Головбух

Як розрахувати податок на прибуток

 • 12 квітня 2018
 • 7439
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Кінець кварталу або року означає одне – треба розраховувати і сплачувати податки. Важливо не потонути в цих всіх звітах, деклараціях та їх додатках і бачити головну мету, логічність ланцюжку розрахунків. Ця консультація допоможе розібратися в основних принципах визначення податку на прибуток.

Два типи платників податку на прибуток: з різницями та без

Податок на прибуток може розраховуватися двома шляхами: з застосуванням коригування фінрезультату (ФР) на податкові різниці та без такого коригування.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Умова застосування

Варіант розрахунку

Звітний період

Дохід платника податку ≤ 20 млн  грн

ФР до оподаткування з фінзвітності* × 0,18

Календарний рік

Дохід платника податку >20 млн грн

(ФР до оподаткування ± податкові різниці за розділом ІІІ ПКУ) × 0,18

Календарний квартал

* за такого способу розрахунку ФР може бути зменшений також на збитки минулих років (див. нижче).

 

­

Отже, обрання варіанту розрахунку залежить від обсягу загального доходу платника податку:

 • якщо дохід ≤ 20 млн  грн, то у платника податку є вибір: або застосовувати податкові різниці або не застосовувати. Однак, рішення він може прийняти тільки  1 раз протягом безперервної сукупності років в кожному з яких розмір його доходу ≤ 20 млн  грн;
 • якщо дохід > 20 млн грн, то вибору немає: тільки застосовувати податкові різниці.

Якщо підприємство новостворене, то автоматично обов’язок коригувати ФР настане тільки при перевищенні граничного обсягу в 20 млн грн протягом першого звітного року. Якщо обсяг не перевищено, то при подачі першої декларації підприємство має вказати про своє рішення не застосовувати коригування у спеціальному полі в кінці основної частини декларації.

Увага! Варто враховувати, що у 2018 році платники податку на прибуток отримали кілька нових різниць та вдосконалених старих. Зокрема, 30-відсоткову різницю поширили ще на одну категорію нерезидентів, а також встановли новий ліміт для застосування різниці до операцій з неприбутковими організаціями.

Алгоритм розрахунку податку на прибуток

Для розрахунку податку на прибуток необхідно виконати наступні дії:

Розрахунок податку на прибуток:

Крок 1

Складаємо Звіт про фінансові результати.

Крок 2

Розраховуємо загальний обсяг доходу за звітний період.

Крок 3

Порівнюємо загальний обсяг доходу та межу (20 млн грн) та приймаємо відповідне рішення.

Якщо підприємство не використовує податкові різниці з розділу ІІІ ПКУ:

Якщо підприємство використовує податкові різниці з розділу ІІІ ПКУ:

Крок 4

Зменшуємо ФР на податкові збитки минулих років, якщо вони є.

Крок 4.1

Враховуємо податкові різниці (“+” або “–”)

Крок 4.2

Зменшуємо ФР на податкові збитки минулих років, якщо вони є.

Крок 5

Розраховуємо прибуток.

Крок 6

Розраховуємо податок на прибуток (множимо прибуток на ставку 18%).

Крок 7

Зменшуємо податок на прибуток на авансовий внесок з податку на прибуток, якщо він був.

Звичайно, цей алгоритм спрощений. Ще може бути розрахунок податку на доходи нерезидента або зменшення суму податку на суму корпоративного податку сплаченого за кордоном, прибуток від операцій з цінними паперами та ін.

ДФС запитує, чому немає прибутку: як відповісти, щоб відчепилися

Як розрахувати податок на прибуток
Олег Січ керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що у країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь

Приклади рішень щодо податкових різниць

Розглянемо деякі ситуації щодо прийняття рішення про різниці.

№ ситуації

2017

2018

Рішення по декларації за  2018 р. щодо різниць

1

Обсяг доходу > 20 млн грн. Підприємство застосовує податкові різниці.

Обсяг доходу  >  20 млн грн

Застосовувати – вибору немає.

2

Обсяг доходу > 20 млн грн. Підприємство застосовує податкові різниці.

Обсяг доходу ≤  20 млн грн

Є вибір.

3

Обсяг доходу ≤  20 млн грн. Прийнято рішення не застосовувати

Обсяг доходу ≤  20 млн грн

Тільки не застосовувати – вибору немає.

4

Обсяг доходу ≤  20 млн грн. Прийнято рішення застосовувати

Обсяг доходу ≤  20 млн грн

Тільки застосовувати – вибору немає.

Як бачимо, якщо в минулому році (2017) уже було прийнято певне рішення та якщо дохід ці роки підряд не перевищує 20 млн грн, то його змінити не можна.

Як порахувати загальний обсяг доходу?

Для розрахунку податку на прибуток треба мати уже підготовлений Звіт про фінансові результати. Він має бути уже кінцевим, так як буде подаватися разом з декларацією з податку на прибуток як її невід’ємна частина. Для розрахунків використовуємо його робочий варіант – без округлень, так як декларація заповнюється в гривнях, а не в тис. грн.

Якщо використовується форма № 2, то необхідно додати усі доходи, які підприємство одержало за звітний період (але без округлень):

 • чистий дохід (виручка) від реалізації (ряд. 2000);
 • інші операційні доходи (ряд. 2120);
 • дохід від участі в капіталі (ряд. 2120);
 • фінансові доходи (ряд. 2220);
 • інші доходи (ряд. 2240).

Весь дохід рахується без непрямих податків (ПДВ, акциз тощо).

При використанні звітності для малих та мікропідприємств береться ряд. 2280 форм № 2-м та 2-мс.

Щоб  набути і втримати право не бути платником податку на прибутокстатус неприбуткової організації, переконайтеся, що ваша організація належно зареєстрована, а установчі документи відповідають вимогам підпункту 133.4.1 ПК. Тоді організацію включать до Реєстру. А от щоб у ньому лишитися, дотримуйте вимог, встановлених ПК для діяльності неприбуткових організацій.

Як порахувати фінрезультат до оподаткування?

Дані можна взяти зі Звіту про фінансові результати (без округлень): ФР до оподаткування (ряд. 2290 форми № 2, якщо прибуток, та ряд. 2295, якщо збиток). У спрощеному Звіті малих і мікропідприємств – це ряд. 2290 форм № 2-м, 2-мс.

Приклад 1. Нехай підприємство має наступні показники за І квартал 2018 р.:

 • виручка від реалізації з ПДВ – 1800000 грн, у т.ч. ПДВ – 300000 грн;
 • собівартість реалізації – 700000 грн;
 • інший операційний дохід – 250000 грн;
 • інші операційні витрати – 140000 грн;
 • адміністративні витрати – 150000 грн;
 • витрати на збут – 110000 грн;
 • фінансові витрати – 50000 грн.

Чистий дохід = Виручка – ПДВ = 1800000 – 300000 = 1500000 грн.

Сума загального доходу = 1500000 + 250000 = 1750000 грн.

ФР до оподаткування = 1750000 – 700000 – 140000 – 150000 –110000 – 50000 = 600000 грн.

Якщо підприємство не визначає податкових різниць та не має збитків минулих років, то податок на прибуток = 600000 × 0,18 = 108000 грн

Податкові різниці

Податкові різниці, на які коригується ФР, визначаються розділом ІІІ ПКУ.

Фінрезультат до оподаткування:

збільшується

зменшується

витрати щодо безповоротної фіндопомоги перерахованої неплатникам податку на прибуток (крім фізосіб), “нульовим” платникам податку, а також неприбутковим організаціям (при перевищенні ліміту) (пп. 140.5.10 ПКУ, 140.5.9 ПКУ)

доходи від отримання дивідендів від платників податку на прибуток або платників єдиного податку (пп. 140.4.1 ПКУ)

витрати щодо поворотної фіндопомоги, яка перетворилася на безповоротну внаслідок змін умови договору щодо її повернення або визнання заборгованості по такій допомозі безнадійною (пп. 139.2.1 ПКУ, пп. 140.5.10 ПКУ)

витрати щодо списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам пп. 14.1.11 ПКУ (пп. 139.2.1 ПКУ)

Різниці по основним засобам і нематеріальним активам:

витрати щодо амортизації і ремонту невиробничих основних засобів (пп. 138.3.2 ПКУ)

витрати щодо ремонту невиробничих основних засобів (пп. 138.3.2 ПКУ)

витрати з уцінки основних засобів і нематеріальних активів (п. 138.1 та 138.2 ПКУ).

доходи з дооцінки основних засобів і нематеріальних активів в межах колишньої уцінки (п. 138.1 та 138.2 ПКУ)

витрати на амортизацію виробничих основних засобів і нематеріальних активів, які нараховані за правилами бухобліку

витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, які нараховані за правилами п. 138.3 ПКУ, серед яких дотримання мінімально допустимих строків використання

Різниці за резервом сумнівних боргів:

на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів згідно П(С)БО або МСФЗ (пп. 139.2.1 ПКУ)

на суму списання дебіторської заборгованості (у т.ч. за рахунок створення резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним у пп. 14.1.11 ПКУ для безнадійної заборгованості (пп. 139.2.2 ПКУ).

на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів. При цьому збільшення відбуваються на суму всієї списаної дебіторської заборгованості

на суму списання дебіторської заборгованості (у т.ч. за рахунок створення резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним у пп. 14.1.11 ПКУ для безнадійної заборгованості (пп. 139.2.2 ПКУ)

Різниці за забезпеченнями (крім забезпечення відпускних)

витрати на створення забезпечення щодо відшкодування майбутніх витрат (пп. 139.1.1 ПКУ).

на суму понесених фактично витрат, під які створювалося забезпечення, тобто його використання (пп. 139.1.2 ПКУ)

Облік інвестицій за методом участі в капіталі

втрати відучасті в капіталі (пп. 140.4.1 ПКУ, 140.5.3 ПКУ)

доходи відучасті в капіталі (пп. 140.4.1 ПКУ, 140.5.3 ПКУ)

Штрафи, пені, неустойки

штрафи сплачені на користь осіб, які не є платниками податку на прибуток (крім фізосіб), у т.ч. платників єдиного податку (102.13 ЗІР).

Для розрахунку податкових різниць використовується Додаток РІ до декларації з податку на прибуток.

Приклад 2. Підприємство має ФР до оподаткування 100000 грн. Протягом звітного І кварталу 2018 р. відбулося:

 • нарахування резерву сумнівних боргів – 12000 грн;
 • використання резерву сумнівних боргів – 1000 грн;
 • нарахування амортизації виробничих основних засобів за правилами бухобліку – 15000 грн (за правилами ПКУ сума та ж сама);
 • нарахування амортизації невиробничих основних засобів – 1300 грн.

Податкові різниці складають: +12000 – 1000 + 15000 – 15000 +1300 = +12300 грн.

Отже, податок на прибуток = (100000+12300)×0,18 = 112300×0,18 = 20214 грн.

Збитки минулих років

Це коригування здійснюють всі без винятку платники податку на прибуток: як ті, які коригують свій ФР на податкові різниці з розділу ІІІ ПКУ, так і ні. Воно розглядається ПКУ як податкова різниця, яка також відображається в Додатку РІ декларації.

Платник податку має право використати збитки минулих років для зменшення прибутку поточного періоду.

Приклад 3. Підприємство з прикладу 2 також мало збиток 25000 грн у минулому році. Тоді податок на прибуток = (100000+12300 – 25000)×0,18 = 87300×0,18 = 15714 грн.

Авансовий внесок при виплаті дивідендів

Якщо підприємство виплачує з прибутку дивіденди юрособам до того, як сплатило податок на цей прибуток, то має сплачувати авансовий внесок (для розрахунку використовується Додаток АВ декларації). Сума авансового внеску зараховується в рахунок зменшення податку на прибуток (Додаток ЗП декларації). 

Якщо виплачуєте проценти нерезидентам, утримайте з них податок на репатріацію. Для цього враховуйте, які ставки податку застосовують, на які міжнародні договори зважати, а також на те, що існує можливість звільнитися від оподаткування.

Приклад 4. Підприємство з прикладу 3 також має сплачений авансовий внесок у розмірі 9000 грн у лютому 2018 р. Тоді податок на прибуток = (100000+12300 – 25000)×0,18 – 9000 = 87300×0,18 – 9000  = 15714 –9000= 6714 грн.

Новий закон про валюту: до чого готуватися бухгалтеру

Як розрахувати податок на прибуток
ГАВРИЛОВА Олена адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «Едвайзер», Київ
Покроково і з прикладами про те: • Закон України «Про валюту і валютні операції»: головні положення (що залишилось, що скасовано, а що нового); • коли зміни починають діяти; • нормативно-правові акти, які втрачають силу; • валютні операції: інвестування без обмежень, кредити без реєстрації — заміна слів чи процедури; • ЗЕД: чи стане простіше працювати; • розрахунки в інвалюті в Україні та переказ коштів за кордон, купівля/продаж валюти: чи спростять відносини між українськими та іноземними підприємствами; • валютний контроль: які операції звільнені від контролю, а які підпадають під нього; • який порядок, хто і як здійснюватиме контроль; • відповідальність і санкції: які штрафи скасують, посилять чи доповнять

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл