оподаткування ПДВ, у разі її наявності. Код міститься у Довіднику, який щоквартально затверджує ДФС. Якщо така пільга відсутня у Довіднику, то ставиться “99999999”.

10

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість

Вказуємо загальний обсяг постачання (базу оподаткування) без урахування ПДВ, тобто треба перемножити графи 6 та 7.

11

Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника

Дана графа стосується виключно платників ПДВ, що є  сільськогосподарськими товаровиробниками у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів.

У верхній лівій частині ПН ставимо позначка “Х” у разі складання специфічних ПН: зведених, звільнених від оподаткування та тих, які не підлягають передачі покупцю (це, наприклад, умовне постачання необоротних активів (див. пп. 198.5 ПКУ).

У яких випадках та як платники ПДВ мають заповнювати додаток 1 до податкової накладної?

У нижній частині ПН зазначаємо податковий номер особи, яка підписала ПН, та її електронний цифровий підпис (ЕЦП).

Приклад: ТОВ “Весна” (ІПН 141414141414) на підставі договору купівлі-продажу 10.04.2018 р. відвантажило ТОВ “Едельвейс” (ІПН 303030303030) 200 картонних ящиків з гофрованого паперу розміром 520×150×200 мм. Вартість одного ящика – 6 грн (у т.ч. ПДВ – 1 грн).

Податкова накладна

Податкова накладна 2018: приклад заповнення

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Податкова накладна 2018: приклад заповнення
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл